Kwakzalverij is... een charlatan, een bedrieger, een salesman met lucht...

Door Chippies gepubliceerd op Monday 06 January 00:18

Een mens dat iets in de geneeskunde beweert zonder bevoegdheid...

(er van uit gaande, dat de geneeskunde normaal iets kan beweren... genoeg heeft onderzocht dat de waarheid boven tafel kwam... en het werkelijk een waarheid is wat de geneeskunde verkondigt... anders was er geen waarde te hechten aan geneeskunde of kwakzalverij, dan was het hetzelfde water... van kwakzalverij...)

Het is een tegengestelde van goede, onderzochte, eerlijke, echt oplossende geneeskunde. Waardoor je kunt stellen dat het andere slecht is, niet goed, geen zelfde kunde... een kwakzalver... 

 

kwak·zal·ve·rij (devmeervoud: kwakzalverijen)1onbevoegde uitoefening van de geneeskunde

http://www.vandale.nl/opzoeken?pattern=kwakzalverij&lang=nn#.UsnTWNLuI68

Wikipedia over kwakzalverij...

 

Een charlatan, een bedrieger...

Een "salesman" uit 1600... 

http://en.wikipedia.org/wiki/Charlatan

Als je dit woord onderzoekt... gaat de Nederlandse vertaling niet echt diep in op de verkoper... terwijl een kwakzalver een verkoper is met een foute intentie... Van Dale zou best dit woord aan mogen passen, om het verschil aan te dikken tussen verkopers intentie en per ongeluk iets fout verkondigen... Was de kerk een kwakzalver? Was onkunde kwakzalverij? Nee, onkundig, achterhaald, niet goed bedacht... Een salesman is bewust een kwakzalver, vanwege zijn intentie... dus als de kerk vroeger zei alles op te kunnen lossen, zonder bevoegdheid en studie, wegens de intentie dat dit echt zo zou kunnen zijn, als algemeen geloof, is het mis interpretatie en onkundig, onwetendheid, dom, kinderlijk, achterlijk... Is het met intentie om anderen te beroven, wat ook voor kwam... dan is het kwakzalverij... Zie het woord charlatan... Vertalen van het eigen woord, geeft vaak meer inhoudt aan het ontstane woord...

Ontstaan van woorden...

Onze menselijke klanken zijn in groepen ontstaan... Van daaruit ontstonden per groep aan mensen woorden... Via verkoop, reizen en ontmoetingen met anderen, kregen woorden uit andere groepen dezelfde klanken, of werden overgenomen naar een eigen taal... Dit geeft aan dat een groep een idee heeft over een woord... In de sociale psychologie, kun je uit de woord keuze en de keuze van de interpretatie aflezen wat er wordt gezegd in de diepte... Sommige culturen missen een inhoudelijk inzicht tot een woord... Zet je kwakzalver, naast de vertaling charlatan, dan lees je een Frans woord dat is overgenomen naar het Engels... Dat kwakzalver betekend... Door verder te onderzoeken wat dit woord inhoudt, daarmee in een grotere groep mensen = meer inzicht in het woord... er van uit gaande dat meer mensen, een grotere groep meer meemaken, dan een kleine groep mensen, met een eigen taal... die moeten toevallig heel veel kwakzalvers hebben gezien, in vergelijking met de grotere groep, om aan betekenis te winnen... 

Ik bedoel, Fransen, plus Engelsen,  plus Nederlanders hebben meer informatie over de groep kwakzalvers dan een kleine groep verstopt in een woud, die een kwakzalver kan mis interpreteren als alleen eens een kerkelijke, of als een dier dat dokter zou willen zijn... etc... gekte kan in kleine groepen tot eenzelfde woord ontstaan... het zou lollig zijn, zo'n interpretatie... een tekortkoming, omdat een kleine groep niet zoveel te bestuderen had, maar voor hen heet het woord kwakzalver dan zo... De grote groep heeft meer kunde, meer geleerd, meer ontdekt... mits geen dictatuur, zonder eigen ruimte tot ontdekking... 

Je mag er dus van uit gaan, dat aangezien de Franse en Engelse geschiedenis rijk is aan ruimte tot ontdekken, een woord is in hun taal en achtergrond om mee ten nemen naast onze eigen woorden... Om meer diepte te geven aan de betekenis... Kloppend is, of zelfs soms meer kloppend is dan onze eigen interpretaties... aangezien wij veel minder mensen hebben die onze taal spreken en bijdragen aan inhoudt, en beleving, waardoor woordkeuze of toevoegen van betekenis kleiner is dan in de grotere talen... 

