De 7 beginselen van het oneindige heelal

Door Cor de Vrieze gepubliceerd op Saturday 27 April 20:49

Het is al weer enige tijd geleden dat ik stopte met macrobiotiek. Niettemin denk ik dat het volgende artikel interessant is. Volgens mij zijn de 7 universele principes en de 12 wetten van het oneindige universum een belangrijke bijdrage aan een beter en dieper begrip van de Yin Yang filosofie.

 

door Cor de Vrieze

 

Een persoonlijke kijk in het oneindige heelal

 

De 7 universele principes en de 12 theorema's vormen de uitgangspunten van de macrobiotische filosofie. Of zoals Michio Kushi het in “Makrobiotiek" stelt, zijn het twee manieren waarop de eeuwige orde van het Heelal gezien en begrepen worden.

Maar wat een moeilijke woorden komen daar in voor: principes, theorema's, antagonismen, complementair, expansie.

Nou ben ik echt geen domme jongen, maar hier moet ook ik toch wel even een woordenboek erbij pakken. Is de macrobiotische filosofie en haar toepassing dan uitsluitend iets voor intellectuelen en academici? Nee toch zeker!

 

Macrobiotiek is het grote leven zelf en ieder mensenkind maakt daar deel van uit. En dus zou een kind deze eenvoudige filosofie moeten kunnen begrijpen. De filosofie in gewoon Nederlands vertalen zou dat volgens mij kunnen vergemakkelijken. Daarom nog maar eens mijn eerste macrobiotische boekje erbij gepakt: "Zen Macrobiotiek" van George Ohsawa. Daar vond ik tot mijn verrassing niet de 7 principes maar “De Orde van het Heelal". De 7 principes uit "Makrobiotiek" van Michio Kushi emaast gelegd, zag ik verschillen en overeenkomsten. En vond ik beide versies van de principes niet volledig en de volgorde hier en daar nogal willekeurig.

Zelf schijnt Ohsawa zo'n dertig jaar lang aan de vereenvoudiging van de zeven beginselen gewerkt te hebben.

Maar zoals ze tegenwoordig verwoord worden, vind ik ze toch wel erg beknopt (zie kader).

ff0b1cafa30a8e169fbacd28df75650a_medium.

 

Natuurlijk, er gaat een zekere bekoring uit van zo kernachtig mogelijk geformuleerde beginselen, maar op zeker moment kan iets ook weer zo beknopt geformuleerd zijn, dat er vervolgens een heel boek geschreven moet worden om het weer uit te leggen. Daarom wil ik mijn versie van de 7 beginselen zodanig aan het papier toe vertrouwen, dat ik mijn persoonlijke kijk tot een artikel kan beperken.

 

De 7 algemene beginselen van het oneindige heelal

 

1. Het beginsel van de eindigheid:

Waar een begin is, is een einde.

 

2. Het beginsel van de tegenstellingen:

Wat een voorkant heeft, heeft een achterkant.

 

3. Het beginsel van het evenwicht:

Hoe groter de voorkant, hoe groter de achterkant.

 

4. Het beginsel van de ongelijkheid:

Niets is gelijk in het heelal. Alles is voortdurend aan verandering onderhevig.

 

5. Het beginsel van de elkaar aanvullende tegenstellingen:

Alle verschijnselen kunnen in tegenstellingen gevat worden. Alle tegenstellingen vullen elkaar aan:

chaos - orde

voelen/ervaren - denken

verdriet - vreugde

haat - liefde

adem in - adem uit

plant-aardig - dier-lijk

eenheid - verscheidenheid

uitzetting - inkrimping

middelpuntvliedend - middelpuntzoekend

Yin -Yang

 

6. Het beginsel van Yin en Yang:

Alle tegenstellingen kunnen tot twee invloeden herleid worden: Yin en Yang - en zij vullen elkaar aan.

 

7. Het enige en verenigende beginsel:

Yin en Yang zijn de twee armen van de Oneindigheid.

 

1. Waar een begin is, is een einde

“Waar een begin is, is een einde" is, wat mij betreft, het eerste beginsel; ik begin graag bij het begin.

't Is ook een hoopgevend beginsel voor de ongelukkigen, de zieken, de wanhopigen. Eens komt er een einde aan het ongeluk, de ziekte, de wanhoop. Is het niet morgen, volgend jaar, dit leven, dan toch in ieder geval in een volgend leven. Voor de gelukkigen, de verlichten, de gezonden is het een waarschuwing. Eens komt er eind aan het geluk, de verlichting, de gezondheid.

