Homoseksualiteit in de Bijbel

Door Deze73 gepubliceerd op Saturday 04 January 03:24

Een andere beschuldiging die men vaak richt aan het adres van de Islaam, is dat de Islaam aanzet tot haat tegenover homoseksuelen. Maar hoe gaat het Christendom dan om met homoseksualiteit en wat zegt de Bijbel hierover? We lezen o.a. in het Oude Testament, in Leviticus 18:22-23: “…En gij zult geen gemeenschap hebben met een, die van het mannelijk geslacht is, zoals men gemeenschap heeft met een vrouw: een gruwel is het…”

Leviticus 20:13: “…Een man die gemeenschap heeft met iemand van het mannelijk geslacht, zoals men gemeenschap heeft met een vrouw, -beiden hebben een gruwel gedaan, zij zullen zeker ter dood gebracht worden, hun bloedschuld is op hen…”

Sommige fanatieke christenen zullen nu opspringen en zeggen dat deze vertaling een slechte vertaling is. Oké, ik als moslim ga dan verder kijken en ik pak een andere vertaling, en ik lees: Leviticus 20:13: “…De straf op homoseksuele omgang is de dood voor beide partijen. Zij hebben het oordeel zelf over zich gebracht…”

Hè, alweer een slechte vertaling! Misschien moeten we maar weer eens een nieuwe vertaling gaan schrijven. En dat hebben ze inderdaad ook gedaan, en daar lezen we in Leviticus 20:13: “…Wie met een man het bed deelt als met een vrouw, begaat een gruweldaad. Beiden moeten ter dood gebracht worden en hebben hun dood aan zichzelf te wijten…”

Maar de christen geeft niet op en zal misschien zeggen: “O, staat dit in het Oude Testament? Nee, maar dat geldt niet voor ons, dat is voor de joden. Oké, ook hier geef ik hem het voordeel van de twijfel en zet mijn zoektocht verder. Ik lees dan in het Nieuwe Testament, waar zij wel in geloven, in Romeinen 1:26-27 + 32: “…Daarom heeft God hen overgegeven aan schandelijke lusten, want hun vrouwen hebben de natuurlijke omgang vervangen door de tegennatuurlijke. Eveneens hebben de mannen de natuurlijke omgang met de vrouwen opgegeven, en zijn in wellust voor elkander ontbrand, als mannen met mannen schandelijkheid bedrijven en daardoor het welverdiende loon voor hun afdwaling in zichzelf ontvangen… (er worden nu enkele andere verwerpelijkheden genoemd) …hoewel zij de rechtseis van God kenden, namelijk, dat zij, die zulke dingen bedrijven, de dood verdienen…”

Bovendien lezen we in Matteüs 5:17-20, dat Jezus (vrede zij met hem) het volgende zegt (en we hebben dit vers al vaker herhaald): “…Meent niet, dat Ik gekomen ben om de wet of de profeten te ontbinden; Ik ben niet gekomen om te ontbinden, maar om te vervullen. Want voorwaar, Ik zeg u: Eer de hemel en de aarde vergaat, zal er niet één jota of één tittel vergaan van de wet…”

Mijn vraag aan u, wie wilt u volgen, Jezus (vrede zij met hem) of Paulus? Het is gewoon een feit dat alle goddelijk geopenbaarde religies homoseksualiteit verbieden. Maar de mens onderwerpt zich aan de duivel en geeft zich over aan zijn begeerten en is opstandig tegenover God.

Volgens de Bijbel (en ook volgens de Islaam) is er zelfs een hele gemeenschap verwoest vanwege deze zonde. Dit kunnen we bijvoorbeeld lezen in Genesis 19: De verwoesting van Sodom.

Reacties (1) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.
Public
GOD VEROORDEELT PRAKTIZERENDE HOMO'S.
Binjamin Heyl > Artikelen van Binjamin Heyl Bewerken / InstellingenVerwijderen
Vroeger veroordeelde god zeker homo's wanneer we ons oor te luisteren legden bij pastores, dominees, bisschoppen, predikanten, rabbijnen en imams. Ook de wetenschappers waren het roerend, als regel, met elkaar eens dat praktizerende homo's ziek gedrag vertoonden. Zo waren religie en wetenschap eensgezind in hun strijd om praktizerende homo's te begeleiden om zich tebeheersen en zelfs door een juiste therapie en zich tot de juiste geestelijke leider te wenden, kon er zelfs genezing plaats vinden. Waar is toch die goede oude tijd gebleven waar vieze homo's, nog echte vieze, zieke en zondige homo's waren.

