Bespreking kinderboek 34: De lach van Lotta

Door Petronel gepubliceerd op Wednesday 29 January 20:39

Als ouder of als kleuterjuf ben je altijd op zoek naar kwalitatief goede prentenboeken om samen met je kleuter te 'lezen' of om in de kleuterklas te gebruiken. Bij deze wil ik met geïnteresseerden mijn boekbespreking delen.

cd8aa3f5623b6558ae95d86a468c845d_medium.

Administratie:

Titel: De lach van Lotta                       Auteur: Belle Eurlings                                      Jaar: 2013

 

Korte omschrijving van de inhoud:

Lotta is haar lach kwijt. Het verdriet van haar vriendin maakt ook Pixy bedroefd. Hoe kan ze helpen? Wat moet ze doen?

 

Vorm:

Het boek heeft een harde kaft. De bladen zijn van een goede kwaliteit papier. De stevigheid en het materiaal zijn zeker aangepast aan de beoogde leeftijdsgroep, namelijk 4 - 5jarigen. Het boek heeft een gemiddelde grootte. Het heeft een goed formaat om tijdens klassikale momenten te gebruiken omdat de illustraties groot en duidelijk zijn. Voor kinderen is het boek ideaal van grootte om gemakkelijk te hanteren wanneer ze er zelfstandig willen in kijken. De illustratie op de kaft heeft frisse kleuren en toont het lachende hoofdpersonage. Het oogt heel lief waardoor het de nieuwsgierigheid van de lezer wekt. In het boek wordt geen geen gebruik gemaakt van speciale effecten. De prenten zijn allemaal even groot. Ze beslaan allemaal een dubbele bladzijde. De tekst heeft in het boek geen vast plaats op de pagina's. De prenten sluiten goed aan bij de tekst en ondersteunen ook het verhaal waar dat nodig mocht zijn. Ze zijn zeker sfeerscheppend. Ze prikkelen de fantasie en het inlevingsvermogen van de kleuters. De illustraties geven de sfeer weer waarmee het vriendinnetje van het hoofdpersonage, het hoofdpersonage probeert op te vrolijken. Ik vind de prenten verrassend omdat ze zo goed aansluiten bij de tekst en zo fris en vrolijk zijn van kleuren. De tekst is heel goed en maakt nieuwsgierig naar het vervolg. De prenten stimuleren zeker de fantasie bij de kinderen. De prenten illustreren de zoektocht van het hoofdpersonage. Ze stralen de vrolijkheid uit waarmee haar vriendinnetje haar wil opvrolijken. De contouren zijn in de prenten heel fijn, maar door het kleurgebruik is de illustratie toch heel duidelijk. Alles wordt op ooghoogte voorgesteld. Sommige illustraties zijn gedetailleerder dan andere. Het is een combinatie van teken- en kleurwerk en knip- en plakwerk van foto's. De illustraties zijn zeker voldoende groot om in de klas te gebruiken. Rond de illustraties is geen kader. De illustrator heeft een mooie, zachte, eigen stijl; heel speciaal. De illustrator gebruikt warme, liefdevolle kleuren in de prenten die de sfeer goed weergeven.

 

Inhoud:

