De gevolgen van de bezuinigingen op de aow

Door Johanjanssen gepubliceerd op Friday 31 May 17:35


De AOW-wet vormt al een hele lange tijd een groot probleem voor de politiek.

De leeftijd van de gemiddelde Nederlander ligt jaren hoger dan een paar decennia geleden. De regering krijgt daarom steeds meer geldproblemen om alle “ouderen” uit te betalen en om niet nog verder in de problemen te komen, zijn ze bezig om de pensioenleeftijd te verhogen. Vroeger kon men met pensioen als je 65 jaar was. Nu gaan ze dat verhogen naar 67 jaar. De regering zegt dat dit makkelijk kan omdat de mensen veel langer gezond en actief zijn en dus gemakkelijk door kunnen werken tot hun 67ste. Dat betekent dat ook de AOW uitkering pas ingaat als iemand 67 jaar wordt. Zo verdient de regering 2 jaar per persoon aan uit te keren AOW.  In Nederland hebben we een grote groep ouderen die zich “gepakt” voelen door de regering. Ook andere burgers, met name de generatie die over 5 tot 10 jaar met pensioen gaan maken zich grote zorgen. Het pre pensioen (dat wil zeggen dat ze bijvoorbeeld met 62 jaar al met pensioen konden) is ook al komen te vervallen. Zowel voor de burgers als voor de regering zelf is het erg lastig. Iedereen ziet wel dat er iets moet gebeuren maar natuurlijk wil niemand daar de dupe van worden. De regering en alle andere politieke partijen in Nederland hebben allemaal een andere mening over deze maatschappelijke kwestie. Al deze partijen willen graag dat hun mening wet wordt, maar doordat iedereen er anders over denkt is het lastig om hierover te discussiëren. De partij 50+ heeft vanwege deze AOW discussie heel veel stemmen van senioren gekregen, omdat deze partij hier fel tegen is. Hier zie je een schema van de standpunten over de AOW van de grootste partijen in Nederland. Als dit zou gaan zal dit 0,7% van het BBP opleveren. Dit percentage staat ongeveer gelijk aan 4 miljard euro

Eén van de problemen voor de politiek is de steeds grotere ontevredenheid van de burgers omdat ze de AOW leeftijd willen gaan verhogen. Alhoewel de extra belasting op de pensioenen gaat zorgen voor een steeds hogere belastingopbrengst, die weer nodig is om de AOW te financieren, zien de burgers alleen maar hun eigen portemonnee. Mensen hebben gespaard voor hun pensioen en nu zien ze dat daar belasting op geheven gaat worden en dat ook alle kosten die vooral ouderen hebben ook nog eens voor eigen rekening worden. Zoals bijvoorbeeld een eigen bijdrage bij opnamen in een verpleeghuis. De burgers hebben het idee dat ze benadeeld worden na al die jaren hard werken voor Nederland, dit is niet iets dat mensen graag willen, daarom zijn heel veel mensen het hier dus ook niet mee eens en willen actie ondernemen, veel mensen zeggen dus dat de regering geen goed werk levert.

Een ander probleem in de politiek is de uitzondering voor de zware beroepen, dit is een valse belofte volgens veel mensen. Het kabinet zegt dat ze een uitzondering wil maken voor de mensen met zware beroepen maar tegelijkertijd willen ze toch ook die 0,7% BBP halen.

Het probleem is dat de regering gewoon aan het liegen is omdat er eigenlijk helemaal geen geld is voor deze regelingen. Veel mensen zijn hier dus boos om, onder andere de FNV, zij zeggen ook dat dit een valse belofte is van het kabinet. Het kabinet staat door deze ‘valse’ belofte dus erg onder vuur. Zelfs minister Donner vindt deze regeling maar niks. Deze regeling valt in de praktijk niet uit te voeren omdat je namelijk heel moeilijk onderscheid kan maken tussen zware en minder zware beroepen, veel mensen zullen het niet eens zijn met deze wet omdat het anderen als het ware benadeelt tegenover de mensen die een ‘zwaar’ beroep uitoefenen.

