Mishandeling: In gevangenissen

Door Chippies gepubliceerd op Monday 06 January 14:25

mis·han·de·ling (devmeervoud: mishandelingen)

1het toebrengen van lichamelijk letseldierenmishandelingkindermishandeling

http://www.vandale.nl/opzoeken?pattern=mishandeling&lang=nn

Van dale mag best eens aanpassen... Het is veel meer dan dat... zoals verkrachting, tegenwoordig ook al eerder verkrachting heet... aanranding valt er ook onder... Omdat je eigen wil seksueel wordt misbruikt... Alles wat uit gespookt wordt tegen je, waar jij niet achter staat seksueel, is seksuele mishandeling... Daarbij ook een extra note over mensen die niet kunnen kiezen, of zelf kunnen denken of zorgen voor zichzelf, horen geen seksuele relaties aan te gaan, omdat hun wil in gevaar is... mensen die beweren dat zo'n iemand toch zelf wilde, gebruikt ook tegen de echte wil in van de tere mens .. Want die kun je niet kennen, als hij/zij die niet kan aangeven...  mensen kunnen hen gemakkelijker misbruiken... misbruik = ook mishandeling... 

 

Mis handeling is een mis/niet goed behandelen van een mens... "het mis behandelde mens"... dat is de letterlijke uitleg van wat mishandeling is... 

Bepaald naar normen en waarden die zijn opgebouwd met een cultuur, een groep mensen... Men leert wat pijn doen van elkaar is... Dat is niet alleen fysiek, natuurlijk... In een gezonde groep mensen bedenk je, je het niet om een ander te pijnigen... Pijnigen dat is mishandelen... Daar doe je dan niet aan... 

Letsel was een bewijs in het verleden... Maar alle ouders sloegen, of velen... Veel mensen hadden een lineaal, lat, matteklopper etc... allemaal zware vormen van mishandeling... Dus zelfs letsel was vaak geen bewijs... Want waar was de grens? Daardoor door te denken dat het aan lichamelijk letsel moet liggen, sluit je mishandeling meteen in een klap uit van vervolging... Omdat die grens zoek was... Wanneer is iemand erg genoeg mishandelt, fysiek, om hem haar te vervolgen? Terwijl alle vormen van mishandeling één pot nat zijn... fout en strafbaar...  

Stel je maar eens 2 ouders voor, die liefhebben... een kind krijgen waar ze wel van houden... En weten hoe ze hem autoriatief moeten opvoeden... naar een eigen zelfstandigheid... Voor hen is een ander stel ouders dat een kind verwaarloost, autoritair opvoed of impulsief opvoed al mishandeling... Die kinderen neigen naar de impulsen, of kennen geen eigen wil, doen wat de autoritaire ouders willen, wat ook geweld kan betekenen, want welk mens, dat van nature zoals alle dieren een eigen wil heeft, doet klakkeloos wat je vraagt, zonder een goede respons op het kind... Daar is meestal geweld, opstand en angst... = mishandeling... Of een de andere kinderen worden achterlaten, alleen gelaten, verwaarloost, krijgen geen eten, aandacht of een mogelijkheid tot ontwikkelen... 

Hun goede kind, blijft dan achter bij dat zooitje, zonder verstand... Of zonder natuur zelfs... want een kind liefde geven en begrijpen wat totale,complete echte liefde is, is een natuur in den beginne die door gegeven is of niet... Of ontstaan is in een mens... Je groeit op als mens en komt erachter dat jij ook mensen lief hebt of niet... 

 

Liefhebben vs mishandelen

Heb je anderen niet lief, dan begin je niet aan een kind... Je eigen menselijke motief zegt alles over de bodem van of en hoe je gaat mishandelen... Jouw inhoudt als mens... dus wat heb je geleerd, ontdekt in jezelf en anderen... Kwam je tot liefde? Of werd jij zo mishandelt dat je ondanks je eigen liefdevolle natuur er niet eens meer aan toe kwam? Of ondanks zelf zwaar weer te kennen, kwam je toch tot liefdevolle inzichten... Was je mentaal, emotioneel toch sterk om een eigen wereld te ontwikkelen met echte diepe inzichten en liefde voor mensen...

