Islam les

Door Jacqueline de Lange gepubliceerd op Tuesday 07 January 20:29

In de deelstaat Hessen neemt het basisonderwijs islam les op in het basispakket voor jonge kinderen

Laagdrempelige lesjes over de islam,de koran .

Met doel het fundamentalisme tegen te gaan en integratie te stimuleren,

Meer begrijp voor elkaars geloven en tradities!

°°°°°°°

Islamitisch onderwijs binnen de moslimgemeenschap stamt uit de jaren 70

Toen de  gastarbeiders-immigranten hun eigen identiteit wilden behouden.

Taal,religie en cultuur.

Nederland ging ervan uit dat deze groep binnen de samenleving vroeg of laat weer terug zouden keren naar eigen land

Hanteren eigen gebruiken en les in eigen taal zou de terugkeer bevorderen en de overgang niet te groot maken bij terugkeer.

°°°°°°°°°°°°°°°°°

Echter steeds grotere groepen bleven hier en gingen niet meer terug

Allochtonen presteerden slechetr statistisch gezien dan autochtonen.Ouders hadden bezwaren tegen de verwesterde tendens van hun kinderen,

Contacten tussen onderwijsinstellingen en ouders slecht,ze leefden teveel in aparte werelden en er was geen tot weinig raakvlak,laat staan begrip voor elkaars cultuur!!

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

Bij het schrijven van dit artikel ben ik eens even gaan googles om een impressie te krijgen van de tradities binnen de Islam

MANNEN zijn de zaakwaarnemers van de vrouwen

VROUWEN hebben gaande weg de tijd meer emancipatie rechten verworven en hebben zich verenigd in verenigingen op gebied van cultuur lezingen ed

 

VOEDSEL----

Binnne de islam verdelen we het dierenrijk in REIN en ONREIN

Rein eten is HALLAL---,BISMILLAH...In naam van God geslacht

HVV-- Hallal voeding voedsel---,zij zien erop toe dat de regels correct worden nageleefd

Citaat´´

O Gij die gelooft,eet van de deugdelijkheid,die wij u als levensonderhoud gegeven hebben

En brengt aan God dank

Indien Hij is die gij dient

Hij heeft steeds voor u verboden gemaakt

Wat geslacht is met aanroep

Die niet tot God was......

 

ONREIN------ Zwijnenvlees

                    vlees van carnivoren

                    doodgevonden dieren

                    bloed

                    Vlees van verstorvenen mag niet gegeten worden

Vlees dat gegeten mag worden dient ritueeel geslacht te zijn met de kop nog aan het lichaam

en de kop naar Mekka gericht!

°°°°°°°°°°°°°°°°

SLUIER

Teken van kuisheid

gebaar tegen ontucht

gebaar tegen aantasting familie eer

Meisjes die geslachtsrijp zijn ,worden verplicht een sluier te dragen. 

////

In onze westerse maatschappij zien wij het sluieren als een teken van onderdrukking  van de vrouwen. Echter er zijn vele groepen vrouwen die vrijwillig de hoofddoek dragen of gesluierd gaan.

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

ISLAMITISCH ONDERWIJS

In 1988 kwamen in Nederland de eerste islamistische scholen, te weten in Eindhoven en Rotterdam. Het integratiebeleid was destijds zeer anders dan het huidige

30% islamitische scholen oorsprong vanuit de Turkse gemeenschap in Nederland

        Moskee bezoek bij Turken erg hoog,daar zeer streng onderwijs

45% Marokkaanse cultuur

        Zeer streng en conservatief,ondersteund door extreme groeperingen

      tevens Somaliers,Soedanezen en Afghanen

Op de scholen startte men met de SOERA

SOERA----In naam van God,erbarmen,Almachtige

                Lof zij God,Heer der werelden

                Erbarmer,Barmhartige

                De Heer op de dag des Oordeels

                U dienen Wij en U vragen wij bijstand

                 Leid ons op de juiste weg

                Weg van diegenen aan wie Gij Uw genade geschhonken hebt,

                Niet op wie toorn rust en niet der dwazen

Steeds tussen de regels SALAT

 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

Met Islamitische scholen en onderwijs op basisscholen dwingt men respect af voor de Moslims in Nederland.

°°°°°

In onze multiculturele samenleving, kunnen we door wederzijds begrip en open dialoog elkaar beter leren doorgronden en begrijpen.

Integratie vraagt geven en nemen, net als in een verbintenis. 

Niets blijft bij het oude,

Je kan je eigen principes en idealen vasthouden

maar milder en toelranter zijn naar andere culturen,rassen en geloofsovertuigingen

Discriminatie en haatzaaierij ontspruit vaak uit angst

Dat onderbuik gevoel wordt aangewakkerd door partijen als de pvv

En andere extreme mensen die menen dat anders denkenden een gevaar zijn voor de matschappij en de jihad hier straks de dienst uitmaakt

 

Nadere informatie over de islam

--NMR   Nederlandse Moslim Raad      Den Haag

-- Islamitisch Instituut                          Leiden

---TANS  Towards a new start   www.tans.nl

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

I

 

Reacties (3) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.
Zolang er keuzevrijheid bestaat is er geen bezwaar tegen de Islam maar omdat wij in de wereld alleen maar het tegenovergestelde zien wijs ik het volledig van de hand. De god van de Islam kan niet de zelfde God zijn als de God van de christenen want die kwam niet met een jihaat of heilige oorlog maar met de wet van overreding.
Nou daar ben ik het niet helemaal mee eens. Als je de bijbel openslaat druipt net als bij de Koran het bloed zowat uit de pagina's. De gemiddelde christen is niets meer of minder fanatiek dan de gemiddelde moslim. Hooguit zou je kunnen aanvoeren dat de civilisatie van moslims wat trager in de geschiedenis is verlopen dan van de christenen.
Weer wat geleerd! Ook goed dat je hiermee probeert weer een stukje onwetendheid en discriminatie weg te halen bij de kaaskoppen in Nederland;-).