Een schitterend gebrek

Door Irisv gepubliceerd op Monday 09 December 17:02

Iris Vaessen, 4E

 

 

Titelbeschrijving:

Japin, A., Een schitterend gebrek, Amsterdam, Antwerpen: Uitgeverij De Arbeidspers, 2003 (eerste druk: 2003).

 

Motivatie:

Ik heb dit boek gekozen omdat u het me heeft aangeraden en omdat het me een onroerend verhaal leek.

 

Korte samenvatting van de inhoud:

In zijn memoires vermeldt Casanova terloops dat Lucia een van de weinige vrouwen is die hij ooit onrecht heeft aangedaan. Maar hoe? Wat is er werkelijk gebeurd? Waarom deed Lucia afstand van haar geluk? 

Een schitterend gebrek is haar verhaal, het verslag van een uitzonderlijk leven. Lucia en Casanova leren elkaar kennen op een feest nabij Venetië, worden verliefd en beloven elkaar eeuwige trouw. Maar kort daarna verdwijnt Lucia zonder een woord uit Casanova's leven. Vele jaren later ontmoeten ze elkaar bij toeval opnieuw in een Amsterdamse schouwburg, maar zonder dat hij daar op dat moment weet van heeft. 

Voor Lucia is de schokkende confrontatie aanleiding tot een reconstructie van de gebeurtenissen. Haar jeugd in de Veneto, haar kortstondige maar heftige liefde voor Giacomo, de verwoestende ziekte die haar trof, haar vlucht naar Amsterdam en het leven aan de zelfkant waarin ze daar terechtkomt. Langzaam wordt duidelijk dat haar verdwijning uit Pasiano geen verraad was maar juist een daad van liefde.

 

bron: http://www.bol.com/nl/p/een-schitterend-gebrek/1001004010300608/

 

Eerste persoonlijke reactie:

Ik vond het een heel mooi en ontroerend boek. Het laat je erg meeleven met Lucia, en zet je aan het denken over wat jij zou doen als je in haar schoenen stond. Wel was ik wat teleurgesteld in het einde, omdat ik had gehoopt dat Lucia en Giacomo weer bij elkaar zouden komen, en Giacomo toch nog de waarheid te weten zou komen. Ook was het aan het begin nog niet zo meeslepend, terwijl ik aan het eind van het boek wel echt door wilde blijven lezen!

 

Verdiepingsopdracht:

 

1. Plaats het boek in de literatuurgeschiedenis. Tot welke stroming kun je het boek rekenen? Geef uitleg bij je antwoord en verwijs naar de tekst.

Ik denk dat dit boek tot binnen de Romantiek. Het boek is dan wel niet tijdens de 18e of 19e eeuw geschreven, toch lijkt het binnen die stroming te vallen doordat intuïtie, emotie, spontaniteit en verbeelding erg belangrijk zijn in dit boek. Vooral in de kinderjaren van Lucia komt de verbeelding naar boven en het emotionele gedeelte is het hele boek lang erg belangrijk!

 

2. Hoe bouwt de schrijver spanning op?

De spanning wordt opgebouwt doordat het boek in het begin uit twee verhaallijnen bestaat, die van Lucia nu, en die van Lucia toen ze klein was. Lanzamerhand beginnen de verhalen steeds meer in elkaar te over te lopen, waardoor je steeds meer van het verhaal gaat snappen en het ook steeds spannender wordt. Je gaat steeds meer hopen dat Lucia en Giacomo weer samenkomen, dit maakt het ook spannender.

 

3. Bespreek de personages: hoofdpersonage, doel, helper(s), tegenstander(s), karakter, relevante uiterlijke kenmerken, wereldbeeld.

Lucia is de hoofdpersonage, zij is opgegroeid in een veilige omgeving, en was eerst heel goedgelovig en besefte niet dat er buiten haar eigen veilige wereldje nog andere dingen waren. Later in het boek komt ze erachter dat de wereld lang niet zo goed is als ze altijd dacht, hiermee veranderd haar wereldbeeld sterk. Het wordt duidelijk dat ze erg sterk en onzelfzuchtig is, ze offert haar eigen geluk op voor dat van Giacomo. Nadat Lucia is ziekgeweest is haar gezicht misvormd door de littekens van de zweren. Hier heeft ze veel last van tijdens de rest van haar leven. Haar doel is dat Giacomo een gelukkig leven krijgt en haar vergeet. Ze wordt geholpen door Zélide, omdat zij haar mee op reis neemt en haar weer laat genieten van het leven. Ook helpt mr Jamieson haar. Hij neemt haar elke week mee op voor een uitstapje en accepteert haar zoals ze is. Lucia heeft niet echt tegenstanders in dit boek, wel vind ik  graaf Antonio een beetje de slechterik van het boek, omdat hij haar misbruikt. Later in het boek speelt hij geen rol meer.

