Hoge Raad Beschermer Wisselvallige Kroongetuige TPW v Eijsden.

Door Cor Karsten gepubliceerd op Friday 25 October 11:22


 

TPW v Eijsden Verklaringen Tegenstrijdig over Moment Pakken Straatklinker.

                        696ca60a654a6dc6a5a94a803af92248_medium.

     Zoals gewoonlijk was hij weer onderweg vanuit zijn werk naar huis, deze keer met het openbaar vervoer. Ook nu weer merkte Cor dat hij werd gevolgd toen hij het metrostation bij hem in de buurt had verlaten. Dat had hij al vaker gemerkt als hij ‘s avonds laat vanuit het centrum van Amsterdam van zijn werk huiswaarts keerde naar de straat waar hij woonde in het zuiden van (Bijlmermeer) Amsterdam-zuidoost. Dat hij werd gevolgd, kon hij wel verklaren.

    Hij werd namelijk sinds enige tijd bedreigd en geïntimideerd door een familie die bij hem op de trap woonde. De vader in dat gezin had een grote Doberman Pinscher hond, die hij gebruikte als wapen. Hij bedreigde en intimideerde Cor met die hond. De bedreigingen en intimidatie met die hond gebeurden trouwens ook tegen andere mensen in de buurt. Er waren mensen die doodsbang waren voor die hond. Het gebeurde bijvoorbeeld dat als Cor met tassen met boodschappen thuis kwam, die vader plotseling de trap af kwam en hij Cor dan zomaar met zijn boodschappen van de trap omver liep, als die net bezig was omhoog te lopen. Ook werd de auto van Cor al diverse keren ernstig beschadigd en gesaboteerd. Het erge was dat Cor niets tegen die familie had gedaan waardoor zij aanleiding zouden kunnen hebben gekregen zich agressief en bedreigend tegen Cor op te stellen. Het was zelfs zo dat Cor wel eens een kort gesprek met die vader had gehad. Er was dus helemaal niets aan de hand, volgens Cor.

    Maar opeens op een dag was die vader als een blad aan een boom omgeslagen en gedroeg hij zich uitermate vijandig tegen Cor. Het was een compleet raadsel waarom die meneer opeens zo vijandig deed. Cor vond toen wél dat die man een ruziezoekerig type was. Want waarom zomaar vijandig doen tegen iemand die je helemaal niets heeft gedaan.

                                   ef892c5bfb321a46b1302394ac3ae4a5_medium.

   Ondertussen, ‘s avonds laat, lopend in zijn wijkgebied en onderweg naar zijn flatwoning, had Cor al speciaal een omweg naar zijn woning genomen, zoals hij wel vaker deed, vanwege het gevaar van achterna te worden gezeten en om te pogen agressie te ontlopen. Want Cor werd bedreigd. En Cor nam bepaald niet voor de flauwekul een omweg. Want hij werd daar, in die buurt,  geregeld door die familie met die Doberman Pinscherhond en meelopers, met de dood bedreigd. "Vandaag of morgen ben je een lijk", was Cor al toegeroepen. Of, "We schieten een kogel door je hoofd."

    Cor heeft op zekere dag aangifte bij de politie gedaan tegen de familie met de Doberman Pinscherhond, want een paar dagen eerder was Cor, bij thuiskomst 's avonds laat vanuit zijn werk, bij aankomst bij zijn woning door die familie en meelopers opgewacht en bedreigd en ernstig mishandeld. De vader van de familie met de Pinscherhond had toen met een hard voorwerp een bijna gelukte poging gedaan Cor blind te slaan aan zijn linkeroog. Op Cor zijn werk zeiden collega's te vrezen dat Cor door het ontstane vreselijke letsel blind zou worden en ook sprak men de vrees uit, dat de toegebrachte verwonding wel blijvend zichtbaat zou zijn. Cor is voor dat letsel onder medische behandeling geweest.

