Public

Heffingskortingen 2013: bedragen en voorwaarden

HenkX > Persoonlijke Financiën en Belastingen

Met heffingskortingen krijgt u geld terug van de Belastingdienst. Er zijn er in totaal 13. Om welke bedragen gaat het en welke voorwaarden gelden er?

Heffingskortingen in 2012 en 2013: bedragen en voorwaarden

Er zijn in Nederland in totaal 13 heffingskortingen. Daarmee kunt u duizenden euro’s van de Belastingdienst terugkrijgen. Hoe dat allemaal precies in z’n werk gaat, welke er voor u gelden en de belangrijkste uitzonderingen met enige rekenvoorbeelden vindt u in mijn artikel Heffingskortingen 2013: regels en bedragen. In dit artikel worden de precieze bedragen voor 2012 en 2013 besproken (noot: zoals afgesproken in het Lenteakkoord zullen deze in 2013 ongewijzigd blijven), en welke voorwaarden er gelden.

1. Heffingskortingen: de bedragen in 2012 en 2013

  Heel 2012 jonger dan 65 Heel 2012 65 of ouder       
1. Algemene heffingskorting € 2.033 € 934
2. Arbeidskorting (maximaal)* € 1.611 € 740
3. Levensloopverlofkorting (p/deelnamejaar) € 205
4. Doorwerkbonus (maximaal)                                       
                            – 62 jaar € 719 n.v.t.
                            – 63 jaar  € 2.873 n.v.t.
                            – 64 jaar € 4.070 n.v.t.
                            – 65 of 66 jaar n.v.t. € 958
                            – 67 jaar of ouder n.v.t. € 479
5. Inkomensafh. combinatiekorting                                
                            (vast gedeelte) € 1.024 € 471
                            (maximaal) € 2.133 € 980
6. Alleenstaande-ouderkorting € 947 € 435
7. Aangevuld tot maximaal € 1.319 € 606
8. Ouderschapsverlofkorting (p/verlofuur) € 4,18
9. Jonggehandicaptenkorting  € 708
10. Ouderenkorting  € 762
11. Aanvulling voor alleenstaanden € 429
12. Korting voor directe beleggingen in durfkapitaal en culturele beleggingen  0,7%** 0,7%**
13. Korting voor maatsch. beleggingen 0,7%** 0,7%**

Noten
* Voor zover het arbeidsinkomen meer dan € 44.126 bedraagt, worden bovenstaande arbeidskortingen verlaagd met 1,25% van het restbedrag hierboven, met een maximum van  € 77. Voor mensen van 65 jaar en ouder is dit percentage 0,574% en het maximum € 36.
** Van de vrijstelling in box 3.

2. Voorwaarden

Er gelden verscheidene voorwaarden bij de bovenstaande tabel. Per heffingskorting worden deze hieronder besproken. Daarnaast zijn er enige algemene kanttekeningen bij te plaatsen:

 • U wordt in 2012 65 jaar. In dat geval gelden er aangepaste bedragen, die afhankelijk zijn van de maand in 2012 waarin u 65 wordt. Het betreft de heffingskortingen die in de tabel onder de punten 1, 2, 5,6 en 7 worden genoemd. Deze correctiefactor is (belastingpercentage in de 1e schijf) / (33,0) voor het belastingdeel, en (premiepercentage in de 1e schijf) / (33,0) voor het premiegedeelte. Deze moeten apart worden uitgerekend met het oog op afronding (altijd naar boven). Al de heffingskortingen waar u dus voor in aanmerking komt (één of meerdere van de nummers 1, 2, 5, 6 of 7) worden dus met die factoren vermenigvuldigd. Een voorbeeld: u wordt in maart 65. Het belastingpercentage dat voor u in de eerste schijf telt is 1,85; de premie is 16,23%. Voor de algemene heffingskorting betekent dat dus het volgende. Het belastingdeel hiervan is dus voor u: 1,85/33,0 × € 2.033 = € 114. Het premiedeel is 16,23/33,0 × € 1.987 = € 1.000. Uw algemene heffingskorting is dus in 2012 € 114 + € 1.000 = € 1.114. De ouderenkortingen gelden wel gewoon en bedragen dus voor u € 762 en, als u alleenstaande bent, € 429. 
 • Alle bedragen die genoemd staan zijn vaste bedragen, tenzij anders aangegeven. Iedereen heeft dus bijvoorbeeld recht op een algemene heffingskorting, die in hoogte enkel van leeftijd afhankelijk is en niet van inkomen of andere zaken.  Of u deze volledig uitgekeerd krijgt hangt wel van inkomen af. Meer daarover vindt u hier.

