Invasie van de Wasberen! – Een Plazillamuizenavontuur

Door Gildor Inglorious gepubliceerd op Thursday 30 January 20:53

Nog niet zo kort geleden werd heel Plazillaland bezet door soldaten van Julius Wasbeer. Heel Plazillaland? Nee, een kleine nederzetting bleef moedig weerstand bieden aan de overweldigers en maakte het leven van de Wasberen in de omringende legerplaatsen bepaald niet gemakkelijk…En hoe is dit allemaal zo gekomen? Leest u vooral verder!


Billy Bob, go get my rifle! There’s a ‘coon in my backyard!“Allemaal centraal!”, roept moedermuis Weltevree met welluidende en vooral kneiterharde stem. Het geroezemuis verstomt en burgemuister Tiegemboy kan eindelijk ophouden zijn voorzittershamer tot splinters te rammen.
“Luister nou naar wat die arme muis te zeggen heeft!”, vervolgt ze, verontwaardigd door zoveel gebrek aan discipline. Dat was in haar tijd wel anders.
Ondersteund door zijn dochter Nyn en Vlinderende Vuurmuis strompelt commissaris Siewerd de vergaderzaal binnen. Zijn bekje is verwrongen tot een pijnlijke grimas, zijn snorharen lijken wel afgerukt en de rauwe kale plekken in zijn witte vacht zijn bepaald geen genot om naar te kijken en dat heeft niks met zijn vergevorderde leeftijd te maken. Iedereen kan meteen zien dat deze muis veel geleden heeft.
”Het is echt waar, ze komen!”, kreunt hij met zijn van helse pijn vertrokken koppie. “Ik kon de aanval met gevaar voor eigen leven nauwelijks afslaan. Het is gedaan met Plazillamuizendorp.”

5178b0aecc3aba8cea6ab80e4acfe06f.jpg

De zaal is muisstil. Ja, hoe kan het ook anders. Iedereen kent de vreselijke verhalen die al weken de ronde doen. Eerst werden ze nog afgedaan als ridicule complottheorieën, inmiddels weet iedereen beter. Iedereen is wakker geworden. Achter in de zaal klinkt luid gesnik. Hippymuis Lucifall laat haar muizentraantjes rijkelijk stromen, nu al haar dromen over een Muistopia met luid schervengerinkel in duizenden stukjes zijn gevallen. Ook de artist formerly known as PeaceMuis Troubadour doet haar nieuwe naam eer aan, laat een windje en huilt hete traantjes.

De burgemuister schraapt zijn keel en begint weifelend: “Laten we een commissie in het leven roepen die deze nieuwe ontwikkelingen aan een diepgravend onderzoek onderwerpt, vervolgens in drievoud een pré-advies…” Hij wordt buurt onderbroken door Snorromuis die nu eindelijk zijn kans schoon ziet een greep naar de macht te doen.
“Nee, nee en nog eens nee! De tijd voor overleg is voorbij. De dreiging van de Wasberen is té acuut. Praatjes vullen geen gatenkaas, het is nu tijd voor harde actie!”
De burgemuister is met stomheid geslagen. Een staatsgreep van Snorromuis had hij wel verwacht, maar niet nu. Zijn blik gaat razendsnel over de verzamelde gemeente. Hij ziet MACHO-commissaris Siewerd ernstig knikken, ondanks zijn vreselijke nekpijn. Het instemmende geroezemuis spreekt boekdelen. Maar dan laat Snorromuis zien dat hij geen despoot is.
”Luister Tiegemboy, vriendmans van me. Je bent een uitstekende burgemuister…in vredestijd. Nu is het oorlog. Nu is het crisis. Deze tijden vragen echt om een radicaal andere aanpak.”
“Luister naar hem”, kreunt Siewerd, “Ik kan geen drogreden ontdekken. Jullie wel?” Snorromuis oreert verder: “Wat wij nu nodig hebben is een leider die de Wasbeer kent, die kan denken als een Wasbeer en die weet waartoe de Wasbeer in staat is.” De goegemeente beantwoordt dit met luid applaus en gezwaai met staarten.

