Revolutie, een antwoord op Siewerd

Door Wasbeer gepubliceerd op Saturday 18 January 11:33

Revolutie

 

Oorlogen beginnen vrijwel altijd uit economische motieven , of plat gezegd het gaat om geld. De kruistochten werden gestart om de adel en geestelijkheid wat extra mogelijkheden te geven. Titels, gebied en inkomen voor de kinderen, die niet zouden erven en nieuwe wingebieden voor de geestelijken met het zelfde doel. De gewone mensen die daar voor moesten sterven werd iets anders voorgehouden, een hoger doel : het veroveren van het Heilige Land. Ook de strijd in Noord-Ierland ging niet zozeer om religie. De Engelse veroveraars hadden destijds de protestanten alle bezittingen en rechten toegewezen, de katholieken werden onderdrukt en bewust uitgebuit. Revoluties starten ook als de ene bevolkingsgroep de andere bewust achterstelt en onderdrukt vanwege het aardse slijk. Er zijn veel extremere voorbeeld mogelijk, maar dat is in principe ook wat het geval in Groningen. Een nieuwe vorm van kolonisatie, zoals Siewerd het uitdrukte. De machthebbers hebben blijkbaar de terechte revolutie weer even onderdrukt door toezeggingen te doen om het volk weer tijdelijk rustig te krijgen.

De kille cijfers

 

De Nederlandse overheid heeft momenteel een schuld, die overeenkomt met € 25.000 voor iedere Nederlander. Behalve die aardgasbaten bestaan de inkomsten van de staat alleen uit belastingheffing, direct en indirect op vrijwel alles. Alleen op de lucht die we inademen nog niet, maar hoelang nog, ik zag hier onlangs een spotprent, waarbij Rutte dat als een serieuze mogelijk opperde. De overheid dat zijn wij en inderdaad wij (of onze kinderen) zullen die schuld eens moeten terugbetalen of in iedere geval de rente erover moeten voldoen. En er kan een moment komen dat niemand ons meer iets wil lenen, totdat we tenminste een deel hebben terugbetaald. In bijvoorbeeld Noorwegen is er een potje gevormd van de oliebaten, die men daar geniet. De aardgasbaten in Nederland zijn uitgegeven, zonder die opbrengsten zou de schuld waarschijnlijk twee keer zo hoog zijn geweest. Uitgegeven aan soms mislukte prestigeprojecten en hoge salarissen voor politieke vriendjes, maar vooral toch aan de gewone zaken als sociale zekerheid, onderwijs, defensie, law and order etc. etc.

Democratie

 

De meerderheid beslist en dat betekent in het algemeen dat men kiest voor een partij die zoveel mogelijk de eigen belangen moet behartigen. Er zijn ook wel idealisten in iedere samenleven, met het gros bestaat toch uit realisten en egoïsten. Indien er door moreel verantwoorde besluiten een einde komt aan de aardgasbaten, zal er elders moeten worden bespaard, zo simpel is dat eenmaal. Zo is er in ons land al een politieke meerderheid voor het volledig afschaffen van ontwikkelingssamenwerking. Het hemd is ten slotte nader dan de rok. Nu kun je verschillend denken om de effecten van die hulp, maar is dat ook niet een stukje beschaving dat een welvarend land zou moeten tonen? Ook zie je in mindere economische tijden dat al snel de neiging bestaat om dan maar in eerste instantie te bezuinigen op de zwakkere groepen in de samenleving. “Wie niet werkt, hoeft ook niet (zoveel) te eten, tenslotte. Dat kunnen zowel werklozen, ouderen of kinderen (via onderwijs) zijn. Komt dat omdat de hoge heren in Den Haag altijd de foute keuzes maken? De harde realiteit is gewoon dat de meerderheid beslist en dat de politiek die richting volgt en de meerderheid bestaat niet uit idealisten.

Soberheid

 

Idealisten durf ik ons niet te noemen thuis, maar we hebben wel bewust gekozen om soberder te gaan leven en weten dat dit nog wel een stapje verder kan als dat noodzakelijk zou moeten zijn. Indien de overheid, wij dus, inderdaad de moed zou hebben om moreel juiste keuzes te maken op diverse gebieden zal dat voor iedereen in Nederland moeten gelden. De keuze is dus aan u, revolutie maar dan ook de prijs daarvoor moeten betalen. Daar zal dan wel eerst een hele omslag in ons denken voor nodig zijn

 

