Edelsmeden tips voor hobby edelsmeden

Door 4all gepubliceerd op Tuesday 19 February 16:35

 

                                        EDELSMEDEN :TANGEN 1
 
Het voornaamste doel van alle tangen is het buigen,vasthouden en krommen
van.metaal.Halfronde en ronde tangen zijn bestemd voor het buigen van metaal.Tangen met spitse bek zijn  bestemd voor het buigen van metaal -draad en van fijne zettingen.platte tangen,parallelle tangen spitse plat-tangen zijn bestemd voor het buigen en vast-houden van metaal,evenals de combinatietang . tangen met een  gekarteld oppervlak aan de binnenkanten van de bekken zijn voor het maken van sieraden ongeschikt,tenzij de karteling wordt verwijderd.
 
                                                       EDELSMEDEN:SCHAREN 1
 
Er zijn  rechte en gebogen plaatscharen,en ze zijn bestemd voor het doorknippen van metaal(aangezien dat sneller gaat dan met de zaag)en voor het knippen van soldeersel men kan beter  geen schaar gebruiken  om een rand  te knippen  die gesoldeerd moet worden. Een zaagrand zal zuiver zijn en kan gesoldeerd worden zonder andere voorbewerking.
 
                                                        EDELSMEDEN:GLOEIEN 1
 
Het metaal wordt bij de vakhandel meestal in plaat en  draad gekocht. Bij de fabricage zal de plaat of draad gewalst zijn door een pletmolen; hierdoor is de moleculaire structuur van het metaal veranderd en is het gehard. Voordat  het bewerkt kan worden,moet het door gloeien worden verzacht worden teruggebracht tot zijn natuurlijke staat. Bij het kopen van metaal heeft men de keus  tussen , hard  gewalst  en , zacht gewalst, d.w.z niet gegloeid en gegloeid . Maar ongeacht de staat waarin het metaal gekocht is, wil ik voorzichtigheidshalve adviseren  het altijd te gloeien alvorens het te bewerken. Metaal wordt gegloeid door het te verhitten tot een dof rode tint en het dan te laten afkoelen. Het is dan zacht genoeg voor bewerking. Oververhitting, b.v. tot wit heet, zal het metaal niet zachter maken , maar het beschadigen .geelgoud en zilver mag men aflessen.witgoud laten afkoelen.
                                           
                                                      
                                                         EDELSMEDEN:DE ZAAGBEUGEL 1
 
De speciale metaalzaag voor het maken van sieraden is waarschijnlijk het belangrijkste gereedschap. Ze is het voornaamste snijwerktuig zowel voor de uiterlijke vorm als voor de details van het werkstuk en ze is zeer veelzijdig,omdat ze bruikbaar is voor alle metaalsoorten. Zemaakt een zuivere,scherpe snede, die weinig afwerking behoeft. In tegenstelling tot de houtzaag die horizontaal zaagt wanneer ze naar voren geduwd wordt werkt men met de goudsmidszaag verticaal, en ze zaagt bij neerwaartse beweging.Om deze reden moet u zich er altijd van overtuigen dat de tanden van het zaagblad omlaag en naar buiten gericht zijn. De veelzijdigheid van de goudsmidszaag blijkt duidelijk wanneer ze gebruikt wordt om een smalle opening te maken.
 
                                                 
                                                           EDELSMEDEN:DE ZAAGBEUGEL 2
 
Dit doet men meestal met een vijl; maar is de opening te fijn  voor een vijl, dan kan men beter het zaagblad gebruiken en dat een beetje scheef houden,,zodat alleen de ene kant van het blad zaagt.Een zeer nauwgezette werkwijze,die het zagen van zelfs het fijnste gleufje mogelijk maakt. Bij de voor het algemeen gebruikt meest geschikte zagen bedraagt de afstand van het blad tot aan de rug van de beugel 5 tot 7,5 cm.Welke zaagbladen ? Een goede vuistregel om te onthouden is hoe dikker het metaal, des te grover het blad Kan men bij een fijn blad detandjes moeilijk zien, houd het dan tegen het licht of controleer de richting van de tandjes met een vingernagel of vergroot glas.
 