Specifieke voorwaarden per heffingskorting, voor zover dit van toepassing is

2. Arbeidskorting

Deze is afhankelijk van leeftijd en inkomen. De inkomensafhankelijkheid wordt uitgedrukt in termen van de arbeidskortingsgrondslag of, tegenwoordig, arbeidsinkomen. Dit is het totaal van winst uit onderneming, loon of inkomsten uit overige werkzaamheden dat u door tegenwoordige werkzaamheden verdient. Per 2010 worden uitkeringen uit de levensloopregeling niet meer tot het loon uit tegenwoordige arbeid aangemerkt als ze worden ontvangen door een werknemer die aan het begin van het jaar 61 of ouder is. Deze vallen in dat geval dus ook niet onder het arbeidsinkomen.
De arbeidskorting is bij mensen jonger dan 65 jaar de som van:

 • 1,723% van het arbeidsinkomen, tot een maximum van € 161 en
 • 12,319% van het arbeidsinkomen boven € 9.262.
 • Tot een arbeidsinkomen van € 21.059 loopt dit op tot maximaal € 1.611.
 • Vanaf een arbeidsinkomen van € 45.181 wordt dit vervolgens afgebouwd met 1,25% van het inkomen boven die grens, tot een minimum van € 1.532.

Voor mensen van 65 jaar en ouder geldt dat de arbeidskorting de som is van:

 • 0,795% van het arbeidsinkomen, tot een maximum van € 74
 • 5,657% van het arbeidsinkomen boven € 9.262.
 • Tot een arbeidsinkomen van € 21.059 loopt dit op tot maximaal € 740.
 • Vanaf een arbeidsinkomen van € 45.181 wordt dit vervolgens afgebouwd met 0,574% van het inkomen boven die grens, tot een minimum van € 704.

4. Doorwerkbonus

Deze is eveneens afhankelijk van leeftijd en inkomen. Voor mensen die aan het begin van het kalenderjaar de leeftijd hebben bereikt van:

 • 62 jaar, is de doorwerkbonus 1,5% van het arbeidsinkomen boven € 9.262
 • 63 jaar: 6% van het arbeidsinkomen boven € 9.262
 • 64 jaar: 8,5% van het arbeidsinkomen boven € 9.262
 • 65 of 66 jaar: 2% van het arbeidsinkomen boven € 9.262
 • 67 jaar en ouder: 1% van het arbeidsinkomen boven € 9.262.

Verder gelden nog de in de tabel genoemde maximumbedragen.

5. Inkomensafhankelijke combinatiekorting

Deze geldt voor de minstverdienende fiscale partner of alleenstaande ouder indien deze

 • Een arbeidsinkomen heeft van meer dan € 4.814 of in aanmerking komt voor de zelfstandigenaftrek, en
 • Minstens zes maanden een kind dat in het begin van het jaar jonger dan 12 was op zijn of haar woonadres heeft ingeschreven bij het GBA.

Het vaste gedeelte wordt aangevuld met 4% van het arbeidsinkomen boven € 4.734, tot de in de tabel vermelde maximumbedragen.

6, 7. (Aanvullende) alleenstaande-ouderkorting

Deze geldt voor alleenstaande ouders. De definitie die de Belastingdienst hanteert: een alleenstaande ouder is iemand die:

 • Meer dan zes maanden geen partner in het betreffende jaar;
 • Een kind onderhoud van jonger dan 16, die op het woonadres bij het GBA staat ingeschreven; en
 • Daarnaast geen anderen in de huishouding dan kinderen tot 27 jaar.

Het vaste gedeelte wordt aangevuld met 4,3% van het arbeidsinkomen, tot de in de tabel vermelde maximumbedragen. Voor mensen ouder dan 65 geldt een percentage van 1,98.

10, 11. (Alleenstaande) ouderenkorting

Belastingplichtigen ouder dan 65 en met een loon of uitkering op jaarbasis van niet meer dan € 35.450 krijgen automatisch van hun werkgever of uitkeringsinstantie een heffingskorting van € 762.
Indien een AOW-pensioen voor een alleenstaande of alleenstaande ouder wordt ontvangen heeft u ook recht op een alleenstaande-ouderenkorting van € 429. Hiervoor geldt geen inkomensgrens.

Een uitgebreide uitleg van hoe u heffingskortingen kunt aanvragen en welke criteria er gelden voor de hierboven niet genoemde heffingskortingen vindt u hier.

©HenkX, augustus 2012
Laatste update: 13 december 2012

Tip: alle bepalingen op een rijtje? Lees ook: Heffingskortingen: waar heeft u recht op en hoe werkt het?

14/12/2012 00:07

Reacties (7) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.
23/08/2012 21:02
Verdomd goede en nuttige informatie!
Dit bewaar ik dus.
HenkX tegen Theun50
23/08/2012 21:21
Graag gedaan! en bedankt voor je reactie; 't was precies omdat ik me eens afvroeg hoe het precies zat dat ik bij dit artikel kwam;)
23/08/2012 18:53
Hiervoor geld het zelfde als de vorige,printen.
Pork geeft de DUIM.
DRIMPELS.
HenkX tegen DRIMPELS
23/08/2012 21:20
Dank je, blij dat het goed overkomt!
23/08/2012 17:00
interessant artikel.
duim
23/08/2012 16:40
Goed overzicht bewaar ik! duim taco
23/08/2012 15:38
En ook deze.. heel handig!