De zorg is verziekt door de graaiende marktwerking.

Door Theun50 gepubliceerd op Friday 07 June 12:36

De zorg is verziekt door de graaiende marktwerking.

Het grote graaien in de zorg gaat gewoon door. Vorig jaar hebben bestuurders opnieuw vele tonnen aan salarissen en vertrekpremies mogen opstrijken, en dat terwijl er duizenden banen in de zorg op de tocht staan door nog niet uitgevoerde bezuinigingen.

Een zinsnede uit het advies van de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg:
“Het doel van de gezondheidszorg is het voorkomen van ziekte, het succesvol behandelen van ziekten of het verbeteren van de kwaliteit van leven van patiënten.”
Dat klinkt mooi en simpel!
Maar inmiddels begin ik er aan te twijfelen of de doelstelling van deze raad nog wel gaat over onze eigen gezondheidszorg. Want kijk nu eens naar de torenhoge kosten, de bezuinigingsdrift, de verkrampte zoektocht naar meer efficiëntie, veroorzaakt door het falend mechanisme; marktwerking!
Het heeft van de zorg een verziekt en heel kwetsbaar “bedrijf” gemaakt!

Zie hier de 10 topverdieners bij zorginstellingen:

Al die peperdure managers en draaikontige politici hebben gefaald in hun opdracht: het leveren van goede, verantwoorde gezondheidszorg tegen een betaalbare prijs.
Tel daarbij op; het grote eigenbelang van managers die nog steeds enorme salarissen incasseren, fraude plegende artsen en specialisten die, op voet van oorlog, elkaar de tent uitvechten.
En de patiënt? Ja, die is de dupe!

Het wordt zo langzamerhand toch hoog tijd dat de patiënt weer centraal komt te staan en de bezieling weer gericht wordt op de “echte” gezondheidszorg. We moeten af van die mensen die er alleen maar aan willen verdienen, want van het matigen van topsalarissen van bestuurders is totaal geen sprake en dan laat ik de vertrekpremies maar even buiten beschouwing.
Zolang er door harde overheidsmaatregelen geen einde komt aan deze “graaicultuur”, moeten politici hun mond houden om aan patiënten te vragen om bij te dragen aan de kostenbesparing van de zorg, die zij zelf grandioos de vernieling in hebben geholpen.
Verzoeken om patiënten te laten “bijdragen” is in deze misplaatst en volstrekt ongeloofwaardig!

Wil je de gezondheidszorg weer gezond krijgen en laten functioneren zoals in de grondwet staat omschreven, dan is er maar één adequate oplossing mogelijk:
Stoppen met die “foute” marktwerking en de gezondheidszorg weer terug naar waar die hoort;
de STAAT. Gezondheidszorg is geen (verworven) marktproduct, dames en heren politici.

Even een sneer naar de Minister van Volksgezondheid:
De staat heeft zelf de gezondheidszorg verziekt en je kunt van patiënten niet verwachten dat zij het medicijn kunnen leveren voor beterschap.
Daar zult u als minister hard op worden afgerekend. Net zo hard als de topbestuurders van de hieronder genoemde zorgverzekeraars.

Top zeven zorgverzekeraars

Achmea Zorgverzekeringen NV, voorzitter Divisie:
512.963   euro

CZ groep Zorgverzekeraar, OWM UA, raad van Bestuur:
415.000   euro

Menzis, bestuurslid:
391.071   euro

CZ groep Zorgverzekeraar, OWM UA, raad van Bestuur:                  
368.000    euro

Coöperatie De Friesland u.a., voorzitter raad van bestuur:  
363.925   euro

Achmea Zorgverzekeringen NV, staff director:
352.107 euro

Coöperatie VGZ u.a., directeur:                               
232.365   euro

Winsten ouderenzorg naar recordhoogte.
Miljoenen euro’s voor de zorg zijn door zorginstellingen op de bank geparkeerd!
Abvakabo-bestuurster Lilian Marijnissen zegt dat door de bezuinigingen in de thuiszorg tienduizenden werknemers het afgelopen jaar een kwart van hun loon hebben moeten inleveren en dat er voor 50.000 medewerkers banenverlies dreigt. Anderzijds nemen de topsalarissen in de sector toe.
Ronduit schandalig!
Bron: nu.nl
----------------------------------------------------

Hier het antwoord van de PvdA.

