Hobbes, Locke, Rousseau - De Samenleving vergeleken!

Door Maud Busschers gepubliceerd op Thursday 14 November 11:47

De Samenleving: Hobbes, Locke en Rousseau vergeleken!

              

Natuurtoestand:

Hobbes: Mensen worden in de natuurtoestand bepaald door twee bewegingen; afkeer en begeerte. Hierdoor is het liefste wat mensen willen, een veilige samenleving! Waar dus geen machtsmisbruik zou zijn, want dit is gen gevolg begeerte (lees De Maatschappij is een Theater). Streng handelen is dus noodzakelijk. De grootste angst die er volgens Hobbes heerst is de angst voor de dood. Ook zegt Hobbes dat eigendommen er niet toe doen. Deze dragen niks bij aan het mensenlijk 'zijn' en veroorzaken alleen maar meer begeertes, wat weer leidt tot macht (en machtsmisbruik).

Locke: Volgens Locke zijn eigendommen juist belangrijk! Zij vormen je individu. Iedereen heeft er recht op. Het belangrijkste doel van de saat is in zijn ogen dan ook het beschermen van ieders eigendommen. Maar volgens Locke zou er wel een verbod zijn op verspilling. Dus je mag bezitten, wat je nodig hebtom te leven. De mensen leven in vrede met elkaar. Er heerst evenwicht. Er in enkel af en toe een overtreder in het spel. (Denk aan een verspiller.) 

Rousseau: Volgens zijn mensen van natuurlijke luie wezens en zullen alleen actie komen als Er bijvoorbeeld een natuurramp is. Door in actie te komen veranderen als het ware relaties tussen mensen onderling. En hierdoor ontstaan op zijn beurt weer nieuwe behoeftes. Deze hebben echter bevrediging nodig. Zo groeit het sociale contact tussen mensen.

                                        Hobbes

Houdbaarheid van de Natuurtoestand:

Hobbes: Hij is NIET HOUDBAAR want de mens is een egoïstisch wezen, die continu zelfbehoud zoekt en begeerte heeft naar macht. Hierdoor verwijnt het belangrijke evenwicht tussen mensen en kunnen zij niet meer in harmonie leven. Er onstaat een strijd "alleen tegen allen". En zodra de macht overheerst.. Gaat het mis. 

Locke: Ook deze is NIET HOUDBAAR want er zal altijd verspilling zijn. Mensen zullen elkaars eigendommen niet accepteren. En er zijn altijd overtreders (soms heel veel ) in de samenleving. In tegenstelling tot eigendom, is dan geld weer zeer slecht voor de samenleving in Lockes ogen. Door geld zouden mensen hebzuchtiger worden en teveel eigendommen toe innen.. Dan gaat het mis.

Rousseau: Deze is al HELEMAAL NIET HOUDBAAR, want de mens is volgens hem steeds meer vervreemd van zijn natuurlijke aard. Dit komt door een sociaal leven en groeiende ongelijkheid (nu vinden wij dit vaak de normaalste zaak van de wereld). Ook groeien de behoeftes van mensen. Maar de grootste oorzaak volgens Rousseau is dus de "vervreemding". Hier gaat het mis. 

                                    Locke

Voorwaarden behoud Natuurtoestand (Maatschappelijk Verdrag):

Hobbes: Om de vrede en de balans te krijgen, moet iedereen tegelijk afstand doen van zijn natuurrecht. Dit zou ervoor zorgen dat niemand méér zelfbehoud zou hebben dan de ander. Ook moet er dan volgens Hobbes één absolute heerser komen, die als enige boven de wet staat. Als de burger de macht van de staat accepteert en de staat de burgers beschermt, is alles in evenwicht. 

Locke: Er moet een overheid ingesteld worden. Maar de meerderheid beslist, dus de overheid heeft beperkte macht. Geld is door de meerderheid ingevoerd, dus Locke beslist dat je het geld wèl mag opsparen. Het mag geen verspilling worden! Al gaat Locke er op deze manier wel zo van uit dat elk mens zeer sociaal is en zich nooit meer zal toe innen dan hij of zij nodig heeft. 

Rousseau: In het eerste opzicht zegt Rousseau dat de mens terug moet naar zij natuurtoestand. Dit kan door totale afzondering van het sociale "schijnleven". Maar Rousseau ervaart teveel ongelijkheid en past zijn maatschappelijk verdrag aan. Het volk mag geen absolute heerser hebben en moet compleet soeverein zijn. Het volk moet hun eigen wetten maken en zich daar dan ook aan houden. Her ware eigenbelang zou vanzelf het algemeen belang worden.

                                         Rousseau

  

Ik hoop dat ik jullie iets hebben kunnen bijbrengen en dat niet te ingewikkeld was?:) 

Reacties (4) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.
Bedankt! Ik zit er ook over na te denken om filosofie te gaan studeren :)
Mijn complimenten!
Je beschrijft drie filosofen in mijn analytisch filosofische keten van sociaal maatschappelijke ontwikkelingen.
Van Rousseau ga ik nog even door om "mijn" keten compleet te krijgen. Na Rousseau ga ik door met Montesqieu en via de negatieve exponent van Robespierre ga ik dan door naar Thorbecke die onze eerste grondwet heeft geschreven.
Ik ga van de basis van Hobbes uit als grondlegger van de trias politica doordat hij stelde dat de mens veilig is als hij de controlerende macht uit handen geeft (politie) en deze macht ook accepteert in ruil voor de vrijheid. In de trias politica is de definiteve stap gezet om die veiligheid in te kaderen door de machten te scheiden.
Mijn complimenten voor jouw artikel. Getuigt van een prima inzicht in de filosofische perspectieven van het ontstaan van ons huidige sociaal maatschappelijk fenomeen.
Heel interessant om te lezen. Je moet er even goed voor gaan zitten, maar het was voor mij goed te volgen hoor. Ga zo door!
Heel interessant om te lezen. Je moet er even goed voor gaan zitten, maar het was voor mij goed te volgen hoor. Ga zo door!