Alleen zij ontsnappen aan begin en einde die niet weten wat gezondheid is, wat ziekte is, wat verlichting is. Die, zoals de Zen Bhoeddist het zegt, doorgaan zonder stoppen. Die in een gemoedstoestand verkeren, die door de wijze Sosji als volgt werd omschreven: “Ben ik een mens, die droomt dat hij een vlinder is; of ben ik een vlinder, die droomt dat hij een mens is?" Waarom zou ik nog wakker willen worden?

 

2. Wat een voorkant heeft, heeft een achterkant

"Wat een voorkant heeft, heeft een achterkant" is een heel fijn tweede beginsel. Heb je een touwtje in handen, dan zie je vaak in één oogopslag begin en einde van het touwtje. Tussen ( ), sommige touwtjes zijn zo kort, dat je de eindjes echt niet aan elkaar kunt knopen. Maar terug naar de voorkant, die een achterkant heeft. En naar de bovenkant die een onderkant heeft. Enzovoort.

Vaak bekijken we de zaak van één kant. En datgene wat we niet zien, de andere kant van de medaille, laten we buiten beschouwing. Betrekken we niet in onze overwegingen. We beseffen niet dat die andere kant toch invloed heeft. Daardoor worden we overrompeld door het "onverwachte", zeg je: "Dat had ik niet gedacht".

Daarom zei George Ohsawa "Denk, denk, denk. Alleen door denken ontstaat begrip, gezondheid, geluk. Echt denken is denken in termen van Yin en Yang." Daar gaat dit beginsel - onder andere - over. Het bewust Ieren rekening houden met het onzichtbare, het onverwachte, het onbegrijpelijke, het Oneindige. Tenminste ... dat denk ik.

 

3. Hoe groter de voorkant, hoe groter de achterkant

"Hoe groter de voorkant, hoe groter de achterkant" is een heel interessant derde beginsel. Staat hier eigenlijk niet dat hoe meer Yin er is, hoe meer Yang er is? Kan dat wel?

 

4a. Niets is gelijk in het heelal

Een belangrijk beginsel is het vierde: "Niets is gelijk in het heelal". In onze ogen zien alle Chinezen er hetzelfde uit. Flauw hè? En als we beter kijken zien we dat geeneen Chinees er hetzelfde uitziet. Alle grassprieten zien er - zo op het eerste gezicht - hetzelfde uit. Bij nadere beschouwing blijkt geen één grassprietje er hetzelfde uit te zien.

Hetzelfde zie je bij je rijstkorrels. Ze lijken er allemaal hetzelfde uit te zien en dat moet ook wel, want anders zou je niet weten wat rijst, wat gierst, haver, tarwe , laat staan ronde rijst, zoete rijst en lange rijst is. Maar kijk je goed dan zie je dat er geeneen korreltje gelijk is aan de andere. Dit noem ik eenheid in verscheidenheid .

 

4b. Alles is voortdurend aan verandering onderhevig

En het vierde beginsel gaat verder met: “Alles is voortdurend aan verandering onderhevig" .De verse appel veroudert, verschrompelt in de fruitmand. De rups wordt een vlinder. Ik word elke dag een dagje ouder (en wijzer?). Word ik ook elke dag een dagje jonger? De tv-programma's van vandaag zijn die van gisteren niet meer. Door het koken veranderen onze voedingsmiddelen van smaak, kleur en structuur. Tegenwoordig voel ik me een ander mens. En jij? Zien we de samenhang in de veranderingen?

 

5. Alle verschijnselen kunnen in tegenstellingen gevat worden. Alle tegenstellingen vullen elkaar aan.

Dit vijfde beginsel is het moeilijkste niet. Ja toch, niet dan? Wat tegenstellingen zijn dat weten we zo langzamerhand wel. En dat tegenstellingen elkaar aanvullen, weten we ook wel. Maar iemand omarmen aan wie ik de smoor heb?

 

6. Alle tegenstellingen kunnen tot twee invloeden herleid worden: Yin en Yang - en zij vullen elkaar aan.

Met name diegenen die voor het eerst met de begrippen Yin en Yang in aanraking komen is dit zesde beginsel ongelofelijk. Zou je werkelijk alles tot Yin en Yang kunnen herleiden?