                                                  ea8c0c33b83137f8847eb9f714ff699e_medium.                                             

    De voornoemde aangifte van Cor is door de rechterlijke macht echter uit het dossier van de straatklinker-rechtszaak gehouden, die kort daarna is ontstaan, na een door TPW van Eijsden (de schoonzoon van de vader met de DP-hond die Cor 's nachts achterna zat en aanviel) over Cor afgelegde lasterlijke aanklacht. De rechterlijke macht wilde waarschijnlijk uitsluiten dat Cor als slachtoffer in de rechtszaak te voorschijn zou kunnen komen, want men had heimelijk welzeker het eindoordeel al klaar. Een van de leden van de familie met de DobermanPinscherhond, schoonzoon TPW van Eijsden, had zich in die zaak als slachtoffer voorgedaan.

   Het is niet vreemd dat Cor na verloop van tijd best wel bang was geworden voor die familie en hun sympathisanten, meelopers, die hem ernstig bedreigden en intimideerden en met de dood bedreigden. Het was de avond dat Cor weer achterna werd gezeten zelfs zo erg dat Cor zich uit angst, alvorens hij zich naar zijn flatwoning zou begeven, op drie hoog, en die zou betreden, eerst een tijdje schuilhield in zijn bergbox, op de begane grond van het zeer lange en grote flatgebouw waar Cor woonde.

                                              047b347bb4f10cd40cefa317df43ad02_medium.

    Toen Cor na een tijdje uit zijn bergbox kwam en vervolgens uit de deur van de berggang naar buiten in de onderdoorgang stapte, op de begane grond van  het flatgebouw waar Cor woonde, stond pal voor hem een man van een jaar of dertig, die hem kennelijk had opgewacht. Cor vermoedde met vrij grote zekerheid dat die meneer de schoonzoon was van de vader van de familie met de gevaarlijke Doberman Pinscherhond. Maar zeker wist Cor dat op dat moment niet. Die meneer begon Cor meteen vreselijk te bedreigen.

    Tot Cor zijn grote verbazing ging die bedreigende meneer op een moment op zijn hurken zitten en begon net buiten de onderdoorgang aan de buitenkant van het flatgebouw, in de grond te graven, bij de eerstbijzijnde struik.  Cor raakte toen opeens helemaal van zijn stuk. Want Cor had in de weken daarvoor al geconstateerd dat er bij een aantal onderdoorgangen van het uitgestrekte flatgebouw, net buiten de onderdoorgangen, bij iedere eerstbijzijnde struik een straatklinker nog net zichtbaar begraven was. Nota bene daardoor had Cor het ook opgemerkt. Daarbij kwam dat Cor al een keer eerder met een straatklinker achterna was gezeten bij het flatgebouw, door een agressieve bedreiger.  Maar dat was overdag. Dat was toen echter nog goed afgelopen, doordat degene met de straatklinker in zijn hand zijn achtervolging al gauw afbrak en Cor, die zich op een behoorlijke afstand van die bedreiger bevond, zo goed en zo kwaad als het fysiek ging, snel weglopend bijtijds kon ontkomen.

                                                  09d01878c2b64595f60e3480775e17d7_medium.

    Maar deze keer was het anders. Het was tegen middernacht en donker, stil en de straten waren zo goed als verlaten. Cor stond eerst verlamd van schrik toe te kijken hoe de agressieve schoonzoon de straatklinker op zijn hurken met zijn handen aan het uitgraven was. Cor bedacht op dat moment dat de doodsbedreigingen die tegen hem werden geuit en die ook door de schoonzoon waren gedaan, nu in realiteit werd omgezet.

    Cor dacht op dat moment nog dat het in theorie goed zou zijn als de schoonzoon zelf eerst werd aangevallen terwijl deze op zijn hurken de straatklinker aan het uitgraven was, want dat was immers een uitstekende kans om hem uit te schakelen voordat hij tot de aanval kon overgaan. Dat kon namelijk heel gemakkelijk, want de schoonzoon zat op zijn hurken tijdens het uitgraven van de straatklinker, met zijn rug naar Cor toe, die vlak achter hem stond. Maar Cor zag daar toch maar van af, omdat hij het fysiek en geestelijk gewoonweg niet kon, want Cor is niet gewelddadig en ook vreesde Cor naderhand ervan valselijk te worden beschuldigd zomaar de schoonzoon te hebben aangevallen. Een zwak punt van Cor is dat hij verbaal niet in staat is zich te verweren tegen mensen die glashard de waarheid verdraaien en er moedwillig keihard op los liegen. Cor is trouwens ook helemaal geen vechtersbaas.

