Public

Corrupte en Frauduleuze Handelingen Bij Deurwaarders

Vandollum > Artikelen

Corrupte en Frauduleuze Handelingen

Bij Deurwaarders

De grotere deurwaarders rekenen keer op keer veel teveel rente bij hun slachtoffers. Deurwaarders zijn officieel in naam der Koningin benoemd en moeten uitvoering geven aan de wet. Toch blijkt keer op keer weer dat deurwaarders stelselmatig de wet overtreden door rente op rente te berekenen.

Burgers die in nederland in de financiële problemen zijn gekomen, zijn voor miljoenen euro´s opgelicht, doordat deurwaarders de schuldenaren rente laten betalen, over een rente die al lang is betaald. De burger die aflost aan zijn schulden zou eigenlijk steeds minder moeten gaan betalen, omdat het openstaande bedrag steeds lager wordt. Deurwaarders blijven deze rente keer op keer innen en menige burger wordt hier zwaar door gedupeerd. In enkele gevallen, en daar behoorde ik ook bij, betaalden gedupeerden zoveel rente, dat ze amper de schuld bleken af te lossen. Ik betaalde zelf op een schuld van 12.000 euro, een rente van 11.000 euro.

Er zijn twee hele grote deurwaarders kantoren in Nederland die bovenaan de lijst staan van corrupte deurwaarders. Timmermans Agin Gerechtsdeurwaarder en Incasso Bureau en het deurwaarders kantoor Janssen en Janssen te Eindhoven. Er is zelfs al een uitspraak gedaan door het Gerechtshof te Amsterdam, waar de deurwaarder Janssen en Janssen uit Eindhoven, flink op zijn vingers werd getikt. Ik zelf heb een groot conflict gehad met Timmermans en Verdult, wat nu Timmermans Agin heet. De deurwaarders bleven maar vorderen, ondanks mijn gebrek aan inkomsten, gaven niet thuis op brieven en andere voorstellen om de maandelijkse termijn van het krediet te kunnen waarborgen. Van mijn kant uit kwamen er onregelmatige deelbetalingen, omdat het financieel niet anders ging. Niks mocht baten en Timmermans Agin kwam beslag leggen op mijn goederen. Ik vertelde al dat ik mijn inboedel had vervangen met oude troep, dus hier konden ze geen beslag op leggen. Ik schrok me rot toen die maand er beslag werd gelegd op mijn totale ziektewet uitkering. Ik had een hoge uitkering, maar hield nog maar 151 euro over op maandelijkse basis. Ik had een hypotheek, vaste lasten, maar Timmermans Agin gaf niet thuis, als ik bezwaar maakt tegen de niet gehanteerde beslag vrije voet. Dit was een van de hoofdreden waarom ik mijn huis gedwongen moest verkopen.

Newsitems-1431-attachment1_hypotheekrent

Timmermans Agin maakt extra kosten door de procedure op te starten van bank en loonbeslag. Agin en het kantoor van Janssen en Janssen te Eindhoven legden mij extra kosten op en vorderden extra executie kosten die niet gevorderd mochten worden. Tevens zijn deurwaarders sowieso strafbaar, als ze informatie gaan opvragen bij derden. Ze ondervroegen mijn kinderen, mijn familie, instanties en zelfs benaderden ze mijn ex. De deurwaarders in kwestie hebben nooit enige overzichten aan mij toelaten komen, wat ze eigenlijk wel wettelijk verplicht zijn. Ik heb de deurwaarder aangemaand en ook de deurwaarder van de deurwaarder. Timmermans Agin heeft als deurwaarder aangesteld, Janssen en Janssen uit Eindhoven. Hier is wel degelijk sprake van vriendjespolitiek, en ik kreeg met beide corrupte deurwaarders te maken. Ik zocht op wie er boven de deurwaarders staat en waar je een bezwaarschrift kan indien, als je problemen hebt met een deurwaarder. Je kan dan een klacht indienen bij de Rechtbank te Amsterdam, de kamer voor Gerechtsdeurwaarders.

