Public

Geschiedeniswerkplaats samenvatting: de tijd van jagers en boeren (VWO)

H_justin > Geschiedenis samenvattingen (geschiedeniswerkplaats)

 

 

Samenvatting hoofdstuk 1: De tijd van jagers en boeren

Klas: VWO

 

§1.1   Het leven van jager-verzamelaars

 • Kenmerkend aspect: De levenswijze van jagers-verzamelaars
 • Samenleving van jagers-verzamelaars:
 1. Mannen vingen vis en jagen.
 2. Vrouwen verzamelden eetbare planten en zorgen voor de kinderen.
 • Groepen:
 1. 10-25 personen
 2. Woonden in tijdelijke verplaatsbare kampen in tenten/hutten.
 • Door ervaring van generaties wisten de jager-verzamelaars op welke plek voedsel bevond en welk voedsel eetbaar was.
 • ·Door ontdekkingen weten we dat jager-verzamelaars toen heel handig zijn geweest in het maken van werktuigen, beeldjes en grotschilderingen.

§1.2   Het ontstaan van de landbouw

 • Kenmerkend aspect: Het ontstaan van landbouw en landbouwsamenlevingen
 • Landbouwrevolutie:
 1. De uitvinding van de landbouw waardoor jager-verzamelaars niet meer afhankelijk waren van het jagen en boeren werden.
 2. Is begonnen in de vruchtbare halvemaan. (= bij het Nijldal, daar heeft het eerste gerst/tarwe gegroeid)
 3. Er ontstond veeteelt.
 4. Op verschillende plekken in de wereld ontstond een landbouwrevolutie.
 • Agrarisch =Landbouw  (akkerbouw, veeteelt, tuinbouw en bosbouw)
 • Cultuur:
 1. Oorspronkelijk = gebouwen van gewassen. (de natuur wordt daar mee in cultuur gebracht.
 2. Nu = beschaving (de totale manier van leven)
 • Landbouwsamenleving:
 1. Een samenleving waarin de landbouw het belangrijkste middel van bestaan is.
 2. Boeren bleven op één plek.
 3. Er kwamen nieuwe uitvindingen (wiel, ploeg, aardewerken potten, brons)
 4. De landbouw verspreidde zich snel naar India, Europa en Noord-Afrika door een goed klimaat en er geen barrières waren.
 5. Niet alle jager-verzamelaars namen de landbouw over. (de oogst kon mislukken of er was al veel voedsel in de buurt)
 6. Een succesvolle oogst betekende voor een grote groep mensen voor lange tijd voedsel.

§1.3   De eerste steden

 • Kenmerkend aspect: Het ontstaan van de eerste stedelijke gemeenschappen.
 • Tigris en Eufraat:
 1. Rivieren die door veel smeltwater buiten hun oevers traden en vruchtbare grond maakten.
 2. Boeren konden hier goed hun landbouw beginnen.
 3. Er kwamen dijken en een irrigatiesysteem.
 • Boeren gingen steeds meer oogsten en hadden teveel oogst over.
 1. Een deel van de boeren kon zich richten op ander werk.
 2. Er ontstond handel. (Het ene product werd geruild voor het andere product)
 3. Er ontstonden sociale verschillen.
 • Steden:
 1. Door de toename van de landbouwproductie ontstonden er steden.
 2. Hetzelfde als bij ons dorpen.           
 • Beschaving:
 1. In de Prehistorische tijd: ontwikkeling van cultuur.
 2. Er kwamen tempels.
 3. Priesters voerden rituelen uit, coördineerden werkzaamheden en hielden toezicht op de verdeling van graan en op handel.

 

Begrippen zijn dikgedrukt aangegeven en kernmerkende aspecten dikgedrukt/onderstreept.

_________________________________________________________________________

Gemaakt door: H_Justin

Op dit artikel zit Copyright.

_________________________________________________________________________

18/10/2013 13:51

Reacties (1) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.
28/10/2012 11:26
handig overzicht voor scholieren ;-)