Wat is een IMO-nummer?

Door Koen V gepubliceerd op Monday 27 January 16:21

Een IMO-nummer op een schip valt te vergelijken met kentekenplaten op een auto; het is ter identificatie. Maar waarom moeten schepen een identificatienummer hebben, en wie deelt die nummers uit? Met dit artikel probeer ik opheldering te verschaffen.

De afkorting IMO staat voor International Maritime Organisation, het IMO is onderdeel van de Verenigde Naties en gevestigd in London. Tijdens een internationale conferentie in Genève werd in 1948 het IMCO opgericht, in 1982 werd de naam veranderd in IMO. Omdat de scheepvaart bijna 90% van alle transport in de wereldhandel voor zijn rekening neemt achtte men het noodzakelijk tot internationale regelgeving te komen om zodoende de branche te reguleren. In het verleden had de handelsvaart te maken met wetgeving van verschillende landen. Men had rekening te houden met wetgeving uit het land waar het schip geregistreerd stond, voer en geëxploiteerd werd. Belangrijk speerpunten van het IMO zijn: standaardisatie van veiligheidssystemen, en preventie en controle op milieuvervuiling door de scheepvaart.

Het IMO-nummer zoals wij dat tegenwoordig kennen is ingevoerd in 1987, deze maatregel werd ingevoerd om de veiligheid op zee te bevorderen en milieuvervuiling en fraude aan te pakken. Het IMO-nummer is een uniek – zevencijferig - nummer dat ieder nieuw te bouwen schip krijgt toegewezen. Het is verplicht voor passagiersschepen van 100 ton of meer en voor handelsschepen van 300 ton of meer. Uitzonderingen op deze regel zijn: vissersschepen, schepen zonder mechanische aandrijving, plezierjachten, baggerschepen, luchtkussenvaartuigen, oorlogsschepen, drijvende dokken en houten schepen. Als het schip van eigenaar en/of van naam wisselt blijft het zijn unieke IMO-nummer behouden. Bij handelsvaartuigen dient het IMO-nummer goed leesbaar op de romp of de bovenbouw zichtbaar te zijn, terwijl bij passagiersschepen het nummer op een horizontaal vlak moeten worden aangebracht dat vanuit de lucht duidelijk waarneembaar is. In de handelsvaart is het gebruikelijk dat het IMO-nummer op de achtersteven staat.

Reacties (1) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.
Interessant, nooit geweten en nu dus weer wat bijgeleerd.