 

De kamer voor Gerechtsdeurwaarders is een college dat op grond van de Deurwaarders Wet het tuchtrecht uitoefent over gerechtsdeurwaarders. deze zijn verplicht de klacht te onderzoeken en mogelijk op te lossen. In mijn geval werd binnen een paar dagen beslist dat mijn klacht onontvankelijk werd verklaard. Ik ben me verder gaan verdiepen hoe dat kan en heb weer een klacht over deze rechtbank ingediend bij het garantiefonds Gerechtsdeurwaarders, bij de Minister en bij Bureau Financieel Toezicht, die alle deurwaarders in de gaten houden. Ik kwam er achter dat het hoofd van de Commissie die mijn zaak moest beoordelen Timmermans Agin zelf was. De eigenaar van Timmermans Agin was Voorzitter en hoofd van de Kamer van Gerechtsdeurwaarders. Mijn financiële situatie was zo slecht dat ik geen gerechtelijke procedure kon opstarten tegen deze corruptie. Ik ben samen met mijn partner begonnen aan een lange strijd tegen dit kantoor.

Dagelijks bellen, waarbij je elke keer een andere medewerker eraan krijgt. Ik belde de oorspronkelijke eiser van mijn schuld op en die vertelde mij dat mijn schuld allang was afgelost. Waarop vorderde Timmermans Agin dan eindelijk?

Aangetekende brieven naar hen, het opstellen van de dubbele rentetarieven, het opvragen van mijn aflossingen, ze stuurden me niks toe. Indien je een grote deurwaarder achter je aan hebt, en er zijn nog meer schulden, dan komen al deze andere eisers in de verdeelsleutel. Het is hun plicht om aan te geven wie er in de verdeelsleutel zit en welke bedragen er aan worden betaald elk maand.

Na hun gewezen te hebben over de dubbele rentetarieven die ze in mijn zaak hanteerden en het zich niet houden aan de beslag vrije voet, moesten ze op een gegeven moment indammen. Mijn ziektewetuitkering ah dik op een hold gezet. dat houdt in dat je de uitkering een jaar lang mag opsparen en dan ineens kan laten uitbetalen. Toen het tijdstip aanbrak van uitbetaling, had Timmermans Agin via hun partner, Janssen en Janssen, beslag laten leggen op deze opgespaarde uitkering. Het geld wat bedoeld werd om weer afbetalingen van te doen was in een klap weg. Dit hebben zij twee keer gedaan en van die vordering heb ik nooit een betalingsbewijs mogen ontvangen, geen overzichten en ook deze keer reageerden ze weer niet op aangetekende stukken.

stop_hand_1.jpg

Veel activiteiten die de deurwaarder uitoefent vinden plaats zonder toestemming van de schuldeiser. Deurwaarders leggen beslag op inboedel, op loon of uitkering, terwijl de schuldeiser hier geen weet van heeft. Beslag op inboedel is dermate ingrijpend, dat er extra beschermings-maatregelen genomen zouden moeten worden. Er gaat nu veel te veel mis en burgers worden zo de financiële afgrond ingedreven. Dit leidt tot kaal geplukte burgers, verpaupering en nieuw schulden. In Nederland dateert een beslag op inboedel wet die stamt uit 1838. deze wet is nooit gemoderniseerd geworden en moet drastisch aangepakt worden. Er mag een beslag gelegd worden op bed en beddengoed, de kleding van alle gezinsleden, eten en drinken voor een maand, gereedschappen die nodig zijn om te werken, voor mensen met een eigen bedrijf. ook mag er geen beslag gelegd worden op koelkast en wasmachine. Ondanks deze oude wet gaan deurwaarders gewoon door om alles uit je huis te slepen.

De groei van oplichters onder deurwaarders en incassobureau´s stijgt dramatisch. Burgers die trouw hun financiën afgeven aan de bewindvoerder, worden leeg geplukt omdat de deurwaarder er met het geld vandoor is. Incasso bureau´s die een schuld meerdere malen vorderen of burgers die geconfronteerd worden met schulden die niet van hen zijn. Deurwaarders hebben een dubbele pet op, ze zijn en incasso bureau en ze verrichten ambs-handelingen. Merendeel van hun kosten brengen zij in rekening omdat zij deze ambts-handelingen uitvoeren. Het dagvaarden en beslag leggen zijn lonend voor de deurwaarder. Er ontstaat een neerwaartse spiraal waarbij de totale schulden van de burger toenemen in plaats van afnemen. De beslag vrije voet wordt bijna nooit correct berekend. Hij haat uit van de laagst mogelijke bijstandsnorm en houdt dan  geen rekening met de bijtelling voor woonkosten en ziektekosten.