En toch, zo moeilijk hoeft het niet te zijn om dit te begrijpen. Ook in onze cultuur zijn er diverse zaken waarbij de boel in slechts 2 symbolen uitgedrukt worden.

Denk maar eens aan het Morse-alfabet. Vele jaren werden in de radiotelegrafie de letters van het alfabet weergegeven door verschillende combinaties en aantallen van 2 tekens: de punt (.) en de streep (-).

En tegenwoordig in het digitale tijdperk zien wij kans alles in enen ( I ) en nullen ( 0 ) uit te drukken. De CD's, de computers, de rekenmachines, al deze apparaten vertalen muziek en informatie in slechts 2 symbolen.

Dat staat toch helemaal niet ver van de gewoonte in het oude China waar men alle verschijnselen in de I Tjing, het Boek der Veranderingen, in symbolen vatte, bestaande uit 2 soorten lijnen: gebroken ( -- is Yin ) en ongebroken ( - is Yang ).

 

7. Yin en Yang zijn de twee armen van de Oneindigheid

Het zevende en mooiste beginsel. Wie overhoop ligt met Yin en Yang heeft heel wat af te worstelen met de twee armen van de Oneindigheid. Maar waarom zou je overhoop liggen met Yin en Yang? Laat je omarmen en proef de smaak van Zen. Surf op de golven van Yin en Yang. En als je van de top van de golf af valt, opnieuw de zee van de Oneindigheid in zwemmen op zoek naar nieuwe golven.

Maar mag ik dan niet eerst even bijkomen op het Strand van het Heelal? Tuurlijk wél. Niets moet, alles kan.

 

Gewijzigde volgorde

Niet voor niets heb ik, naast de vertaling van de "moeilijke" woorden, ook de volgorde van de beginselen veranderd. Met de nieuwe volgorde is er nu een opbouw ontstaan, waarlangs we van hier naar de oneindigheid kunnen reizen.

Beginnend met de verschijnselen, waarin we de tegenstellingen ontwaren, via het besef dat deze tegenstellingen tot Yin en Yang te herleiden zijn, belanden we uiteindelijk in de oneindigheid.

Kort samengevat kan ik er, door de nieuwe volgorde, ook nog het volgende over zeggen:

 

Tijd, ruimte en beweging

Het eerste beginsel betreft tijd. Het tweede en derde beginsel betreffen de ruimte. In deze wereld kost het je tijd om je door een ruimte te bewegen. Hoe het in andere werelden is (als die er zijn), weet ik niet. Nu ben ik hier.

 

Eenheid en verandering

Het vierde beginsel betreft de eenheid in de verscheidenheid en de samenhang in de veranderingen.

 

Yin en Yang

Het vijfde en zesde beginsel laten zien hoe alle verschijnselen in tegenstellingen te vatten zijn en in Yin en Yang onder te brengen zijn.

 

De grens

Tot zover is het met een beetje goede wil nog allemaal te volgen. Met het zevende beginsel bereiken we de grens van het begrijpelijke, de grenzen van onze verstandelijke vermogens.

Mogen wij ons overgeven aan de ervaring, ons werpen in de armen van Oneindige Heelal.

 

Tenslotte: dit zijn beginselen. Niet om te geloven, maar om mee te werken, te spelen, als je wil. Ze zijn bedoeld om je geluk, gezondheid en begrip te vergroten.

Betekent dat dat je alleen maar gelukkig kunt zijn, wanneer je kennis hebt van de Yin-Yang beginselen? Ik mag hopen dat je dat niet gelooft.

 

Copyright © 1995, 2016, Cor de Vrieze

Oorspronkelijk in iets gewijzigde vorm gepubliceerd in Macro'drome 30, januari 1996 - het verenigingsorgaan van de Nederlandse Vereniging voor Macrobiotiek.

 

Bronnen:

"Zen Macrobiotiek, de kunst van het verjongen en verlengen van het leven” door George Ohsawa, Nederlandse vertaling (1970) van de Franse uitgave "Zen Macrobiotique” uit 1958.

" Makrobiotiek, de universele weg van gezondheid en geluk” door Michio Kushi, Nederlandse vertaling van de oorsponkelijke uitgave uit 1977 .

" Mijn ogen staan scheef, zwerftocht door het land van de Mikado” door Bertus Aafjes, 1972.

 

 

Reacties (0) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.