x

Inloggen

Je bent nog niet ingelogd. Aanmelden of een nieuw account Registreren

Energie cycli die ons leven beinvloeden (1) | Spiritualiteit

Door Nescio gepubliceerd op Monday 11 February 07:20

DEEL 1 

VOORWOORD

Deze inleiding  is de eerste van een serie artikelen over energie cycli die het leven van de mens al sinds mensenheugenis beinvloeden. De wetenswaardigheden in deze artikelen zijn een compilatie van verbazingwekkende en uiterst nuttige informatie welke gepresenteerd wordt in een door de Rozenkruisers in 1929 uitgegeven boek, “Self Mastery and Fate with the Cycles of Life”, geschreven door H. Spencer Lewis Ph.D., F.R.C. – Former Imperator of the Rosicrucian Order for North and South America.

Het gaat hierbij om een ongekend en uniek systeem van een serie gerelateerde, ritmische energie cycli, waarvan de kennis op zeer betrouwbare wijze kan worden toegepast in het persoonlijke dagelijkse leven.

bf99499a7d8202aee30568e6df5bc932_1348152Dagelijks moeten we allerlei keuzes maken en beslissingen nemen om gestelde doelen te bereiken. Soms doen we dat met ons verstand, soms op ons gevoel en vaak zonder dat we alle gevolgen van onze keuzes en beslissingen van te voren kunnen overzien. Regelmatig spelen er externe factoren mee die we niet kunnen controleren, die we niet  ‘in eigen hand’ hebben.

We voelen ons in de nasleep van onze keuzes en beslissingen daarom vaak slachtoffer van onze omstandigheden en in zekere zin overgeleverd aan ‘het lot’. We vinden vaak dat de dingen ons overkomen en dat bepaalde zaken niet kunnen worden voorkomen.

Welnu, met de kennis  van dit energie systeem  (en uiteraard de met toepassing ervan) kun je de regisseur worden van je eigen leven. Nooit meer ‘slachtoffer van de omstandigheden’ zijn en zonder ‘onzekere externe factoren’. Je creeert op een uiterst effectieve manier je eigen omstandigheden, en de doelen die je stelt, zullen worden gehaald. Je bepaalt je eigen ‘lot’. Geluk, pech en toeval komen niet meer voor in je woordenboek. Je weet nu dat alles gebeurt om een goede reden.

De gepresenteerde informatie is niet theoretisch, het  is geen concept of idee, het is niet gebaseerd op aannames of veronderstellingen. Het is gebaseerd op harde feiten, op onverbiddelijke kosmische wetten. De uiterst accurate werking van die wetten is bewezen, en wordt bewezen zodra je de kennis ervan bewust begint toe te passen in je eigen leven.

INLEIDING

De mens is geincarneerd met vrije wil, een ieder van ons heeft de keuze om zich een slachtoffer te voelen van zijn omstandigheden of om de regisseur van zijn eigen leven te zijn. Kennis van de kosmische wetten van energie cycli stellen elk mens daartoe in staat.

Huidige omstandigheden

Voordat we ons meer kunnen gaan verdiepen in dat energie systeem, is een schets van de huidige situatie waarin we ons bevinden noodzakelijk.

We bevinden ons momenteel in de overgangsfase van het Vissen tijdperk naar het Waterman tijdperk. De geboorte van Jezus (en daarmee de opkomst van de grote wereldgodsdiensten) markeerde het begin van het Vissentijdperk.

De roemruchte datum 21 December 2012 (u weet wel, van de Maya kalender en het ‘einde’ van de wereld) is in die overgang een omslagpunt, of een mijlpaal zo u wilt.  We betreden momenteel  een nieuwe fase met ‘nieuwe’ (natuur)wetten die ons betere perspectieven bieden. De wereld wordt daarmee op z’n kop gezet - of we dat nu willen of niet. (zie ook: Het bijzondere van de Maya kalender)

De wereld die we gewend zijn – waarin de mens slachtoffer ‘is’ van zijn omstandigheden, overgeleverd aan het lot (c.q. de wil van God) – is met rasse schreden aan het veranderen. De cyclus of fase  die we aan het betreden zijn, is van een hogere frequentie dan de vorige. Die frequentie is momenteel met exponentieele snelheid aan het toenemen en vormt daarmee idelale omstandigheden die de mens meer mogelijkheden en beter perspectieven bieden. De mens als regisseur van zijn eigen leven.

