Examenfraude besmet heel Nederland, bezoedelt geslaagden van 2013 (2)

Door Weltevree gepubliceerd op Thursday 13 June 17:52

Examenfraude

Nederland moet op de blaren zitten.

We hadden niet zo laks moeten zijn, onderliggende verhoudingen beter in het oog moeten houden. Indien men zich nu niet realiseert dat de recente fraude ons algemene morele en ethische besef illustreert zijn we met recht een losgeslagen onder-ontwikkelingsland

Er is niet alleen sprake van onderwijs verarming op grote schaal, maar inmiddels is men in de angst niet genoeg te weten al overgegaan tot de wet van het geld en de afwezige moraal. Zeg echter niet hardop dat verstandelijke intelligentie en het foutieve gevoel van vrijheid  te ver is doorgedraaid terwijl normen en waarden omgekeerd evenredig minder waard werden, want dan word je als politiek-incorrect weg gehoond. Molens der moraal draaien echter wel gestaag door in een neerwaartse spiraal.

Nu staat Nederland op de kop

Over die ene school waar 24 examens zijn gejat. Het blijkt dat men die (vroeger heilige) dingen heeft verspreid over geheel Nederland. Om er geld aan te verdienen? Om al die andere lieve jonge mensen gratis aan een diplomaatje te helpen? Weet men dan niet dat het papiertje op deze manier echt niets meer waard is?

Leerlingen van die school schijnen op kosten van de gemeenschap, bij wijze van ontwikkeling, naar Mekka te zijn geweest. Goed voorbeeld doet goed volgen! Dit incident komt echter niet onverwachts, maar geen nood! We steken de kop in het zand. De mensen die ertegen ageren worden naar huis gestuurd.

Een tijd geleden kwam al aan het licht dat men bij het HBO zonder gewetensbezwaar een diploma kocht. Dat had toen al een fikse lel om onze oren moeten wezen. Men wil kennelijk zelf geen moeite doen om iets onder de knie te krijgen en wat makkelijk kan, moet je niet moeilijk willen doen. Of heeft het toch te maken met te hoge eisen die er worden gesteld?

Wetenschap, geleerde en beschaafde volwassen mensen met grote idealen komen met prachtig verzonnen onderzoeksresultaten. Om aan de druk van vernieuwing te voldoen en subsidie te krijgen.

Nederland, wordt wakker!

Dit komt niet meer zonder nadenken en gedegen zelfonderzoek voor de bakker.

Met de Mammoetwet had de onderwijswereld ook grootse idealen. Ik vrees dat onze kinderen en wij

DAAR AL VEERTIG JAAR DE TOL VOOR BETALEN

Natuurlijk ontkende men destijds dat er werd neergekeken op DE HUISHOUD- en AMBACHTSSCHOOL wiens naam met de Mammoetwet veranderde in het LTO ( Lager Technisch Onderwijs)

Alles werd omgegooid. Met de beste bedoelingen. 

Nu, vijftig jaar later, zitten we met de Mammoet van mosterd na de onderwijs-maaltijd

Het was rond 1965 in sociaal Nederland dat men het beproefde onderwijs dacht te moeten “Ver-Be-Teren”. Beter kan geen kwaad, je weet echter van te voren nooit of dat beter ook inderdaad zo goed uitpakt als men heeft bedacht. VER beteren is nu, na een halve eeuw, wel ver-dom-d verbeten uitgepakt en ik persoonlijk vind het huidige frauderen met de examens daar een aardige graadmeter van. 

Is het een teken

 1. van deze tijd?
 2. pure domheid?
 3. gewetenloosheid?
 4. het niet zo nauw nemen met wat ooit 'heilige' gedragsregels waren?
 5. angst om niet te voldoen? Waaraan?
 6. verschil van inzicht, te weinig of totaal géén inzicht?
 7. of blijft het verschil een niet te voorkomen cultuur afstand?

De Mammoet besmet door gemis aan morele voorbeelden?

Men verdeelde leerlingen uit gewoonte altijd al in laag (dom) en hoog (intelligent) wat werd vertaald in praktisch of cognitief ingesteld onderwijs. Twintig jaar na de bevrijding dacht men sociaal en vond men in vrijheid dat iedereen gelijk was, dus ook gelijke rechten verdiende. 