f6449f6b08215ecde88dffdbd18d7a13.jpg

“Dus ik moet dit trieste restant van een eens mooie voorzittershamer aan jou overdragen?”, sist Tiegemboy tussen zijn knaagtanden, hevig teleurgesteld in zijn achterban.
“Nee, zo doen we het niet in Plazillamuizendorp. We organiseren heel snel op de bonnefooi een verkiezing. Onze nieuwe leider moet een échte MACHO van een muis zijn, daadkrachtig, ferm en zich omringen door een geolied team van echte ‘wartime consiglieri’. Capiche?” Snorromuis laat zich geheel meevoeren door zijn visioen van macht; het lijkt zelfs alsof zijn snorharen een Mediterraan kleurtje krijgen. Gewoonieko en P1eter, de Mice in Black, raken in vervoering en piepen luidkeels hun instemming.
P1eter roept met ferme stem: “Vergeet het maar! We doen dat stuk Wasbeer een voorstel dat hij niet kan weigeren. En anders is het BA-DA-BING!” Daarbij zwaait hij als een echte 007, wat ook zijn codenaam is, met zijn Mauser. Ook Gewoonieko, of 008 voor vrienden, trekt zijn wapen en grijnst zijn blikkerende knaagtanden bloot.
“Jullie waren toch met zijn drieën?” zegt Siewerd met zijn vermoeide stem. “Waar is jullie nummer 3, of jullie 009?”
”Gildor bedoel je?” roept Gewoonieko, terwijl zijn kraaloogjes vol walging wegrollen. “Die is hopeloos verloren. Van de drank af en gewoon vertrokken, met dat grietje van hem.”
“Mijn innig geliefde zusje Roosje, bedoel je!” Neerpennerts ukkerige stemmetje klinkt vol ontzag, vol broederliefde, met een vleugje heimwee. “Klopt, ze zijn aan boord gegaan van een of ander jacht van Italiaanse makelij, waar ze allebei idolaat van zijn. Uitgestelde huwelijksreis over de Zeven Zeeën. Alsof die ruimtereis niet voldoende was. Ach, de liefde...! Ze heeft al twee nestjes geworpen en moet je ze nou toch eens zien! Gildor kan balancerend op zijn staart vier muizenluiertjes tegelijk verschonen en mijn zusje…ze straalt helemaal en de ondergaande zon schittert zo mooi op haar dameshakjes en de onafscheidelijke bloem in heur haar! Kijk dan, ik heb foto’s!”

51dc78efc038be739963ea96809139e5.jpg

Maar niemand luistert naar het ukkerige wetenschappertje. Mokkend gaat hij weer zitten, maar dan worden zijn kraaloogjes getroffen door andere, hele mooie kraaloogjes die hem lieflijk toeknipperen. Dat moet MysterieusMuisje zijn, pas nieuw in het dorp. Eindelijk een mooi muizinnetje van zijn leeftijd! Hij krijgt er een droog keeltje van en zijn kleine muizenhartje bonkt overuren. Ach…de liefde!

Intussen hebben Dorina en hulpmuis Yrsa heel snel een verkiezingsprocedure in elkaar gedraaid. Terwijl iedereen geniet van Dorina’s KOFFIE! worden de stemmen geteld. Tot grote teleurstelling van de zittende burgemuister ontvangt hij zelf maar één enkele stem, die van hemzelf.
”Het kan niet anders, deze verkiezingen zijn volledig arbitrair verlopen.”, denkt hij boos. Maar als goed verliezer houdt hij zijn mond. Hij heeft geen zin om beschuldigd te worden van het gebruik van een ‘argumentum ad Calimerum’. De gewonde Siewerd wordt uitgeroepen tot winnaar. Alweer! Schrijver dezes vraagt zich af hoe hij dat telkens weer flikt. Hij is dus de nieuwe burgemuister, maar zelf geeft hij de voorkeur aan de titel Stamhoofd. Speciaal voor deze gelegenheid (hij heeft zich blijkbaar voorbereid, iets anders kan schrijver dezes logischerwijs niet concluderen) heeft hij een ijzeren schild laten smeden, waarop hij door het dorp gedragen dient te worden. Die taak komt op de schouders – en dat bedoel ik dus letterlijk – van zijn vriendinnen Vlinderende Vuurmuis en Infomuisje. Ondanks zijn haast dodelijke verwondingen lijkt onze MACHOmuis van pure trots wel drie keer zo groot gegroeid en geniet zichtbaar van zijn overwinning.

