Macrobiotiek: een piepjonge filosofie ?

Door Cor de Vrieze gepubliceerd op Wednesday 03 April 13:35

Enige tijd heb ik me intensief bezig gehouden met macrobiotiek. Als lid van de Nederlandse Vereniging voor Macrobiotiek schreef ik artikelen in het verenigingsorgaan Macro'drome.

 

 

door Cor de Vrieze

 

Zo nu en dan kom ik een artikel tegen, waarin de macrobiotiek met kracht van argumenten aan de man gebracht wor­dt. Daarin wordt dan gesteld dat duizenden jaren geleden de hele wereldbevolking al dan niet bewust macrobiotisch leefde en at. Ook het feit dat de Yin-Yang-filosofie al meer dan vijfduizend jaar oud is, zou ons met gepaste eerbied mogen vervullen. Alsof de praktische toepas­baarheid van een wijsheid staat of valt met haar eerbied­waardige leeftijd.

 

In mijn ogen is de macrobiotische filosofie op dergelijke gronden aanprijzen een zwaktebod. 't Is juist de kunst de waarde van een filosofie te toetsen en te tonen in haar toepassing in onze dagelijkse praktijk.

 

Historisch perspectief

Plaatsen wij de Yin-Yang-filosofie, die niet minder dan een filosofie van  het oneindige heelal wil zijn, even in een historisch perspectief dan is het wel aardig eens na te gaan wanneer ons heelal ontstaan is.

 

18 of 12 miljard jaar

Volgens de kosmoloog Gustav Tammann is ons heelal achttien miljard jaar oud. Zijn - een generatie jongere - collega Wendy Freeman, houdt het op een ouderdom van 12 miljard jaar. 18 of 12 miljard jaar, wat doet een paar miljard meer of minder er toe? Een miljard is zoals je weet duizend maal een miljoen; dat is een 1 met wel 9 nullen: 1.000.000.000 ! Dat zijn heel wat jaartjes hoor! Afijn, we laten het aan de weten­schappers over eens haarfijn uit te zoeken hoe oud ons heelal nu precies is, en als ze het weten, mogen ze het zeggen.

 

Tussen de 12 en 6 miljard jaar

Ondertussen kijken we ook nog even hoe oud onze aarde is. Volgens de huidige schattingen zou ons planetenstelsel zo tussen de 12 en 6 miljard jaar oud zijn. En dat er meer dan drie miljard jaar verstreken moeten zijn, voordat de aarde zich tot ongeveer onze huidige vorm ontwik­keld heeft.

Verder wordt vermoed dat het biologisch leven op onze planeet meer dan drie miljard oud is, terwijl de mensheid waarschijnlijk meer dan 20 miljoen jaar over haar ontwikkeling deed.

 

Piepjong

Moeten wij in het licht van deze - door ons voorstellingsvermogen niet te bevatten - getallen een filosofie van zo'n vijfduizend jaar oud niet als piep­jong beschouwen?

Zou er niet al vaker en al eerder in de historie van de mensheid bruikbare filosofieën ontstaan zijn? Filosofieën, waarvan wij nu het bestaan niet meer kunnen achterhalen. 't Is toch onwaarschijnlijk dat in al die miljoenen jaren de mensheid maar één keer een bruikbare Yin-Yang-filosofie heeft weten voort te brengen?

 

Dode en levende filosofieën

Ondertussen hebben zich in de ons thans bekende geschiedenis vele filosofieën aan ons gepresenteerd. De ene zinniger en bruikbaarder dan de ander.

En zoals er dode en levende talen bestaan, zo lijkt het mij wel een aardige gedachte te spreken van dode en levende filosofieën.

Zoals een dode taal hooguit interessant is voor academische studie, maar waarmee je nog geen krantje en een croissantje in het buitenland bestellen kunt, zo is een dode filosofie hooguit interessant om te zien tot wat voor schitterende voorstellingen maar ook dwalingen de menselij­ke geest in staat is, maar kun je er in het dagelijkse leven geen chocola van maken.

Terwijl je met levende talen naar hartelust communiceren kunt, zo kun je ook met een levende en praktische filosofie elke dag uit de voeten.

 

De enig ware?

Om nu maar zo maar voetstoots aan te nemen, dat de Yin-Yang-filosofie de enig ware, praktisch bruikbare filosofie is, is wel wat veel gevraagd.

Aan de andere kant, het is natuurlijk niet onmogelijk dat uitgerekend zo'n vijfduizend jaar geleden, onder een uitzonderlijk goed gesternte, een praktische en alomvattende filosofie ontstaan is die tot op de dag van vandaag zijn waarde kan bewijzen.

Hoe het ook zij, ik kan voorlopig met de Yin-Yang-filosofie wel uit de voeten.

 

Copyright © 1997, 2016, Cor de Vrieze

 

Oorspronkelijk in iets gewijzigde vorm gepubliceerd in Macro'drome 38, oktober 1997 - het verenigingsorgaan van de Nederlandse Vereniging voor Macrobiotiek.

Reacties (4) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.
Interessante invalshoek. Zelf heb ik de macrobiotische richtlijnen ook een tijd strak gevolgd (en volg die nu op een lossere basis). Het Yin/Yang-principe blijft interessant, ook om toe te passen in het voedingspatroon, maar dat wil niet zeggen dat dit zalig makend is. Macrobiotiek kan het zijn, maar zal dan ook niet voor iedereen het summum betekenen. Het blijft in mijn ogen wel een waardevolle leef- en eetwijze om eens te proberen, om te kijken of het bij je past en of je er qua gezondheid baat bij hebt.
Ik sluit me helemaal met jullie aan..
Interessant artikel Cor.
"'t Is juist de kunst de waarde van een filosofie te toetsen en te tonen in haar toepassing in onze dagelijkse praktijk."
Dat is een hele rake opmerking, maar ik zou deze toch iets willen aapassen namelijk naar, "....in onze dagelijkse, persoonlijke belevingswereld." omdat ook niet-fysieke parameters een rol spelen bij het toetsen van een filosofie.
Ouderdom (lineaire tijd) is een relatief begrip welke alleen functioneel is in de fysieke werkelijkheid. In feite is er alleen maar een moment van nu, waarin de schepping plaats vindt :)
Dank je wel voor je aanvulling / aanpassing. Zo zou ik "dagelijkse praktijk" ook zeker willen opvatten.
MVG
Cor