 

Verhoging AOW-leeftijd

 

De verhoging van de AOW-leeftijd zal ooit komen, het enige waarin de politieke partijen verschillen is het tempo van de verhoging. PvdA, D66, CDA, SP, Partij voor de Dieren (PvdD), GroenLinks en 50-plus willen extra overgangsmaatregelen bij de verhoging van de AOW-leeftijd. De politieke partijen bezuinigen via het aftrekken van de aanvullende pensioenen. Begin juli 2012 stemden de eerste en de tweede kamer ervoor om de AOW-leeftijd naar 67 jaar te veranderen in 2023. hoewel dit algemeen is, hebben de politieke partijen toch allemaal een andere mening over deze kwestie: De AOW-leeftijd is 67 jaar bij de VVD in 2018, bij D66 in 2021, bij GL en CU in 2023, bij CDA niet helemaal duidelijk waarschijnlijk in 2023, bij PvdA in 2025 en bij PvdD in 2030. Zowel SP als 50-plus noemen de leeftijd in pensioenakkoord (= 67 jaar in 2025) als aanvaardbaar alternatief voor 65 jaar. Alleen de PVV houdt vast aan een AOW-leeftijd van 65 jaar.

 

Alles bij elkaar is het dus duidelijk dat het de AOW ook een groot en belangrijk probleem vormt voor onze eigen regering en dat zij de gevolgen van de bezuinigingen ook  onder ogen moeten zien. de Nederlandse regering komt geld tekort en wil dat via de ouderen doen, omdat dat een makkelijke manier om de staatskas te vullen.

 

Of het allemaal juridisch kan en mag wordt waarschijnlijk aangevochten door diverse partijen. De advocaten zien het recht op AOW als een eigendomsrecht zoals bedoeld in het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens. Zonder mogelijkheden tot reparatie is gedeeltelijke ontneming van dat recht mogelijk in strijd met het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens. Eerst zullen ze in Nederland alle wettelijke wegen gaan bewandelen en daarna misschien naar het Europese Hof.

 

als bezuiniging op de pensioenen hebben veel landen in Europa een andere mening over hun pensioensysteem en de daarbij behorende leeftijd. de één wil het op 65 houden en de ander naar 67. dit is maar een voorbeeld maar veel van de Europa landen verschillen hierover van mening. als gevolg van de bezuinigingen gaan veel landen voor een hogere pensioensleeftijd, wat meer geld betekend voor de staatskas.

Nederland:

als eerste ons eigen land: Nederland, de pensioensleeftijd ligt bij ons nog steeds op 65 jaar, maar Nederland heeft geld nodig. Dus is het vrijwel zeker dat de pensioensleeftijd wordt verhoogd van 65 jaar naar 67 jaar waardoor de regering weer geld bespaard. Mochten de Sociale Partners met een alternatief plan komen dat net zoveel geld opbrengt, dan bestaat er een kleine kans dat de verhoging alsnog geschrapt wordt.

Pensioen Duitsland

je zou denken dat Nederland één van de eerste landen is die voor een verhoging van de pensioensleeftijd was, maar dat is niet zo. Duitsland was nog veel eerder. in het jaar 2007 besloten ze al om de pensioenleeftijd te verhogen naar 67 jaar. ook hebben ze besloten dat tussen 2012 en 2019 de pensioensleeftijd in Duitsland elk jaar met een maand en later met twee maanden wordt verhoogd. vanaf 2024 worden er zelfs jaarlijks maar liefst twee jaren bijgeteld. Nederland en Duitsland werken beide met het zogenaamde omslagstelsel. De werkende generatie bekostigt het staatspensioen voor de oudere generatie via een inkomensafhankelijke premie. Werknemers en werkgevers betalen ieder 50 procent van de premie.
 

Frankrijk

de fransen hebben al in 2008 ingestemd voor een verhoging van de pensioensleeftijd. eerst moesten de fransen verplicht ‘stoppen’ met hun 65e jaar. met deze nieuwe invoering is het in Frankrijk mogelijk om tot je 70e door te werken, ze stellen het niet verplicht, ze hopen dat er hierdoor een impuls komt in de franse economie. De pensioengerechtigde leeftijd in Frankrijk is verhoogd van 60 naar 62 jaar. als je in frankrijk een volledig pensioen wil hebben moet in plaats van tot je 65e nu tot je 67e werken.

Pensioen België

belgië verschilt in pensioensleeftijd voor de mannen en de vrouwen. de mannen moeten gewoon tot hun 65 door werken, net zoals in Nederland nu. De vrouwen hoeven minder lang te werken, namelijk maar tot hun 63e, daarna mogen zij al met pensioen. de Belgische Minister van de Pensioenen heeft gezegd dat België Nederland niet gaat volgen met de pensioensleeftijd, zij wil het gewoon zo houden zoals het nu al is. ze wil namelijk de activiteitsgraad van de 55 tot 65 jarigen omhoog halen, ze probeert de mensen aan te sporen om zo lang mogelijk door te werken wat natuurlijk goed is voor de economie.

