Het ontstaan van het Pinksterfeest!

Door Janneke1969 gepubliceerd op Friday 28 September 12:13

Hoe is het Pinksterfeest ontstaan?

Pinksterfeest

De tekst waarin het ontstaan van het Pinksterfeest is beschreven is te vinden in Handelingen 2 in de Bijbel.

Hieronder leest u deze tekst.

De komst van de heilige Geest

1 Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak waren ze allen bij elkaar. 2 Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag, dat het huis waar ze zich bevonden geheel vulde. 3 Er verschenen aan hen een soort vlammen, die zich als vuurtongen verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten, 4 en allen werden vervuld van de heilige Geest en begonnen op luide toon te spreken in vreemde talen, zoals hun door de Geest werd ingegeven.
5 In Jeruzalem woonden destijds vrome Joden, die afkomstig waren uit ieder volk op aarde. 6 Toen het geluid weerklonk, dromden ze samen en ze raakten geheel in verwarring omdat ieder de apostelen en de andere leerlingen in zijn eigen taal hoorde spreken. 7 Ze waren buiten zichzelf van verbazing en zeiden: ‘Het zijn toch allemaal Galileeërs die daar spreken? 8 Hoe kan het dan dat wij hen allemaal in onze eigen moedertaal horen? 9 Parten, Meden en Elamieten, inwoners van Mesopotamië, Judea en Kappadocië, mensen uit Pontus en Asia, 10 Frygië en Pamfylië, Egypte en de omgeving van Cyrene in Libië, en ook Joden uit Rome die zich hier gevestigd hebben, 11 Joden en proselieten, mensen uit Kreta en Arabië – wij allen horen hen in onze eigen taal spreken over Gods grote daden.’  (Bron: Nieuwe Bijbelvertaling)

'Pinksteren is een christelijk feest. Het valt precies 50 dagen na Pasen en de christenen herdenken dan, dat God de heilige Geest naar Jezus' volgelingen zond. Hiermee is Pinksteren het officiële begin van de christelijke kerk.

Van vuur dat zich verdeelde en zette op ieder van hen.'Jezus is enige tijd daarvoor met Hemelvaart op een wolk naar de hemel gevaren.De leerlingen van Jezus zijn alleen achtergebleven. Als ze op een dag bij elkaar zijn, voelen ze plotseling een harde windvlaag. Het is de heilige Geest die in hen komt. Het is op dat moment heel druk in Jeruzalem. Er zijn joden vanuit het hele Romeinse Rijk. Ze vieren dat God de Toraheeft gegeven. De leerlingen lopen de straat op en beginnen in allerlei vreemde talen hardop te praten. Ze vertellen over de grote daden van God en zijn zoon Jezus. De mensen om hem heen zijn verbaasd, dat ze alles kunnen verstaan.Ongeveer 3000 mensen laten zich op die dag dopen. Ze blijven bij de leerlingen en krijgen les van hen. Samen vormen zij de eerste groep mensen die zich "christenen" noemen. .Er is ook een groep christenen die zich heel erg verbonden voelen met Pinksteren. Ze noemen zichzelf de "Pinkstergemeente". Opvallend aan hun diensten is de uitbundige manier van zingen in de kerk.

Hoe wordt Pinksteren tegenwoordig gevierd:

Pinksteren wordt in Nederland twee dagen gevierd. Dit jaar, 2012, valt het op zondag 27 en maandag 28 mei. In sommige plaatsen vieren ze ook de zaterdag voor Pinksteren. In Noord-Holland vieren de kinderen op de zaterdagochtend voor Pinksteren Luilak. Ze staan dan vroeg op en proberen met veel lawaai iedereen wakker te maken.

Eerste Pinksterdag valt altijd op een zondag. De christenen gaan dan 's ochtends naar de kerk. Daar wordt het verhaal van de uitstorting van de heilige Geest verteld. Er wordt gezongen en gebeden.

 Zo zijn er in heel het land religieuze bijeenkomsten. Heel bekend zijn de Pinksterfeesten in Veenklooster in Friesland. Van heinde en verre komen daar mensen naar toe om met elkaar te zingen en te bidden en te luisteren naar muziek. Grote witte tenten staan klaar voor iedereen die even uit wil rusten of een hapje wil eten.. Verder zijn er 'openlucht' kerkdiensten. Erg bijzonder!

 Ook als je niet gelovig bent, is er met Pinksteren van alles te doen. Vroeger werden er met Pinksteren een soort missverkiezingen gehouden, het mooiste meisje van het dorp, de Pinksterbruid, werd gekroond en met bloemen en sieraden versierd. In optocht ging ze dan door de straten en kreeg snoep aan de deur. Deze Pinksterbruid of ook wel Pinksterbloem is aan het eind van de negentiende eeuw langzaam verdwenen.

Wel zijn er met Pinksteren nog vaak evenementen. In Purmerend wordt bijvoorbeeld de Bokkiesmarkt gehouden. Op Walcheren worden ringsteekwedstrijden gehouden en in veel plaatsen zijn muziekfestivals, kermissen en markten. Deze evenementen vinden vooral plaats op 2e pinksterdag.

 

    Fijne

Fijne Pinksterdagen gewenst!

 

  

Reacties (6) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.
Goed artikel over dit mooie feest.
dank jullie.

Het is geen artikel bedoeld om te evangeliseren trouwens..
Heel goede overzicht! Voor iedereen wat wils....
Mooi overzicht. Je kunt ook nog de Pinksterconferentie Opwekking vermelden (zie www.opwekking.nl) waar 40 tot 50.000 christenen net naast Walibi Flevo camperen om Pinksteren te vieren.
Zie ook het artikel http://www.xead.nl/pinksteren-de-dag-die-de-wereld-veranderde
Toch goed om het allemaal even weer te lezen. Vanuit huis zeker meegekregen, maar was inmiddels wat naar de achtergrond verschoven. Jij ook fijne Pinksterdagen!
Heel goed om de betekenis van Pinksteren weer te geven...het uitstorten van de Heilige Geest Ik vraag er vaak om.
Taco Duim