Eerlijk zijn over onze afkomst, kleinzinnigheid, of gewoon weg niet alles alleen kunnen weten kan helpen... in betere betekenissen geven aan een woord... Kennis, vult dan aan... Waardoor onze woorden meer waarde krijgen en inhoudt... Veiliger zijn voor gebruik... 

een nep voorbeeld, maar het zou zo maar kunnen... ;) In de bush bush met een betekenis als dieren die dokter willen worden... in een kleine groep mensen waar een psychose de overhand kan krijgen op taal... leidt tot gekke arrestaties van dieren... bij wijze van spreken in een extreem geval van een ontspoorde stam met eigen taal... om even dik aan te stippen wat er hier wordt bedoelt met inhoudt van woorden geven... Maar als je kwakzalver charlatans noemt... zit eerder de verkoper vast, wegens fraude, dan een minkukel die gewoon niet wist wat geneeskunde was... je wordt dan toleranter tegen mensen die per ongeluk al achterhaald waren... Of mensen die in een tijd leven waar men echt gelooft dat de kerk alles op kan lossen.. de fraudeur wat kwakzalver eigenlijk betekend wordt dan onderscheiden van per ongeluk fout... zonder foute intentie... Arme zielen worden dan beschermd en opgeleid tot betere artsen... en fraudeurs zitten vast... Je kunt met meer zekerheid stellen dat je het woord dan begrepen hebt en goed gebruikt... aangezien woorden bedoelt zijn voor gebruik in (grote) groepen, om iets duidelijk te maken...

Note... Als je alleen was, had je geen woorden nodig... 

 

Na deze verdieping kun je verder... en beter experimentele studies behandelen....

kwakzalverij vs experimentele geneeskunde

Duidelijk verschil... Geen intentie tot kwakzalverij, maar een onderzoeksfase van geneeskunde... 

Anders stok je de groep mensen die juist een intentie hebben om aan geneeskunde willen bijdragen... het opent deuren om hen te begeleiden met meer studie... om onkunde te voorkomen tijdens deze onderzoeksfase... zoals vaccinatie trials (Dat ik studeerde aan John Hopkins University, in Amerika (omdat ik diep geïnteresseerd ben in manieren van onderzoek) en University of Pennsylvania, in Amerika (Dezelfde persoonlijke reden) in 4 fasen gaan... Mensen, onderzoekers die in zo'n eerste fase er achter komen niet verder te kunnen met het medicijn... stoppen hun studie tot er meer inzicht is, om deze fase opnieuw te starten met een beter medicijn... ze zijn geen kwakzalvers... maar waren niet klaar voor de volgende fase... zo zou je alle studies moeten aanscherpen, om in fasen te werken... Ze waren wel nog niet bevoegd tot de massa... Een manier om gevaarlijke kwakzalverij met medicijnen door sales man te voorkomen...

 

Fasen van onderzoek...

Voorlopend op fase 1, medicijnstudie en of medicijn is op dieren al getest...

  1. fase 1.... Nadat er eerst op dieren is getest, of men zeker genoeg, wegens inhoudt van het medicijn om gelijk op mensen te kunnen testen wordt er nu in fase 1 op vrijwilligers getest... die wel of geen vergoeding krijgen om mee te doen aan dit project... Je bent dan eigenlijk al zeker dat mensen niet ziek zullen worden... maar je wilt steeds zekerder zijn van je medicijn voor je het op grotere groepen toe laat... Mensen die zich aanbieden, weten wat de risico's zijn en kiezen zelf om zich bloot te stellen aan dit medicijn... Die eigen wil, is enorm belangrijk in deze fase... Het blijft een experiment...
  2. Fase 2 als het medicijn door de menselijke test heen kwam en niet te veel of geen side effects gaf... wordt nu in een grotere groepen getest.... een aantal honderden ondergaan een vrijwillige test met dit medicijn... De groep wordt groter en men wil steeds minder side effects... zodat dit een echt product wordt voor de massa aan mensen... Een goed medicijn is... Echt helpt, echt het doel haalt in alle soorten menselijke groepen... Daarom wordt deze te testen groep uitgebreid tot meer mensen, met nog meer mogelijke verschillende uitwerkingen op de stoffen in dit medicijn... 
  3. Fase 3... Doorstaat deze medicijnen ook de fase met nog meer te testen mensen... dan wordt de risico groep, waar het uiteindelijke medicijn voor is bedoelt getest. Mensen die eerder ziek worden, vatbaar zijn, en eigenlijk niet kunnen wachten op een medicijn.... Het medicijn is goed bevonden, in eerdere fasen, en gaat nu naar de risico groep om als eerste, als "massa" bloot gesteld te worden aan dit medicijn... Een mini massa aan mensen, vergeleken met de totale massa... een onderdeel van de gewone mensen, zonder vergoeding het medicijn al krijgen... 
  4. Komt dit medicijn deze fase 3 ook goed door, dan is de massa klaar voor dit medicijn en wordt ingeënt... Het middel is klaar voor de totale markt...

