In Den Haag zijn ze knetter

Door Theun50 gepubliceerd op Saturday 16 March 22:45

In Den Haag zijn ze knetter De privacy van uitkeringsgerechtigden.

In Den Haag zijn ze knetter…
 

Tijdens een debat in de Tweede Kamer blijkt dat staatsecretaris De Krom van Sociale Zaken de privacy van uitkeringsgerechtigden, dus ook AOW’ers, aan de kant wil schuiven.
Zelfs zonder enige aanleiding.

Om fraude te kunnen bestrijden mogen sociaal rechercheurs huiszoekingen doen.
Dat lijkt terecht want fraude kost onze maatschappij veel geld, maar huiszoeking zonder enige aanleiding? Dat gaat wel heel erg ver.
De impact van een huisbezoek is enorm, zeker wanneer men totaal van geen kwaad bewust is.
Weigert iemand de ambtenaar die het huisbezoek wil uitvoeren, dan kan er volgens het nieuwe wetsvoorstel van staatssecretaris De Krom van Sociale Zaken ook nog eens gekort worden op de uitkering die men ontvangt. Het maakt niet uit of men nu arbeidsongeschikt is, werkloos of AOW-gerechtigd er wordt dan geen onderscheid meer gemaakt.
Een crimineel lijkt zo meer rechten te hebben dan een eerzaam en eerlijk burger.
Bij de behandeling van zijn wetsvoorstel in de Tweede Kamer blijkt dat dit wetsvoostel het nog gaat halen ook.
Ongelooflijk!
 
De FNV gaat staatsecretaris De Krom, vanwege zijn wetsvoorstel Wet op de huisbezoeken, symbolisch een tandenborstel aanbieden om zijn mond te spoelen. En terecht.
 
Zelfs Gemeentelijke ombudsmannen en de Nationale ombudsmannen waarschuwen staatssecretaris De Krom van Sociale Zaken voor ongewenste effecten van het wetsvoorstel om onaangekondigd huisbezoek te doen bij uitkeringsgerechtigden.
 
Het Wetsvoorstel.
Dit wetsvoorstel gaat over het vaststellen van de leefsituatie.
Dat wil zeggen:

- Het vaststellen van de leefvorm (is sprake van een gezamenlijke huishouding of is iemand
  alleenstaand).
- Het vaststellen van de woonsituatie (woont de uitkeringsgerechtigde of een andere belanghebbende op
  het opgegeven adres).Elke uitvoeringsorganisatie schrijft voor welke gegevens en bewijsstukken een cliënt moet overleggen, niet alleen bij de aanvraag van een uitkering maar ook als de uitkering al loopt.
Om de rechtmatigheid van de aanvraag of de uitkering te beoordelen worden de gegevens van iedere cliënt geverifieerd.
Er kan bij het verifiëren onzekerheid over de leefsituatie ontstaan bij de uitvoeringsorganisatie, waardoor zij de rechtmatigheid van de uitkering niet zorgvuldig kan vaststellen.
De uitvoeringsorganisatie hoeft dan aan de belanghebbende niet meer te melden dat er behoefte is nader onderzoek te doen naar de leefsituatie, als daarover onduidelijkheid bestaat.
Een onderzoeksambtenaar kan op het opgegeven adres onaangekondigd langskomen om ter plekke te gaan kijken.
Dit is een huisbezoek: het zonder aankondiging mogen binnentreden van een woning.
 
Als hij of zij het onaangekondigde huisbezoek weigert binnen te laten, kan het gevolg daarop zijn dat de uitkeringsgerechtigde op de uitkering wordt gekort .
Het gaat bijvoorbeeld om controles van de bijstandswet, kinderbijslag, studiefinanciering of de AOW.
Het wetsvoorstel wordt momenteel in de Tweede Kamer behandeld.
Al eerder was de Raad van State eveneens zeer kritisch.
 
Inbreuk op de privacy.
De gemeentelijke ombudsmannen van Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Groningen en de Nationale ombudsman wijzen in een brief aan de staatssecretaris op mogelijke problemen die ontstaan als dit wetsvoorstel een wet wordt.
Zij wijzen op een inbreuk op het grondrecht van huisrecht en de gevolgen van het afslaan van een huisbezoek.
Ook vinden zij dat uitvoeringsinstanties per individueel geval moeten motiveren waarom een huisbezoek noodzakelijk is.
Tot slot vinden zij dat er geen aandacht wordt besteed aan de privacyaspecten in de voorgestelde regeling.
 
Voorbeeld bij fraudemelding door derden.
Stel, u krijgt, om wat voor reden dan ook, onenigheid met een uitkeringsgerechtigde bij u in de straat.
Dan is één telefoontje of brief van fraudemelding naar de uitkerende instantie al voldoende om te zorgen dat deze uitkeringsgerechtigde een onaangekondigd huisbezoek kan verwachten.
De uitkeringsgerechtigde moet dan maar zien te bewijzen dat de “fraudemelding” onterecht is.
 
Politieke reacties.
Het evenwicht tussen de noodzaak van fraudebestrijding en rechtsbescherming van de burger is volgens de ChristenUnie helemaal zoek.
D66 formuleert het zo: "Een inbreuk op het huisrecht, een van de grondrechten van onze rechtsstaat". Welk probleem wil De Krom hiermee nu eigenlijk oplossen?”
GroenLinks vindt het middel nog erger dan de kwaal.
Volgens Groen Links zijn er al genoeg mogelijkheden om fraude te bestrijden.
Ook de SP heeft haar bedenkingen: "AOW'ers hebben straks nog minder rechten dan een verdachte crimineel".
 
Iedereen vraagt zich terecht af waar dit kabinet in hemelsnaam mee bezig is.
Er is maar één antwoord mogelijk:
het hele sociale stelsel om zeep helpen!
 
Naschrift:
Volgens rechtsgeleerden zal de wet er echter niet komen omdat de wet in strijd zou zijn met het thuisrecht van burgers. Dat is namelijk  vastgelegd in de grondwet. Ook het Europese Verdrag voor Rechten van de Mens zou ernstig geschonden worden door dit 'waanzinnige' wetsvoorstel.
Gaat de regering dit toch als wet uitvoeren, dan kan elke Nederlandse burger zich beroepen op dit Europese verdrag.
Goed onthouden dus!
 

Reacties (10) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.
Was de Nederlandse regering niet altijd tegen dit soort misstanden in Afrika; Azië en Oost Europa? In de sovjet Unie noemde het gewoon KGB. Nederland zal wel een mooie naam verzinnen voor deze controleurs. Het moet niet gekker worden.
Dikke duim, knetter is het enigste juiste woord!
pffff, het lijkt wel circus in het kabinet. Goed geschreven.
Big Brother tries and tries... Hebben die mensen niets belangrijkers te doen? Zucht... maar wel een duim voor jou
Heel goed geschreven. Inderdaad in Den Haag schijnt de zonnetje teveel op de bolletjes. Zonnesteekje los. Duim
Goed verhaal!
Ach, ze vervelen zich duidelijk... dan moet je wat doen met je vrije tijd. Stom.