Een religieuze reflectie is op dit punt even noodzakelijk. Het Vissentijdperk werd immers door godsdiensten beheerst, en godsdiensten spelen daarom ook een rol in de veranderingen die aan het plaatsvinden zijn.

God heeft de mens niet voor niets naar Zijn evenbeeld geschapen, zoals in de Heilige Boeken staat geschreven. De mens bezit goddelijke kwaliteiten, spirituele kwaliteiten die altijd al diep in ons latent aanwezig waren maar nu pas ontsloten worden en voor ieder mens beschikbaar komen.  De voorspelling van de ‘opame in de hemel’ zoals in de Heilige Boeken beschreven staat, berust wel degelijk op waarheid maar is in feite niets anders dan het betreden van het Waterman tijdperk dat gekenmerkd wordt door hogere energie vibraties (lees: hogere dimensies), een tijdperk of fase waarin we onze goddelijke, scheppende eigenschappen bewust kunnen gaan toepassen - mits we er open voor staan en bereid zijn ons erfgoed, die goddelijke scheppende kwaliteiten, te accepteren en te benutten.

Door er open voor te staan, je die wetten eigen te maken en ze toe te passen in je leven, stap je uit het huidige ‘systeem’, dat wil zeggen dat de chaos waarin de ‘oude’ wereld zich bevindt, aan je voorbij gaat. Het systeem, mits begrepen en toegepast, garandeert immers op een uiterst accurate wijze succes.

Aan de andere kant, ‘achterblijvers’ blijven dan ook slachtoffer van hun omstandigheden, en ze worden dat steeds meer. Aangezien de chaos door toenemende polarisatie, onverdraagzaamheid en geweld in de ‘oude’ 3D wereld steeds meer toeneemt, is dat voor die achterblijvers geen prettig vooruitzicht. Ook dat wordt in de Heilige Boeken met net zoveel woorden voorspeld.

De cycli die in de volgende delen worden beschreven betreffen:

- cycli van 7 jaar, gerekend vanaf je geboortedatum
- de jaarcyclus die uit 7 fases van 52 dagen bestaat, gerekend vanaf je verjaardag
- de dagcyclus die uit 7 fases van 3:25 (3 uur en 25 minuten) bestaat, lopend van middernacht tot middernacht.
- maancycli