 

Zoals identiteit erkenning in 1200 begon door boeken te lezen...(ervoor waren mensen niet goed bewust van zichzelf, maar leefden met een groep en voor de groep, hun gedachten gingen over de groep mensen die zij zagen) leer je ook, mede door verhalen en het ervaren van het leven, waarin je andere mensen ontmoet over liefde... Heb ik lief of niet? Welke rol speel ik als mens in de liefde? Wat voor soort liefde spreekt mij aan? Wat past/hoort bij mij? Wie ben ik als verliefd, lief hebbend of niet verliefd mens?

Lezen werd vanaf 1200 normaal. Boeken werden gedrukt om te lezen. Waardoor mensen bewust werden van het feit dat je een rol speelt in het leven... Een held kunt zijn, of de boef, of de romanticus etc... Werden de verschillende mogelijkheden extra belicht over wie je kon zijn, zelf als mens... Waardoor je uitgedaagd werd over jezelf na te denken, en dat zette intern een wereld aan... Jezelf... Een eigen ik... Zoals jij wilt zijn, dat ben je echt... 

Leer je een mens over zijn persoon, over de wereld, wat het daar kan zijn en waarom het zich beter op een bepaalde manier kan gedragen, draag je bij aan het kiezen van de helden rol of de dader rol in zijn haar leven etc... en de andere mogelijkheden en rollen die mensen uitvonden om als mens te vervullen in het leven...

 

Je leert natuurlijk door trial en error in een eenzame wereld als mens op zich, het mens in zijn lichaam met zijn onderzoekende natuur, maar ook door lezen...

Je leert van jezelf en van elkaar... en uiteindelijk groei je uit tot een logisch denkend mens, dat kan begrijpen wie het is... Deze zoektocht naar wie ben ik nu echt, is een mooie weg van uitvinden wat je is aangeleerd, achter welke motieven en handelingen staat je eigen geest en wat vind je mooi of niet als mens... Daarbij ben je in staats, met je iq, sociale omgeving, en aangeleerde gedrag om zelf iets te bewerkstelligen... kun je zelf jezelf veranderen, naar een nog beter functionerend mens, of nog beter naar je wensen... 

Het leven is diep, en tot hoe diep kun jij? Dat bepaalt allemaal mee aan hoe je kunt begrijpen hoe je anderen en jezelf het beste kunt behandelen... 

Kun je leren? Jezelf bewust mee maken? Kun je bewust je gedachten en gevoelens onder controle krijgen? Zoals bijvoorbeeld mensen vroeger aan lust toegaven, en nu hun penis moeten beheersen etc... Dat soort dingen groeien in de mensheid mee als normen en waarden... Tot hoe ver kan een mens dat inderdaad controleren? Is dat gezond? 

Dat laatste is een discussie, en tot hoe ver heb jij geleerd, mee gedaan, en paste je in de wereld om mee te kunnen doen aan deze discussie... In jezelf, kun je denken en meningen vormen? Zijn ze veelal gebasseerd op logica, of een schijnwereld? Kun je de werkelijkheid bevatten? En op niveau dat je anderen ook kunt bevatten? 

Kun jij in groepen onderzoeken, bespreken en overleggen etc? Dan doe je mee aan de discussie... Wat moet en kan een mens? Wat leid tot internationale ideeën over mensen. 

Wordt jouw groep, dat deel van de wereld waar je woont, wel actief benaderd om mee te denken, of om zichzelf te ontwikkelen? Zoals lezen kinderen daar wel boeken, en hebben ze daar wel ruimte om te onderzoeken en op niveau om uberhaupt een eigen identiteit te ontwikkelen, naar hun eigen mogelijkheden? Is je sociale context sterk op dit gebied? Dan zul je eerder zo'n situatie bereiken dat je ook echt jezelf en anderen op dit diepe, gezonde niveau zult kennen. 

 

Alles dat we nodig hebben om een gezond mens te worden:

  • boeken met inzichten en verhalen over andere mensen, met daarbij een persoonlijke ruimte om je eigen onderzoek te ervaren over mensen en om je inzicht in je eigen identiteit te vergroten....