DenemarkenDe Denen kenden tot het jaar 2004 een pensioensleeftijd van 67 jaar. Er is echter besloten dat je in Denemarken al mag stoppen met je 65e. Wel is het aantrekkelijker gemaakt om langer door te gaan met werken door de vutleeftijd te verhogen. Deze verhoging heeft effect gehad, want uit onderzoek blijkt dat de werklust van de Denen is toegenomen.

armoede:

 

je ziet hier dat de Nederlandse ouderen heel weinig bedreigd worden door armoede, maar als je kijkt naar onze buurlanden zie je dat ze veel lager liggen dan ons. dat komt onder andere doordat wij de AOW hebben.


stad – platteland verhouding:Aan deze kaart kun je zien dat er verschillen zijn in de vergrijzing in Nederland. hoe meer vergrijzing, hoe meer ouderen, hoe meer pensioenen er betaald moeten worden, de regio’s waar de meeste vergrijzing is zijn vaak ook het duurst voor de regering. bij deze kaart wordt ook een duik in het verleden genomen, het begint bij 1980. tijdens deze tijd zie dat er nog niet zo’n grote verschillen zijn tussen de verschillen in de vergrijzing, maar als je richting het jaar 2000 gaat, zie je dat er toch wel duidelijke verschillen te zien zijn. vooral het noorden van nederland heeft een groot vergrijzing percentage, wat die regio’s vaak ook duurder maakt. doordat er steeds meer vergrijzing in nederland optreedt waardoor er dus meer oudere zijn wordt het voor de regering steeds moeilijker om dit te betalen, een van de gevolgen hiervan is dat ze de leeftijd moeten opschuiven.

Geschiedenis:je zou denken dat de aow al lang bestaat in nederland, maar dat is niet zo. het begon in Nederland allemaal toen in 1947 de noodwet ouderdomsvoorziening ingesteld door minister van sociale zaken Willem Drees. deze voorziening was voor ouderenen die toendertijd te weinig imkomsten hadden. in het jaar 1957 werd uiteindelijk de echte AOW ingesteld. toen al was er een grens van 65 jaar oud. bij deze invoering maakten veel 65 plussers hier gebruik van, helaas stierven de mensen in die tijd erg jong. nu worden de oudere mensen veel ouder dan vroeger. naarmaate je richting het jaar 2000 ging nam de vergrijzing ieder jaar toe, ook nu nog. vroeger was dit niet zo’n groot probleem omdat de oudere vroeg stierven maar doordat de ouderen nu veel langer leven en sterk toenemen wordt de aow onbetaalbaar, vandaar de verhoging van de aow leeftijd.

 

1.Er wordt bezuinigd op AOW waardoor vooral de lagere en de middeninkomens het zwaar krijgen.
Er wordt 2 jaar minder AOW betaald, want de leeftijd gaat van 65 naar  67 jaar. Dus heb je minder jaar een AOW uitkering.De AOW uitkering maakt geen verschil of je nou rijk of arm bent, want iedereen krijgt de zelfde uitkering. Maar omdat je 2 jaar minder AOW krijgt maar wel 2 jaar langer moet werken, wordt de belasting die je over je verdiende centen moet betalen lager. Hierdoor valt het slechter uit voor de mensen met de lage inkomens en de mensen met de hoge inkomens. Want als de belasting die je over je geld moet betalen verlaagd wordt bijvoorbeel van 50% naar 40%, dan houd iemand met een inkomen van 100.000 euro 60.000 euro over inplaats van eerst 50.000 dus 10.000 euro extra door de verlaging. Iemand met een inkomen van 20.000 euro houd 12.000 over inplaats van 10.000 dus 2.000 euro extra door de verlaging. Hierdoor kan iemand met een hoog inkomen veel makkelijker die 2 jaar minder AOW vervangen, omdat hij veel meer over houd aan de belastingverlaging daniemand met een laag inkomen.
 