Reacties (9) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.
De Nederlander is een volk van klagers. Zo klaagt de Nederlander graag over hoe slecht het gaat en wat hij/of zij zal doen als de klager de regering zou zijn. Het is nl altijd de schuld van de overheid.
Maar als je aan die zelfde Nederlander gaat vragen om mee te doen met een actie om misstanden aan de kaak te stellen zijn de smoezen niet van de lucht. Heel veel van dergelijke smoezen heb ik al gehoord. Slechts een handje vol mensen is echt bereid om uit hun comfort zone te komen.
Een revolutie in Nederland zal er dus niet van komen!
De Nederlander is een volk van klagers. Zo klaagt de Nederlander graag over hoe slecht het gaat en wat hij/of zij zal doen als de klager de regering zou zijn. Het is nl altijd de schuld van de overheid.
Maar als je aan die zelfde Nederlander gaat vragen om mee te doen met een actie om misstanden aan de kaak te stellen zijn de smoezen niet van de lucht. Heel veel van dergelijke smoezen heb ik al gehoord. Slechts een handje vol mensen is echt bereid om uit hun comfort zone te komen.
Een revolutie in Nederland zal er dus niet van komen!
Ter afsluiting, het is hier tenslotte geen financieel forum ;-). Bij een modaal inkomen, bestaat het ouderdomspensioen uiteindelijk uit 50% A.O.W. en 50% aanvullende pensioen (als men een goed pensioen heeft opgebouwd. Als de A.O.W. geheel of gedeeltelijk wegvalt, is dat een groot probleem om nog een 'normaal' leven te kunnen blijven leiden.
Voor de rest zullen we het gewoon moeten afwachten, maar ook terecht idealisme kost geld en dat kan wel eens een probleem vormen, omdat je die euro maar één keer kunt uitgeven tenslotte. to
Goed stuk en prima verwoord. Prima vraagstelling en mogelijk antwoord gegeven .... .
Ik had al - naar aanleiding van jouw reactie onder mijn artikel - een stuk verwacht .... :)
(01) Het klopt inderdaad dat geloofsoorlogen vaak een economisch argument kennen; maar juist de door jou aangehaalde kruistochten (vooral de eerste tocht) wijkt daar van af.
Toen in 1095 paus Urbanus II opriep (op verzoek van de Byzantijnse pope) om te assisteren in het terug veroveren van christelijk land, zag de paus zijn kans schoon om de immer strijdende partijen binnen west europa weer met de neus dezelfde kant op te krijgen. Dit was de enige reden waarom de kruistochten zijn gehouden omdat de pauzen hun macht zagen afbrokkelen door de constante strijd van de ridders na de val van Rome en de binnentrekkende barbaren .... .
Maar dit even terzijde, want de rest van de conflicten hebben inderdaad (voor zover ik weet) een economische basis.
(02) Tja, en als je wijst op de meerderheid van stemmen die democratisch de keuzes hebben gemaakt tot het uitbuiten van bepaalde landsdelen dan heb je een punt voor wat het staatsrecht betreft.
Persoonlijk vind ik de democratie (ook die in Nederland) de minst slechte vorm van dictatuur omdat - zoals je het terecht stelt - de meerderheid slechts te maken heeft met het egoïsme van de mensheid .... .
(03) Ik ben het volledig met je eens dat er een omslag in ons denken moet komen, maar die weg daar naar toe is lang en hard en je moet je nog maar afvragen of ooit het einde hiervan in het zicht komt.
Ik vind het een uitstekende gedachtegang maar in mijn 36 jarig bestaan als dienaar van de belastingwetten ben ik nog nooit iemand tegen gekomen die volledig eerlijk was :)
NB. Het geschetste scenario dat we erg arm zouden worden is naar mijn mening overigens iets te duister. Nederland heeft een van de beste pensioenstelsels in de wereld (ook veel beter dan de meeste westerse landen) en het omzetten van gas energie naar andere energie is ook mogelijk ..... .
Waar een wil is, is ook een weg. Maar vaak is de politiek wil weg :)
Over onze vermeende rijkdom ben ik een stuk somberder. Onze dagelijkse welvaart is afhankelijk van wat we dagelijks met elkaar kunnen verdienen. Het westen heeft geen streepje meer voor op de rest van de wereld.
Alleen onze ligging als doorvoerland en onze infrastructuur bepaalt nog onze rijkdom. Op gebieden als opleiding, arbeidspotentieel en innovatief vermogen worden we aan alle kanten voorbij gelopen en dat zal in de toekomst nog erger worden.
Als we onze zorgstaat nog op de een of andere manier in stand willen houden moet we over naar een meer realistisch standpunt. Dat kan best gepaard gaan met idealisme en geen ongebreidelde economische expansie en alles wat daarbij hoort. dat betekent een stapje of misschien wel heel veel stapjes terug. Bij veel zaken waar men hier verontwaardigd over is, mis ik vaak die andere kant van het verhaal. De wereld is nu eenmaal complexer en de verbanden zijn niet altijd even duidelijk te zien.
Ik begrijp je somberheid, maar ik zal je proberen uit te leggen waarom ik denk dat het allemaal wel meevalt.
(01) Ons pensioenstelsel is bijna de beste van de wereld; misschien wel de beste. Dat houdt wellicht in dat het niet altijd toereikend is, maar de voorzieningen zijn in de basis wel goed.