Kunde, kennis, allerlei vakken, verhalen, geschiedenis, en mensen zelf ontmoeten, maar ook tijd met jezelf, om te kunnen denken...

  • Tijd met je eigen hobbies om jezelf tegen te kunnen komen en jezelf te kunnen vergelijken met alle kundige en inzichtelijke, of plezierige etc verhalen die je las.

Maar ook de tijd op zich om je als een paar cellen, tot baby, tot kind, tot tiener, tot volwassene te ontwikkelen. Want je hebt ook nog een ontwikkelende geest.... Waardoor je èn inzichten steeds kunt herzien en verbeteren, aan kunt passen, maar ook kunt versterken of verminderen over jezelf... passend in de steeds meer onstane mogelijkheden, die je lichaam biedt...

Waardoor je als kind een periode meer "gepakt" wordt, of meer kunt begrijpen over liggen, zitten, lopen, staan, en wat spelen... En later je meer "gegrepen" wordt over zelf iets maken, of samen met vrienden iets gaan doen etc...

Je wereld verandert intern, met je eigen identiteit en groeiende mogelijkheden en ontwikkelende geest en brain, maar ook in de wereld om je heen, die je steeds meer accepteerd, en meer ruimte kan geven om je daadwerkelijk te ontwikkelen, zoals jij het voor ogen hebt... Dat allemaal bij elkaar is "een mens". 

 

In deze situatie: Dit ontwikkelende mens dat zichzelf leert kennen en zal gaan leven naar/ als zichzelf, naar zijn ideeën en eigen inzichten. Ontstaat op bepaalde gebieden tijdens zijn ontwikkeling wel of niet het idee tot mishandelen van anderen...

Dat kan zijn...

  • Aangeleerd gedrag

  • Een eigen idee

  • Of oncontroleerbaar gedrag, wegens een onderontwikkelde geest, of een ziekte, waardoor een mens niet net als de andere tot eenzelfde geweldloos idee kan komen

Je eigen hersenen, ontwikkeling, iq, sociale context met goede of slechte ideeën, en wel of geen tijd tot ontwikkeling spelen mee in dit proces... 

 

Geweldloos leven, is een succes.

Als alle stappen en fasen in je ontwikkeling gezond zijn doorlopen en je sociale context je niet gevoedt heeft met geweld, of je kon het weerstaan en kwam zelf tot betere inzichten... en veranderde je wereld. En je werd een gezond mens, af, en volleerd, tot je maximale mogelijkheden van dit moment.

Wie weet ben je zelfs een van de betere in dit soort zaken in de totale menselijke groepen. Dat kan ook nog eens, dat je echt met kop en schouders boven iedereen uitsteekt wat ontwikkeling en eigen inzichten en sociaal handelen betreft. Er is altijd een dynamiek tussen 1 mens, als zichzelf met zijn persoonlijke interne ontwikkeling en mogelijkheden en de anderen, die extern van die ene persoon leven.

Daarbij is het maar net wat anderen toelaten, of zelf toe in staat zijn. Wat leidt tot een uitkomst. Overwon je jezelf, ontdekte je jezelf, of werd je tegen gehouden, of kon je zelf uiteindelijk nooit jezelf vinden? Etc. Waar lag dat aan?

 

Geweld in gevangenissen, getuigd van een leegte, een dommigheid, geen of niet genoeg expertise, om er zonder geweld van af te komen, of om zin te maken om geweldloos te leven...

De zin tot verdieping en kunde, de zin tot lezen, tot ontwikkeling en uit kunnen dragen wat je geleerd hebt, leidt tot geweldloosheid... Landen die als slim te boek willen staan, als mensen met fatsoen, en landen die mensen opleiden in een goeie sociale contex en deze bevorderen, komen niet tot geweld in de gevangenissen...

 

Geweld is een gedachtegang, hoe je gevangenen aan zou moeten of willen pakken.... De wil en het denken staan hier centraal.

De kunde tot denken. Is de groep mensen die bepalen over gevangenissen kundig? Maar ook de wil, laten we onszelf en anderen onderzoeken naar betere manieren? Hebben we zin in het leven? Willen we alle mensen goed behandelen...?