 

4. Hoe is de verhouding tussen fabel en sujet, wat is de functie ervan? Denk hierbij aan wel/niet chronologisch, vooruitwijzing/terugwijzing, flashback/flashforward.

Het verhaal is een sujet, je leest twee verschillende tijden door elkaar heen. Hierdoor wordt het boek spannend omdat je de twee losse verhalen steeds meer aan elkaar gaat koppelen. Er zijn geen vooruitwijzingen, maar wel terugverwijzingen. Flashbacks en flashforwards zijn er niet. Het verhaal is niet chronologisch.

 

5. Bespreek het perspectief en de (on)betrouwbaarheid ervan. Welke functie heeft het perspectief?

Het verhaal wordt verteld door Lucia, in ik-perspectief. Dit zorgt ervoor dat je je goed in kan leven in Lucia en haar keuzes gaat begrijpen. Ook kun je hierdoor de twee losse verhaallijnen aan elkaar koppelen, omdat alleen zij weet dat zij de Lucia is waarover Giacomo het soms heeft. De onbetrouwbaarheid van dit perspectief is wel dat je nooit zeker weet wat Giacomo dacht. Alles wat je over zijn gedachtes weet is wat hij Lucia verteld, maar je weet nooit zeker of hij eerlijk is tegen haar en of hij haar alles verteld.

 

6. Bespreek de stijl. Bevat het boek vooral beschrijvingen of vooral dialogen? Bevat de tekst veel moeilijke woorden en/of zinnen? Veel of weinig (moeilijke) beeldspraak? Past het taalgebruik vij de personages? Is er variatie qua taalgebruik? Welke bijzonderheden vielen verder op in de stijl? Weer: wat is het effect op jou als lezer?

Het boek bevat voornamelijk beschrijvingen, maar er zitten ook redelijk veel dialogen in. Er zijn niet veel hele moeilijke woorden of zinnen, maar wel wat ouderwetsere woorden. Er wordt bijna geen gebruik gemaakt van beeldspraak, en als dit wel gebeurt is het goed te begrijpen! Het taalgebruik past denk ik goed bij de personages, maar dit is moeilijk in te schatten omdat het verhaal zich in het verleden afspeelt en ik niet precies weet hoe mensen toen praatten. Wel is duidelijk het verschil te merken tussen wanneer ze zich netjes of juist weer informeel  gedroegen. Al het taalgebruik is wat ouderwets, maar daarbinnen is wel veel verschil tussen de verschillende personages. Het taalgebruk zorgde er soms voor dat ik afdwaalde en uiteindelijk een bladzijde opnieuw moest lezen omdat ik er neit met mijn aandacht bij was. Dit komt denk ik omdat het ouderwets geschreven is, en daardoor niet snel leest.

 

7. Bespreek de thematiek (verhaallaag, titelverklaring, motieven, motto, thematische laag). Is er een relatie tussen het personage/de personages en de thematiek? Wat is het effect op jou als lezer?

Ik denk dat de onderliggende verhaallaag van dit boek is, dat je de wereld op verschillende manieren kunt zien en er zelf het beste van moet maken. De titelverklaring is dat toen Lucia en Giacomo elkaar net ontmoet hadden, Giacomo zijn broer over haar vertelde. Hij vertelde alle goede dingen over haar, maar sloot af met het feit dat ze te jong was. '' Wat een schitterend gebrek!'' antwoordde zijn broer toen. Daar komt de titel vandaan! Een motief in het verhaal is de reactie van mensen op de voile van Lucia. Ook probeert mr Seingalt (aka Giacomo) keer op keer Lucia voor zich te winnen. Ik denk dat de stukjes theater waar Lucia steeds heen ging motto's waren. Door de Lucia komt de thematiek van het boek tot uitdrukking. Het effect is dat je niet erg op de thematiek let terwijl je leest. Het valt niet erg op.

 

 

Onderwerp/thema:

 

Vind je het onderwerp/thema interessant? Leg uit waarom.

Ik vond het een erg interessant onderwerp! Het gaat over hoe een jong, naief meisje door allemaal vervelende gebeurtenissen heel erg veranderd en heel vroeg moet inzien dat het leven niet zo mooi is als ze altijd dacht. Met name hoe haar leven werd beïnvloed door de ziekte die zij heeft gehad en hoe mensen erop reageerden was erg aangrijpend om te lezen. Ik vond het mooi om te lezen hoe het er in die tijd (18e  eeuw) aan toeging.

 

Had je vooraf bepaalde verwachtingen over het onderwerp/thema en zijn die uitgekomen? Leg uit in welke opzichten wel/niet.

