Wat is kapitalisme? Lust die bijdraagt aan de welvaart van de mensen.

Door Chippies gepubliceerd op Monday 13 January 20:51

Komen we daar wel uit?

Er zijn op 1 woord zoveel verschillende mogelijke antwoorden... Weten wij wel echt wat het is?

Ik leer nu dat het bovenal "greed" ,is een lust, dat bijdraagt aan de welvaart van de mensen... ( voltooid met 100% aan de Hebrew University, a brief history of human kind) 

 

Dus kapitalisme is lust. Dat wel bijdraagt aan de welvaart van de mensen... dus niet slecht is voor mensen maar een hulpbron. 

Een manier om met z'n allen beter van te worden. 

ik vind het mooi gezegd... 

 

Op de encyclo.nl vind ik...

http://www.encyclo.nl/begrip/kapitalisme

Opzoeken: kapitalisme

 

 1. 1000.PNG
  kapitalisme
  het kapitalisme zelfst.naamw.Uitspraak:   [kapitaˈlɪsmə] maatschappelijk systeem waarbij bedrijven in het bezit van mensen zijn en niet van de staat, met alle economische effecten daarvan poliek Voorbeeld:   `het kapitalisme met een menselijk gezicht` ...
  Gevonden op http://www.woorden.org/woord/kapitalisme
   
 2. 10059.PNG
  kapitalisme
  is een mengvorm van economische ordearrow-10x10.png, waarbij de kenmerken van de vrije ruilverkeershuishouding overheersen. De productiefactoren zijn in handen van particulieren en het 
  Gevonden op http://www.xs4all.nl/~mkalk/begrip09.htm
   
 3. 10085.PNG
  Kapitalisme
  Economisch bestel waarbij er de nadruk op ligt dat ieder bedrijf zelfstandig mag komen tot winst, en waarbij ze zelf mag bepalen wat men met die winst doet. De overheid bepaalt slechts op de achtergrond de grote lijnen waarbinnen dit moet gebeuren. (wetten)
  Gevonden op http://www.digischool.nl/ak/onderbouw-vmbo/materiaal/begrip/b_indone.htm
   
 4. 10069.PNG
  Kapitalisme
  Productiewijze in een maatschappij, waarbij de middelen om te produceren hoofdzakelijk in handen zijn van een kleine beziottende klasse. De arbeiders zijn daarin genoodzaakt hun arbeid te ruilen voor een onderhoudsloon.
  Gevonden op http://www.encyco.nl/nol.php
   
 5. 10081.PNG
  Kapitalisme
  Vorm van produceren in westerse landen die is gericht op het behalen van een zo hoog mogelijke winst.
  Gevonden op http://www.digischool.nl/ak/onderbouw-vmbo/materiaal/begrip/b_brd.htm
   
 6. 10249.PNG
  kapitalisme
  Meer algemene term: politieke stromingen
  Rubriek: S13.2 politiek bestel
  Gevonden op http://www.thesauruszorgenwelzijn.nl/kapitalisme.htm
   
 7. 10491.PNG
  kapitalisme
  Het economische systeem dat wordt gekenmerkt door prive- en bedrijfsbezit van kapitaal, investeringen die worden bepaald door privebeslissingen in plaats van door de staat en door prijzen, productie en distributie van goederen die voornamelijk worden bepaald door concurrentie in het vrijemarktstelsel.
  Categorie: Abstracte Begrippen > economische
  Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10491
   
 8. 10429.PNG
  Kapitalisme
  Vorm van een economische organisatie waarbij de ondernemer zijn spaargeld en winst investeert in de verwachting in de toekomst opnieuw winst te maken. Ook kan onder kapitalisme worden verstaan: een maatschappelijk stelsel waarin de productiemiddelen in particulier bezit zijn en een dominerende functie vervullen in de productie van goederen en diens
  Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10429
   
 9. 10497.PNG
  kapitalisme
  (algemeen) Economische ordearrow-10x10.png waarbij de productiemiddelen eigendom zijn van particulieren, die de economische beslissingen nemen. Afstemming van de beslissingen gebeurt via het marktmechanisme. (Schöndorff c.s.). 
  Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10497
   
 10. 10664.PNG
  kapitalisme
  Maatschappelijk stelsel waarbij mensen productiemiddelen bezitten die, als kapitaal, een bron van inkomsten voor de bezitter kunnen zijn 
  Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10664
   
 11. 10675.PNG
  kapitalisme
  stelsel waarbij de productiemiddelen in handen zijn van particulieren en waarbij wordt gestreefd naar een zo groot mogelijke winst 
  Gevonden op http://www.blaucapel.nl/diversen/begrip.htm
   
