De heilige Geest getuigd van de waarheid

Door Jan Cornelis gepubliceerd op Thursday 26 December 16:15

     Het is noodzakelijk dat de leden van 'De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen' zodanig leven dat zij kunnen rekenen op de Heilige Geest Gods en dat zij het getuigenis behouden dat zij door God zijn geroepen om altijd en overal van zijn waarheid en herstelde evangelie te getuigen. Dat zij Zijn waarheid hebben is niet alleen in de Bijbel of het Boek van Mormon of in De Leer en Verbonden te vinden, het is namelijk ook in hun hart, in hun gevoelens en in hun verstand te vinden. Zij weten dat het noodzakelijk voor de wereld is dat zij dat getuigenis krijgen en vasthouden omdat zij anders, tijdens bijvoorbeeld een gesprek, wel eens overrompeld kunnen worden. Het belangrijkste is de Geest van God in hun hart verkrijgen en een waar getuigenis in hun ziel dat zij geroepen zijn om te prediken over Jezus, over zijn kruisiging en zijn opstanding uit de dood, over de Heiland der wereld en dat Joseph Smith in de laatste dagen werd verwekt om het verbond van Christus doop te vernieuwen, om het herstelde evangelie onder de aandacht te brengen en iedereen te waarschuwen en tot bekering te roepen.

     Om de Geest altijd bij hun te houden zullen zij nederig en getrouw zijn want Die zal hen dan op het goede pad leiden. Zij zullen zich nooit afwenden van die stille zachte stem want Hij zal hun zeggen wat ze moeten doen en waarheen ze moeten gaan en dan zullen zij de vruchten van het koninkrijk van God plukken. Zij stellen hun hart open zodat ze in staat zijn om de overtuiging van de Heilige Geest te ontvangen. Zij kunnen de Geest van de Heer onderscheiden van alle andere geesten want Die zal hun ziel vrede en vreugde influisteren, Die zal kwaadaardigheid, haat , twist en alle kwaad uit hun hart bannen; en hun enige verlangen zal zijn om goed te doen, rechtschapenheid tot stand te brengen en Gods koninkrijk op te bouwen. Als zij naar die Geest luisteren zullen zij altijd op het goede pad blijven en Hem behouden. Ze zullen dan zijn zoals ze waren georganiseerd door onze Vader in de hemel, vóórdat ze in de sterfelijke wereld kwamen.

     "De kracht en taak van de Heilige Geest is van de waarheid getuigen en in het bijzonder te getuigen van de Vader en de Zoon. Daar de Heilige Geest een persoon van Geest is, spreekt Hij door onze geest. Ieder mens heeft een geestelijk lichaam en een stoffelijk lichaam. Vóórdat wij naar deze aarde kwamen waren wij personen van geest en toch waren wij persoonlijkheden. Wij konden lopen, rennen, praten, zien, denken en doen. Ons geestelijk lichaam was gemaakt van stoffen die in de sterfelijkheid niet te vinden zijn. Dat geestelijk lichaam vormt samen met ons stoffelijk lichaam een levende ziel. Als wij van de Heilige Geest influisteringen ontvangen komt dat overeen met een denkbeeldige openstaande deur tussen de geest van de mens en de Heilige Geest. Als dat gebeurd ontvangen wij kennis in ons verstand die wij niet kunnen verloochenen. Wij moeten onszelf in harmonie brengen met de Heilige Geest. In de dag des oordeels zullen wij rekenschap moeten afleggen van die kennis. Door de Heilige Geest kunt u de waarheden van het herstelde evangelie weten". Eldred G. Smith in CR van april 1963, blz. 18.)

     Het is daarom uitermate belangrijk dat elk lid een getuigenis bezit dat gebaseerd is op persoonlijke openbaring en dit is mijn getuigenis in naam van Jezus Christus. Amen.

Reacties (0) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.