                                                  8a2b09bda2958bedcdc5d7a64b1a1b2e_medium.

    Ook was de gehele lichamelijke conditie van Cor in die periode zeer slecht. Daarbij kwam ook nog dat Cor zijn lichaam niet kon bewegen doordat hij letterlijk was verstijfd en verlamd van schrik vanwege de te verwachten moordaanslag met de straatklinker en zijn totale weerloosheid en machteloosheid en radeloosheid daartegen. Een straatklinker is trouwens een dodelijk wapen en de schoonzoon zou Cor nota bene met die straatklinker met de dood gaan bedreigen en aanvallen. Cor was fysiek helemaal bevangen en verlamd van angst en weerloosheid door de dreiging van de aanslag die hem te wachten stond.

    Toen de schoonzoon fysieke bewegingen maakte alsof hij klaar was met het met zijn handen uitgraven van de straatklinker en hij aanstalten begon te maken om overeind te komen, begon Cor met de moed der wanhoop toch te proberen weg te vluchten. Op zeker moment merkte Cor dat hij gelukkig toch wat kon bewegen en hij is toen met grote lichamelijke inspanning, hij leek wel lood in zijn schoenen te hebben, begonnen om min of meer rennend aan de schoonzoon te proberen te ontkomen. Cor probeerde te rennen wat hij kon, ondanks zijn slechte fysieke conditie en getraumatiseerdheid. Cor rende zigzaggend tussen geparkeerde auto’s door, wat trouwens extra vermoeiend is, en hij merkte dat zijn lichaam het bepaald niet lang zou volhouden. En inderdaad, het duurde niet lang. Cor was al vrij snel lichamelijk helemaal kapot. Cor stond stil. Die schoonzoon is toen dichtbij pal voor Cor gaan staan, met zijn rechterarm opgeheven en met de straatklinker in die rechterhand.

                                              eea2e62204c80b1d9d914575ddd2e056_medium.                 

     Cor begreep dat hij ging sterven. Als een meedogenloos iemand van dichtbij en met kracht een straatklinker (dodelijk wapen) op je hoofd gooit, moet je er van uit gaan dat je dat niet overleeft. Dat is een regelrechte moordaanslag en dat moet je maar accepteren. Het duurde niet lang en na een klein aantal seconden gooide de schoonzoon de straatklinker van dichtbij en met kracht, gericht op het hoofd van Cor. Op het moment dat de straatklinker, na enkele seconden toch plotseling, van dichtbij en gericht en met kracht het hoofd van Cor trof, was het alsof Cor werd geraakt door een kanonskogel: een enorme dreun en het werd zwart voor zijn ogen. Toen wist Cor niets meer en was hij weg van de wereld.

    Toen Cor daarna in het ziekenhuis een beetje bijkwam en begon te begrijpen waar hij was, wist hij eerst niet wat er was gebeurd. Maar stukje bij beetje kwamen er een aantal herinneringen. In het ziekenhuis werd geconstateerd dat Cor veel bloed had verloren. Hij had ook een hersenschudding, een gebroken neus, ernstig gezichtsletsel en ander hoofdletsel. Vanzelfsprekend had Cor door de gruwelijke onontkoombare moordaanslag al een trauma opgelopen. Er is medische rapportage van het ziekenhuis over het verblijf en de behandeling van Cor, maar die documentatie is door de rechterlijke macht buiten het dossier gehouden van de later gehouden rechtszaak tegen Cor. De rechtszaak werd gevoerd op heimelijk lasterlijke aanklacht van de straatklinker gooiende schoonzoon, die nota bene zelf Cor had aangevallen. Waarschijnlijk mocht Cor van de rechterlijke macht geen slachtoffer blijken te zijn omdat van meet af aan al voor de rechters vaststond hoe het eindoordeel zou moeten luiden.

                                                709d429ef9c88897acacf8b870c9521a_medium.