Frankrijk bijvoorbeeld betaald de pensioenen uit de lopende kasstromen. Als er een land in grote problemen komt, dan is dit Frankrijk wel en al die andere landen die vanuit de lopende kasstromen de pensioenen betalen. Dit hangt ons land dus niet boven het hoofd.
(02) Het is krapjes en we zijn een doorvoerland, maar nog steeds een "graanschuur" van Europa. De aanmaak van voeding is nog steeds gigantisch. Als straks het melkquotum nog eens wegvalt, is het helemaal bingo. We exporteren voedsel naar alle delen van de wereld en dit blijft gewoon doorgaan.
(03) Het gas raakt op. Maar met de kennis van nieuwe technologieën kunnen we opnieuw een plaats in de wereld veroveren.
(04) En wat de kennis en de wetenschap betreft, hebben we wel eens hoger gescoord en wellicht loopt er ook wel talent weg of worden er nieuwe technocraten in andere landen geboren; maar dit is relatief. De fabriek waar mijn maatje de kantine runt, verloor klanten aan China (door namaak), maar die klanten zijn al weer terug wegens de geringe kwaliteit en de onovertroffen Nederlandse manier van omgaan met garanties als het product niet goed is .... .
(05) En over de technologie nog het volgende. Volgens mij was het Voltaire die zij dat God de wereld had gemaakt op één land na: de Nederlanders hadden hun eigen land gemaakt. Deze Nederlandse kennis is nog steeds door niemand te benaderen en zorgt ervoor dat - bij een stijgende zeespiegel - we in de toekomst nog veel meer werk krijgen dan we nu al hebben.
(06) De onderzoekers in o.a. Delft en Wageningen behoren nog steeds op hun gebied tot de besten van de wereld.
En het moet inderdaad allemaal wat minder en soberder, maar dat we afglijden naar een kansloos instituut ben ik minder pessimistisch over.
Je maintendrai is niet voor niets binnen onze landsgrenzen een eeuwenoud credo ... .
Een echt grote somberaar ben ik niet, eerder een realist en fatalist. Eigenlijk zou ik best weer 20 willen zijn, maar als ik naar de economische vooruitzichten van het westen en niet alleen Nederland kijk, ben ik vaak wel weer blij dat ik niet nog moet beginnen.
Na pensioenstelsel is inderdaad het beste ter wereld, maar de A.O.W. is ook gewoon een omslagstelsel dat op termijn onbetaalbaar zal worden door de vergrijzing. D meeste mensen bouwen een pensioen op dat vrijwel overeenkomt met d huidige A.O.W. qua omvang. Als de A.O.W. Op een gegeven moment moet worden gekort zijn de gouden jaren al snel een herinnering.
Ook op de andere punten heb je natuurlijk in principe gelijk. Maar het gaat snel in de wereld. De chinezen kopen hel delen van Afrika, waar voedsel voor fractie van de prijs kan worden geproduceerd in vergelijking met ons koude landje. Ook op het gebied van studie staan er grote massa's klaar in de rest van de wereld die veel hongeriger zijn om iets te bereiken en daar ook veel meer voor bereid zijn te doen. De tijd dat het westen, mede als gevolg van de kolonisatie het voor het zeggen had in de rest van de wereld is definitief voorbij.
Wij denken nog steeds dat we als gewone hardwerkende burgers gewoon recht hebben op allerlei zaken, die steeds moeilijker zijn te financieren. Teruggaan in consumptiegedrag, kom nou. â??Zijâ? in Den Haag moeten het maar oplossen, ze hebben de problemen ook veroorzaakt.
Het is geen populaire boodschap, die men hier horen, omdat zoiets de mogelijkheden tot idealisme beperkt. Niemand kent de echte toekomst. Maar die hoeft niet altijd zonnig te zijn.
Ik ben geen fatalist, maar ook een realist. En de economische pensionering binnen de AOW tranche is inderdaad een lopend omslag stelsel, echter is deze AOW transitie slechts 11 % van de basisopbouw naar de AOW toe en neemt bij goede pensioenen slechts hooguit 30 % van het inkomen voor haar rekening.
Het grote probleem wat zich voordoet bij de huidige jeugd is dat er bijna geen pensioenopbouw meer is, en daar ben ik ook wel wat somber over als men dit gat niet gaat dekken met kapitaalsverzekeringen.
Aan de andere kant keert de wal het schip weer, want als we minder hebben te besteden, dan passen uiteindelijk de prijzen zich wel weer aan.
Over de technologie en het opkopen van land door de Chinezen ben ik niet somber.
Technologie valt namelijk niet te kopen, want alles wat je koopt is in principe al verouderd .... .
Ook de Chinezen zullen ontdekken dat kapitalisme een grens heeft en de exploitatie van Afrikaanse landen kent voor hun ook de grenzen .... .
Ook hier keert de wal het schip.
Dat alles wat minder rooskleurig zal worden en dat het westen zijn positie moet inleveren ben ik volledig met je eens, maar de positie die we hadden vond ik ook ongezond.
Leuke discussie. Wellicht schrijf ik hier binnenkort nog eens een filosofisch artikel over: de existentiële wet van het behoud :)
Mooi verwoord. Dit soort keuzes zijn in theorie altijd zo gemaakt, totdat het ons in onze eigen beurs raakt....