 

2. Laagopgeleiden de pineut door verhoging van de AOW-leeftijd.
Het verschil in levensjaren en in levensjaren waarbij de gezondheid goed is, is groot tussen mensen die laag zijn opgeleid en mensen die hoog zijn opgeleid. Laagopgeleide mensen leven gemiddeld zes jaar korter dan hoogopgeleide mensen. En bij de levensjaren waarbij de gezondheid goed is zelfs 19 jaar korter. Zo leven laagopgeleiden dus niet alleen korter, maar brengen ook minder jaren door in goede gezondheid. Mensen met alleen een basisschool leven gemiddeld maar 50 jaar in goede gezondheid. En mensen met een hoger onderwijs leven gemiddeld 69 jaren in goede gezondheid. Met de verhoging van de AOW-leeftijd worden de verschillen in de gezonde levensjaren en gewone levensjaren tussen de laagopgeleiden en hoogopgeleiden nog groter. De laagopgeleiden hadden dus al gemiddeld al 6 jaar minder AOW, en dat wordt nu nog groter, terwijl ze vaak wel langer belastingen en premies hebben betaald omdat ze op jongere leeftijd beginnen met werken. Dus zorgt zal de verhoging van de AOW-leeftijd vooral de lageropgeleiden treffen.


3. Jongeren de dupe van verhoging van de AOW-leeftijd.
Er wordt gedaan alsof de jongeren er beter vanaf zullen komen, maar dit is niet zo. Het blijkt dat de jongeren juist de dupe zullen zijn van de verhoging van de AOW-leeftijd. Hiermee wordt het probleem gewoon doorgeschoven naar de toekomst. Jongeren tot 36 jaar zullen pas op hun 67ste hun AOW ontvangen.Waardoor ze 2 jaar AOW mislopen, wat ongeveer 25.000 euro is.Der zijn instanties die willen dat de stijgende kosten van de AOW eerlijk over de generaties wordt verdeeld, maar of dit ook doorgevoerd wordt is nog niet bekend dus staat de verhoging van de AOW-leeftijd nog steeds vast.

 

4. Verhoging van de AOW leeftijd valt weg tegen de WW, de WIA en de bijstand.

De AOW-leeftijd is verhoogd naar 67 jaar en zou rond 2040 volgens het kabinet een besparing van 0,7% van het BBP moeten opleveren. Deze besparing halen winnen ze bij de mensen die 65 jaar en 66 jaar zijn, omdat deze geen AOW meer ontvangen. Maar deze besparing valt misschien weer weg tegen de uitkeringen voor werkloosheid, arbeidsongeschiktheid en bijstand. De cijfers voor de 60- plussers zien er namelijk erg slecht uit:
60 t/m 65 jaar= 30%
64- jarigen= 13%
65- plussers= 2%
Het aantal procent is de mensen van die leeftijd die werkt.
De werkgevers zijn tegenwoordig erg terughoudend met het aannemen van 65- plussers. In 2007 werd meer dan 80 procent van de vacatures vervuld door mensen jonger dan 40 jaar. Veel van de 60- plussers zitten dus in de WW, de WIA of in de bijstand. En dan ontvangen de mensen van 65 jaar en 66 jaar ook nog is geen AOW.


5. Minder arbeidsproductiviteit.

De afgelopen jaren is de arbeidsproductiviteit jaarlijks met 2% gestegen. Maar met de verhoging van de AOW- leeftijd zal er misschien zelfs een daling zijn van de arbeidsproductiviteit. Er komt steeds meer kennis en deze moet ook steeds weer bijgeleerd worden. Maar werkgevers investeren nauwelijks in scholing en loopbaanontwikkeling voor oudere werknemers. Deze moeten eigenlijk eens in de zoveel tijd de nieuwste technieken van hun vak worden bijgebracht. Maar de oudere mensen krijgen dus vaak deze scholing niet meer, en die moeten nou juist ook nog is 2 jaar langer werken terwijl ze daar niet van op de hoogte zijn. En omdat deze mensen de nieuwe technieken niet kennen zal de arbeidsproductiviteit niet veel toenemen of zelfs dalen.


Hier een tabel met daarin de verhoging van de AOW- leeftijd en voor welke geboortejaren deze gelden.

 

 

AOW in het buitenland.

