Voor de nabestaanden

Door Jan Cornelis gepubliceerd op Tuesday 14 January 15:50

       Niemand kan er aan ontkomen. Iedereen komt in zijn of haar leven op een gegeven ogenblik op het punt aan dat hij of zij moet sterven. Voor de nabestaanden is dit vaak een smartelijk verlies. In de hoop dat ik u met het volgende wat troost zou mogen bieden, ben ik zo vrij u in deze zilla enige woorden te doen toekomen uit de Bijbel en het Boek van Mormon, een boek die heiligen der laatste dagen naast de Bijbel in hun kerk gebruiken. Het geeft een verklaring waar de ziel van een overledene tussen de Dood en de opstanding verblijft en wij hopen dat u uit deze woorden troost en hoop op een gelukkig weerzien mag putten.

     Welnu, er is een tijd voor de mensen gesteld waarin zij uit de doden zullen opstaan; en er is een ruimte tussen het tijdstip van de dood en de opstanding. En nu, met betrekking tot die tijdruimte, wat er met de ziel van mensen gebeurt, is iets waarover ik zorgvuldig navraag heb gedaan bij de Heer om het te mogen weten; en dat is wat ik weet.  Welnu, met betrekking tot de staat van de ziel tussen de dood en de opstanding, zie het is mij door een engel bekendgemaakt dat de geest van ieder mens zodra hij dit sterfelijk lichaam heeft verlaten, ja de geest van ieder mens, hetzij die goed of kwaad is, huiswaarts wordt gevoerd naar die God die hem het leven heeft geschonken.  (Zie ook Prediker 12:7). En dan zal het geschieden dat de geest van hen die rechtvaardig zijn, wordt ontvangen in een staat van geluk die het Paradijs wordt genoemd, een staat van rust, een staat van vrede waarin hij van al zijn moeite, en van alle zorg en droefenis zal uitrusten. (Alma 40: 9-11-12. Zie ook Psalm 95:11 en Hebreeën 4:3-5.)

     Mensen die Jezus hier op aarde niet (volledig) gekend hebben maar wel (onbewust) goed hebben geleefd naar Zijn onderwijs en dus innerlijk voor het licht van Jezus hebben gekozen worden volgens de Bijbel gezien volgens het evangelie van Jezus. Dus ook aan hen wordt, zowel in als na dit leven de liefde en genade van Jezus aangeboden. Dit verklaart dat mensen over heel de wereld van alle godsdiensten, cultuur of achtergrond in het leven hierna ontmoetingen kunnen ervaren met het wezen van het Licht (wat Jezus Christus is). Het gaat er om of we met ons innerlijk voor de wet van de Liefde hebben gekozen,     want niet de hoorders der wet zijn rechtvaardig bij God, maar de daders der wet zullen gerechtvaardigd worden. Wanneer toch heidenen, die de wet niet hebben, van nature doen wat de wet gebiedt, dan zijn dezen, ofschoon zonder wet, zichzelf tot wet; immers, zij tonen, dat het werk der wet in hun harten geschreven is, terwijl hun geweten medegetuigt en hun gedachten elkander onderling aanklagen of ook verontschuldigen, ten dage, dat God het in de mensen verborgene oordeelt volgens (Zijn) evangelie, door Christus Jezus. (Romeinen 2:13-16 tussen haakjes veranderd.) (Met de wet wordt hier de wet van de liefde van Jezus Christus bedoeld.) 

     ‘De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen’ is de enige ware kerk op aarde. Toen ik in contact kwam met ‘Het boek van Mormon’, kwam ik ook in contact met de liefde van Christus. Ik ben door ‘Het boek van Mormon’ en de liefde van Jezus Christus getroost. Er zijn mij toen vele zegeningen ten deelgevallen en dat ook hierin door God en Jezus Christus een keuze wordt gegeven. Dat niets in deze wereld zonder reden plaatsvindt en dit is mijn getuigenis in naam van Jezus Christus. Amen.

Reacties (2) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.
Beste Jan Cornelis, met respect, maar wat ben je toch naïef en goedgelovig. Wie is de kerk van de Marmonen die net als de 'valse'kerk van Rome zegt de ware kerk te zijn. Jullie lijken de door mij grondig onderzochte Jehovah's Getuigen wel. Ook die claimen in de waarheid te zijn, welke waarheid zou je je kunnen afvragen. Wie ook zijn zij. Geen enkele kerkinstutie heeft de absolute waarheid. Dat kan ook niet omdat de waarheid in wetenschap en nog meer geloof voor ons allen verborgen is, behalve dan de wetenschappelijke (her)ontdekkingen die feitelijk zijn bewezen te bestaan...! Maar zelfs feitelijke bewijzen kuynnen relatief zijn en ingehaald door nieuwe feiten en voortschrijdend inzicht. En dat geldt al helemaal voor theologie, welke dat ook is vr gr Co (meijer46)
Dag Co Meijer46,
U vindt mij naïef en goedgelovig en dat mag. Ieder mens mag zeggen waar het volgens hem of haar op staat. Dat doe ik namelijk ook. De kerk van Rome en ook de Jehova getuigen prediken het goede en verafschuwen het slechte. Ik zeg maar zo: "Je kan beter katholiek of Jehova getuigen zijn dan helemaal niets.
Dat ik de echte en volledige waarheid vind in 'De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen komt door het getuigenis wat ik via de Heilige Geest in mijn hart ontvang. Mensen die hiermee gezegend zijn hebben geen bewijzen nodig en dit is mijn getuigenis in naam van Jezus Christus. Amen.