Vrijheid van meningsuiting door Luyken Erwin

Door Luykenerwingmailcom gepubliceerd op Friday 13 December 00:23

Vrijheid van meningsuiting, er word gezegd dat deze vrijheid niet onbegrensd is,het is aan de mens hiermee verstandig om te gaan

Vrijheid van meningsuiting


Vrijheid van meningsuiting is een van de kostbaarste zaken die wij als mens kennen. de vrijheid van de mensen om te komen tot een overtuiging en deze mede te delen is een zaak waarop wij met zen allen over moeten waken.

Er word ons gezegd dat deze vrijheid niet onbegrensd is,  

in de huidige context is dat zo. ..  Zelfs in het Universele_verklaring_van_de_rechten_van_de_mens  Word deze vrijheid iet wat beperkt.                                                                                                                                             Het recht op vrijheid van meningsuiting omvat de vrijheid ‘inlichtingen en denkbeelden van welke aard ook te vergaren, te ontvangen en door te geven, ongeacht grenzen en ongeacht de vorm’. Met andere woorden, dit artikel (art. 19) schrijft zowel de vrijheid van meningsuiting als die van informatie voor.

Wel kunnen, zoals VN-verdragen aangeven, beperkingen worden aangebracht door de wet,                                     om de rechten van anderen of de openbare orde te beschermen!                                                                                        Zo is bijvoorbeeld het oproepen tot racisme en andere haatspraak verboden volgens het VN-Verdrag tegen rassendiscriminatie uit 1965.[3] Een ander VN-verdrag verbiedt propaganda voor het beginnen van een oorlog.

Het is aan de mens om hiermee verstandig om te gaan.

Want op basis van dit stukje tekst merken wij dat hierdoor de vrijheid NIET gewaarborgd is.  Als wij dus ergens tegen zijn, en dit duidelijk via het schrift of beeld duidelijk willen maken, hebben deze geschriften of beelden altijd een weerslag op anderen. IK BEN HIER NATUURLIJK TEGEN.                                                              De vrijheid van meningsuiting mag niet worden begrenst, wij moeten blijven communiceren, van het moment  dat wij onderworpen worden aan censuur ben je niet langer vrij, maar onderdrukt !                                            

Vrijheid van meningsuiting is nodig om problemen te signaleren, zodat een gepast oplossing voor gestelde problemen komen te ontstaan. Oproepen van haat en geweld of oproepen tot oorlog ! dat zijn zaken die je niet bestrijd door ze te verbieden.                                                                                                                                    Je bestrijd onrecht door oplossingen te bedenken voor een gestelde probleem,

Het uitroepen van haat gevoelens is eerder een schreeuw !        uit onmacht! 

Dus de uitdaging voor een Centrum van gelijke kansen en racisme bestrijding, bestaat er in, om preventief te anticiperen in de problematiek.                                                                                                         En één van de voornaamste werkinstrumenten is voor hen de vrijheid van meningsuiting door de mensen. 

Wanneer men deze gaat beperken creëer je een bron, waarop je niet kan anticiperen!

Voor het geval deze artikel gelezen word door iemand van het Centrum van racisme bestrijding,                 Hier enkele zaken waarmee jullie rekening moeten houden:Wij leven in Vlaanderen. Toch mogen wij stellen dat het Nederlands daar minder en  minder in het openbaar als omgangstaal word gebruikt. 

Deze worden blijkbaar vervangen door talen die eigen zijn aan de gelukzoekers van vreemde afkomst.  

Dat is een belangrijk werk punt, Wil je verdraagzaamheid, zal je moeten zorgen als officieel orgaan, dat de mensen in het openbaar Nederlands gaan praten. Dit omdat in een Vlaamse stad dit gebruikelijk dient te zijn,

ik heb het niet over de toeristen die een vreemde taal spreken.                                                                                                      Ik heb het over de geluk zoekers die hier alle kansen verliezen door het gebrek aan communicatie mogelijkheden. En zo in de OCMW of werkeloosheid terecht komen.

Uitlokking tot onverdraagzaamheid.

Dit is een van de problemen waar Vlaanderen mee kampt.Verder lijkt het mij nodig, om de overheid te adviseren, om de erkenningen van de erediensten, uit te schakelen. dit vanwege onverenigbaar .in onze huidige seculiere samenleving. 

Wanneer iedere gelukzoeker, recht zou hebben om zijn godsdienst te erkennen, dan word dit een onbetaalbaar plaatje. Wanneer er morgen een ander geloof zou ontstaan en je als overheid niet de middelen hebt om ook dit geloof te gaan erkennen, dan stelt zich een groot probleem. 

Met de erkenning van een religie creëerde men problemen, daar je de religie ergens voorrechten geeft, de volgelingen va een geloof zouden bijvoorbeeld de leer van hun geloof boven de wet kunnen stellen.                           Dit gebeurd reeds in diverse Europese lidstaten. daar word bij het recht spreken, rekening gehouden met het geloof van de gedaagden, Zo een voorbeeld. in de meeste lidstaten is sex .geregeld bij wet, wat inhoud dat minderjarigen beschermd worden.  Dit is nu de wettelijke regeling ! door de erkenning van religiën krijgen wij een probleem,  je zet hier mede de mensen op een dwaalspoor. zo zou het bij een bepaalde religie normaal zijn, om sex te hebben met minderjarigen ! volgens hun heilige schrift zou een een profeet gehuwd zijn met een 9 jarige meisje.  In meerdere lidstaten zijn hierdoor de gedaagden vrijgesproken van sex op minderjarigen, dit vanwege " cultureel en religieuze achtergrond ". 

Met andere woorden, hier geeft de wetgever een uitzondering van de wet ! en dit geld voor meerdere religieuze rituelen, ze kunnen haast net bestraft worden, omdat de wetgever deze heeft erkent.

Religie's hoeven geen erkenning

Door religie's te gaan erkennen, geeft je ze ook een vrijgeleide om de wet te omzeilen, je geeft ze hierdoor ook subsidies, dit in contradictie met de levenswijze van andere mensen die een andere levenswijze opteren, mensen die vinden,

dat de wet gelijk moet zijn voor iedereen en iedereen gelijk zou moeten zijn voor dezelfde wetten.                             door de erkenning van een religie is" iedereen gelijk voor de wet, maar zijn de wetten niet gelijk voor iedereen ! " 

bovendien door een religie te gaan erkennen, laten wij verstaan dat de universeel verdrag op de rechten van de mens ondergeschikt moet zijn aan de wetten die behoren tot een erkende religie ! Dat kan toch niet de bedoeling zijn..

Beste mensen zo denk ik over vrije meningsuiting. Het staat u vrij een heel andere mening te hebben. 

ik dank u voor het lezen van deze tekst.

Vrg: Luyken Erwin

 

 

Reacties (2) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.
je mag al tegenwoordig goed op je tellen letten, want de mening vrijheid uiting die is volgens mij al lang ver te zoeken. een dikke duim van mij en goed geschreven
Goedd omschreven,vrijheid is blijheid,maar tegenwoordig kan het haast niet meer. Duim en fan erbij.