Alle kenmerkende aspecten voor het examenvak geschiedenis volgens de exameneisen

Door H_justin gepubliceerd op Monday 20 January 18:57

Hieronder een overzicht van alle kenmerkende aspecten volgens de exameneisen voor het examenvak geschiedenis voor VWO. Onder andere te gebruiken bij de methodes 'MEMO' en 'Geschiedeniswerkplaats'.

 1. De levenswijze van Jagers-Verzamelaars
 2. Het ontstaan van landbouw en landbouwsamenlevingen.
 3. Het onstaan van de eerste stedelijke gemeenschappen.
 4. De ontwikkeling van wetenschappelijk denken en de ontwikkeling van het denken over burgerschap en politiek in de Griekse Stadsstaat.
 5. De klassieke vormentaal van de Grieks-Romeinse cultuur.
 6. De groei van het Romeins Imperium, waardoor de Grieks-Romeinse cultuur zich in Europa verspreidde.
 7. De confrontatie tussen de Grieks-Romeinse cultuur en de Germaanse cultuur van Noordwest-Europa.
 8. De ontwikkeling van het jodendom en het christendom als de eerste monotheïstische godsdiensten.
 9. De verspreiding van het christendom in geheel Europa.
 10. Het ontstaan en de verspreiding van de islam.
 11. De vrijwel volledige vervanging in West-Eruropa van de agrarische-urbane cultuur door een zelfvoorzienende agrarische cultuur, georganiseerd via hofstelsel en horigheid.
 12. Het ontstaan van feodale verhoudingen in het bestuur.
 13. De opkomst van handel en ambacht die de basis legde voor het herleven van een aragrisch-urbane samenleving.
 14. De opkomst van de stedelijke burgerij en de toenemende zelfstandigheid van steden.
 15. Het conflict in de christelijke wereld over de vraag de wereldlijke of de geestelijke macht het primaat behoorde te hebben.
 16. De expansie van de christelijke wereld naar buiten toe, onder andere in vorm van Kruistochten.
 17. Het begin van staatsvorming en centralisatie.
 18. Het begin van de Europese overzeese expansie.
 19. Het veranderende mens- en wereldbeeld van de Renaissance en het begin van een nieuwe wetenschappelijke belangstelling.
 20. Een hernieuwde oriëntatie op het erfgoed van de klassieke Oudheid.
 21. De protestantse reformatie die splitsing van de christelijke kerk in West-Europa tot gevolg had.
 22. Het conflict in de Nederlanden dat resulteerde in de stichting van een Nederlandse staat.
 23. Het streven van vorsten naar absolute macht.
 24. De bijzondere plaats in staatkundig opzicht en de bloei in economisch en cultureel opzicht van de Nederlandse republiek.
 25. Wereldwijde handelscontacten, handelskapitalisme en het begin van een wereldeconomie.
 26. De Wetenschappelijke Revolutie.
 27. Rationeel optimisme en een 'verlicht denken' dat werd toegepast op alle terreinen van samenleving, godsdienst, economie en sociale verhoudingen.
 28. Voortbestaan van het Ancien Régime met pogingen om het vorstelijk bestuur eigentijdse verlichte vorm te geven (verlicht absolutisme)
 29. Uitbouw van de Europese overheersing, met name in de vorm van plantagekoloniën en de daarmee verbonden transatlantische slavenhandel en de opkomst van het abolitionisme.
 30. De democratische revoluties in westerse landen met als gevolg discussies over grondwetten, grondrechten en staatsburgerschap.
 31. De opkomst van de politiek-maatschappelijke stromingen nationalisme, liberalisme, socialisme, confessionalisme en feminisme.
 32. Voorschrijdende democratisering met deelname van steeds meer mannen en uiteindelijk ook vrouwen aan het politiek proces.
 33. De Industiële Revolutie die in de westerse wereld de basis legde voor een industriële samenleving.
 34. Discussies over de 'sociale kwestie'.
 35. De opkomst van emancipatiebewegingen.
 36. De moderne vorm van imperialisme die verband hield met de industrialisatie.
 37. De rol van moderne propaganda- en communicatiemiddelen en vormen van massaorganisatie.
 38. Het in praktijk brengen van de totalitaire ideologieën: communisme en facisme/nationaalsocialisme.
 39. De crisis van het wereldkapitalisme.
 40. Het voeren van twee wereldoorlogen.
 41. Racisme en discriminatie die leidden tot genocide, in het bijzonder Joden.
 42. De Duitse bezetting van Nederland.
 43. Verwoestingen op niet eerder vertoonde schaal door massavernietigingswapens en de betrokkenheid van de burgerbevolking bij oorlogvoering.
 44. Vormen van verzet tegen het West-Europese imperialisme.
 45. De dekolonisatie die een eind maakte aan de westerse hegemonie in de wereld.
 46. De verdeling van de wereld in twee ideologische blokken in de greep van een wapenwedloop en de daaruit voortvloeiende dreiging van een atoomoorlog.
 47. De eenwording van Europa.
 48. De toenemende westerse welvaart die vanaf de jaren zestig van de 20ste eeuw aanleiding gaf tot ingrijpende sociaal-culturele veranderingsprocessen.
 49. De ontwikkeling van een pluriforme en multiculturele samenlevingen.

Klik hier voor samenvattingen/begrippenlijsten uit de methode 'Geschiedeniswerkplaats' en klik hier voor samenvattingen/begrippenlijsten uit de methode 'MEMO'.

____________________________________________________________________________________

Gemaakt door: H_Justin
Op dit artikel zit Copyright.
Dit artikel is geschreven tbv opleiding.

____________________________________________________________________________________

Reacties (1) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.
Interessante reeks. Moet ik eens doorgaan.