Maar god had wel een ernstige fout maat gemaakt want vrouwen konden volgens hem geen homo zijn. Dat bleek toch anders. Ontdekt werd dat er ook vrouwen zijn, die je weet wel met elkaar doen. Gelukkige waren er zeer bijdehande gelovigen en wetenschappers die ontdekten dat ook vrouwelijke homoseksuelen zondig, vies en ziekelijk waren. Na zeer intenste bijbelstudie,en gebed kon vast gesteld worden dat god ook deze vieze zondige wezens zeer scherp veroordeelde. Maar deze dames hebben geluk gehad want voor hen gen steniging, van dak gooien, of meer van dat soort leuke dingen die de mens moed geven en inspiratie om een normale homo te worden of celibatair te leven en bij voorkeur mondje dicht. Dat keurig gehuwde mannen wel eens een gaysauna bezoeken of een ontmoeringsplaats (gebeurt nog steeds) om even troost te zoeken bij een stevige mannenschouder is niet zo erg wanneer het maar niet bekend wordt binnen de gemeenschap. Dan schijnt god bereid te zijn om ook een oogje dicht te knijpen.

Het schijnt dat god zich bedacht heeft en dat zijn anders gaan denken tot twee spalt geleid heeft binnen het jodendom, christendom,en islam. Religieuze leiders slaan elkaar vrolijk en blij (de gay methode) met gods woord om de oren met de prangende vraag wat hij nu precies bedoede en nog steeds bedoelt. Tegenwoordig zijn er zelfs religieuze voorgangers die een relatie tussen twee mannen of twee vrouwen in hun bedehuis de zegen van god afsmeken. En de hele familie zit daarbij . Er wordt gelachen, gewuifd en zelfs een heuse bruidstaart aangesneden. Waar moet dit alles toch heen, vraag je je af. Straks mag er helemaal nietmand meer gediscrimineerd worden van god. Wie herinnert zich nog de mooie tijd dat mensen met een niet blanke huidskleur echt mindere wezens waren dan mensen met een blanke huid. Schijnt toch ergens in de bijbel zwart op wit te staan, maar kennelijk ging god met zijn tijd mee en nu ook met al dat homo gedoe. Dat gaat straks weer de boot op in Amsterdam. En geloof maar dat er in menig bedehuis god geprezen en gedankt wordt.

Ik ben geen theoloog of iets dergelijks maar ik moet vreseijk lachen wanneer mensen aan komen zetten met Sodom en Gamoorrha , dat schijnt in sommige kringen de tekst te zijn. Maar mensen die zich op deze tekst beroepen kunnen gewoon niet lezen en hebben totaal geen verstand wat homoseksualiteit in houdt.

Ik begreep tenminste dat heel Sodom en Gamorra uit homoseksuelen bestond, van jong tot oud. Mijn eerste vraag was, reeds als kind, waar komen de kindertjes dan vandaan? Mijn moeder legde me uit dat een mens ontstaat uit stof en tot stof vergaat. Als ik dan weer eens een stof massa vond onder mijn bed vroeg ik me af of er nu eentje kwam, of er eentje ging.

Later begreep ik er nog minder van toen ik las dat die homomannen en de homo kinderen twee jonge maagden wilden onderwerpen aan een groepsverkrachting. Ik worstelde heving of deze mannen en kinderen nu werkelijk zo slecht waren, of dat zij dachten dat na een groepsverkrachting van twee jonge maagden, zij genezen zouden zijn en verder als hetero door het leven zouden gaan en de twee maagden kennelijk het leven zouden laten.

Toen ik in de verpleging ging wrken in een psychiatrische inrichting, een rooms katholieke, beweerde de psychiater dat homoseksualiteit geen ziekte was en de rector dat homoseksualiteit zondig was. Het was 1962. De strijd tussen beide heren was van dik hout zaagt men planken. En wij, de leerlingen, waren unaniem op de hand van de psychiater. Wij konden gewoon niet snappen dat wat lekker en gezond is zondg en ziekelijk zou zijn. Het was een overgangstijd . Wanneer je op heterdaad betrapt werd als twee jongens door de mentor (wij woonden intern) kon op staande voet ontsla g volgen. Lag je met een vrouw lekker te spelen volgde een 'ernstige berisping.' In 1965 was de kogel door de kerk. Vanaf die tijd werd niemand meer ontslagen wanneer die betrapt werd bij het beoefenen van sport op een bed, samen met een man.

Nog steeds zijn er mensen die om wat voor redenen dan ook niet zoveel moeten hebben van deze smeerlapperij al dan niet zich beroepend op gods woord. Maar wat ik ook echt achterlijk vind wanneer iemand zegt: homo's zijn ook mensen. Kennelijk waren ze voorheen een diersoort, die gelukkig niet de hele dag blaften en ook niet beten wanneer er een vreemdeling op de deur klopte.

Op mijn verjaardag kreeg ik een mooie novelle: De Priesterzegen, geschreven door David Jonathans, over mannenliefde waar drie joodse jonge mannen naar wegen zochten om trouw te blijven aan de Tora en hun homoseksuele gevoelens. Uitgeverij Gopher (2007; www.gopher.nl). Een erg mooie novelle waar godsdienst een rol speelt. Voor mensen die er van gruwen dat er seks in voor komt is het niet aan te raden.

Voor mensen die nog twijfelen of homoseksuelen mensen zijn, of die twijfelen dat homo's lief kunnen hebben en trouw zijn, dus net als hetero's zijn die verlangen naar warmte en veiligheid en jawel, ook seks, een echte aanrader.

Wanneer u dit artikel aanspreekt geef het door.