Een toelichting op huisstijl begrippen

Door Cor de Vrieze gepubliceerd op Monday 27 August 16:21

Met het begrip "huisstijl" verwijst men in het dagelijks spraakgebruik naar de grafische identiteit van een onderneming. Dit is de huisstijl in engere zin.
Hebben we het over huisstijl in ruimere zin, dan bedoelen we de cultuur van een onderneming, de stijl van ondernemen van het huis.
Voor een goed begrip volgt hier een toelichting op de begrippen die met huisstijl te maken hebben.

Grafische Identiteit
De Grafische Identiteit van een onderneming – ook wel Corporate Design genoemd – betreft alle visuele verschijningsvormen van de onderneming. En maakt deel uit van de huisstijl van de onderneming.

Huisstijl
De Huisstijl van de onderneming betreft de wijze waarop de onderneming zich presenteert aan het publiek, de klanten en de eigen medewerkers. Het is de stijl of cultuur van de onderneming.

Corporate Identity
De Corporate Identity van de onderneming wordt niet alleen bepaald door de naam en merknaam (brandname), het product of de dienst die geleverd wordt, de kwaliteit van het product en de dienstverlening, maar evengoed door de stijl of cultuur – de huisstijl – van die onderneming.

Corporate Image
De Corporate Image is het beeld dat het publiek, de klanten en de eigen medewerkers van de onderneming hebben. Zelden komt dit beeld overeen met de identiteit van de onderneming.

Corporate Communications
Door middel van Corporate Communications wordt ernaar gestreefd de kloof te overbruggen tussen de Corporate Image – de wijze waarop de onderneming beleefd wordt – en de Corporate Identity – de wijze waarop de onderneming herkend wil worden.

Corporate Communications Plan
In het Corporate Communications Plan wordt beschreven hoe deze kloof overbrugd wordt. Het omvat:
- Visie en missie
- Huisstijlmanagement
- Public Relations
- Publiciteit
- Advertentiecampagnes
- Sponsoring

Copyright © 2003, 2016 Cor de Vrieze, huisstijlexpert te Arnhem

Reacties (0) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.