 
                                                            EDELSMEDEN:ZAAGBEUGEL 3
                                                               
Om een zaagblad te bevestigen, moet het zo ver mogelijk in de bovenste houder van de beugel geduwd worden .De tanden moeten naar buiten gericht zijn ,van de beugel af en omlaag.omdat de zaag werkt bij de neerwaartse beweging.Niet alle zaagbladen hebben dezelfde lengte, maar het montuur kan versteld worden d.m.v. de stelschroef waarmee de beugel verlengd of verkort kan worden. Het is van het grootste belang dat het zaagblad strak gespannen staat een niet gespannen of te weinig gespannen blad kan geen zuivere snede maken en kan breken.Om deze spanning te verkrijgen,heeft men het montuur een zekere buigzaamheid gegeven en wel in de kromming aan de bovenkant van de beugel.Men moet de beugel iets in elkaar drukken terwijl men het blad aanbrengt. Na loslaten zal het blad dan goed gespannen staan.
 
                                                           
                                                             EDELSMEDEN:ZAAGBEUGEL 4
 
De beste manier om een blad aan te brengen is: het handvat van de beugel tegen uw borst drukken en het horizontaal vasthouden, met de bovenkant tegen het werkplankje gedrukt Daarna schuift u het blad in de bovenste houder ,waarna u de bovenste schroef vastdraait.Druk nu zachtjes tegen het handvat om de beugel te spannen: schuif het blad nu ook in de onderste houder en draai de schroef vast. Verminder de druk op het montuur geleidelijk, omdat het blad kan breken wanneer het te abrupt gebeurt. Het blad moet nu strak gespannen staan. Tikt men nu met een vingernagel tegen het blad, dan moet het een ping-geluidje maken. Doet het dit niet, dan zit het niet strak genoeg; het blad zal geen zuiver  rechte zaagsnede maken en waarschijnlijk breken.Draai de bevestigingsschroeven nooit vast met een tang, want daardoor gaat de schroefdraad van de moeren op velen duur beschadigen.
 
 
                                                             EDELSMEDEN:ZAAGBEUGEL  5
 
Wanneer men de zaag niet gebruikt, moet het blad losgemaakt worden uit de onderste houder. Anders loopt het blad gevaar   te breken wanneer men er per ongeluk een stuk gereedschap op zou laten vallen. Het voordeel van een verstelbare zaagbeugel is dat zelfs een kort stukje van een gebroken zaagblad nog gebruikt kan worden. BIJ het zagen moet men het zaagblad zoveel mogelijk loodrecht houden(d.w.z. in een rechte hoek op het werkstuk) en proberen de volle lengte van het blad te benutten.De zaagsnede wordt altijd gemaakt bij de neerwaartse beweging. Men moet nooit geforceerd zagen en evenmin met snelle korte slagen. Om in een stuk metaal een rechte hoek te zagen,zaagt men door tot aan de hoek, maakt daar a.h.w. op de plaats rust door op-en-neer te blijven zagen zonder voorwaartse  beweging.
 
                                                            EDELSMEDEN:ZAAGBEUGEL 6
 
en draait tegelijkertijd het  montuur langzaam in de gewenste richting. Op deze manier  kan het blad. de hoek het gemakkelijkst, nemen. Met  wat oefening Kan men het metaal draaien in plaats van de beugel, of metaal en beugel beide. Deze werkwijze komt vooral goed van pas wanneer men een gebogen lijn moet zagen. Bij het zagen van dikker metaal is het raadzaam het zaagblad af en toe met kaarsvet in te smeren. Indien een ontwerp niet toelaat dat gezaagd wordt van de rand van het metaal naar het midden, dan moet in het midden een gaatje geboord worden; daar moet het zaagblad doorheen gestoken worden voordat het aan de onderkant van de beugel wordt bevestigd. Daarna kan men het vereiste model uizagen. 
 
 
                                                               EDELSMEDEN:VIJLEN 1
 
Vijlen worden voornamelijk gebruikt voor het glad maken van ruwe kanten en oppervlakken.De zes voornaamste typen zijn 1 De platte vijl. Vanwege haar bredere oppervlak is deze vijl bij uitstek geschikt voor het glad maken van grote platte oppervlakken, zoals het verwijderen van de sporen van hamerslagen enz, of voor het glad maken van de hoeken van een stuk metaal. 2 De driekante vijl is driehoekig van vorm, met een vijl-vlak aan elke kant Ze wordt voornamelijk gebruikt op platte oppervlakken of hoekige binnen kanten. 3 De ronde of rattestaart-vijl is bestemd voor het glad maken van ronde gaten. 4 De halfronde vijl is bestemd voor het glad maken van een gebogen vorm .b.v. de binnenkant van een ring. De platte kant kan gebruikt worden voor het gewone platvijlen.
 