stophand.JPG

Wanneer verjaard een vordering van een bedrijf of incassobureau? De meeste mensen weten dat niet, met als gevolg dat u jaren na dato nog steeds bereid bent te betalen voor een vordering die wettelijk al lang niet meer afdwingbaar is. Misschien heeft u het wel eens meegemaakt. U ontvangt plots een brief van een incassobureau dat u nog een rekening te betalen hebt. Wanneer u belt om te weten te komen waar het over gaat wordt u meegedeeld dat u ruim 5 jaar geleden nog vergeten bent 10 euro te betalen. U heeft de afgelopen jaren niets vernomen van dat bedrijf dat nog 10 euro van u kreeg, geen herinneringen of incasso vorderingen, maar na jaren verschijnt er toch nog ineens die brief van een incassobureau.


Wat veel mensen niet weten is dat vorderingen waar 5 jaar lang niets mee gedaan is automatisch zijn verjaard. Facturen voor een aankoop gedaan door een consument verjaren al na 2 jaar. Nu hebben Incasso bureaus deze verlopen contracten ontdekt als bron van gratis geld. Ze sturen u een brief over vorderingen die al lang verjaard zijn, niet zelden voegen ze er een door u in te vullen schuldbekentenis bij, in de hoop dat u toch nog betaald inclusief incassokosten.

 

Het EDR is een van die bureau´s die oude niet betaalde rekeningen probeert te innen. Zij zijn een van de grootste maffia instellingen die Nederland heeft. Je kan er geen normaal gesprek mee voeren en onbeschofte medewerkers schelden je uit. Ik kreeg een incasso van hen over een rekening van 600 euro van de schuldeiser Ziggo.Ik zou mijn maandelijkse termijnen niet betaald hebben. Ik heb nooit Ziggo gehad , dus ik in verweer. Contact opgenomen met de oorspronkelijke schuldeiser en die deelde mij mede dat deze schuld nog op mijn oude huis stond. Een huis wat al vier jaar geleden was verkocht. het maakte niet uit wat ik aanhaalde, zij wilden deze vordering. Ik heb ze geschreven dat ik nu  niet en nooit niet dit zal doen. Het E.D.R. heb ik afgebekt en een soort dreigbrief geschreven dat ze me met rust moesten laten.

Dexia heeft een vordering van een paar miljoen, betreffende betalingsachterstanden, en verkocht de schulden aan een buitenlandse partij. De gedupeerden wiens vordering is verkocht zijn, op een uitzondering na, gedupeerden die het Dexia Aanbod hebben getekend, De Duisenberg regeling hebben getekend of ” vergeten” zijn de opt out verklaring in te dienen.
Deze gedupeerden hebben dus allemaal afgezien van alle rechten en eigenlijk willoos slachtoffer van EDR incasso. E.D.R. weet dit en handelt daar ook naar. Gedupeerden worden vaak zeer onbeschoft benaderd en zwaar bedreigd.E.D.R. ziet dit soort mensen niet als mens maar als een ding waar geld mee te verdienen valt. De meeste pogingen om via een normaal contact te praten over een betalingsregeling omdat niet iedereen zomaar tienduizenden euro’s in één keer kan betalen, stranden op onwil van dit soort , in mijn ogen, maffiosi.

mafia-1-300x223.jpg

De Belastingdienst zet commerciële deurwaarders in om kleinere belasting schulden weg te werken. Eigen deurwaarders gaan ´s avonds en zelfs in het weekend op pad om beslag te leggen bij mensen thuis. De gehele operatie kost 157 miljoen euro en gaat de schatkist zo´n slordige 700 miljoen euro opbrengen. Ik zelf heb problemen met de belastingdienst vanwege het niet betalen van wegenbelasting van een auto die ik al drie jaar niet meer heb.  Maakt niet uit of je het vrijwaringsbewijs hebt, ze vorderen gewoon door. Ze vorderen zelfs in die mate, dat ze de huur toeslag niet uitbetalen en de zorgtoeslag niet.

