Samenvatting M&O H5: Financiële markten (vwo)

Door Karin951 gepubliceerd op Wednesday 15 January 18:05

fb8cc825baa4c68d4681cc1614a66d45.jpg

5.1 De vermogensmarkt

Vermogensmarkt = het totale vraag en aanbod van geld

Geldnemers en geldaanbieders komen hier samen om geld te handelen.

De vermogensmarkt bestaat uit twee deelmarkten:

  • De kapitaalmarkt
  • De geldmarkt

Geldmarkt = het totale vraag en aanbod van kredieten, leningen en dergelijke met een looptijd van minder dan 2 jaar.

5.2 De kapitaalmarkt

Kapitaalmarkt = het totale vraag en aanbod van geld met een langdurige looptijd (langer dan 2 jaar).

De kapitaalmarkt wordt ook weer onderscheiden tussen de markt voor openbaar vermogen en de markt voor onderhands vermogen.

  • Openbaar vermogen markt

Op deze markt zijn alle voorwaarden al van tevoren in het openbaar bekendgemaakt. Ook kunnen alle geïnteresseerden in de lening deelnemen.

  • Onderhands vermogen markt

Op deze markt onderhandelen de geldvrager en geldgever rechtstreeks met elkaar. Er kan dus over de voorwaarden worden onderhandeld.

 

De openbare kapitaalmarkt is in de meeste westerse landen georganiseerd door middel van effectenbeurzen. De effectenbeurs in Nederland heet Amsterdam Exchanges.  Een effectenbeurs is een plaats waar waardepapieren worden verhandeld zoals aandelen en obligaties.

Als je een aandeel koopt, ben je mede-eigenaar van het betreffende bedrijf. Als een bedrijf nieuwe aandelen plaatst is er sprake van eerstehandsmarkt. Als aandeelhouder kan je je aandeel niet terug verkopen aan het bedrijf, dus moet je het doorverkopen aan andere beleggers. In dit geval is er dan sprake van tweedehandsmarkt.

Een obligatielening is een lening van een groot bedrag die in kleine deeltjes is gesplitst. Er zijn dus veel schuldeisers.

Obligatie = bewijs van deelname aan een obligatielening.

 

Bij een obligatielening is er altijd een nominale waarde en een emissiekoers. De nominale waarde is het bedrag waar de interest over wordt berekend en dat de schuldeiser aan het eind terugkrijgt. De emissiekoers is de prijs die een gelduitlener bereidt is om te betalen. Als de interest percentage  van de obligatie hoger ligt dan de markt, dan zijn beleggers bereidt om meer te betalen, zodat ze zeker één van de obligatiehouders kunnen zijn, want er zijn altijd maar een beperkt aantal plaatsen. Als de emissiekoers hoger is dan de nominale waarde is dan doet de lening een agio.

Het kan ook zijn dat de emissiekoers lager is dan de nominale waarde. In dit geval doet ze lening een disagio en als de emissiekoers gelijk is aan de nominale waarde is de lening à pari geplaatst.

 

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) houdt toezicht op de handel in effecten, want beleggers hebben persoonlijk geen toegang tot de effectenbeurs. Toegelaten instellingen zoals banken en handelaren in effecten zijn de degene die de tussenpersoon is.

Dagelijks kunnen de aandelenkoersen flinke schommelingen te zien geven. Er zijn allerlei factoren die van belang zijn namelijk:

  1. Rente: spaartegoeden en obligaties worden minder interessant als de rente daalt. Er zal dan meer vraag naar aandelen komen, waardoor de aandelenkoersen stijgen.
  2. De winstgevendheid van bedrijven: als een bedrijf veel winst maakt, geeft dit veel vertrouwen aan de beleggers.
  3. Het beurssentiment: de beursstemming verandert soms onvoorzien, waarna de koersen flink dalen of stijgen. Wereldschokkende gebeurtenissen kunnen hierbij een rol spelen.
  4. De algemene economische situatie: er zijn altijd wel goede en slechte tijden in de economische ontwikkelingen. Rente, winstgevendheid van bedrijven worden daar ook door beïnvloed.

 

De onderhandse kapitaalmarkt

De overheid plaats staatsleningen wanneer ze geld tekort komt. Wanneer het een groot bedrag is, doet ze een beroep op de institutionele beleggers. Dit zijn instellingen die over heel veel geld beschikken zoals pensioenfondsen en levensverzekeraars.

Het komt ook vaak voor dat gezinnen en bedrijven een lening sluiten bij de bank. Dit zijn meestal hypothecaire leningen. Er is sprake van een hypothecaire lening als een onroerende zaak als zekerheid dient voor de geldgever. Bij gezinnen is dit meestal hun huis.

Onderhandse leningen bieden veel flexibiliteit, want je kan met de geldgever onderhandelen over de voorwaarden, terwijl dit op de openbare kapitaalmarkt totaal niet het geval is.

 

 

 

Reacties (0) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.