28e3a3278b43c27478426b9d1dfe6f8f_1348152
-

>> LEES VERDER IN DEEL 2

Tags: spiritualiteit - energie - cyclus - rozenkruizers - leven

Reacties (19) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.
Via link bij Levenslang jouw artikel gelezen.
Hoogstaande tekst, wat ik later nogmaals door ga lezen. ( ben net wakker :) )
Heel interessant artikel. Ik heb al heel wat gelezen hierover, maar jij weet het echt wel goed neer te pennen. Zowel het artikel als jouw reacties graag gelezen. Ga meteen jouw volgend artikel lezen.
Groetjes
Bedankt voor je reaktie en complimenten Cinzia.
Machtig inetessante theorie (komt bij mijn favo's). Ik zal het daarna nog wat beter doorlezen, maar ik kan me toch wel een eindje in detheorie vinden.
Even een plaagstootje richting de Maya kalender. Als het al zo zou zijn dat de overslagdatum 21 december 2012 is, dan komt die omslag pas volgend jaar. Onze nieuwe jaartelling is begonnen met het jaar 1 en niet met het jaar 0. Zou de datum 21 december relevant zijn, dan gebeurt dit pas in 2013. Dan zijn we (althans volgens de Maya kalender) pas FEITELIJK in het jaar 2012.
Neemt niet weg dat het een ontzettend mooi en leuk artikel is.
Jawel maarre.... die Maya long-count kalender is niet gebaseerd op onze Gregoriaanse kalender. Deze Maya kalender begon, omgerekend(!) op 11 augustus 3114 v.Chr. en eindigt op 21 december 2012, wat een tijdspanne is van exact 1.872.000 dagen, welke op zich weer bestaat uit 13 periodes van elk 144.000 dagen.
De datum 21 december 2012 als omslagpunt/mijlpaal is overigens wel arbitrair waar het 'ingrijpende veranderingen' betreft. Vergeleken met 20 december zal er op 21 december niets wezenlijks veranderen.
Wat wel zo is, is dat op 21 december 2012 alle planeten van ons zonnestelstel op een rechte lijn staan met een centrale zon in het Pleiaden stelstel, en tevens bereikt ons zonnestelsel rond deze zelfde datum een fotonen-belt waar we in ongeveer 1000 jaar doorheen zullen trekken. Dit gebeurt grofweg elke 26,000 jaar weer opnieuw, na de voltooing van de dierenriem cyclus rond die Pleiaden, waarna weer een nieuwe cyclus begint.
Ik ben het met jouw conclusies en Pleiaden fotonen belt ook wel eens; het gaat mij meer dat de telling van het jaar 2012 niet klopt. Als de tijdspanne van 1.872.000 dagen een feit is (en waarom niet) dan nog wordt - bij omzetting in de gregoriaanse kalender - het jaar 0 ( = 365 dagen ) nog steeds niet meegeteld.
M.a.w. als de dagentelling correct zijn, dan nog eindigen we op 21 december 2013 of dat er dan juist op die datum een andere gebeurtenis zou plaats vinden. als het jaar 0 dus wel meegeteld zou worden in de omzetting dat is het uiteraard 2012.
Aai Siewerd..... ik heb geen wiskundige achtergrond dus ik kan het mishebben.
Mijn redenering is als volgt. Toen Jezus geboren werd, bestond de Gregoriaanse jaartelling nog niet, maar begon de telling. Als je geboren wordt, ben je '0 jaar' en na 365 dagen (exact 1 jaar na je geboorte) ben je '1 jaar'.
Tussen geboorte en eerste verjaardag zit, hoe je het ook bekijkt, toch maar 1 jaar en geen 2 jaar? Of heb ik het nou mis?
Het intrigeert me overigens wel, die verschillen in berekeningen.
1.872.000 / 365,2422 = 5125,366 (plus nog een serie cijfers) = 5125 jaar en pak-um beet 133 dagen; tussen 11-08-en 21-12 zitten 132 dagen
We zitten wat berekening betreft derhalve met een verschil van 1 dag (plus een aantal uren).
Ik herinner me ooit ergens te hebben gelezen dat de oude Egyptenaren een soortgelijke astronomische kalender die ook in december 2012 eindigt, maar met een dag verschil met die van de Maya's. Het verschil zal 'm wel zitten in de afronding, met al die cijfers achter de komma.
Aduh!
Ik had een 9 voor wiskunde, maar ook nu word ik op het werk afgerekend als mijn berekening fout is. Dat houd je ontzettend scherp.
(01) Het jaar dat Jezus is geboren is "fictief" achteruit geteld. Stel dat het jaar 0 als geboortejaar geldig is (want ook daar zijn de meningen ernstig over verdeeld; maar dat doet nu niet terzake); dat gaat de telling ervanuit dat Jezus dus niet in het jaar 0 is geboren, maar in het jaar 1. Het jaar 0 is slechts een puntje en géén 365 dagen; de telling is (overigens foutief) begonnen met het jaar 1. Jezus is een jaar oud geworden in het jaar 2 na Chr.
(02) Het klopt dat in de ancient Egyptische historische tellingen tijdens het tijdperk "Amon" ook op 2012 uitkomen. Dit is ook logisch want de tellingen vanuit die wetenschap hebben ook de twaalfvoudige variant (bij de Egyptenaren is de bron de astrologische benadering). Het jaar 2012 staat hier voor de omslag naar het tijdperk Waterman (maar dan gericht op de sterrenhemel). Dit verklaart ook dat in o.a. 2500 jaar v. Chr. het sterrebeeld Orion / Leo belangrijk was. De sfinxen hebben later de kop van een farao gekregen, waar eerst het een Leeuwenkop was. Maar ook dit blijven gewoon berekeningen volgens een bepaald principe.