 
                                                               EDELSMEDEN:VIJLEN 2
 
5 De ovale of dubbele halfronde is bestemd voor het glad maken van minder diepe gebogen vormen; de ronding is aan beide zijden dan ook iets verschillend 6 De hoekvijl is bestemd voor het glad maken van rechthoekige gaten en rechte binnenhoeken. Het grote voordeel van het gebruik van vijlen is dat men, na begonnen te zijn met een grove vijl, de bewerking kan voortzetten met fijnere exemplaren.iets wat de uiteindelijke afwerking met schuurpapier aanzienlijk vergemakkelijkt. Hoe minder sporen de vijl of zaag achterlaat,des te succesvoller en gemakkelijker wordt de afwerking.Er is heel wat hard werken en heel wat schuurpapier voor nodig om de sporen van grove vijlen en zagen te verwijderen; gebruik dus zoveel mogelijk de fijnere soorten. Als voorbeeld van het juiste gebruik van vijlen moge het maken van een trouwring uit een reep metaal dienen.
 
                                                              EDELSMEDEN:VIJLEN 3
 
De halfronde vijl moet gebruikt worden om de binnenkant van de ring glad te maken; hiervoor begint men met een vijl van gemiddelde fijnheid en daarna neemt  men een fijnere. Om beschadiging van het binnenoppervlak te voorkomen; moet de halfronde vijl gehateerd worden in diagonale en soepele bewegingen. Aangezien er geen type vijl bestaat dat het buitenoppervlak van een ring kan volgen, moet men hiervoor een platte vijl gebruiken; ook nu gaat men over van gemiddeld fijn op fijn, waarbij er vooral op gelet moet worden dat de vijl wordt gehanteerd met soepele en vegende halen. Bij rechte halen onstaat nl. een reeks platte vlakjes of facetten. Handvat ja dan nee persoonlijk geef ik er de voorkeur aan te werken zonder handvat, omdat ik de vijl dan dichter bij de top kan vasthouden; het gevolg is dat ze meer een verlengstuk van mijn vinger wordt, wat de gevoeligheid verhoogt.
 
                                                            EDELSMEDEN:VIJLEN 4
 
De voornaamste bewerkingen bij het vormen  van metaal tot sieraden zijn het zagen en het vijlen. is de vereiste vorm uitgezaagd, dan wordt de vijl gebruikt om de ruwe kanten glad te maken en de details van het werkstuk te verfijnen. Het belangrijkste bij het vijlen, en ook het zagen,is het juiste gereedschap te kiezen voor het te bewerken materiaal; dus een zware vijl voor dik metaal, en naarmate het werk vordert steeds fijnere vijlen om steeds nauwgezetter te kunnen werken. Er zijn letterlijk honderden verschillende soorten vijlen verkrijgbaar, elk voor een specifieke bewerking, en bij elk type heeft men de keus tussen grof, midden en fijn. En zulk een uitgebreid assortiment is wel degelijk nodig, want de vuistregel moet zijn dat de juiste vijl wordt gebruikt voor elke fase van het werk, naarmate dit vordert.
 
                                                             EDELSMEDEN:VIJLEN 5
 
Er is altijd wel een vijl te vinden die precies aan een bepaald doel beantwoordt, en het  is dus verspilling van tijd en materiaal een ongeschikte vijl te gebruiken  . Bovendien kan het  er toe leiden dat de kwaliteit van het voltooide werk minder is. De vijl werkt bij de voorwaartse  streek, en ze moet gebruikt worden met streken die de contouren van het werkstuk volgen, niet of zo min mogelijk in een andere richting. Bij het vijlen van een grote buitenronding moet een platte vijl gebruikt worden. met lange soepele streken en geleidelijke overgangen. Voor een binnenronding moet een halfronde vijl  genomen  worden, en ook dan moeten de streken soepel en gelijkmatig zijn. Bij verkeerd of diagonaal over de rand vijlen kan een reeks kleine vlakken of facetten ontstaan in plaats van de gewenste gladde ronding. Wanneer de groeven te vol raken met vijlsel met , dan  kunnen  ze schoongemaakt worden met een staalborstel.
 