Ik had verwacht dat het een iets emotioneler boek zou zijn. Het is natuurlijk een erg heftig onderwerp, maar doordat de hoofdpersoon zelf er niet zielig over doet, komt het ook minder zielig over. Ik had ook verwacht/gehoopt dat het verhaal een goed einde zou hebben, waarin ook Giacomo de waarheid zou weten. Dit was echter niet het geval. Wel klopte mijn verwachting dat het een mooi verhaal zou zijn, en dat vooral de sfeer van haar onbezorgde kinderjeugd erg fijn en leuk leest.

 

Gebeurtenissen:

 

Welke gebeurtenissen in het boek vind je het belangrijkste en waarom?

Dat Lucia ziek werd was de belangrijkste gebeurtenis uit het boek, want als dit niet gebeurd was, was het hele verhaal anders gelopen. Door haar ziekte kwam ze voor moeilijke keuzes te staan. Hiervan was vooral het weglopen van huis en hierbij het achterlaten van Giacomo heel belangrijk. Hiermee wilde zij ervoor zorgen dat hij een normaal leven zou hebben, en niet zou worden buitengesloten in Venetië doordat hij een lelijke vrouw had. Hiermee veranderde ze niet alleen haar eigen leven, maar ook het leven van Giacomo. Daarna was de komst van Giacomo in Amsterdam heel belangrijk, omdat daar de twee verhaallijnen weer bij elkaar kwamen en je zag wat voor invloed Lucia's keuzes op het leven van Giacomo hadden gehad.

 

Beschrijf de gebeurtenis in het boek die de meeste indruk op je heeft gemaakt en maak duidelijk waarom.

Het moment waarop Lucia wegging van Pasiano heeft veel indruk op mij gemaakt. Omdat zij hiermee het veilige deel van haar leven achterliet, en dit als het ware opofferde voor het geluk van Giacomo. Ik vond het heel mooi om te lezen, en je gaat er echt over nadenk of jij in zo'n geval dat lef zou hebben, en of het ook echt wel de beste keuze voor haar was om te maken.

 

Personages:

 

Is het hoofdpersonage volgens jou een held(in)? Leg uit waarom.

Ik vind Lucia zeker een heldin! Ze heeft heel erg veel vervelende dingen meegemaakt, en heeft er veel alleen voor gestaan. Ondanks dat is ze gewoon doorgegaan en altijd geprobeerd er het beste van te maken. Ze heeft veel moeilijke keuzes moeten maken, en hoewel ik niet weet of ze altijd de beste keuzes heeft gemaakt, heeft ze altijd geprobeerd andere mensen zo min mogelijk pijn te doen met haar keuzes. Ook als het ten koste van haarzelf ging.

 

Vind je de personages herkenbaar en levensecht? Waarom?

Ja, want elk personages heeft goede en slechte eigenschappen, het is niet heel zwart-wit goed of slecht. Bij de meeste personages krijg je ook wat meer achtergrond informatie waardoor je hem of haar beter gaat begrijpen, waardoor de personage echter en herkenbaarder wordt.

 

 

Taalgebruik:

 

Vind je het taalgebruik in dit boek moeijlijk? Leg uit.

Ik vond het taalgebruik niet extreem moeilijk. Je kon wel merken dat het een ouder boek is, doordat er vaak oude woorden werden gebruikt die je niet kende. Maar uit de context werd eigenlijk altijd wel duidelijk wat ze betekenden. Soms was de spelling wat vreemd, New York werd bijvoorbeeld geschreven als; Nieuw York, maar ik denk dat dit ook komt doordat het een wat ouder boek is. Al bij al was er gewoon goed doorheen te lezen.

 

Wat is de mooiste/opvallendste zin in het boek? Waarom?

Hij meende het, maar zijn broer moest lachen: 'Wat een schitterend gebrek!'

Ik vond dit een erg mooie zin omdat hij terugverwijst naar de titel van het boek. Ik had eerst het gevoel dat de titel naar het gezicht van Lucia, nadat zij de ziekte had gehad verwijst. Maar hier werd duidelijk dat het om haar leeftijd ging. Dit vond ik zo mooi omdat er hier nog niks aan de hand is, ze zijn gelukkig. Het grootste probleem is dat ze jong is.

 

8. Geef een beargumenteerd eindoordeel over het boek.

Het was een erg mooi en aangrijpend boek, dat op een fijne manier geschreven is. Maar door het ouderwetse taalgebruik las het erg langzaam en was het soms moeilijk om mijn aandacht erbij te houden. Ik zou het boek aan andere mensen aanraden, maar zou het niet voor mijn plezier opnieuw gaan lezen. 

Reacties (0) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.