Maar wat is werkelijkheid op de schaal van de berekening?
Groetjes, Siewerd.
Prachtig artikel dit; ben zeer benieuwd naar de volgende delen.
Jezus markeerde het Vissentijdperk ; voor mij is afgezien van godsdienststrijd niet duidelijk wat het watermantijdperk gaat markeren. Dat we die richting uitgaan is overduidelijk, wat mij opvalt is dat steeds meer mensen bewust worden, dat deze 3D wereld idd op zn eindje gekomen is.
Boeiende materie en inzichten. Graag gelezen en weer zeker iets 'geleerd'
Bedankt voor je reaktie.
Inderdaad, de 3D wereld is aan het uitfaseren om plaats te maken voor 4D-5D. Ik ben het met je eens dat steeds meer mensen bewust worden en inzicht krijgen waar het werkelijk om draait. Godsdiensten zullen m.i.daarom met het verstrijken van de tijd een steeds minder belangrijke rol gaan spelen.
machtige materie is dit, ik ben benieuwd wat er gaat gebeuren met diegene die hardnekkig willen blijven staan op de plek waar ze nu staan , want als het bewustzijn groeit in de wereld , kan je volgens mij niet meer blijven staan ... dan gaan we volgens mij veel mensen in crisis krijgen op het randje van leven of dood
Jij ook bedankt voor je reaktie, Spiritlady.
Moeilijk te zeggen wat er precies gaat gebeuren met diegenen die zich tegen die nieuwe energie blijven verzetten. Ook hun ervaringswereld zal snel veranderen. De enige zinnebeeldige vergelijking die ik in dit opzicht kan verzinnen, is het oude verhaal van de hemel en de hel.
Dit is inderdaad boeiend geschreven. Hoewel ik me er moeilijk in kan vinden, wil ik het wel graag geloven.
Ik kijk uit naar de volgende delen.
Een vraagje: Als de wereld een cyclus volgt van tijdperken, zijn er dan ook negatieve tijdperken?
Duidelijk artikel.
Bedankt voor je reaktie Neerpenner.
Naar mijn mening zijn er zowel negatieve als positieve tijdperken.
De huidige, derde dimensie die onze materieele wereld kenmerkt, is van een lage energie vibratie. Die lage energie vibratie is in alles aanwezig. Niet alleen in materie, maar ook in de overtuigingen, gedachten, emoties en reakties van de mens. Deze zijn voornamelijk gebaseerd op allerlei vormen van angst zoals jaloezie, boosheid, haat, inhaligheid, egoisme enz.
Dat uit zich op alle niveaus van het leven in intolerantie, discriminatie en escalaties in diverse vormen van geweld en onderdrukking
Zo bekeken mag je het huidige tijdperk van de wereld gerust als negatief bestempelen.
In het komende tijdperk, wat een hoger energie vibraties heeft en dat we nu aan het betreden zijn, is geen plaats voor bovenbeschreven lage vibraties (die oude angsten en de uitingen daarvan). Als gevolg zal die nieuwe periode dan ook van positieve aard zijn.
Bedankt voor je antwoord.
Als je gelijk hebt, vind ik het wel erg sneu voor de mensen die heel hun leven in dit tijdperk waren aangezien hun gedachten beïnvloed werden.
Wat is dan het nut van dit systeem, vraag ik me af. Een systeem dat ervoor zorgt dat de mensheid door moeilijke tijden gaat.
Begrijp me niet verkeerd, ik zit hier niet te klagen.Maar me dunkt heeft de mensheid al op zich lastig genoeg om voor vrede te zorgen. Waarom worden er dan negative tijdperken toegestaan. Of is er een keuze mogelijk om tegenin die invoed te gaan?
Of wordt er toch verbetering bewerkstelligd door heel deze cyclus?
Ben heel nieuwsgierig. :)
Reincarnatie is dan ook verbonden met die tijdperken waar de aarde doorheen trekt. De essentie van de mens - zoals in 'ziel' - reincarneert (ook uit vrije wil!) om te leren wat de effecten zijn van zijn menselijke overtuigingen, gedachten en akties. Tijdens al zijn reincarnaties doorloopt de mens daarom alle denkbare varianten hierop. Dit is op zichzelf al een apart artikel waard.
Alleen als je het standpunt hanteert dat de mens onvrijwillig incarneert, kun je stellen dat het sneu is wat de mens 'overkomt'.
De derde dimensie is de laagst mogelijke dimensie waarin de mens kan reincarneren; we zijn er vanuit de hogere dimensies in 'afgedaald' en beginnen nu weer aan de weg terug naar de hogere dimensies.
Het verschil met vroeger is, dat we het zelf opgelegde leerproces nu doorlopen hebben en we nu 'eindexamen' mogen doen. Vandaar ook dat veel informatie 'vrij is gegeven' wat de mens helpt om zijn oude overtuigingen te herzien zodat hij in lijn kan komen met de hogere vibraties van de nieuwe periode. Alleen dan verloopt de 'overgang' pijnloos. Het begrip 'vrije wil' krijgt hierdoor ook meer dimensie omdat het nu een bewuste keuze betreft.