De majesteit van Christus

Door Jan Cornelis gepubliceerd op Thursday 23 January 19:15

     Wie is de Heiland, deze Man, die wij aanbidden. In zekere zin begrenzen we Hem min of meer en/of zien Hem als iemand die ons toebehoort. Velen denken dat Hij hun Heiland is maar de meesten onder ons gaan ervan uit dat Hij niet erg bekend is bij anderen. Ik wil u om te beginnen een paar verzen citeren uit het boek Mozes. Het zijn de woorden van God, die Hij tot Mozes sprak zeggende: "Zie, Ik ben de Here God, de Almachtige en Eindeloos is mijn naam; want Ik ben zonder begin van dagen of einde van jaren; en is dat niet eindeloos?  

                

En ontelbare werelden heb Ik geschapen; en ook die heb Ik voor mijn eigen oogmerk geschapen; en door de Zoon heb Ik ze geschapen, die mijn Eniggeborene is. En de eerste mens van alle mensen heb Ik Adam genoemd, hetgeen velen is. Maar alleen een verslag van deze aarde en de bewoners daarvan geef Ik u. Want zie, er zijn vele werelden die voorbijgegaan zijn door het woord van mijn macht. En vele zijn er die nu bestaan, en ze zijn voor de mens ontelbaar; maar alle dingen zijn geteld bij Mij, want ze zijn de mijne en Ik ken ze. En het geschiedde dat Mozes tot de Heer sprak, zeggende: Wees uw dienst-knecht genadig, o God, en vertel mij aangaande deze aarde en de bewoners daarvan en ook de hemelen, en dan zal uw dienstknecht tevreden zijn. En de Here God sprak tot Mozes, zeggende: De hemelen, ze zijn vele, en voor de mens kunnen ze niet worden geteld; maar voor Mij zijn ze geteld, want ze zijn de mijne. En zoals de ene aarde zal voorbijgaan en de hemelen daarvan, zo zal er een andere komen; en er is geen einde aan mijn werken, noch aan mijn woorden". (Mozes 1:32-38.)

                

     Jezus was dus geen beginneling, niet een wezen dat een eerste poging deed of een amateur, die in den beginne, na de grote raadsvergadering, neerdaalde. Met andere Goden zochten en vonden Zij de plaats, waar "ruimte" was want zo staat het in het verslag van Abraham. Toen schiepen Zij deze wereld, waarbij Ze gebruik maakten van de materialen, de ongeformeerde materie die Zij in die ruimte aantroffen.

     In ons melkwegstelsel kunnen wij nu met de ruimte-telescoop Hubble 15 miljard lichtjaren om ons heen kijken. Een lichtjaar is de afstand die het licht met een snelheid van 300.000 kilometer per seconde  in één jaar aflegt. Als u naar de hemel kijkt ziet u de hemel niet zoals hij nu is. U ziet haar zoals zij een aantal lichtjaren geleden was, toen het licht dat u nu ziet, naar ons toe begon te komen. Men zegt dat het melkwegstelsel waarin wij leven een doorsnede heeft van honderdduizend lichtjaren. De sterrenkundigen geven nu toe dat daarin wellicht vele werelden gelijk de onze zijn geweest en enkelen denken dat er misschien een miljoen geweest zijn. Het bekende heelal is nu minstens tweeëneenhalfmiljard lichtjaren in doorsnee en de sterrenkundigen geloven dat daar minstens tienmiljard melkwegstelsels in zijn. "En ontelbare werelden heb Ik geschapen en ook deze heb Ik voor Mijn eigen oogmerk geschapen; en Ik schiep ze door de Zoon, Die Mijn Eniggeborene is". (Mozes 1:33.)

     Ik zeg u nogmaals, onze Heer is geen beginneling. Hij is geen amateur. Hij heeft telkens en telkens weer deze serie handelingen verricht. Ik ga ervan uit dat ons melkwegstelsel vanaf het begin tot op dit moment een miljoen werelden heeft gekend en ik vermenigvuldig dat met de miljoenen melkwegstelsels in het heelal en hiermee krijg ik enigszins een idee Wie deze Man is Die wij aanbidden is mijn getuigenis in Jezus naam. Amen.     

Reacties (0) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.