De Vlaamse Zorgkas en de verdwijntruc

Door Koenie gepubliceerd op Friday 10 January 15:46

 

Op 25 januari 2012 stuurde de Vlaams zorgkas (VZW) een aangetekend schrijven aan Jacobs K. waarin de achterstallige bijdragen van 2007, 2008 en 2011 werden opgevraagd, ook een administratieve geldboete werd toen opgelegd.

De oproepen van de Vlaams zorgkas (VZW) bleven onbeantwoord gezien Jacobs K. onterecht als lid werd beschouwd van deze vereniging zonder winstoogmerk, hij heeft immers nooit gevraagd aan VZW Vlaamse Zorgkas om hem op te nemen in hun ledenbestand. Tevens bestaan er geen door beide partijen ondertekende documenten die zouden kunnen bewijs leveren dat Jacobs K. daadwerkelijk een van hun leden is, zijn en alle burgers van Vlaanderen en België hun vrijheid van vereniging is immers een grondwettelijk gegeven dat gerespecteerd dient te worden. VZW Vlaamse Zorgkas stelde dit ongeldig lidmaatschap zelf en eenzijdig in werking. Het beantwoorden van hun oproepen tot betaling is dus overbodig. Met zijn aangetekend schrijven met de uitdrukkelijke oproep om hem te wissen uit het ledenbestand van de VZW Vlaamse Zorgkas legde Jacobs K. toch verdraagzaamheid aan de dag om zo alle misverstanden uit de wereld te helpen.

VZW Vlaamse Zorgkas ging op zijn oproep niet in. Op 27 februari 2013 werd door VZW Vlaamse Zorgkas uiteindelijk een nieuwe brief verstuurd met opnieuw de oproep tot betaling van ledenbijdrages voor de Vlaamse Zorgverzekering. Opvallend hierbij is het feit dat de eerder “verschuldigde” ledenbijdrages van 2007, 2008 en 2011 op mysterieuze wijze verdwenen zijn en nu niet meer als verschuldigd worden geacht hoewel Jacobs K. geen van deze bijdrages heeft betaald, noch de deurwaarderskosten, noch de administratieve geldboete (alles samen €512,89). Bovendien heeft Jacobs K. geen enkele reactie meer mogen ontvangen van de betrokken deurwaarder nadat ook hem een aangetekend schrijven werd toegestuurd waarin Jacobs K. de ongrondwettelijkheden onderbouwde en de macht van de betrokken deurwaarder in deze in twijfel stelde.

Wat is er dan gebeurd met de ledenbijdrages van 2007, 2008 en 2011?

Dat is een vraag die enkel de VZW Vlaamse Zorgkas, het Vlaams Zorgfonds of het Intern Verzelfstandigd Agentschap Vlaamse Belastingdienst kan beantwoorden want deze drie partijen eisen immers hetzelfde geld op van Jacobs K. en van alle Vlamingen die volgens deze drie partijen ledenbijdrages zouden verschuldigd zijn.

Uit hun briefwisseling en e-mails leren we dat VZW Vlaamse Zorgkas en het Vlaams Zorgfonds dit geld aanschouwen als “ledenbijdrage”. Maar hoe ziet het Intern Verzelfstandigd Agentschap Vlaamse Belastingdienst dit dan? Men betaalt aan zo’n dienst immers geen lidgeld maar wel BELASTINGEN. Zijn de ledenbijdrages dan eigenlijk gewoon verborgen belastingen? Als dat het geval is dan weten we meteen waarom deze financiële constructie werd opgezet, men kan het immers nauwelijks “verkopen” aan de burger dat men een extra belasting heeft ingevoerd dus spreekt men dan maar van “ledenbijdrages” in plaats van belastingen want dat klinkt vriendelijker.

* * *

Hoe schrijf ik me uit als lid van de vereniging zonder winstoogmerk Vlaamse Zorgkas? [gebruiksklaar, incl. bijlagen]

Gebruik onderstaande tekst en voeg daarbij alle bijlagen. Verstuur dit alles vervolgens, bij voorkeur aangetekend, naar:

  • VZW Vlaamse Zorgkas, Koning Albert II-laan 35 Bus 36, 1030 Brussel.

* * *

Geachte VZW Vlaamse Zorgkas,

Bij deze wens ik me uitdrukkelijk uit te schrijven als lid van uw vereniging zonder winstoogmerk Vlaamse Zorgkas, Koning Albert II-laan 35 Bus 36 te 1030 Brussel.

Tot m’n spijt zie ik me tevens verplicht u te informeren i.v.m. ongrondwettelijkheden en discriminatie bij de VZW Vlaamse Zorgkas, waarvan ikzelf ook slachtoffer ben.

[Maar ook door het aan mij gerichte dwangbevel uitgeschreven door een gerechtsdeurwaarder in naam van de VZW Vlaamse Zorgkas / Vlaamse overheid waarin de onmiddellijke betaling van gedwongen lidgelden wordt geëist.]

(Het slachtoffer moet niet bewijzen dat hij gediscrimineerd wordt, de dader moet bewijzen dat hij niet gediscrimineerd heeft http://www.belgium.be/nl/justitie/slachtoffer/klachten_en_aangiften/discriminatie. [bijlage 1])

* * *

Bijlages (vermeld als referentie: VZK/JACOBS/2012):

  • U kan ook alle overige materiaal en teksten van deze Dossier VZK website gebruiken om uw zaak kracht bij te zetten. Lees de resultaten van mijn acties en profiteer daar dan ook van.

Dit artikel verscheen eerst op deze pagina's van mijn eigen website: http://vlaamsezorgkas.wordpress.com/2013/04/27/de-verdwijntruc/ - http://vlaamsezorgkas.wordpress.com/2014/01/10/hoe-schrijf-ik-me-uit-als-lid-van-de-vereniging-zonder-winstoogmerk-vlaamse-zorgkas-gebruiksklaar-incl-bijlagen/

Reacties (0) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.