Een groot deurwaarders kantoor G.G.N. heeft onlangs een grootse actie gehouden. Tijdens een politiecontrole in Den Haag werden enkele voertuigen in beslag genomen, vanwege achterstand in betalingen, waardoor de vorderingen geïnd konden worden.

Deze Incasso en deurwaarders maffia praktijken, dienen keihard te worden aangepakt. Willens en wetens hebben ze mensen kapot gemaakt, waarvan ze wisten dat er geen geld was om te betalen. Ze hebben ze nog dieper in de schulden gestampt alleen uit eigen gewin.

Als laatste ben ik toch iemand die positief gestemd blijft. Dit is zo´n goed grap, daar kon ik wel om lachen.

Er loopt een vent het belastingkantoor binnen. 5 Minuten later komt ie spiernaakt naar buiten. Zijn maat ziet dat toevallig en vraagt wat er is gebeurd. "Rot-belastingdienst," zegt hij, "ze hebben me gewoon letterlijk en figuurlijk helemaal uitgekleed." "Verdomme," zegt zijn maat, "ik moet er nu ook naar toe, maar ik zal ze wel hebben, ik kleed me nu al uit." Afijn, hij loopt spiernaakt het belastingkantoor binnen. 5 Minuutjes later komt hij weer naar buiten. Hij had een blinddoek om, een plat geknepen closet rolletje in zijn kont en een touwtje om zijn leuter. "Wat hebben ze toch met jou gedaan," zegt zijn maat. Zegt ie, "bij mij hebben ze ook nog het gas, water en licht afgesloten.

 

 

15/12/2012 15:45

Reacties (20) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.
15/01/2015 00:30
Hallo Davy40,