Het verhaal gaat over een elfje, Lotta, dat haar lach kwijt is. Ze gaat overal op zoek, maar vindt haar lach niet terug. Haar vriendinnetje tovert allerlei dingen waar je vrolijk van kan worden, maar het elfje wordt er niet vrolijk van. Omdat ze niets meer weet om Lotta mee op te vrolijken, troost ze haar huilt ze mee met haar vriendinnetje. Het verhaal speelt zich af in de vriendschappelijke sfeer in de magische wereld van elfjes en tovelarij. In het verhaal komen twee hoofdpersonages voor; namelijk Lotta en haar vriendinnetje. De karakters maken een kleine evolutie door. Het is een mooie vriendschapsrelatie tussen twee vriendinnetjes. De karakters zijn verder niet uitgewerkt. Voor de kinderen zijn het geen figuren die ze rechtstreeks kennen uit hun eigen leefwereld, maar ze spreken wel tot de verbeelding. Door het feit dat de figuren in een, voor de kinderen, vertrouwde omgeving vertoeven, komt het toch weer veel dichter bij hun leefwereld. De personages komen heel geloofwaardig over. In het verhaal wordt het thema 'verdrietig zijn' behandeld met de nadruk op het feit dat iedereen wel eens verdrietig kan zijn en daar ook het recht op heeft. Je hoeft niet de hele dag vrolijk rond te lopen als je daar even geen behoefte aan hebt. Ook 'echte vriendschap' komt in het verhaal aan bod. Het verhaal sluit heel goed aan bij de leefwereld van de kinderen. Het is heel herkenbaar voor kinderen om te leren omgaan met hun gevoelens en de gevoelens van anderen. Het verhaal vertelt ook dat je gevoelens toelaten, gerust mag. Omgaan met gevoelens is niet voor ieder kind even gemakkelijk, het is een leerproces. Het verhaal toont heel wat diepgang. Voor de jongere peuters is het verhaal net iets te moeilijk. De peuters vatten nog niet de boodschap van het verhaal. Kleuters kunnen deze diepgang wel al beter begrijpen. Het boek biedt zeker voldoende identificatie mogelijkheden. Kinderen leren op kleuterleeftijd al echt samen spelen en begrip tonen voor elkaar. Emoties zijn hen ook niet onbekend. Het verhaal lokt reacties uit van de kinderen omdat iedereen al wel eens verdrietig is geweest en meestal ook wel iemand kent die verdrietig is geweest. Sommige kinderen hebben ook hun voorkeur als het op vriendjes aankomt. Het verhaal roept een beetje spanning op. Zal Lotta haar lach terug vinden en hoe zal ze haar lach terug vinden? De fantasie is hier verpakking van een boodschap. Het is zeker een verbreding van de leefwereld van de kleuters, omdat er in het verhaal dieper wordt ingegaan op verdrietig zijn, op vriendschap en gevoelens hier rond. Het verhaal heeft een duidelijke opbouw. Het verhaal is ideaal van lengte. Het is zeker niet te complex voor de beoogde leeftijd, maar ook niet te gemakkelijk. Het wordt grotendeels verteld vanuit een al-wetende verteller, maar er komt ook een heel klein beetje dialoog in. Het verhaal is chronologisch opgebouwd en het heeft een happy end. Het is een boek waarmee je veel kan teweeg brengen bij kinderen. Het verhaal leeft. De prenten spreken de kleuters zeker aan, het is een rustige, kindgerichte stijl, alsook de inhoud van het verhaal spreekt hen aan omdat het zo herkenbaar is. 

 

Taal:

De woordkeuze is heel goed aangepast aan de doelgroep. Er is verrijkende taal gebruikt. De taal in het boek is heel begrijpelijk. De woordkeuze is heel rijk, maar het boek is zeker niet te moeilijk geschreven. Alle woorden kunnen begrepen worden uit de context en ook door de prenten. De auteur kiest niet voor beeldende termen in het verhaal, omdat dit voor de leeftijdsgroep die hier wordt beoogd niet geapst is. Zij maakt geen gebruik van klanknabootsingen in het verhaal. Er is geen rijm of herhaling in de tekst verwerkt. De woordkeuze past heel goed bij de sfeer van het verhaal en het boek. Er is voldoende afwisseling in de zinsbouw. De lengte van de zinnen passen goed bij de sfeer van het verhaal, maar er mocht wat meer afwisseling inde zinslengte gebruikt worden voor deze leeftijdsgroep. Het verhaal is in de tegenwoordige tijd geschreven. Er komt dialoog in het verhaal voor. Het taalgebruik is alledaags omdat het verhaal zoveel mogelijk aanleunt bij de leefwereld van de kinderen. Bij het lezen of voorlezen komt het verhaal tot leven.

 

Verwerkingsmogelijkheden:

- Het verhaal kan een onderdeel zijn van het thema 'gevoelens'.

- Rond het verhaal kan een verteltafel worden gemaakt waar de kleuters zelf het verhaal kunnen

   naspelen.

- Het verhaal kan een inleiding zijn tot een kringgesprek over het onderwerp 'wat maakt jou verdrietig/blij'

- Het verhaal kan een inleiding zijn tot een kringgesprek over het onderwerp 'waarom kan iemand

   verdrietig zijn'

- Het verhaal kan door de kleuters gedramatiseerd worden terwijl de juf het verteld.

- De juf kan het verhaal vertellen aan de hand van een poppenspel.

- De juf kan de kleuters aan de hand van de prenten uit het boek het verhaal opnieuw laten vertellen.

- De juf kan de kleuters prenten uit het boek in de juiste volgorde laten leggen.

- Rond het verhaal kan een vertelcyclus worden opgebouwd.

 

Ter informatie:

België                                                       Nederland

Peuter- en 1ste kleuterklas                      Peuterspeelzaal

2de kleuterklas                                         Klas 1

3de kleuterklas                                         Klas 2

 

 

 

 

 

Reacties (0) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.