78430539903a39fa1df9e0dccb38f7aa_medium.

De volgende ochtend is de sfeer in het Stamhoofdhuis koortsachtig te noemen. Julius Wasbeer, de grote leider van de Wasberen, heeft gereageerd op Tiegemboys eerder gedane verzoek tot een wapenstilstand. Stamhoofd Siewerd, met professor Thalmaray aan zijn zijde, dit keer gehuld in een t-shirt met de tekst “Mijn nieuwe avatar is minstens net zo gevaarlijk” bekijken het pakketje dat door een vogelbode is gebracht. Krantenpapier met daarin een dode vis.
Snorromuis wil het weten. “En stamhoofd, jij kent de Wasbeer, wat is hier de betekenis van?” Siewerd moet het antwoord schuldig blijven. Ook Balinese Nescio en Theun50 schudden meewarig hun hoofd. Snorromuis kan zijn teleurstelling nauwelijks verbergen. Hij denkt terug aan die bewuste dag dat de enige wasbeer in Plazillamuizendorp aan een vreselijk volksgericht was overgeleverd en allerlei vernederende straffen moest ondergaan. Ineens vraagt hij zich af of de wasbeer wel schuldig was. Was dit nu de straf voor hun ondermuizenbuikjesgedrag?
“Ik denk dat ik het wel weet”, zegt professor Thalmaray. “Julius Wasbeer komt uit het zuiden. En zoals u allen weet, dat zijn maffiosi. Dit is hun taal. Luca Brasem zwemt met de vissen.”
“En dat zegt mij dus helemaal niks”, zegt Theun50 heel nuchter. “Alle brasems zwemmen met de vissen, sterker nog, het zijn vissen.” Siewerd hakt de knoop door en zegt: “Wat het ook moge betekenen, ik denk dat we gerust de conclusie mogen trekken dat de mededeling van de Wasberen als negatief mag worden opgevat. We kunnen ons maar beter voorbereiden op een snelle invasie. Heren, vandaag een plan de campagne om ons dorp van de ondergang te redden!”

adf5006fba64acc9751cd8ee758e9a4a_medium.

Op dat moment komen Stormerjuut en Muister G de zaal binnen, strak in hun politie-uniform. “Nog nieuws van het front?”, wil ons Stamhoofd weten.
“Ben, mijn oude mentor, is Incognito, verkleed als wasbeer, achter de vijandelijke linies gedropt. Daar wordt hij opgevangen door geheim agent Jo, die we hier ook al maanden niet hebben gezien. Allemaal gepland natuurlijk”,  zegt Stomerjuut.
“Hoe mogen we dan contact houden?”, wil Theun50 weten.
“Via de Merel van Vogelmuis, u weet wel, de echtgenote van Ben.”
“Op dat gebied kan ik ook nog wel wat betekenen”, zegt Aapmuis Bokita ineens.
“Je bedoelt toch niet jouw 3D Great Mouse in the Sky?”, roept Balinese Nescio hoofdschuddend.
“Natuurlijk wel!”, zegt ze een beetje nuffig. “Maar ik heb ook een wat meer wereldse oplossing.” Op dat moment klinkt het geklapwiek van grote vleugels. Een adelaar landt vlak voor het Stamhoofdhuis. “Kijk eens, dit is Flying Eagle, een vrind van mijn hubbie. Wees niet bang, hij vreet geen muizen want hij is niet geïnteresseerd in een kleine snack. Maar een sappige wasbeer, daarvoor komt hij graag uit zijn nest!”
Siewerd’s nog steeds platgemepte kraaloogjes glimmen. Een merel en een adelaar. Het dorp heeft nu een eigen Luchtmacht!