Derhalve moesten alle kinderen gelijke kansen krijgen. Ook de nazaten van de onderste laag der bevolking mochten een betere opleiding kunnen genieten. Arbeiderskinderen  moesten het recht hebben op hoger onderwijs en knappe koppen ontwikkelden een grootscheeps onderwijsplan. Ik zat zeer dicht bij het vuur, voelde als het ware de hete adem in mijn nek van de grote omkeer in het onderwijssysteem. Wij keken wat jaloers naar de nieuwe kinderen die op school kwamen en het een stuk makkelijker zouden krijgen. Zij hoefden geen dertien vakken meer te beheersen. Ons eind-examenjaar was de laatste stuiptrekking van de oude ULO. ( Uitgebreid Lager Onderwijs) 

De Mammoetwet heette dat totaal vernieuwde systeem.

 1. De namen van alle scholingsrichtingen werden veranderd.
 2. Er werd een tussenvorm gevonden voor de leerlingen die wat meer aan konden en dat nodig hadden.
 3. Het aantal vakken werd via een keuzepakket tot de helft terug geschroefd. Opdat, zo werd beweerd, het niveau van de kennis per vak zou kunnen worden opgekrikt.
 • Wat de huishoudschool voor meisjes, de ambachtsschool voor jongens heette, werd LTS, de Lagere Technische School met als opvolger de MTS 
 • ULO werd Mavo (Middelbaar Algemeen Vormend Onderwijs)
 • Havo ( Hoger Algemeen Vormend onderwijs) en VWO zouden het gat gaan dichten tussen de oude ULO en de HBS ( Hoger Burger School)
 • HBS-a (talen) en HBS-b ( exacte vakken) bleef bestaan evenals het Lyceum
 • Gymnasium (waar alle vakken plus Grieks en Latijn werd onderwezen) werd ook in stand gehouden. Naar mijn idee waren de laatste twee altijd al vage hoogstaande leerinstituten waar men het cognitieve vermogen zo hoog inschatte dat men neerkeek op het lagere onderwijs en de technische beroepen.

Als puber begreep ik de reden van het omgooien van het hele systeem niet. Ik zag ook nooit wat dat lager en hoger onderwijs er toe deed. Volgens mij was met handen werken echt niet meer of minder dan je hersens volproppen met kennis die je al dan niet ooit toe kon passen. 

Aanwezige leervermogens (cognitieve intelligentie) kon men immers niet opkrikken?  Wie qua hersens de ULO niet kon bijbenen kreeg op de Mavo minder vakken, maar veel meer tijd om die extra kennis erin te stampen, Kon zo iemand daarmee automatisch meer kennis per vak bolwerken? Er werd ook niet meer getraind in studeren. Hoe je nieuwe stof het beste tot je kon nemen was géén onderdeel meer van het lesprogramma, zoals men ons dat op de ULO spelenderwijs had geleerd.

MAVO - HAVO: Algemeen Vormend

Dat betekent volgens mij dat men aandacht besteedt aan het opnemen en begrijpen van algemene kennis. Wat bleek? Al was het behalen van een diploma minder moeilijk (men hoefde de aandacht niet over dertien vakken te verdelen) het niveau der algemene kennis daalde met de hoeveelheid vakken mee. Ik merkte ook niet dat men het Engels beter sprak of dat men echt zoveel meer wist over Duits of Frans. Of men geschiedenis uitdiepte is mij ook niet gebleken. Kennis der Nederlandse taal? Men legde kennelijk de lat steeds lager in plaats van hoger? Spreekwoorden en gezegden raakten afgeschaft als tijdrovende oude onnutte kennis die er weinig meer toe deed. Hoezo algemene ontwikkeling? De volgende generatie keek me vaak aan of ik niet spoorde en menigeen vroeg mij uit welke antieke boeken deze wijsheden stamden. Dat die oude one-liners veel meer waren dan een vergeten straattaal of leeg populisme? Dat kwam niet eens aan bod en ik voelde me op mijn vijfendertigste al een oude doos, juist omdat mijn ULO-kennis werd afgedaan als van een te laag allooi, hoewel ze dat woord niet eens meer kenden.

Inmiddels was de welvaart niet meer aan te slepen. Rupsje nooit genoeg was er niets bij. Er ontstond echter géén kleiner verschil tussen arbeidersklasse en elite. In tegendeel. Ieder kind kon alles studeren, maar een puber die vakbekwaam leerde metselen en of timmeren was nog steeds niet goed genoeg voor dochterlief van de middenklasse elite met hun hoogopgeleide volgepropte hersenpan. Voor gelijkheid is inzicht en mensenkennis nodig, wijsheid zit niet in geleerde feiten. Er leek zelfs meer afstand tussen hoog en laag opgeleide volwassenen te ontstaan, maar dat deed er weinig toe.