 12. 10676.PNG
  Kapitalisme
  Begrippenlijst: Staatsinrichting Nederland - Economisch systeem waarin bedrijven en produktiemiddelen in particuliere handen zijn en winst maken voorop staat.
  Gevonden op http://www.digischool.nl/gs/begrippen/bstaats.htm 
   
 13. 10722.PNG
  kapitalisme
  [zelfstandig naamwoord]• systeem waarbij de bedrijven in handen zijn van particulieren
  vb:onder het kapitalisme zijn bedrijven niet in het bezit van de overheid
  zelfstandig naamwoord: ka-pi-ta-lis-me
  het kapitalisme

  Gevonden op http://www.muiswerk.nl/WRDNBOEK/LTR_K/W7315.HTM 
   
 14. 1010.PNG
  KAPITALISME
  1) Economisch stelsel 2) Maatschappelijk stelsel 3) Overmacht van geld in het leven 4) Plutocratie 5) Richting in de politiek 6) Rijkdom 7) Wereldbeschouwing 
  Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/KAPITALISME/1
   
 15. 10872.PNG
  Kapitalisme
  stelsel waarbij de produktiemiddelen in bezit zijn van het particuliere kapitaal, dat daardoor een overheersende maatschappelijke positie inneemt. 
  Gevonden op http://bellevueholidayrentals.com/lexicografie/beurs.html
   
 16. 10982.PNG
  kapitalisme
  (capitalism) (politiek) `politiek-economisch staatssysteem waarbij de productie- en consumptiemiddelen in handen zijn van de klasse die kapitaal bezit. Bijv. Industriëlen (kapitalisten) .` Gerelateerde termen: communisme 
  Gevonden op http://jw.juridischwoordenboek.com/contentDefinition.asp?termRechtsgebiedId
   
 17. 11011.PNG
  Kapitalisme
  een politiek-economisch systeem dat onder andere gekenmerkt wordt door privé-eigendom van de productiemiddelen (zoals: machines, grond, gebouwen, grondstoffen en arbeid). 
  Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_-ismen
   
 18. 11025.PNG
  kapitalisme
  Economisch stelsel dat wordt gekenmerkt door particulier eigendom van de middelen van productie, vervoer en handel, en door vrije markten voor goederen, diensten, kapitaal en arbeid. In zijn zuivere vorm heeft dit stelsel nooit bestaan.
  Gevonden op http://www.cultureelwoordenboek.nl/index.php?lem=2570 
   
 19. 11035.PNG
  Kapitalisme
  (zn) H. Callaway: Kapitalisme als zodanig is een politiek-economisch systeem gebaseerd op de morele gedachtegang dat ieder mens recht heeft op zijn eigen leven en op de voortbrengselen van zijn arbeid. Het meest fundamentele, ethische prerogatief van een dergelijk ideaal is dat het een mens niet toestaat om dwang uit te oefenen o... 
  Gevonden op http://www.vrijspreker.nl/wp/lezersservice/woordenlijst/
   
 20. 10756.PNG
  Kapitalisme
  Kapitalisme is een economisch systeem gebaseerd op investeringen van geld in de verwachting winst te maken. De productiemiddelen zijn meestal in privaat eigendom van een producent die daarbij veelal gebruikmaakt van loonarbeid om meerwaarde te creëren. Geld en kapitaalaccumulatie hebben hierbij de primaire rol overgenomen van de behoeftebevredigi
  Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Kapitalisme

Dan denk ik hallo het is toch maar 1 woord, met 1 betekenis...

Men bedoelt hierboven allemaal hetzelfde, maar er kotm wat anders uit... Lekker als je een toets moet maken... welke leraar heb je, 1 van de 20? Heb je het 19 keer fout... zonde... En jij maar denken dat je het echt fout hebt beantwoord... terwijl het er gewoon vanaf hing wie je als leraar kreeg.... 1 woord moet dus 1 duidig kunnen worden beantwoord... Anders rekenen andere leraren de ook goede antwoorden fout... En leven er 20 werelden langs elkaar heen... 

 

Vandale.nl

ka·pi·ta·lis·me (heto)1maatschappelijk stelsel waarbij de productiemiddelen eigendom zijn van particulieren of vennootschappen die betaalde werknemers in dienst hebben

http://www.vandale.nl/opzoeken?pattern=kapitalisme&lang=nn#.UtQ6h9LuI68

Hier kwam 1 leraar overeen met de lijst van hierboven... 1 match... Nog 19 anderen staan ernaast... 