5c2d51d26d55692aa3e15344272e9dc8_medium.

De volgende ochtend breekt aan. Met vereende krachten had het hele dorp gewerkt aan de verdedigingslinie. Professor Thalmaray had het plan geschreven, na uitgebreide studie van de slag bij Thermopylae en de Slag bij Cannae. Neerpenner zit in zijn eentje te mokken. Ook hij had goede ideeën maar niemand wilde luisteren. Ze zagen hem nog steeds als dat nerdy wetenschappertje dat met zijn uitvindingen het dorp in gevaar had gebracht. Alleen zijn zusje en zijn zwager namen hem serieus, maar zij waren er niet, zij hadden het te druk met elkaar.
Hij stapt “De Eenpotige Muis” binnen en gaat aan de bar zitten.
”Oh nee, jij weer?”, kreunt barmuis Schweiz. “Na die affaire van toen krijg jij mooi geen whiskey meer, kereltje!”
“Wil ik ook niet. Gewoon een beetje prik”, mompelt het kleine muizenmannetje.

Plotseling klinkt trompetgeschal. Dat betekent maar één ding: de invasie is begonnen. Alle muizen rennen naar buiten en nemen hun aangewezen plek in op de verschillende verdedigingslinies. Candice en Muis Karina bijten het spits af. Candice gooit haar voornaamste wapens in de strijd; haar ultrakorte rokje en haar ellenlange muizenbeentjes. Karina heeft een soortgelijke outfit aangetrokken. Stilletjes hoopt ze dat ze hiermee – en met de heldinnenrol die voor haar is weggelegd – veel indruk gaat maken op haar Geheime Liefde, die ze nog steeds weigert te onthullen. Beide dames gaan voor de troepen uit en lokken de wasberen met hun wulpse kreten. Onder luid gebrul vallen de gemaskerde roofdieren aan en beide dames zetten het op een lopen. Geheel volgens plan. Op het laatste moment grijpt Flying Eagle ze zachtjes met zijn monsterlijke klauwen en brengt ze naar een veilige plek, waar ze met gejuich worden begroet. De wasberen zijn er in getrapt; ze zitten nu gevangen in de smalle hoofdstraat. En daar barst de hel los. En hoe!

7f15e1f6c9d1a9103be7914342ba662c_medium.

Miesje heeft namelijk goede contacten met een koninkrijk met een groot probleem. Maar daar had zij de oplossing voor. De scheten des Konings heeft ze laten verzamelen in uitgeholde meloenen. Vanaf de daken bestoken de muizen de wasberen met deze ongelooflijke stinkbommen. Ze barsten open en de walgelijke putlucht is werkelijk niet te filmen. Schrijver dezes gaat zich daar dan ook niet aan wagen, want hij hanteert een toetsenbord en geen camera. Maar fotomuizen Karazmin en Kirsti leven zich helemaal uit. Dat wordt een oorlogsreportage dat geheid de Pulitzermuizenprijs binnensleept. Wasberen hebben hele gevoelige neusjes en de paniek die nu uitbreekt, is onbeschrijfelijk.
Maar helaas. De overmacht is té groot. De wasberen stromen gestaag en dreigend het dorp binnen. Het lijkt er op dat de laatste slag zich gaat afspelen op het plein voor het Stamhoofdhuis. Met man en vooral muis staan de Plazilliaantjes gereed voor de genadeklap. Wasbeertje, ooit een welkome gast in het dorp, daagt Siewerd uit voor een tweegevecht. Met zijn geslepen roze gelnagels is hij in staat het arme Stamhoofd vreselijk te verwonden. Maar het oude Stamhoofd is ook in de stemming. Alle boeddhistische vredelievendheid heeft hij achter zich gelaten en staat nu grommend (ooit wel eens een muis horen grommen?) voor zijn allergrootste rivaal. Alles lijkt te wijzen op een duel van epische proporties…