   Cor was perplex toen hij begon te begrijpen dat de aanslagpleger, de schoonzoon, brutaalweg een lasterlijke aanklacht tegen hem had ingediend. Hij had nota bene de smoes in proces-verbaal opgehangen bij de politie dat hij van buurtbewoners had GEHOORD dat Cor altijd een wapen bij zich zou hebben en dat hij, schoonzoon TPW van Eijsden, toen een straatklinker heeft gepakt en daarmee Cor Karsten aangevallen. Cor vermoedt dat de aanvaller T v Eijsden zich zelf na het incident een wondje heeft toegebracht en dat wondje heeft laten zien aan de politie. Het was kennelijk een klein wondje, want incusief in- en uitschrijven kon TPW v Eijsden (de schoonzoon), de Eerste Hulp binnen een uur verlaten. T v Eijsden zal dat wondje aan de politie hebben laten zien en hebben gezegd dat Cor de schuld van dat wondje zou zijn. Dat wondje moet de aanslagpleger T v Eijsden echter zich zelf hebben toegebracht, want Cor was door het moorddadige aanval met de straatklinker op zijn hoofd buiten westen gegooid.

                                          1896a2ccc4b7f32d5b811d6eba0929f1_medium.

    Toen Cor met de straatklinker werd aangevallen was hij volkomen weerloos. Hij werd gewoonweg geëxecuteerd. Cor stond ook met blote handen en hij kon fysiek en mentaal niets doen. Cor dacht de valse, lasterlijke beschuldigingen van de aanvaller T v Eijsden in de rechtszaak op zijn beloop te kunnen laten, in de gestarte rechtszaak tegen Cor.  Want Cor was toen nog zo naïef dat hij dacht dat de lasterlijke verklaringen van de aanvaller T v Eijsden tegen hem nooit zouden kunnen slagen, omdat de afgelegde verklaringen van T v Eijsden over het incident zeer ernstig afwijkend zijn ten opzichte van elkaar, met name over de situatie waarin T v Eijsden de straatklinker heeft gepakt en tegen Cor gebruikt. Een waargebeurd incident kan namelijk maar één verhalende, essentiële versie van de waarheid hebben. De waarheid over een incident kan immers niet in iedere volgende verklaring over dat incident ernstig afwijkend zijn ten opzichte van de waarheid die in een voorgaande verklaring over dat incident werd aangevoerd.

                   http://www.corkarsten.nl/files/baksteengooier.mp4

   Maar die ernstige afwijkendheid is feitelijk wél steeds een feit met de officiële verklaringen afgelegd door de toneelspeler T v Eijsden. Daaruit putte Cor aanvankelijk steeds hoop op een goede afloop voor Cor  van de rechtszaak en dat de waarheid over het bedrog van T v Eijsden en de onschuld (slachtofferschap) van Cor uiteindelijk toch aan het licht zouden komen. Cor's onschuld zou dus wel vanzelf wel door de elkaar tegensprekende verklaringen van de aanvaller T van Eijsden uitkomen, zo dacht Cor toen. Cor had destijds nog de onnozele illusie dat toch in ieder geval wel de Nederlandse rechter de afgelegde verklaringen van de aanvaller zou bestuderen en die ten opzichte van elkaar zou vergelijken en dan tot de onontkoombare conclusie zou komen dat de aanvaller er in feite maar op los loog. Maar helaas bleek de Nederlandse rechter niet echt geïnteresseerd in het vinden van de waarheid.

                                           8401c2a476d6ca1f0fa0f37a1e466bb3_medium.

   Nota bene, alle door straatklinkergooier TPW van Eijsden afgelegde verklaringen in de zaak tegen Cor Karsten zijn ernstig tegenstrijdig aan elkaar over het moment (de situatie) waarin T van Eijsden destijds de straatklinker heeft gepakt, die hij op Cor Karsten heeft gegooid.

   Cor had ten tijde van de rechtszaak eens moeten weten hoe bevooroordeeld en partijdig en ongeïnteresseerd om de waarheid te vinden de Nederlandse rechter kan zijn en waar die Nederlandse rechter toe in staat is als hij al van meet af aan door een (heimelijk valse) aanklacht stelling heeft bepaald en dus bij voorbaat al overtuigd is van schuld (tunnelvisie) van de betrokken aangeklaagde en die dus koste wat kost moet worden veroordeeld.

Datum, 22 november 2015.

Reacties (0) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.