Zo voorkom je "kwakzalverij" zoals Hollanders alles kwakzalverij noemen... Maar vooral voorkom je zo sales man die willen frauderen... en onderscheidt je mensen met per ongeluk geen idee van aanpak, of nog niet klaar voor de massa, ondanks goede intenties... van mensen die doel bewust fasen overslaan.... 

Psychologie, en alles dat als dienst of product voor mensen bedoelt is,  zou naar mijn mening ten alle tijden, ook zo getest moeten worden... net als elk medicijn... alles voor de massa, hoort zo gecontroleerd getest te worden... Dan heb je bijna geen fouten meer... en bestaat het woord kwakzalverij niet eens meer... Dan is dat een geschiedenis geworden uit 1600 - 2013... En inmiddels een onbruikbaar woord.... 

 

Kwakzalverij VS huis tuin en keuken middelen...

Mensen werden geboren bij ouders...

De een wist meer te ontdekken dan de ander... Het is geen kwakzalverij... Het is een of goed zelf ontdekte kunde, klaar voor de test fasen, om eventueel voor de massa nagedaan of aan verkocht te worden... Of een persoonlijk idee dat dit "ontdekte" werkt...

Mensaap, begon met tools en communicatie... onderscheidde zich als aapsoort van andere apen, doordat het met grotere groepen tegelijk om kan gaan... en dus wat het individueel uit vind "verkopen" doorgeven aan anderen... Zo kunnen er in diverse groepen mensen, diverse mogelijkheden ontstaan, omdat men naast de dierlijke eenheid, en zelfde zijn, zoals iedereen eet, slaapt en "doet iets" aan jacht, dieren houden, onderzoeken of verkoop... ook iets voor zichzelf... Zelf kan het unique iets ontdekken... Bij dieren zie je meer eenzelfde stijl, dan bij de unique mens... met in ieder huis een eigen ontwerp van iets... Sommige huizen zijn er zulke slimme mensen dat er zich mensen bevinden, die iets "nieuws" door te geven hebben, een uitvinding... Waard voor alle mensen... Het pokken vaccine is een heel mooi gevonden idee, door 1 persoon, maar ook licht, een vliegtuig, een techniek tot schilderen etc... Van alles is uitgevonden... en voor iedereen mogelijk gemaakt... 

Het was een uit de hand gelopen, huis tuin en keuken middel... Nu producten voor de massa... Zo leven mensen, misschien wel meer niet opzettelijk kwak zalverig... maar ze dachten dat het werkte... je ging ook naar de kerk omdat men ging... tot er een dokter kwam die iets uitvond, een medicijn, dat belangrijker werd dan de kerk... nooit werd het woord demoon echt onderuit gezaagd, maar eerder aan de kant gezet, voor een nieuwe wereld... De kerk bestaat nog steeds, in 2 richtingen voor God, of tegen de demonen... Die eerst, in het begin van het geloof van de mensen zelfs als onderdeel van goed werden beschouwd... Er was geen kwaad, dat bedacht de kerk voordat de dokter kwam... zo zijn er richtingen waarin men geboren is... Een familie kan nog erg sterk aan een kerk hangen... die groep heeft dat persoonlijk meer onderzocht... het andere huisje bedacht, ondanks de tijd en wat "het van de groep moest", een medicijn... of een andere uitvinding...