Ik ben sinds 2006 in conflict met Agin timmermans. Sinds april 2014 hebben wij flinke conflicten waardoor we niet meer uitkomen. Iedere keer willen ze meer en meer. De oorspronkelijke schuld was 20.000 tot nu toe heb ik rond de 6000 euro betaald. Ze hebben in 8 jaar tijd 27.000 euro rente berekend. Waardoor ik nu nog een schuld heb van 44.000 euro!!
Dus 2 keer meer dan de oorspronkelijke schuld.
Het zijn beesten die je kappot willen maken! We kunnen misschien on contact komen zodat we samen (maby) wat sterker staan!!
2
18/11/2014 20:00
Ik heb dezelfd probleem met AGIN Timmermans
21 jaar geleden woekerpolis afgesloten bij Finata bank wat nu Interbank
door omstandigheden ben ik alles kwijt geraakt 12 jaar gezworven Nu na dato ben ik herrenigd met gezin. Wilde gaan werken zodra ik net ben begonnen met werken komens ze gelijk met loonbeslag zonder vragen hoe ben je zo terecht gekomen of wat is er gebeurd dat vragen ze niet eens .
Ze komen gelijk met manipulieren loonbeslag . Nu kreeg ik na 3 maanden
weer een brief met een rente bedrag. Wat onmenselijk is.en niet klopt.
Ik zoek meer mensen met dezelfde ervaring dat we kunnen aanvallen.
Op een keiharde manier want deze soort mensen kunnen zoveel macht
misbruiken dat er 1 manier is keihard terugslaan. Met de vuist.
Geloof me dit zijn geen mensen deze mensen hebben geen hard.
Ze hebben niet eens gevoel het zijn geldduivels .
Ik denk aan een manier zoals Steven Seagal anders zijn dit soort machtmisbruikers niet te stoppen.
18/05/2014 12:11
ik ken een gerechtsdeurwaarder die samen werkt met een incassobureau deze deurwaarder komt met een vordering die hij heeft vervalst van een kredietbank deze kredietbank heeft 14 jaar geleden deze vordering verkocht aan een toen nog een klein incassokantoortje er is geen notariele akte van cessie die heeft de kredietbank niet en wat doet deze deurwaarder hij misbruikt toch de naam van deze bank en zegd dat deze bank de eigenaar is de kredietbank is op de hoogte van de vervalsing van deze deurwaarder nieuwe uitspraken bij de hoge raad het is de schuldeiser verboden om zijn vordering op de schuldenaar aan derder over te dragen
DE HOGE RAAD feitelijk een einde gemaakt aan het goederenrechtelijke effect van contractuele cessie -en verpandingsverboden dit bereikt de hoge raad door artikel 3:83 lid 2 BW uitspraak 21 maart 2014
18/11/2013 16:00
Ik ken een gerechtsdeurwaarder die ook een incassobureau heeft en veel mensen in het zwart laat werken voor hem (privé) en dan helemaal niet of heel slecht betaald. Niemand van die mensen durft er tegenin gaan want ze hebben in het zwart gewerkt en wat doe je tegen een gerechtsdeurwaarder met veel 'connecties'...
Schandalig is het. Hij komt er iedere keer mee weg.
Deurwaarders...niet te vertrouwen!
Ik heb al gedacht om hem te verklikken bij de fiscus maar ben bang voor het gepest.
1
28/12/2012 15:22
Ik zelf heb problemen met Janssen en Janssen. Editie Enigma van Calatus belde mij in december 2011 of ik een gratis exemplaar wilde van hun puzzelblad ( Editie Enigma ) Ik zat nergens aan vast zolang ik mij binnen 14 dagen na ontvangst gratis exemplaar schriftelijk zou afmelden. 6 januari 2012 ontving ik dit exemplaar en binnen 14 dagen melde ik mij per brief af. Puzzelbladen werden verstuurd en ik zond ze retour afzender en via e-mailen en brief gaf ik Calatus aan dat ik had opgezegd. Lang verhaal kort te maken, het is nu in handen van Janssen en Janssen in Eindhoven en zij nemen al mijn bezwaren en bewijsstukken niet eens in behandeling. Blijven vorderen. Via consumentenbond een klacht verzonden en aangegeven dat ik alleen toestemming heb gegeven tot het ontvangst van 1 gratis exemplaar, blijven ze mij lastig vallen via e-mail. We zitten straks 1 jaar in patstelling... en ik weet niet hoe nu verder. Ik heb hun aangegeven contact op te nemen met mijn advocaat, maar ze zeggen dat hij als eerste contact met hun op moet nemen. Ze eisen, maar mijn advocaat moet als eerste contact opnemen? Wie heeft advies
18/11/2013 16:38
Hallo Stephan sorry dat ik nu pas reageer.
Janssen en Janssen is de deurwaaarder van Timemrmans Again, vroger Timmermans en Verdult. Deze deurwaarders zijn de meest corrupte in ons land en beheersen vaak de gehele schuld eisen. deze twee deruwaarders hebben twee jaar lang mijn totale inkomen gevorderd, mijn huurtoeslag, mijn ziektwetuitkering, ens
Indien je beklag wilt doen bij de Hoge Raad der deurwaarders kom je ook ebslagen ten eis want de voorzitter daarvan is Timmermans Again.
Ze nemen inderdaad geen stukken in, ze reageren nergens op, ze geven ook geen geld terug, reageren niet op advokaten enz. Ik ben zelf net zo lang doorgegaan totdat ze gestopt zijn odmat ik hun fraude kon aangeven. Ze hebben me vier jaar lang leeg geplunderd en ik heb er geen cent terug van egzien.
We praten totaal over een bedrag van 175.000 euro.
18/11/2013 16:39
https://plazilla.com/deurwaarderskantoor-tmmermans-agin
18/11/2013 16:39
https://plazilla.com/corrupte-en-frauduleuze-handelingen-bij-deurwaarders
18/11/2013 16:39
Http://voorbeeldbrieven.plazilla.com/breaking-nieuws-omtrent-de-deurwaarder
15/12/2012 20:52
Je bent zelfs verplicht om de verzekeringen aan te houden Theun, daar mogen ze niet aankomen dat wist ik al
15/12/2012 20:50
Ik heb even verder gezocht. Het klopt wat je schrijft echter, ook een brandverzekering keert NIET uit als de "beslaggoederen" verloren gaan bij brand. Immers: het zijn namelijk andermans goederen geworden! In dit geval van de deurwaarder.