 

Op wikipedia...

http://en.wikipedia.org/wiki/Capitalism

 

Eerlijk ik vind de Hebrew University in 1 zin duidelijker...

Het blijft hangen...

Anders leggen we een wasmachine uit met een slang, met water en een trommel... Dat ronddraait... en kleding wast... gebruikt door vrouwen... vs Was schoon maken met een machine met water en sop, waardoor het dagelijkse leven makkelijker/lichter wordt gemaakt dan wassen met de hand.  De techneut kent dan de mechaniek, dat staat er nu niet bij, maar de anderen zien als eerste dat er was wordt gewassen... op een lichtere manier dan met de hand... en vooral zonder door vrouwen... het tijdsbeeld... lol want het gaat om wat je doet, niet door wie... 

Door greed als eerste noemen is kapitalisme ook minder mechanisch opgeschreven, waardoor de greed als basis ingredient, echt goed naar voren kan komen... dat dat nodig is, greed, om kapitalisme uberhaupt te doen ontstaan.. Het is een basis van een systeem... voordat het systeem er is... slim om die basis ook duidelijk te kennen... Dàn ken je kapitalisme... in 1 oogopslag...

Bijzonder om in een definitie met gevoel te beginnen... Misschien denken wij te "mechanisch", waardoor we de gedachten en gevoelens erachter niet kunnen doorbreken, als we een nieuw systeem zouden willen beginnen... 

 

Het verklaard ook zonder lust een crisis, zonder lust, geen markt, geen geld...

Depressieve mensen hebben geen lust... Etc... Mensen gelukkig houden creërt lust...

Zo zie je in 1 oogopslag, dat je mensen lustig moet houden om geld te kunnen verdienen... Het is economisch slimmer zo te beredeneren, anders verander je zomaar wat in de economie... investeerd de een zomaar wat, de ander neemt ergens wat... en doe je zomaar een onderdeel van de economie, zonder echt te weten wat kapitalisme is... waardoor je onbedoelt de economie niet juist bijdraait... economie is lust... als je kapitalisme beleefd... Dus breng je mensen weer tot lusten... laat je de nood zien... goede winkels met brood... goede winkels passend bij de nood... de lust verhogen door men meer te laten beleven... lust verhogen door scholing te geven... gratis, of iets anders om nog meer lust op te wekken... zodat men leeft! Levendigheid is de sleutel tot een draaiende economie met geld... voldoende om nog meer lusten te creëren op te wekken en te voldoen... Dat is economie... En kapitalisme... 

 

Snapt u lust dan bent u dus rijk!

Onze Nederlandse leiders kennen nog niet genoeg lust... om in te zien dat ons land leven nodig heeft, levendigheid, om te kunnen voorzien... Ze nemen nu, maar zijn niet voorzienend in levendigheid... Ze beroven... Ze zijn niet lustig genoeg... Iemand die lust begrijpt, dood niet de prooi, maar houdt haar in leven om de lust te kunnen blijven bedrijven... Deze leiders eten, zondig 1 keer... Terwijl we zouden moeten opbouwen en zouden moeten pompen... het leven in moeten blazen in de maatschapij... Dat is een heel andere tedens... Eerlijk zijn ze allemaal zo lustig en tevreden getrouwd? Wordt er gesnapt dat de lust bedoelt is om er allemaal beter van te worden... Geen vikingen roof, alsof ze vreemden zijn... maar met zn allen lustig leven... Met zn allen... Dat laatste heeft de nadruk... Dat is kapitalisme... We worden er allemaal beter van! Ze leven niet als leiders, maar als eenlingen... Triest maar waar... 

 

We hebben dus mensen nodig die liefde kennen en lust! Dan heb je de maatschappij zo weer draaiende... Mensen die delen, samen lustig rijk worden! Dat is welvaart....

 

Jonge mensen studeert u allen lustig, zodat u wel goede leiders zult zijn! Etc.

En lol... Rutte denkt nu:

Reacties (4) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.
Ja echt ik heb echt zo zo zo zo veel bij geleerd
Geweldig geschreven artikel! Als we nu nog niet begrijpen wat kapitalisme is - dan vrees ik voor de 'dikke plank' voor ons hoofd.
Super bedankt voor dit reuze compliment! Dank u dank u!
Trouwens we zien nu maar 1 lust bij hem... de premier... vliegtuigjes.. oorlog, vliegtuigjes op afstand besturen en zichzelf... Geen welvaart die hij moet helpen...