De muizen zijn terug!

Door Rose_love gepubliceerd op Friday 13 December 20:51

De muizen zijn terug!

Het is alweer even geleden, maar nadat Gildor de uitvindersmuis en de bruidsmuis een ongelooflijke veer uitgereikt had, begonnen zij eindeloos hun dank te betuigen. Dit liep uit op een literaire ontwikkeling waar je ú tegen zegt.  

Note: dit zijn dus afwisselend stukjes van Neerpenner, Gildor en mijn persoontje.

'Gillie...' zei de kleine muis Neerpenner, terwijl hij vol aanbidding naar hem opkeek. 'Ik ben je eeuwig dankbaar voor alle mooie woorden! Dat Rose zo hardhandig was toen je een beetje teveel op had, begrijp ik nog steeds niet. Jij verdient altijd een goede behandeling. Overigens is dit niet mijn mening ná dat ene artikel hoor, nee, hoe kom je erbij, ik blijf puur objectief!' en hij staarde nog steeds met zijn blikkerende muizenoogjes naar onze arme Gildor, die niet wist waar hij blijven moest. Stiekem had hij hem alweer aardig hangen en hij was zo beneveld dat zijn reactievermogen hem in de steek liet... De fotomuizen Karazmin en Kirsti hadden de dag van hun leven. Dít moment moest vastgelegd worden, het moment waarop de uitvindersmuis zijn ontzag voor de eeuwige dronkenlap niet onder stoelen of banken stak.

97541edff0d840ab484cf8e0a23a5267_medium.

Gildor staarde van verlegenheid naar de halfvolle of halflege fles. Daarin zag hij zijn eigen gerimpelde kop en waterige blik weerspiegeld. Alles beter dan naar dat getetter van die muis te luisteren.
Wie zou hem redden van de klauwen van Neerpenner? Waar was Miesje als je haar nodig had?
'Gildor! Ben je nu alweer zat aan het worden. Hoe durf je!' Pieter en Geweldieko keken een beetje bezorgd naar hun vriend. Ze probeerden hem op het goede pad te houden, of in ieder geval op het pad wat Roosje niet volgen kon, maar dat lukte hen nog niet erg. Geen wonder, want de bekende moedermuis Weltevree had het ook al dikwijls geprobeerd en zelfs haar was het niet gelukt.
 In het daglicht dat de groezelige kroeg binnenstroomde, zag Gildor de gedaante van een doortastende muizin opdoemen. Ze had een houding die bij alle teleurgestelde vrouwen te vinden was.
'Roosje...' glimlachte hij zwakjes.

Roosje had het echter niet op Gildor voorzien. Ze stoof naar haar broertje Neerpenner toe en keek vernietigend op hem neer. De kleine muis werd nog kleiner onder haar priemende blik. Ingrid zag dit alles voor haar ogen gebeuren en zat met haar muizenpootjes in het haar. Was dit nu zo’n echte Brabantse muis waar zij als asielmuis nog een voorbeeld aan nam? 'Van je familie moet je het maar hebben! Ga je mij nu afvallen? Nu had ik net Gildor onder de duim en sleep jij hem mee naar de kroeg om hem te bedanken voor die veren die hij je toegestoken heeft... Ik wil dat je nu naar huis gaat en op je kamer gaat nadenken over wat je gedaan hebt.' Kordaat duwde ze Neerpenner in de richting van de uitgang. Hij stapte dapper voort, struikelde over de drempel en stond bedremmeld weer op met hulp van het altijd zorgende muisje Yrsa. Vluchtig keek hij over zijn schouder, maar toen hij zag dat zijn held niet meer aanspreekbaar was, blies hij de aftocht. Pieter en Gewoonieko stootten elkaar aan. ‘Zag je dat?’ zei Pieter. ‘Het is wat met die muizinnen!’
a670d40874d2fb46d525a8c852be6132_medium.

Neerpenner, die de sluwe streken goed had afgekeken van zijn zus, loerde door de ramen.
Daar zag en hoorde hij alles. Niemand had dit in de gaten, op 1 muisje na: onze meesterspionne. Lucifall ontging niets.
Roosje torende hoog boven Gildor die op de figuurlijke ladder zat. Haar vacht stond in dodelijke stekels omhoog.
'Liefje,' probeerde Gildor nog, met een meelijwekkende sentimentele blik.
Maar die verzoeningspoging bleek net de niet-alcoholische druppel te zijn.
'GILDOR!' snerpte Roosje in verschillende toonaarden.
'Je had het nog zo beloofd. Na die vreselijke huwelijksnacht! Ik moest toen nota bene je kots in de lakens opruimen.
Je had gezworen nooit meer te drinken!
Hoe durf je!' zweepte ze zichzelf op tot de toppen van haar razernij.
Toen glinsterden haar oogjes venijnig.
'Dat wordt dan tien keer trapsleuren, manliefje..'
Gildor dook weg achter de toonbank.
Er klonk een klokkend geluid.