En wat doet schrijver dezes nu weer? Hij verlaat deze scène en gaat naar de tuin van Snorromuis? Waarom in hemelsnaam? Omdat het échte verhaal zich daar gaat afspelen…

20f8a9efb86d5c677c1965281577c660.jpg

Neerpennert rijdt mokkend in zijn turbogestuurde Hotwheels door de verlaten straten van het dorp. Overal heeft hij zijn hulp aangeboden en overal regende het afwijzingen. Een beetje zielig knabbelt hij wat aan de buitenaardse kaas die zijn zusje Roosje had meegejoept van de Aliens. Hij mist haar. Ineens ziet hij bedrijvigheid in de tuin van Snorromuis. Daar wil hij het zijne van weten. Hij ziet Natuurlijke Smurfmuis en Lucifall gebogen over een van de Putten met smeerkaas. “Wat zijn jullie aan het doen en mag ik misschien eindelijk eens meehelpen?” roept hij, als hij op ze af stapt.
”Hai Neerpenner”, zegt Smurfmuis vriendelijk. “Ik smelt de kazen, want de gewonden hebben straks een goede maaltijd nodig.”
”En ik heb maretak geplukt om straks de gewonden met Muisanto-vrije natuurlijke geneesmiddelen te verplegen.”, zegt onze Hippymuis.
Neerpenners aandacht wordt getrokken door een lieflijk “Joehoe!” Hij wordt bijzonder aangenaam getroffen door de schone aanblik van de kraaloogjes van Snorromuis’ dochter Veramuis. Geheel overmuisd door haar schoonheid struikelt hij over zijn eigen voeten, valt tegen Smurfmuis aan, die zijn evenwicht verliest en met een ijselijke kreet in de smeerkaasmixer stort.
Met één hand grijpt hij zijn vriend beet, maar hij is te zwaar. Elk moment kan hij verdwijnen in de kolkende kaasmassa en aan stukken gereten worden. Staat zo slordig, smeerkaas vol bloederige stukjes muis!
“Wat kan ik doen!”, schreeuwt Lucifall. Met een ferme slag slaat Neerpenner de maretak uit haar handen. De plantjes verdwijnen in de smeerkaas, met het stuk Alien kaas dat Neerpenner nog in zijn hand had.
“Zet dat apparaat uit!”, brult hij. “Ik kan hem niet meer houden!”
Vliegensvlug doet Lucifall wat hij verlangt, zoals een goede muizenvrouw betaamt. En net op tijd, want het gewicht van Smurfmuis is genoeg om hem en Neerpennert in de kolkende massa, die nu een fluorescerend groene kleur heeft gekregen, te doen verdwijnen. Vera en Lucifall staan verschrikt te kijken. Heel even maar, want het volgende moment vliegen de twee muisjes uit de kaas en rollen lachend over de grond.
“Voel jij wat ik voel?”, juicht Smurfmuis.
“Nou en of!”, schreeuwt Neerpenner. “Ik ben geniaal!”
“Hoebedoelu?”, stamelt Lucifall.
“Kleine demonstratie?”, gniffelt Neerpenner. En hij grijpt Lucifall om haar middel en gooit haar de lucht in…

“Dag mevrouw Lucifall, u hier?”, roept Flying Eagle vriendelijk, op één kilometer boven het strijdgewoel.
“Zet me neeeeeer!”, schreeuwt de arme Hippymuis in paniek. Flying Eagle is ook de beroerdste niet en doet wat ze van hem vraagt.

ed99e78ddc33839a1b6bab8782895cae.jpg

“Wat was dat?” vraagt ze verblufd, als ze weer vast grond onder haar muizenpootjes heeft.
“Mijn nieuwe geniale uitvinding!”, roept Neerpennert vol trots. “Smeerkaas, met Alien cheese en maretak geeft ons bovenmuiselijke krachten! Een echte Toverdrank!”
“Dan rest ons nog maar één ding!”, roept Smurfmuis strijdlustig.
“Dacht het wel!”, beaamt Neerpenner.