                                                            EDELSMEDEN:BOREN 1
 
Een van de oudste. reeds door de primitieve mens gebruikte, gereedschappen is de boor. Volgens oude afbeeldingen deed die primitieve boor qua vorm denken aan pijl-en-boog, maar het principe was het zelfde als dat van een drilboor die tegenwoordig wordt gebruikt. Het is een opmerkelijk eenvoudig en doeltreffend werktuig, en aangezien het wordt bediend met de hand werkt het heel vlot en is uitstekend hanteerbaar en controleerbaar . Gaten kunnen snel en nauwkeurig geboord worden op de bank, aangezien de drilboor even handzaam is als de zaag of de vijl, en klaar voor gebruik. Voor bepaalde werkstukken  geef  ik aan deze simpele boor altijd de voorkeur boven een boormachine . Ze wordt  voornamelijk gebruikt voor het snel boren van kleine gaatjes.
 
                                                            EDELSMEDEN:BOREN 2
 
Het gebruik van de drilboor . De drilboor bestaat uit een ronde stalen staaf met een  houten kruislat, een vliegwiel en een klauw voor het bevestigen van de boor . Een leren riem is bevestigd aan de uiteinden van de houten kruislat en gaat door een  opening in de bovenzijde van de stalen staaf. Bij het gebruik wikkelt deze riem zich rondom de staaf, die  daardoor in draaiende beweging geraakt. Deze beweging wordt via het vliegwiel overgebracht op de boor, met het gevolg dat deze afwisselend een volle cirkel of meer draait in voor waartse richting, en daarna in tegengestelde richting. De drijvende kracht is de  leren riem. Deze wikkelt zich telkens geheel om de as en weer terug, en veroorzaakt  een voortdurend draaiende links-rechts-beweging. De riem wordt bediend met de hand, door middel van een lichte druk op de houten kruislat.
 
                                                           EDELSMEDEN:BOREN 3
 
Om de werkwijze uit te leggen, gaan we ervan uit dat u de kruislat en de riem in de hoogst mogelijke positie rondom de staaf houdt. Door de lichte druk met de hand beweegt u de lat nu omlaag en de riem wikkelt zich rondom de schacht. Bij het naderen van de onderkant  zal de riem, door de voortstuwende kracht van het vliegwiel, zich weer rondom de staaf wikkelen, maar nu in de tegengestelde richting. Met wat oefening zult u een vloeiende  op-en- neer gaande beweging tot stand kunnen brengen, die leidt tot een draaiende beweging van de boor. Het kost u in het begin misschien een beetje moeite de slag te pakken te krijgen, maar als u die eenmaal heeft werkt het verrassend vlot en gemakkelijk. Slechts  een lichte druk met de hand is vereist en bovendien kan de boor gemakkelijk met een hand bediend worden.
 
                                                           EDELSMEDEN:SOLDEREN 1
 
Solderen hoeft niet moeilijk te zijn, mits men zich nauwgezet houdt aan een reeks grondregels. Er zijn verschillende methoden om goed soldeerwerk te leveren, en ieder kan zelf bepalen welke methode hem het best bevalt. Bij mijn opleiding heb ik opgemerkt dat  bij mijn mede leerlingen foutloos solderen het meest voorkomende probleem was. De leraar die mij destijds les gaf, heeft me een methode geleerd die-mits nauwgezet opgevolgd-feilloze resultaten geeft. Als  u de hieronder beschreven methode volgt, kunt ook u van succes verzekerd zijn. Solderen is de techniek van het samenvoegen van  twee stukken metaal door een derde, gesmolten, metaal tussen te laten vloeien, dat  na  afkoeling zorgt voor een hechte  verbinding.
 
                                                          EDELSMEDEN:SOLDEREN 2
 
Het metaal dat gesmolten moet worden heet soldeersel . Dit is van hetzelfde soort als het metaal waarbij het wordt gebruikt ; maar daar het van een lagere legering is ,heeft  het  een lager smeltpunt (goud op goud , zilver op zilver ). Bij verhitting zal het soldeersel smelten voordat het werkstuk zelf aangetast wordt; het zal in de voeg vloeien, aan weerskanten ietswat in het metaal dringen, en de twee delen doen samensmelten. De sterkste  verbinding verkrijgt men als het smeltpunt van het soldeer slechts iets onder het  smeltpunt van het metaal ligt. Soldeer is samengesteld uit het metaal dat gesoldeerd moet worden en een hoeveelheid lager metaal. De toevoeging van het lagere vermindert de kwaliteit  van de legering, zodat het gemakkelijker smelt dan het metaal.
 