 

Wat voor groepen/landen hebben geweld in een gevangenis?

Mishandeling komt voor in autoritaire groepen, zoals in dictaturen... eerder dan in groepen die bijvoorbeeld juist impulsen over stimuleren...

Tenzij dit geweld voortkomt uit laveloos zijn, overstimulatie door alcohol, alles mogen doen waar het zin in heeft etc... En er stond toevallig een gevang.... Bij toeval en in combinatie met laveloos zijn.... en geen controle meer hebben over zichzelf... Anders zijn deze over gestimuleerde typen juist bezig met waar ze zin in hebben... Kan gewelddadig zijn, maar is te zien als los... een losse boel, een gekte, of vreemd, of egocentrisch met een impulsieve touch....

Iets anders dan met een gevang, los lopende boeven die juist geen gevang hebben... Deze mensen zijn gedreven door impuls niet door moeten...

 

Autoritaire mensen en dictaturen zijn juist wel gedreven door één lijnig in één richtingsverkeer een "moeten"... dwang en je "moet" volgen... terwijl de "leider" het heel fout kan hebben... groepen werken vaak niet goed met 1 gedachtengang, daarmee sluit je alle andere 7 biljoen gedachten en mensen met mogelijke betere ideeën uit... 

Wat leidt tot gebruik van geweld, en opstand van de mensen waartegen geweld wordt gebruikt, vooral mannen komen in opstand, Vrouwen en kinderen raken er ansgtig. Er heerst een agressie in de maatschappij, wegens "iets moeten", zonder de eigen natuur te mogen zijn... Die van nature niet impulsief is, maar onderzoekend en slim, behoefte heeft aan zelfstandigheid... Een volwassen wordende inhoudt in een mens, wordt in een dictatuur verdrukt... Beheerst, of over geheerst.... Terwijl men zelf volwassen wordt.... Zelf inzichtelijk is... Een mens kun je zeker wat leren... Kundige zaken, naar niveau en met de beste motieven... Zodat cognitief men zelf kan besluiten en in kan zien dat dit "te leren" inderdaad een waarheid bevat... Zonder autoritaire toon... Maar gezond en logisch. Omdat alle mensen opgroeien, heb je even wat informatie nodig en ontdekkingsruimte om je te ontwikkelen... etc... ondersteundende gedachten zijn logischer bij een kind opvoeden dan hem te willen beheersen... Dan wil je hem zijn, ipv dat je een kind zichzelf laat zijn, en begeleidt naar dat eigen zijn... Leren gaat met een goede reactie op het innerlijk van een mens. Anders onderdruk je hem... En heeft het geen eigen identiteit, of eigen groei... Wat tot geweld leidt. De ene of de andere kant op... Of door opstand, of door angst, of door de overheerser te zijn...

Autoritief voeden.... Zoals stenen vallen door de zwaartekracht... Als ik niemand sla, doe ik en ander geen fysieke pijn aan etc... Logische zaken zijn...

 

Niet omdat "ik het wil", dat is leeg, loos... geweld op zich...

Omdat men dan allemaal leeg en loos naar 1 persoon moet leven, terwijl we mensen zijn met mogelijkheden en eigen gedachten... Die bij kunnen en willen dragen aan een gezin en maatschappij...

 

Geweld in gevangenissen is ook geen "verwaarlozende" niets doenende situatie, want dan wordt men lui, en doet men juist niets...

Geen fysiek geweld, gewoon zitten en hangen... Dus verwaarlozing... Een gevang kwam niet eens tot stand, of was er toevallig al, en we hangen er wat dommig omheen of in en zijn aangeleerd lui of futloos rond aan het hangen... Daar is geen fysiek geweld in zo'n maatschappij, maar een ander soort geweld, geen fysieke geweld, maar een nalatige sfeer...

 

Een gewelddadige autoritaire persoon die graag een dictatuur zou willen starten kan er wel een start maken... De anderen doen toch niets...