Kijk eens aan, de camera zoomt weer in op het plein van de laatste veldslag. Siewerd en Wasbeertje staan bebloed en hevig hijgend tegenover elkaar. Ze zijn duidelijk aan elkaar gewaagd. En dan ineens als twee razende roelanden stormen twee muisjes het plein op en beginnen de wasberen af te tuigen op een manier die nog nooit beschreven is. En hier dus ook niet. Vera en Lucifall komen aangesjeest in Neerpenners Hotwheels en delen overal flaconnetjes uit. “Drinken, nu meteen!”, roepen ze. “Je weet niet wat je meemaakt!”

Het volgende moment is het hele luchtruim boven het dorp vergeven van de rondvliegende wasberen. Op de grond staan Infomuisje en Dorina zusterlijk naast elkaar, alle opmerkingen over elkaars derrière zijn vergeten. Samen met Candice meppen ze met hun deegrollen alle wasberen tot over de dorpsgrenzen. Als volleerde pitchers gooien Karina en Miesje ze aan.

1e3e70694f48888155958581bb126de4.jpg

Beste lezers, de overwinning was groots en totaal. Neerpenner werd uitgeroepen tot Redder des Dorps en de enige échte MACHOmuis. Horecamuis Nyn en barmuis Schweiz organiseerden een feestmaal dat wel een week in beslag nam. Overal klonk muziek en de nieuwe Held van het Dorp danste de hele nacht door, zowel met Veramuis als met MysterieusMuis, die hem allebei zo lief en verleidelijk aankeken. Kon hij maar kiezen…!

Stamhoofd Siewerd had de smaak van oorlog te pakken. Hij wilde nu de volgende stap: de totale verdrijving van alles dat luisterde naar de naam Wasbeer. Typisch mannelijk. Typisch macho. Zo voorspelbaar, als je de beschikking hebt over een wapen dat je onoverwinnelijk maakt. Hij vindt dat je dit niet persoonlijk moet opvatten, het is louter zakelijk.

In het geniep komt een stel vrouwenmuisjes samen. Dorina, Yrsa, Weltevree en Infomuisje zijn het niet eens met de gang van zaken.
“Ik heb het wel gehad met die oorlogszuchtige kerels”, zegt Weltevree boos. “Ik wil ook wel eens horen wat de Wasberen van deze zaak denken. Hun kant van het verhaal wordt niet gehoord.”
“World Peace”, beaamt Yrsa.
“Precies”, zegt Infomuisje. “Ik zou niet willen dat onze geschiedenisboeken alleen maar het verhaal van de overwinnaars vertellen. Dat is filosofisch gezien niet correct.”
“Dus?”, zegt Dorina. “Wij zusters zijn het eens. Wij gaan Julius Wasbeer opzoeken en met hem praten. Want wij geloven in vrijheid, gelijkheid en vrede. En laten we eerlijk zijn, wij hebben ons Wasbeertje ook schandalig behandeld!”
De dames knikken. Zachtjes sluipen ze het dorp uit, het feestgedruis achter zich latend.

d2a7a211f0575ab6d2b853aa0c46edd1.jpg

Van achter een boom worden ze gadegeslagen door Cliff het Hangertje. Hij knikt, volledig tevreden. Het is de hoogste tijd dat we de visie van de Wasbeer gaan horen…
 