                                                         EDELSMEDEN:SOLDEREN 3
 
Hoe minder kwaliteitsvermindering, des te harder het soldeersel. Hoe meer kwaliteitsvermindering , des te lager het smeltpunt, met een dienovereenkomstig gemakkelijker uitvloeien van het soldeersel. Naar gelang de graad van de kwaliteitsvermindering kan men dus drie soorten soldeer  krijgen: hard , midden en zacht. Zo kan b.v. 18 karaats goud gebruikt worden voor het solderen van 22 karaats goud. Soldeer is niet bedoeld  om een open ruimte te vullen; integendeel: de te solderen voeg moet volkomen strak zijn, zonder zichtbare opening, bij voorkeur zo strak dat men er geen licht door kan zien. Door te proberen er een opening mee te vullen, zou men een zwakke en slechte voeg maken. Bij een goed gesoldeerde voeg vormt het soldeer niet meer dan een vlies, dat aan weerskanten iets in het metaal doordringt en een absoluut homogene verbinding vormt.
 
                                                        EDELSMEDEN:SOLDEREN 4
 
Aangezien soldeer dus geen vulmiddel is en de voeg tussen de twee te solderen vlakken zo strak mogelijk moet zijn, rijst bij u wellicht de vraag hoe het komt dat het soldeer toch zo effectief zijn werk kan doen. Dat komt in de eerste plaats door zijn aard en in de tweede plaats door de capillaire aantrekking. Capillaire aantrekking is het proces waarbij een vloeibare substantie in een smalle ruimte tussen twee vaste substanties vloeit en deze vult. Ditzelfde gebeurt bij het solderen van een voeg. Het vloeibare soldeersel wordt, zelfs tegen de zwaartekracht in, in de capillaire ruimte gezogen en blijft er. Soldeer: Een duidelijk voorbeeld van het principe van het solderen is al eerder genoemd:  het feit dat 22 karaats goud gesoldeerd kan worden met 18 karaats goud, en 18 karaats goud met 14 karaats.
 
                                                       EDELSMEDEN:SOLDEREN 5
 
Volgens hetzefde principe zou 14 karaats goud gesoldeerd kunnen worden met 9 karaats goud; maar vanwege het kleurverschil van het 9 karaats beveel ik dat niet erg aan. Men kan dan beter de speciale soldeerlegering voor 14 karaats gebruiken. Hard soldeer voor een zeker metaal lijkt in kleur het meest op dat metaal, omdat het de grootste hoeveelheid van dat metaal bevat. Naarmate het soldeer zachter wordt en meer andere metaallegeringen bevat, wordt ook de kleurafwijking groter. Daarom adviseer ik ten sterkste zoveel mogelijk hard soldeer te gebruiken, gezien de overeenkomst zowel van kleur als van sterkte. Men moet zich in de opeenvolgende fasen van de vervaardiging van een werkstuk zo lang mogelijk houden aan hard soldeer.
 
                                                        EDELSMEDEN:SOLDEREN 6
 
Maar onvermijdelijk bereikt men toch het moment waarop door het herhaalde hard solderen en door de intensiteit van de hitte de vorige soldeerlaagjes worden aangetast. De lagere metalen in de legering, die eerder smelten, worden uitgebrand en dit leidt tot de vorming van putjes en tot verzwakking van de soldeerplek. Dit is het moment waarop men moet beginnen met zachter soldeer.  Voor de beginneling is het moeilijk vast te stellen wanneer dit moment precies is bereikt, maar zodra men ziet dat zich putjes beginnen te vormen moet worden overgestapt op zachter soldeer. Het middelzachte soldeer moet nu worden gebruikt totdat bovengenoemde verschijnselen zich opnieuw voordoen,  en daarna wordt het soldeerwerk besloten met het zachtste soort.
 
                                                        EDELSMEDEN:SOLDEREN 7
 
Vloeimiddel: Soldeerwerk kan niet gedaan worden zonder vloeimiddel. De functie van het vloeimiddel is het vrijwaren van het oppervlak voor oxydatie( een gevolg van de verhitting) en het bevorderen van het uitvloeien van het soldeer. Voor het werken met goud en zilver is borax vermengd met water een ideaal vloeimiddel gebleken, dat al sinds lang bekend is. Vermoedelijk was het het eerst bekende vloeimiddel. Borax is verkrijgbaar als poeder of in staven. Men wrijft het staafje borax over de iets geruwde bodem van het schaaltje of over een stukje leisteen, om er iets af te schrapen; dan mengt men het met gedistilleerd water tot men een melkachtige vloeistof heeft. Bij het solderen is het absoluut noodzakelijk dat alles volkomen schoon is: gereedschap, metaal, handen en materiaal.
einde
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Reacties (0) 

Reageren is uitgeschakeld.