M(u)ister G keek vol ontzag toe en Gymbo kreunde. Gildor had nog een paar slokken wodka in zijn glas zitten en Roosje dronk zichzelf even moed in. Ze zou natuurlijk nooit van haar leven zo'n zware muis tien keer de trap op sleuren. Ze moest iets anders bedenken. Gildor was van angst weggekropen achter de toonbank, maar daar zou ze hem wel vandaan halen. Achter zich hoorde ze de bulderende lach van Jack. Hij had weinig respect voor Gil die verstoppertje speelde. ‘Kijk hem nu!’ Hij bestelde met veel bravoure een pint en keek toe hoe Roosje Gildor mee naar huis zou gaan krijgen. Ze streek haar vacht glad en alsof er geen vuiltje aan de lucht was, sprak ze met een twinkelend stemmetje: 'Gildor, ga je mee naar huis?' Er kwamen eerst twee oortjes boven de toonbank uit en toen twee aarzelende oogjes. Roosje glimlachte hem bemoedigend toe. Toen huppelde ze de kroeg uit in de absolute zekerheid dat hij haar meteen achterna zou komen. Maar wat schetste haar verbazing toen ze vanuit haar ooghoek een bekend staartje zag weg wippen! 'Neerpenner! Wat doe jij nu nog hier?' Haar rustige stemming sloeg op slag om. 'Ik had gezegd dat je naar huis moest gaan, maar als je niet luisteren wil, dan moet je maar voelen!' Ruw pakte ze hem bij zijn pootje. Met zijn oogjes deemoedig neergeslagen liep hij naast haar. Gildor volgde trouw. 

b66b8d9c7fdacd171d3276233625a14c_medium.


Neerpenner kromp ineen. Roosje klonk alsof ze weer een van haar gewelddadige buien had. Thuis had hij haar maar al genoeg bezig gezien en vooral gevoeld op zijn wang. Er was een reden waarom hij nu zo graag alleen woonde.

Hij trippelde noodgedwongen met haar mee, daar ze een sterke greep om zijn arm had.
Ze was iets verschrikkelijks van plan. Erger dan een jeugdig trauma. Hij slikte zenuwachtig. 
Maar toen hij zag, waar ze naartoe gingen, kreeg hij het pas echt Spaans benauwd.
Ze gingen naar de ruigste kroeg van Plazilladorp. 'De eenpotige muis'
'Daar!' schreeuwde Roosje op een hatelijke toon. 'Als jij Gildor wil lokken in de drank, dan zal ik je hetzelfde aandoen!'dd073a0ada85afab8ae98763057b5da2.jpg
Roosje had stiekem leedvermaak toen ze zag hoe benauwd haar kleine broertje het kreeg. Natuurlijk zou ze hem niet aan de drank zetten. Gelukkig kende ze de eigenaar van 'De eenpotige muis' goed en ze zou hem wel even instrueren. Ze duwde de deur open en werd meteen aangestaard door alle mannenmuizen die binnen zaten. Gelukkig had Gildor de tegenwoordigheid van geest om direct aan haar zijde te verschijnen. Ze siste hem in zijn oor dat hij hier geen druppel meer mocht drinken en plantte toen Neerpenner op een barkruk. 'Wat kan ik voor je doen?' vroeg Schweiz, de barmuis. 'Een dubbele whiskey zonder ijs voor meneer hier.' zei ze met een vette knipoog. Tegelijkertijd schoof ze onder haar hand onopvallend een papiertje naar hem toe. Barmuis Schweiz begreep direct hoe de vork in de steel zat en knikte naar Roosje. Hij zou het wel oplossen. Roosje draaide zich om en Gildor liep automatisch met haar mee. Neerpenner bleef verdwaasd aan de bar zitten. Hij zag zijn zus met Gildor verdwijnen en liet zich geruisloos van de kruk glijden. Dit beviel hem niets. Wat was Roosje van plan? Of zou ze het hier werkelijk bij laten zitten? Op zijn muizenteentjes liep hij naar de deur. Hij duwde de deurkruk naar beneden en wilde net een stap buiten de deur zetten toen een bulderende stem hem al zijn haartjes overeind deed staan. 'Zeg mannetje, waar dacht jij heen te gaan? Je hebt een dubbele whiskey besteld! Betalen zul je!' Neerpennertje voelde in zijn binnenzak, maar wist eigenlijk al dat hij daar niets zou voelen. Roosje had het beheer over zijn inkomsten en op dit moment had hij geen cent op zak. Daar stond hij dan, met zijn goeie gedrag!


Schweiz, de barmuis was enorm en liet overtuigend zijn spierballen rollen over zijn vacht. Net zoals Gildor in zijn jonge jaren dus.
Neerpenner slikte en slikte. Hoe ging hij in vredesnaam uitkomen. Roosje had dan wel een psychopathische inslag, maar ze zou toch geen alcoholist van hem willen maken? 
Voor geen goud wou hij eindigen zoals zijn man, ook al was hij dan nog zo aardig.
Hij slikte voor de derde keer. 
'W-wellicht kunnen wij een regeling treffen? I-ik ben uitvinder van beroep' bibberde hij, maar werd onderbroken door de barmuis.
'Regeling treffen? Drinken mot je hier, dan pas betale!' zei hij in plat Plaziliaans. In de bar steeg goedkeurend gebrul op.
Voor Neerpenners bange ogen werd de dubbele whisky op de toog gekwakt. Wat een glas! En die gigantische ijsblokken! Lag hij nu maar in zijn warme bedje... 