Reacties (193) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.
Mijn Smurfmuisdebuut mag er zijn. Ik benieuwd hoelang de muizenavonturen nog gaan duren.
Aan de dood ontsnappen en ineens onoverwinnelijk worden. Not too bad, eh?
Miesje11 is er ooit mee begonnen, volgens mij in de zomer van 2013. Als ik me niet vergis zijn er zo'n 30 afleveringen, helaas niet meer in een gemeenschappelijke zilla, want die is spoorloos verdwenen.
Ik miste die zilla al. Komt die nog terug? Dat maakt het een stuk overzichtelijker.
Geen idee. Miesje zou het kunnen doen, maar ik heb haar al een tijdje niet gezien.
Eigenlijk hoopte ik dat Plazilla zelf de fout kon herstellen, maar nog geen reactie gezien.
Wat een geweldige karakterschetsen, ik zie zo Snorro en het Siewerd voor me hahaha, en de rest natuurlijk ook... Nu vraag ik me af of ik indruk gemaakt heb op mijn geheime liefde, hoewel ik nu al weet dat ik het dan eerder van mijn rol als heldin (eindelijk een andere rol) als van mijn outfit gehad moet hebben.... Heerlijke humor hou je er op na ;)
Hahahahaha! Geweldig, echt waar! Ik had eerder willen reageren, maar ik kon even niet op adem komen. :P Die foto van ons is wel goed gelukt! Ik herinner me dat moment zooo goed! 'Hold on, hold on. Keep your eyes closed. Do you trust me?' Ik wilde eerst nog nee zeggen, maar je had zo'n mooie boot geregeld...
Ben blij dat wij weg zijn in oorlogstijd. Dat geval met die wasbeer zit me helemaal niet lekker en over mijn broertje maak ik me helemaal zorgen. Kunnen we geen drone regelen?
Ach ja....ik hoor het die Italiaanse matroos die de foto nam nog zeggen: "Aaaaah, l'Amore!" Fijn dat je me vertrouwt. Zou eens tijd worden! ;-)
Je hebt gelijk. Zo op de volle zee voelt het prima als andere muizen de kastanjes uit het vuur halen.
Weet je, op een of andere manier vertrouw ik je broertje wel (die Wasbeer, dat is een ander verhaal. Behalve dan dat hij zich in de liefdesperikelen aan het wentelen is. Goed idee, zo'n drone. Weet jij hoe je zoiets bouwt?
Toevallig is er maar één muis die enige kennis heeft van drones. Raad eens wie...
Uiteraard heb ik met Lucifall, de rebelse meesterdievegge, ingebroken in het Witte Huis en de ontwerpplannen gekopieerd. Dus ze zijn betrouwbaar...
Ik ZAT hier op te wachten! :-)
**Proest!**
Laat Neerpennertje maar eens voelen wat echt werken is. Hij zal een sterke strijder worden. En ja, de zee... je weet: niets mooier dan de sterrenhemel vanaf zee!
Natuurlijk vertrouw ik mijn broertje wel. Ik maak me alleen zorgen over hem, omdat die Wasbeer bij hem in de buurt is. Want dat dat niet helemaal safe zit, dat is al langer dan vandaag duidelijk! Neerpennert is me al voor: hij heeft wel een kwaliteit en dat is het ontwerpen van monsterlijke spionagetoestellen...
Prachtig geschreven en wat een fantasie
Dankjewel Berna!
En nee, nou durf ik echt niet meer. Van dit zooitje trek ik mijn poezelige handjes af. Ik gooi de pen in de ring. Zucht
Mooie uitdrukking!
Waarom nou? Jij zou er zo'n mooi SF- of Fantasytintje aan kunnen geven!
Ik weet niet, het begint een beetje te voelen als infiltreren in een geweldig team. Ligt aan mij hoor!
Whahahahaha Geweldig! Hoezo labellen!? John de Mol zou je goed kunnen gebruiken ;-)
Effe centraaaaaaal... !
Dees vervlogen hippie heeft tranen in haar ogen van het lachen :-)
Hij mag me bellen! Ik ben sneaky genoeg om een hele rottige reality soap te scripten! Doe je mee?
Yeah... Ze passen het script met de dag aan.. Ze peilen de chatters ongeveer dagelijks en participeren erop..
Nu zijn ze aan het meten hoeveel waarde de kijkers hechten aan duurzaamheid.. Opties genoeg dus.. het script kan rotter: niet 1 heater maar minstens 4! en dan de brandweer laten komen ;-)
Ik schaar me maar achter Dorins, Yrsa, Weltevree en Infomuisje. Mag ik met jullie meedoen dames? Fantastisch muizeverhaal. In 1 ruk uitgelezen.
Ah, jij gaat ook voor World Peace?
Bedankt voor je compliment!