Discriminatie: Toenemend aantal senioren slachtoffer leeftijdsdiscriminatie

Door Kai-Maduro gepubliceerd op Thursday 05 December 13:25

Steeds meer senioren zijn het slachtoffer van leeftijdsdiscriminatie. Na nieuw onderzoek is de English Longitudinal Study of Ageing (ELSA) tot de conclusie gekomen dat 33 procent van de senioren in Engeland te maken hebben met leeftijdsdiscriminatie. Hiervan lopen de minder kapitaalkrachtige mannen de meeste kans om er mee te worden geconfronteerd. Het onderzoek toont tevens aan dat ondanks alle goed bedoelde wetten om leeftijdsdiscriminatie van de ouder wordende mens een halt toe te roepen, deze juist verder toeneemt.

Leeftijdsdiscriminatie van senioren, vooral op de arbeidsmarkt en op het gebied van de gezondheidszorg, begint in bijna alle westerse landen (ook in Nederland) epidemische vormen te krijgen. Mensen ouder dan vijftig jaar worden steeds meer gezien als de paria van de maatschappij. En hoe ouder je wordt hoe minder je hoeft te rekenen op een respectvolle en fatsoenlijke behandeling.

Leeftijdsdiscriminatie van senioren neemt ernstige vormen aan

Het onderzoek van de ELSA onder een grote representatieve groep senioren toont aan dat leeftijdsdiscriminatie heel ernstige vormen begint aan te nemen in de zogenaamde beschaafde westerse wereld. Eén op de drie mannen en vrouwen ouder dan 52 jaar die aan het onderzoek hebben meegedaan, blijken ermee te zijn geconfronteerd. Naar eigen zeggen zijn 26.6 procent van de ouderen tussen de 52 en 59 jaar slachtoffer van leeftijdsdiscriminatie, terwijl het bij de ouderen tussen de zeventig en 79 jaar toeneemt tot 37,2 procent.

Groter risico voor minder kapitaalkrachtigen

En vooral bij de minder kapitaalkrachtige ouderen blijkt het risico op leeftijdsdiscriminatie het grootst. De onderzoekers vinden het vooral zorgelijk dat tien procent van de senioren zich op grond van hun leeftijd gediscrimineerd voelen door gezondheidsinstellingen. Maar niet alleen in de gezondheidssector blijkt er weinig respect voor senioren. Ook in winkels en restaurants is tien procent van de senioren geconfronteerd met een slechtere behandeling dan jongere mensen.

 

De leider van dit onderzoek, professor epidemiologie Andrew Steptoe van de University College London, noemt de onderzoeksresultaten dan ook verontrustend. Want terwijl de senioren een steeds groter deel van de bevolking gaan vormen, blijkt de negatieve houding tegenover ouderen steeds verder toe te nemen. Hij wees erop dat het met respect en op een fatsoenlijk manier behandelen van mensen, ongeacht de leeftijd, goed is voor de maatschappij en tot een groter welzijn van senioren zal leiden.

Meer inspanningen nodig om discriminatie tegenover ouderen uit te bannen

Het onderzoek heeft verder aangetoond dat de zorgen die de senioren zich maken om de leeftijdsdiscriminatie, niet alleen het gevolg is van wat zij persoonlijk ervaren. Maar ook om het feit dat ondanks dat er wetten zijn die dat verbieden, er in de praktijk bijvoorbeeld nog altijd sprake is van leeftijdsdiscriminatie op de arbeidsmarkt en op de werkvloer. De onderzoekers van ESLA  pleiten dan ook voor meer alertheid en meer inspanningen om de negatieve houding tegenover ouderen te bestrijden en leeftijdsdiscriminatie uit te bannen.

Door de overheid toegestane seniorendiscriminatie

Hoewel in Nederland discriminatie van senioren op het gebied van arbeid verboden is, is er toch nog altijd sprake van een ondergrondse cultuur van leeftijdsdiscriminatie (van vooral senioren). Zowel op de arbeidsmarkt als op de werkvloer. In de gezondheidssector is er zelfs sprake van openlijk door de overheid toegestane discriminatie van deze groep (o.a. ziektekostenverzekeringen zijn duurder voor ouderen dan voor jongeren). Terwijl het verkrijgen van een banklening of het aanschaffen van bepaalde producten (o.a. het huren van een auto) voor senioren heel moeilijk of zelfs uitgesloten is. De Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen (ANBO) noemt op haar website dan ook niet voor niets leeftijdsdiscriminatie ‘een hardnekkig verschijnsel dat bestreden moet worden’.

Tot slot. Er wordt sinds mensenheugenis gesproken, geschreven en gedebatteerd over discriminatie. Wat wordt nu precies bedoeld met het discrimineren van anderen? Volgens de Amerikaanse journalist Ambroce Bierce (1842 – 1914) is ‘Discrimineren: bepaalde bijzonderheden opmerken die een persoon of voorwerp zo mogelijk nog onaangenamer maken dan de rest’.

Dat geeft te denken, nietwaar?!

(Bronnen: Medical Press van 6-11-2013 en ANBO)

Lees verder: http://plazilla.com/angst-om-oud-te-worden-de-oorzaken

 

Reacties (4) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.
Ja we zijn de zak of het haasje
En dit is wat wij weten, maar het gaat soms nog veel verder.
Dat geeft inderdaad te denken. Heel veel zelfs...alle rollators nog an toe zeg...
Dat geeft inderdaad te denken. Heel veel zelfs...alle rollators nog an toe zeg...