 

De mens, uitvinders

Een mens blijft "uitvinderig"... Dat is de aard van een mens... Het vind uit wat zijn ouders bedoelen, en draagt bij aan wat anderen ooit uitvonden, met eigen ideeën.... Mensen zijn door hun slimmigheid en evoluerende kunde onderscheiden van dieren....

En kan samen met elkaar, met al het eerder uitgevonden door andere mensen... alle kunde in alle boeken, en online bij elkaar, nog meer toevoegen aan zijn persoonlijke wereld... Waardoor al het ontdekte zo eigen kan worden, dat het zelfs nog meer kan bijdragen met nieuwe uitvindingen... Grotere nieuwe uitvindingen, of hetzelfde net anders doen... 

Dat zelfde net anders doen, is huis tuin en keuken achtig... Grotere nieuwe uitvindingen zijn klaar voor de tests voor onderzoek naar producten voor de massa.... 

 

Misinterpretatie

Zo zie je dat kwakzalverij, een klein woord is, vaak ge-misinterpreteerd, als je het globaal blijft zien en toe aan meerdere benaderingen... Mensen zijn vaker menselijk uniek bezig, en laten alle informatie van hun omgeving toe, dan dat ze doelbewust frauderen... Omdat zij mensen zijn, die van nature geen kwade intentie hebben, maar zelf kunnen leren... Komt een mens in een foute groep, zonder boeken van de hele wereld met kunde, en is de groep fraude gevoelig geworden.. is de kans groter dat zo'n mens echt fraudeerd... is het in de diepte dan fraude... niet eens... het is aangeleerd gedrag... tenzij de salesman zelf op een gek idee kwam om anderen te bestelen, met een bewuste misleiding, dan pas is het echte pure kwakzalverij...

 

Mensen willen en kunnen onderzoeken... slim zijn vs de wil om nog iets te onderzoeken... 

Door de mens zelf, en zijn context te onderzoeken, kom je sneller achter zijn ware personel... is het de sales man met fraude, of een" foutje"... Daarnaast kun je alles oplossen... en nog meer kwakzalvers voorkomen, of bijdragen aan een betere omgeving... Door alle mensen tot alle studies toegang te geven... Een mens is mens... maakt dingen eigen, en draagt nieuwe unieke uitvindingen bij... daarbij is het iq begrensd... de een is slimmer dan de ander... de een vind alleen uit wat er al is... de ander vind echt hele waardevolle nieuwe dingen uit... zoals het lichtbolletje, die iedereen nu gebruikt... Sommigen vinden uit wat er al is, maar kunnen er een eigen touch aan geven... zoals een extra ander soort chocolaatje op de familietaart, waar anderen de taart traditioneel eten... etc en weer anderen die niet eens de gemiddelde door de meeste andere ontdekte zaken zal uitvinden... zoals niet kunnen spreken, of lopen... Alle mensen zijn uniek, maken alles om hen heen eigen en dragen bij op hun niveau... Was u dan kwakzalver... meer dan waarschijnlijk niet, maar ergens of zonder voldoende studie, of in een groep waar men zoiets aan leerde.. Geef mensen dus toegang tot alle studies, en maak de wereld kleiner... zodat alle mensen eerlijker worden bekeken... en meer kunnen bijdragen... Echtheid en diepte is belangrijk in een woord als kwakzalver... en zoveel andere woorden in alle talen, bedacht door groepen mensen, om iets aan te duiden...

Extra note...De diepte van woorden gaan vaker over mentaliteit en een geschiedenis waar mensen in leefden....om tot bepaalde woorden en betekenissen te kunnen komen... bijvoorbeeld zijn we meteen tegen alles, of kunnen we verschillen inzien in mensen... Naoorlogs, na trauma van oorlog = eerder alles onder een noemer noemen... geen ruimte meer voor diepte... bijvoorbeeld opstandig na geweld, te pijnlijk geleefd, of heel wat anders gewoon niet willen... geen interesse zien in anderen, en verschillen... = dommigheid... Sommige groepen leven met minder iq en willen minder wegens lager iq... omdat ze dat niet kunnen, verschil inzien...

Verschil kunnen maken, is kunde, diepgang, slim zijn, interesse hebben in elkaar, en eerder in groepen met mensen zonder druk van geweld bereikt... 

Reacties (0) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.