Het blijft speculeren...

Door EnviRONment gepubliceerd op Wednesday 05 June 20:17

Het blijft speculeren...

Ondanks de economische crisis hebben veel beleggers de laatste maanden goede zaken gedaan. Tot nu toe is weer eens gebleken, dat emotioneel handelen niet bevorderlijk is voor de positieve resultaten van een beleggingsportefeuille. Veel mensen hebben er dan ook voor gekozen om hun vermogen te laten beheren door een bank of vermogensbeheerder. Enerzijds vanwege het gemak, maar anderzijds omdat emotioneel afstand nemen van je eigen vermogen vaak erg lastig is en tot ongelukkige beslissingen kan leiden.

Dat er grote verschillen bestaan tussen aanbieders van beleggingsdienstverlening, is de laatste jaren wel duidelijk geworden. Soms vergezeld door schade en schande. Slechts een kleine groep onafhankelijke vermogensbeheerders werkt al jarenlang op de wijze die door de AFM binnenkort verplicht wordt gesteld. Velen waren zelf ooit in dienst bij grootbanken, maar zij lieten zich leiden door hun idealen. Ver verwijderd van het machtige marmer. Zij ondervinden geen last van de aangescherpte maatregelen, integendeel. Nu de positieve effecten van hun handelswijze worden onderstreept en beleggers door hun bank met ‘advieskosten’ zullen worden geconfronteerd, zou het zomaar eens kunnen gebeuren dat hun integere inspanningen worden beloond. Een lange termijnrelatie is en blijft immers een kwestie van investeren, niet van uitmelken.

Nu bekend is dat uiterlijk 1 januari 2015 het provisieverbod van kracht zal zijn, komen ook de banken schoorvoetend over de streep en verkondigen zij nederig de boodschap van het klantbelang. Maar zij hebben de schijn tegen. Het vertrouwen in hun handelswijze is ernstig aangetast. Na de affaires over de woekerpolissen en de kredietcrisis, bleek dat zij jarenlang onduidelijk waren over de werkelijke kosten van hun beleggingsproducten en boden zij hun klanten een ogenschijnlijk gratis beleggingsadvies aan, dat door hen bij nader inzien dubbel en dwars werd betaald.

Met de contouren van het provisieverbod in het vooruitzicht, hebben zij het erg moeilijk. Achter de gepantserde schermen wordt hard gezwoegd om de toekomstige inkomensderving te compenseren. De krijtstreep draait overuren…

Wat hun plannen zijn is nog niet helemaal helder. Nog niet transparant. Maar dat komt nog wel. Het Financieele Dagblad meldde enkele dagen geleden al dat banken, net als in de jaren negentig, weer willen overgaan tot het aanbieden van beleggingsfondsen onder eigen naam. Als tussenpersoon verkeren zij in de gelegenheid om de vermogens van hun cliënten te bundelen en deze onder te brengen in mandaten bij fondsenhuizen. Paul van Olst, hoofd distributie Benelux bij fondsenhuis Fidelity laat in het betreffende artikel weten dat de banken een aantal opties onderzoeken. Hij heeft hier vragen over gekregen.

Een wezenlijk verschil met de huidige gang van zaken, want door in zee te gaan met een fondsenhuis dat een bepaald beleggingsonderdeel voor zijn rekening neemt, lijkt het onvermijdelijk dat de vrije keuzemogelijkheid van de cliënt rigoureus zal worden ingeperkt. Denk hierbij aan een fondsenhuis dat vanwege het beste bod de opkomende markten binnen een mandaat mag verzorgen. De voor de hand liggende vraag is echter of klanten ook iets van deze gunstige prijsafspraken zullen merken, want banken hebben ‘een reputatie’ en daarmee, zoals gezegd, het nadeel van de twijfel. Bovendien vraag ik me af, wat er in een dergelijke situatie dan écht is veranderd, want is een gunstig bod op een mandaat dan zoveel anders dan een lonkende distributievergoeding? En dan is er nog de AFM. Hoe zal zij hierop reageren? Ach, we weten het nog niet. Het blijft speculeren…

Reacties (1) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.
Voorlopig is het afwachten!