De eerste noodkreten klonken door Nederland

De Mavo, Havo en het VWO misten de aansluiting met het MBO ( middelbaar beroeps) en het HBO ( hoger beroeps) Men wist niet meer hoe goed gedegen studeren moest...Er kwamen Studiehallen waarin de leerlingen geheel zelfstandig konden leren werken. Computers namen hele lesdelen van de leraren over. Van de Pabo kwamen schrikbarende berichten. De toekomstige leraren konden op een bepaald moment niet eens meer hoofdrekenen en de beheersing van de Nederlandse taal bleek droevig onder de maat. Men moest hen bijles gaan geven. Nou ja! Nu bleekt pas hoeveel en wat men en passant met de jaren daarvoor ingestelde Mammoetwet had aangericht. De algemene vorming was op de spaarbranders komen te staan. 

M.i. heeft het hele onderwijssysteem gelijke tred gehouden met de vervlakking van moreel en ethisch inzicht. Het meer weten over de spyche van de mens, de ontwikkeling bij kinderen heeft er niet toe geleid datmen beter kan omgaan met emoties. De mammoetwet len het ondwerwijs dat dit heeft opgeleverd, lijkt mede te hebben geresulteerd in het omgekeerde, een verlies aan begrip voor andere zaken dan cognitieve intelligentie. Emotionele intelligentie heeft geen verbetering ondergaan terwijl waarde en respect voor elk gezag ook op de tocht heeft gestaan. 

Algemeen vormend? Men heeft wel de horizon verbreed, maar qua omgangsvormen is het er op achteruit gegaan (zie het aanvullende commentaar van Nescio hieronder) Smalspoorintellectuelen levert zoiets op, die van de rest van deze wereld en de verhoudingen onderling geen kaas hebben gegeten. Men neemt het niet meer zo nauw met rechten en plichten, de gemakzuchtige instelling is omgekeerd evenredig aan alle makkelijk verkrijgbare luxe gebleken.

Nadat computers zijn geïntroduceerd is het onderwijs nog meer losgerukt van het nut der leraren en dat lijkt mij, als oude rot in het vak, de grootste fout die men kon maken. Juist in het contact tussen de meester en de leerling ontstaan er banden die er iets toe doen, die pubers kunnen helpen doorheen een verwarde tijd.

Ik ben de leraren die ons respecteerden en streng doch rechtvaardig meeleefden nog steeds dankbaar. Ik zou zelfs zeggen dat een paar van hen, ik heb hen al eens beschreven, voor eeuwig in mijn hart zijn gebleven. Zeker toen we daarna ook nog eens collegae werden. Inmiddels zijn zij al dood en nog kan ik met een glimlach aan hen terug denken. Mijnheer Walraven, later Max, wiens les ik totaal niet begreep omdat het wiskunde was, waar ik tot vlak voor zijn dood nog aan huis kwam en ook onze lieve jeugdkoordirigent, mijn geliefde docent  Duits. "Boutje". Mijnheer Bouten die mij als gecompliceerd wezen door en door kende, wiens broek altijd op half zeven hing, die tegen een grapje kon en er de wind onder had zonder ooit zijn stem te verheffen. De man die al veel ouder was, met een jong blomke getrouwd was maar die wel met zijn pappenheimers kon lezen en schrijven. 

Ik zal dat artikel eens terugzoeken. Gevonden. Klik hier

Verder lezen?  Vervolg, deel drie

Deel vier: Om-denken

 

 