Bedankt voor uw bericht aan Hans Spekman. Door de vele berichten is Hans helaas niet in staat om elke mail persoonlijk te beantwoorden. Wij proberen dit samen op te vangen. Hans is hier ook van geschrokken. Het is echter al een tijd aan de gang. Dit jaar hebben we daarom een wet ingevoerd die dit soort praktijken aan banden legt.

Per 1 januari is de Wet normering topinkomens (Wnt) in werking getreden. Deze wet zorgt ervoor dat de bestuurders in de (semi)publieke sector niet meer mogen gaan verdienen dan de Wnt-norm. Voor huidige gevallen wordt het salaris afgebouwd. Daarnaast is het kabinet-Rutte-Asscher van plan de Wnt-normen verder aan te scherpen voor werknemers tot maximaal 100% van het ministersalaris. Die normen moeten gaan gelden voor alle medewerkers. De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Ronald Plasterk, bereidt een wetsvoorstel voor.  

Daarbij komt dat er een aantal maatregelen genomen zijn die de hogere inkomens harder raken dan de lagere inkomens om de crisis eerlijker te verdelen. Te denken valt dan aan het aftoppen van pensioenen en het afschaffen van belastingvoordelen voor de hogere inkomens, maar ook de crisisheffing waardoor werkgevers in 2013 een eenmalige crisisheffing moeten betalen van 16% over het loon uit tegenwoordige dienstbetrekking (inclusief bonus) dat zij aan een medewerker hebben betaald, voor zover dat loon hoger was dan € 150.000.

Ik begrijp dat ik hiermee geen einde maak aan al uw zorgen. Er zijn een aantal maatregelen die hard op de keukentafel kunnen landen, ook voor de lagere inkomens. Dat is uiterst pijnlijk voor hen die het betreft. We gaan allemaal de effecten van de crisis in onze portemonnee voelen. Dat de sterkste schouders de komende jaren de zwaarste lasten gaan dragen, daar mag echter geen twijfel over bestaan.

Met vriendelijke groet,

Mede namens Hans Spekman.
Hans-Peter Nijman.

Reacties (17) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.
Wat vind je van mijn artikel: Verpleeghuiszorg rampzalig?
Men weet nog half niet hoe slecht het is in de zorg.
De zorgverzekeraars maken de zorg nog het meeste kapot, al die ziekenhuizen gaan nu langzaam failliet omdat ze medicijnen verstrekken aan patiënten die hiermee beter en prettiger langer kunnen leven maar die ze niet vergoed krijgen, het gaat hier o.a. om medicijnen waarmee mensen met MS veel langer kunnen leven, en ook veel beter. Maar de ziekenhuizen kiezen gelukkig toch eerder voor het leven van een patient, ook al kost ze dat misschien het failliet gaan van het ziekenhuis.
De bedragen voor o.a. de MS medicijnen zijn ong 40.000 voor een half jaar voor 1 persoon.
Dit is nog maar 1 voorbeeld van de vele......
Geweldig goed verwoord. En heerlijk dat jij hier aandacht aan geeft! Duim!
Dank je Janne.
Snappen we nu waarom onze zorgpremie zo hoog is. En snappen we nu waarom het eigen risico omhoog moest....
Ik heb een constructieve oplossing in de aanbieding. Het voorkomt spookdeclaraties
http://frako.plazilla.com/brief-aan-unive
http://frako.plazilla.com/antwoord-van-unive
Dat word Nagels uit trekken.... krijg je met die graaiers...
Grrrrrrrrrrrr