Het broeikaseffect

Door CK19 gepubliceerd op Saturday 19 October 20:20

Wat is het broeikaseffect?

Als je mensen hoort praten over het broeikaseffect, besef je dat  mensen het zien als een probleem. Het broeikaseffect is eigenlijk gewoon normaal. Want het broeikaseffect zorgt ervoor dat de gemiddelde temperatuur op aarde ca. +15 graden is. zonder broeikaseffect was dat -18 graden. Het versterkte broeikaseffect is wel een probleem.

Veel dingen die wij mensen doen, veroorzaken het versterkte broeikaseffect. Autorijden, werken in een fabriek en zelfs op de fiets naar school gaan. Als je fietst stoot je ook broeikasgassen uit, dat doe je zelf. Dit zijn natuurlijke broeikasgassen, bijvoorbeeld koolstofdioxide (CO2). Dit is niet schadelijk, het is namelijk maar een klein beetje. Maar in sommige fabrieken komt wel veel broeikasgas vrij.


Natuurlijke broeikasgassen zijn dus niet schadelijk als het niet te veel is. Maar er is wel teveel. Mensen versterken het broeikaseffect, omdat ze te veel aanmaken zou je kunnen zeggen.

 

 

Hoe werkt het dat broeikaseffect nu precies? Normaal gaan zonnestralen naar de aarde en het grootste deel ervan kaatst terug de ruimte in. Wanneer er veel broeikasgassen in de atmosfeer zijn werken deze als een soort deken. Ze zorgen ervoor dat de zonnestralen veel minder terug kaatsten de ruimte in. Er blijft veel meer warmte achter in de dampkring. Zo warmt de aarde op.

 

Door welke stoffen wordt het broeikaseffect veroorzaakt?

 

Het broeikaseffect wordt o.a. veroorzaakt door de stoffen:

 

 •       Koolstofdioxide (CO2)
  Dit is het bekendste broeikasgas. Het komt vrij bij: autorijden en het verbranden van hout, steenkool, aardolie, en aardgas.
 •       Waterdamp (H2O)
  Dit is het belangrijkste broeikasgas. Het is water dat verdampt is en wolken vormt.
 •       Distikstofoxide (N2O, lachgas)
  Dit wordt gebruikt in ziekenhuizen.
 •       Stikstofdioxide (NO2)
 •       Ozon (O3)
  Dit gas beschermt ons tegen UV-straling van de zon.

De volgende stoffen bestaan uit meerdere atomen en hebben een nog sterkere invloed op het broeikaseffect.

 

 •       Methaan (CH4)

De invloed is 23x zo sterk als die van CO2. Het ontstaat bij het rotten van plantenresten en bij het verteren van plantenresten in de darmen van dieren en mensen. (zie afbeelding)

 •       Freon (CFK’s)(CF2Cl2, CFCl3)

Het zit in  de koelvloeistof die in koelkasten zit en vrijkomt als de koelkast bij het afval komt en in spuitbussen. Het is een van de veroorzakers van het gat in de ozonlaag. Nu is het gebruik ervan verboden.

 •       Zwavelhexafluoride (SF6)

De invloed is 22000x zo sterk als die van CO2. Het is een schoonmaakmiddel dat gebruikt wordt bij het maken van electrische onderdelen.
 

De genoemde stoffen komen niet allemaal in de zelfde hoeveelheden voor. Vandaar dat het effect van de stoffen niet alleen afhankelijk is van de sterkte van de stof maar ook van de hoeveelheid waarin deze stof in de atmosfeer voorkomt.

Meestal als er over het broeikaseffect gesproken wordt, heeft met het over het effect van CO2.

De oorzaken en gevolgen

 

Uitstoot van CO2

De hoeveelheid CO2 in de atmosfeer neemt snel toe. Het meeste is afkomstig van het verbranden van fossiele brandstoffen voor energie. Bijvoorbeeld benzine in auto’s of kolen voor elektriciteit. In Amerika woont 5% van de wereldbevolking, maar dit land zorgt voor een kwart van alle broeikasgassen.     

Minder bomen

 

Veel bossen worden gekapt, of verbrand zodat mensen de grond kunnen gebruiken om dingen op te verbouwen. Door die branden komt er nog meer CO2 vrij en er zijn minder bomen die CO2 om kunnen zetten in zuurstof. De verschroeide aarde houdt meer hitte en minder water vast en de droogte neemt toe.

 

Het water stijgt

Het ijs op de Noordpool drijft. Als het smelt, stijgt het zeewater niet. Maar het ijs op de Zuidpool ligt op land. Dat ijs smelt steeds sneller en wetenschappers verwachten dat de zeespiegel langzaam zal stijgen en veel laag gelegen land zal overstromen, zoals bijvoorbeeld Nederland.

 

IJs smelt steeds sneller

IJs weerkaatst bijna alle zonnestralen. Als er meer ijs smelt, wordt er meer energie opgenomen door de aarde. De temperatuur stijgt daardoor smelt er meer ijs. Het zou kunnen zijn dat er in 2050 in de zomer geen ijs meer op de Noordpool ligt.

 

 

Hoe het verder moet

Als wij de opwarming van de aarde willen stoppen moeten we de broeikasgassen niet verder laten stijgen dan het huidige peil. Om de uitstoot van CO2 te verminderen moeten we beginnen om minder fossiele brandstoffen te gebruiken. Dit kan door andere energiebronnen te gebruiken. Dat  krijg je van natuurlijke dingen zoals bijv. de wind en de zon. Verder moeten we ook zuiniger met energie omgaan. Dat kan bijvoorbeeld door spaarlampen te gebruiken. Ook het hergebruik van materialen zorgt voor minder energieverbruik en dus minder CO2 uitstoot.

Veel apparaten gebruiken nu al minder energie dan vroeger. Auto's moeten zuiniger worden. Een andere manier om de uitstoot van CO2 te verminderen kan door het stoppen met het omzagen en verbranden van bossen. Wij kunnen zelf ook bomen planten want bomen zetten CO2 om in zuurstof. Veel mensen verzetten zich tegen het kappen van bomen, waardoor veel landen contracten hebben ondertekend waarin staat dat als je één boom kapt je er ook één moet planten. Ook staan in die contracten nog allemaal maatregelen die met het broeikaseffect te maken hebben. Onder andere dat er geen CFK meer mag worden gebruikt en dat je het natuurlijk broeikaseffect niet meer versterkt mag worden. In 1997 is er in Kyoto (Japan) een grote conferentie geweest waarin afspraken gemaakt zijn om de uitstoot van CO2 te verminderen. Gelukkig hebben deze contracten veel nut, maar helaas houden sommige landen zich niet aan deze afspraken.

Ook wordt er veel onderzoek gedaan om de hoeveelheid CO2 in de lucht te verminderen. Men onderzoekt of het mogelijk is om CO2 op te slaan in de grond. Andere onderzoekers willen meer algen in de oceaan laten groeien, omdat zij CO2 uit de lucht kunnen opnemen.

Reacties (0) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.