Reacties (38) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.
Ach dora, onlangs stond Tielt ook op zijn kop
De directrice van de school had inzicht in de examenvragen van haar leraars.Die macht ge(mis)bruikte ze om de vragen aan haar eigen kinderen (die les hadden van die leraars) door te geven.
het viel op dat ze steeds zo'n goede resultaten behaalden tot ... de leraars het doorhadden en de directrice gestrikt hebben.
http://plazilla.com/directrice-van-tieltse-school-pleegt-fraude
Ja. ik weet het nog van vorig jaar en toen zei ik al. wat ben je dan voor een fout voorbeeld voor je kinderen.
Tja, die Mammoetwet vanaf 1968. Ik zat er vrijwel vanaf in het begin op, op toen één van de grootste scholengemeenschappen van Nederland (pakweg 1000 leerlingen). HBS-A en HBS-B bestonden niet meer, maar heetten voortaan Atheneum A en B. Ambitieuze moderniseringen: geen eindeloze talenthema's maken, maar talenpractica. Geen vaste aannames uit de boeken, maar eindeloos discussiëren en bij alles: "Motiveer je antwoord!". (Ik heb er nog wel eens over gedroomd.)
Ondanks alle kritiek, die terecht op ons steeds meer verloederend onderwijssysteem wordt losgelaten, kan ik niet anders dan zeggen, dat de nieuwe onderwijsmethoden mij heel veel hebben geleerd, meer dan de oude dat hadden kunnen doen (zonder dat ik mijn interesse had verloren). Maar ja, ik zat op school in het nog enthousiaste en ambitieuze begin ervan ...
Vind het heel triest hoe het onderwijs afglijdt.
Kom op, meid, dieper kunnen we niet meer zinken, toch? Nu gaat het vast weer beter worden, hoop ik, want volgens Nescio moet ik Pabo docenten gaan begeleiden, hahaha, Het idee... Beter positief naar oplossingen zoeken en na dit dal het negatief opdoeken
Volgens mij zou jij daar een hele goede voor zijn. Jij kan het ze volgens mij heel goed vertellen. Leer ze maar hoe ze onderwijs moeten geven.
Scholen later beginnen zou zeker een oplossing zijn, 9 uur is vroeg genoeg, en toch nog mooi tijdstip. Bedenk daarbij ook, dat sommigen ver moeten reizen, want niet in bezit van auto, dus fiets of OV.
Maar het is niet voor dit probleem: het hele onderwijs glijdt enorm af, ik heb daar met mijn artikelen tegen met name het economie-onderwijs ook aan de discussie willen bijdragen.
Inderdaad wil de politiek teveel veranderingen , en te snel. Bedenk wel dat de 'doorlooptijd' van een product zes jaar is !
Verder slagen de scholen er niet meer in het veranderende tijdsbeeld het hoofd te bieden. Ouders'wil dringt te ver door, en men heeft nauwelijks nog mogelijkheden de jeugd aan het studeren te zetten
Dan beter al die scholen sluiten !
Lastig voor mij om dit artikel volledig te volgen, aangezien ik in het Belgische schoolsysteem zit en de mammoetwet ver voor mijn tijd is. (hoe komen ze aan zo'n naam)
Ik geloof dat iedereen zijn eigen, unieke talent heeft. Maar net omdat het een uniek talent is, kunnen de verschillen tussen leerlingen heel groot zijn. Die verschillen meoten inderdaad gestimuleerd worden, zodat iedereen de kans heeft om zijn eigen talent te laten ontbloeien. Dus waarom niet de leerlingen een aantal vrije lesuren geven waarvan ze zelf beslissen welke vakken erin gegeven worden? (Dan moet er ook wel een brede opleiding zijn om in iedereens behoefte voor te zien) Dan worden het natuurlijk de vakken die de leerling het meest interesseren en waar hij goed in is. En dat leidt ertoe dat leerlingen meer het gevoel krijgen dat ze bijleren op school.
Wat de algemenere verschillen betreft, het is gewoon een feit dat sommigen het hoogste tempo op hun gemak kunnen volhouden en anderen slechts mee kunnen draaien op een rustigere tempo. (Uiteraard zijn er gradaties mogelijk)
Zorg dan voor onderverdelingen. Laat degenen die het snelst kunnen leren én begrijpen het gewone aantal jaar doen en degenen die wat trager zijn een jaartje langer leren. (Dus niet een jaar overdoen, wat nogal demotiverend is)
Zo kan iedereen op zijn gemak leren zonder onnodige stress.
Meer kan ik niet zeggen, want ik heb niet bepaald een overzicht van het schoolsysteem.
Ik heb al eens geopperd, dat men de middelbare school dagelijks op een later tijdstip moet beginnen, omdat pubers pas veel later op de dag op gang komen vanwege hun veranderde hormoonspiegel. Dat zou een hoop ellende voorkomen, maar ja...maar ja...
Tja, klopt, ochtends ben ik wel energiek maar absoluut nog niet optimaal in staat om leerstof op te nemen.
Maar ja, dat kost zeker te veel moeite.
Wie nu nog begrijpt hoe het schoolsysteem werkelijk werkt.....verdiend een diploma!