Ook waar men impulsief wat anders aan het doen is, waar het zelf zin in heeft, kan een dictator starten... De anderen zijn bezig.... met zichzelf, en hun impulsen, ook kan hij ze gebruiken als hij de snaar weet te raken van gebruiken en belonen met de impuls... dus sla hen in elkaar voor mij en je krijgt drank, bijvoorbeeld... Dan gebruikt hij hun impulsen... Voor zijn doelen...

 

Een gevang met geweld is duidelijk alleen in een autoritair land... met een dictator...

Alle mensen worden dus mishandelt, wegens dat mishandeling al het feit is, van jezelf niet mogen zijn....1 demand van 1 persoon heeft die ene persoon belangrijk gemaakt..., en deed nooit iets voor hen allemaal, hen allemaal zichzelf laten zijn, alsof ze dom of lege hulsels zijn, terwijl tegendeel waar is, mensen zijn diep en veel van binnen intern, zelfs in staat om zich te ontwikkelen, en bij te kunnen dragen aan een wereld... Zo'n lege autoritaire gedachten is dus ook schadelijk voor een land en zn economie, zn kansen tot overleven op de wereld, waar men samen moet werken om te kunnen verkopen etc. Verkoop begint met iets te verkopen... Een inzicht, een bedacht product, een ontwikkeld product, na studies en het mogen invullen van het jezelf zijn.... Waardoor er iets moois is gemaakt, door iemand... Een dictatuur plukt mensen leeg, en op het laasts is er niets meer, het is een soort kanibalisme.... "Ik eet de anderen op", alles is voor bassie...

 

Dat is triest en dom en leeg... Depressie heerst in alle hoeken in zo'n land. Wat moet je er nog?

Net als angst, pijn, en leed.... Dat wordt hen aangedaan... Daarbij zijn de gevangenen wel gegrond vast gezet? Nee... Meestal niet... Maar naar de wil van dictator.  In een land waar men autoritatief leeft. Mag je jezelf ontwikkelen, zoals mensen zijn, ontwikkelende wezens. Dictators zitten daar eerder vast, of zijn uitgesloten... Geweld is dom en nutteloos... In een autoriatieve cultuur wordt niemand gepijnigd, maar wel uitgesloten als hij anderen lastig valt, wegens ziekte, of niet tot inzicht willen of kunnen komen, van het allemaal jezelf mogen zijn, het niet kunnen zien wat daar gezond aan is, om anderen ook te laten leven of anderen blokkeerd van goede zaken.... "uitsluiten" van een maatschappij is dan slim. Geweld komt er dus niet aan te pas in een gezonde maatschappij.... Uitsluiten gaat daar geweldloos... en is voldoende straf, je bent van die persoon die anderen pijnigd, wil vermoorden, of lastig wil vallen af. Er wordt zelfs vaak getracht deze personen nog iets te leren... Na herstel en inzicht, mogelijkheid toch weer mee te kunnen doen aan de goed werkende autoritaitve maatschappij, komt de "dader"pas weer vrij... zijn leven in het gevang was wel geheel geweldloos... omdat mensne die autoriatief leven, beseffen wat een ander doormaakt... en zien dit als een persoonlijke fout van die persoon die misdadig is, maar kunnen hem zelfs "plaatsen en begeleiden" in een gevang... Mentaal gaan ze zo'n situatie aan, en vervallen niet in geweld. Geweld bestaat niet in zo'n maatschappij... Alleen als je geestelijk ziek bent. 

 

 

 

Voorbeelden van een slechte maatschappij...

http://www.amnesty.nl/pussyriot

http://www.huffingtonpost.com/nadia-tolokonnikova/help-the-women-being-tortured-in-russian-prisons_b_4545308.html?ir=Women

En ontkennen van dit geweld is makkelijk.... je woont er niet, je bent er niet bij, en de daders hebben en misbruiken hun macht... Jij ziet er niets van...

 

Red de vrouwen in de Russische gevangenis, door brieven te sturen en telefoontjes te plegen naar deze gevangenissen... Met direct contact door vele anderen uit de wereld naar de gevangenissen, wordt zo'n gewelddadige gevangenis onder druk gezet, en moet het stoppen met geweld uitvoeren op vrouwen! 

 

 

Reacties (0) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.