9c74c6db6979b2d5ec3741d90fb941e3.jpg


Toen viel een idee in zijn geniale en nog niet door de alcohol bedorven brein in.
'Als jullie mij hiertoe willen dwingen, dan zal ik daarna Gildor op jullie afsturen, hoor!'
Het werd even stil.
Toen zei Schweiz traag en met grote ogen: 'Gildor, dé legendarische zuitlap? Degene die ooit tijdens een brouwersfeestje in het vat viel en het helemaal leegdronk voor hij kon verdrinken?'
'Ja.'
'De schrik van alle cafés omdat hij drinkt als een kameel die maandenlang droog staat?'
'Ja!'
'De Ruineerder van alle cafés?'
'JA!'
Dit keer slikte de barmuis, dit grapje begon uit de klauwtjes te lopen.

c8be1b3e7929c0123cb58c9f6b5bff27.jpg

Toen bedacht de barmuis zich en hij begon te bulderen van de lach. 'Hebben jullie dat vrouwtje gezien dat bij hem was? Die struise dame? Nou, die heeft hem zo goed onder de duim dat hij haar in alles volgt. Hij is verloren. Van hem hebben we niets meer te vrezen!' Doortje zat instemmend te knikken. Zij bezat een flinke dosis zelfkennis en wist hoe het werkte. Toen wendde Schweiz zich weer tot Neerpenner die triest naar de punten van zijn schoenen blikte. 'Dus ventje, hoe gaan we dit oplossen?' Hij dacht goed na, maar kon niet bedenken wat zijn zus, die overal een oplossing voor had, in dit geval zou doen. Neerpenner voelde de hitte van de barmuis al voordat hij zag dat hij een paar stappen dichterbij kwam staan. Schweiz pakte Neerpenner in zijn nekvelletje en zette hem in één zwaai op de bar. 'Nou?' vroeg hij bars. En toen gebruikte Neerpenner zijn laatste redmiddel: de tranen. Zijn lip begon te bibberen en een paar omstanders vonden het al niet zo grappig meer. 'Ach, laat het ventje gaan.' zei Chrisrik tegen de barman. Haar muizenhartje stroomde vol warmte voor dit kleine muizenjochie. De barmuis keek het nog even aan, want hij had immers een afspraak met Roosje staan. Maar toen hij zag dat de tranen rijkelijk begonnen te vloeien en zijn barkrukken al op hun pootjes begonnen te wiebelen, pakte hij het muisje van de bar en zette hem op de grond. Voordat hij hem nog een pak op zijn broek kon verkopen, was de kleine muis verdwenen. Hij ging sneller dan zijn pootjes hem konden dragen. Waar hij naar toe ging? Dat lijkt me voor iedereen duidelijk, met de staart tussen de pootjes naar zijn grote zus natuurlijk!

344832e6c95218ff9f8599ca0ce8379f.jpg

Wordt vervolgd ...

 

Reacties (37) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.
Wat die je dit toch ontzettend mooi en wat schattig zijn ze toch ;-)
Oh meis, wat kun jij toch heerlijk schrijven en heb je toch een bijzondere fantasie. :-)
En ik die dacht dat het een lekker geheimzinnig geheimpje van ons geheimelijke drietjes ging blijven! :)
Maar ik vind het een leuk idee, anderen kunnen misschien genieten van de drievuldige fantasie. Ik hou me dus aanbevolen voor het slot, waar wie het laatst piept, het best piept!
(grijnst zijn blikkerende knaagtanden ook bloot)
Sommige geheimpjes mogen verklapt worden... mij werd net ingefluisterd dat deel 2 ook online staat, dus ik ga met trillende muizenknietjes richting Gildor. Daarna ga ik jou het overgebleven gedeelte mailen... pas op dat je van de schrik je muizenkunstgebitje niet verliest :)
Make us proud! Verzin een bloedstollend en schitterend einde!
Zoals uwe heiligheid der roemruchte dronkenschap beveelt, zo zal het geschieden door mijn fijnzinnige muizenklauwtjes! (Ik kom er al een beetje in, niet?)
Je weet in elk geval dat 'dronkenschap' een vrouwelijk woord is. En dat je woordje 'der' dus helemaal correct is. Dit zie ik graag!
Echt waanzinnig leuk!
Drommels, had ik bijna weer gemist!
Die schrijfstijl.. echt zeer smakelijk! Love it!
En leuk dat jullie het met z'n drietjes doen. Echt gezellig dit.
Die afbeeldingen... :-)))
Echt waanzinnig leuk!
Drommels, had ik bijna weer gemist!
Die schrijfstijl.. echt zeer smakelijk! Love it!
En leuk dat jullie het met z'n drietjes doen. Echt gezellig dit.
Die afbeeldingen... :-)))
Ah iemand anders die de pen opneemt en met verve. Wat een vervolg!
A mu(i)ze Christmas every one... wat een leuk verhaal weer