Nederland betaalt u AOW als u in de 50 jaar voor je de AOW- leeftijd hebt in Nederland hebt gewoond en daarna pas naar het buitenland bent gegaan. De hoeveelheid AOW die je krijgt hangt af van het land waar je in bent gaan wonen. Het zelfde bedrag als in Nederland krijgt u als u in een land bent gaan wonen waar afspraken mee zijn gemaakt. Als dit niet zo is kan het bedrag van de AOW nog verschillen met die van Nederland. Dit komt onder meer doordat je in sommige landen belasting moet betalen over het AOW- bedrag. Als je de hele 50 jaar voor je AOW- leeftijd in Nederland hebt gewoond en hebt gewerkt heb je recht op 100% van de AOW uitkering. Maar voor elk jaar dat je in die 50 jaar in het buitenland hebt gewoond en hebt gewerkt gaat er per jaar 2% van de AOW uitkering af. Als je in Nederland hebt gewoond, maar in het buitenland hebt gewerkt bouw je ook nog geen AOW op.

 

De wijzigingen van de tegemoetkomingen voor in het buitenland.

Door een fiscale wijziging hadden gepensioneerden minder te besteden. En dus had iedere AOW/ er in Nederland en het buitenland recht op een tegemoetkoming. Maar dit gaat voor de Nederlanders in het buitenland slecht uitpakken, want daar zal de tegemoetkoming vervallen. Hier zullen 200.000 Nederlanders in het buitenland de dupe van zijn want dat is gemiddeld 30 euro per maand minder. De Europese Commissie onderzoekt of deze regeling niet in strijd is met het Europees recht.


Het zeldzame goede nieuws

Een van de weinige goede punten is dat de mensen die door de verhoging van de AOW leeftijd tijdelijk te weinig inkomen hebben. Een uitkering op minimum niveau krijgen.

 

Belangrijke veranderingen in de AOW bedragen:
* De bruto bedragen zijn iets lager.

* De loonheffing is hoger.
* De bijdrage van de zorgverzekeringswet is lager .
* De ouderenkorting is hoger.

 

 

Dit zijn de bedragen in verschillende omstandigheden:

 

U woont alleen (alleenstaand)

 

Bedrag per maand

 

met heffingskorting

zonder heffingskorting

Bruto * € 1.084,86 € 1.084,86 Loonheffing € 0,00 € 207,08 Bijdrage Zvw € 61,29 € 61,29 Netto    

 

 

 

 

U bent getrouwd of woont samen met uw partner

U en uw partner hebben beiden AOW

 

Bedrag per maand per persoon

 

met heffingskorting

zonder heffingskorting

Bruto * € 750,35 € 750,35 Loonheffing € 0,00 € 142,66 Bijdrage Zvw € 42,39 € 42,39 Netto € 707,96 € 565,30

 

 

 

Uw partner heeft nog geen AOW, u krijgt geen toeslag

 

Bedrag per maand

 

met heffingskorting

zonder heffingskorting

Bruto * € 750,35 € 750,35 Loonheffing € 0,00 € 142,66 Bijdrage Zvw € 42,39 € 42,39 Netto € 707,96 € 565,30

 

 

 

Uw partner heeft nog geen AOW, u krijgt volledige toeslag

 

Bedrag per maand

 

met heffingskorting

zonder heffingskorting

Bruto * € 1.472,56 € 1.472,56 Loonheffing € 108,83 € 281,00 Bijdrage Zvw € 83,19 € 83,19 Netto € 1.280,54 € 1.108,37

 

 

Uw partner heeft nog geen AOW, uw toeslag is met 10% verlaagd**

 

Bedrag per maand

 

met heffingskorting

zonder heffingskorting

Bruto * € 1.400,34 € 1.400,34 Loonheffing € 95,08 € 267,25 Bijdrage Zvw € 79,11 € 79,11 Netto € 1.226,15 € 1.053,98

 

 

U woont alleen samen met uw minderjarige kind(eren) (u bent alleenstaand ouder)

 

Bedrag per maand

 

met heffingskorting

zonder heffingskorting

Bruto * € 1.366,21 € 1.366,21 Loonheffing € 52,50 € 260,41 Bijdrage Zvw € 77,19 € 77,19 Netto € 1.236,52 € 1.028,61

 

 

Reacties (3) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.
Het verhogen van de AOW leeftijd levert nie tzoveel op als men denkt. Door langer door te werken krijgen meer mensen te maken met bepaalde beroeps ziekten. De oude werknemer kan het moderne werktempo niet meer bijhouden en wordt ziek.
En dat kost handen vol met geld....
Klopt, bedankt voor de goede tip
Uitgebreid. Zou dit artikel toch in twee of drie knippen en er een serie van maken... Teveel info in één artikel laat mensen vaak vroegtijdig wegzappen.