Waarde van een concurrentiebeding

Door Mark Medema gepubliceerd op Monday 30 December 16:15

Een concurrentiebeding en de waarde daarvan, wie heeft er baat bij en wat is de effektieve waarde ervan om zo'n beding in het arbeidscontract te zetten voor de werkgever.

Waarom een concurrentiebeding:

In principe is het concurrentiebeding in het leven geroepen om de 'geheimen' en bedrijfsinformatie van de werkgever te waarborgen, immers als een werknemer vertrekt en alle waardevolle informatie doorgeeft dan is de concurrentie volledig van alles op de hoogte.

Over het algemeen gaat er een preventive werking uit van dit beding.

 

Waarde van een concurrentiebeding:

Een concurrentiebeding is eigenlijk alleen waardevol als de inhoud ervan is afgestemd op de werkzaamheden die de werknemers als zijn werkzaamheden beoefend. Over het algemeen is een concurrentiebeding zo algemeen opgeschreven en meestal als een artikel in het arbeidcontract vermeld dat de echte werking ervan bijna geen waarde heeft.

Bij een automatische verlenging van het arbeidscontract zal wederom een concurrentiebeding moeten worden afgestemd op de daadwerkelijke werkzaamheden en dit is ook het geval wanneer er een functieaanpassing plaatsvindt binnen de contractperiode.

 

NIet tekenen of wel tekenen?

Over het algemeen is er geen keuze omdat de werknemer graag aan het werk wil en de werkgever dit artikel niet wil laten vallen, uitzonderingen daargelaten natuurlijk. Het is dus zaak om het artikel goed te lezen en bij onduidelijkheden zeker aan de bel te trekken.

Mocht het zo zijn dat je wel getekend hebt en later toch niet zo'n goed gevoel erbij hebt dan is de enige mogelijkheid om het beding te laten schorsen bij de rechtbank. De rechtbank zal kijken naar de belangen van de werkgever maar het kan niet zo zijn dat de werknemer door dit beding belemmerd zal worden in zijn of haar werkzame leven.

 

Einde contract:

Indien de werkgever het tijdelijke contract van de werknemer niet wil verlengen is de waarde van het concurrentiebeding nog minder waard geworden. Het is namelijk zo dat de rechtbank van mening is dat werkgever zijn voormalige werknemer niet in de weg mag staan om een nieuwe baan te vinden.

De afweging is ieder voor zich natuurlijk en elke situatie is weer anders.

 

Welke punten zijn van belang voor de rechter:

Bij de werkgever:

 • De werknemer kent bedrijfsgeheimen of beschikt over andere concurrentiegevoelige informatie.
 • Hij/zij heeft veel persoonlijke contacten met relaties van het bedrijf.
 • Het dienstverband loopt al langere tijd.
 • De werknemer bekleedt een sleutelfunctie binnen het bedrijf.
 • De werknemer wil zelf ontslag nemen.
 • De werkgever heeft cursussen betaald voor de werknemer of op andere manieren geïnvesteerd in zijn of haar vakkennis.

Bij de werknemer:

 • Uw broodwinning. Dat is een zwaarwegend belang, dat in het gedrang komt als u door het concurrentiebeding niet of moeilijk nieuw werk kunt vinden, of een nieuwe baan dreigt kwijt te raken.
 • U kunt u verbeteren. Bijvoorbeeld een hogere functie krijgen en/of meer gaan verdienen.
 • U bent maar kort bij de oude werkgever in dienst geweest en/of er was sprake van een tijdelijk dienstverband.
 • Uw werkgever heeft u zelf ontslagen.
 • De beperkingen in uw concurrentiebeding zijn 'onredelijk belastend'. Dat kan bijvoorbeeld gelden voor extreem lange periodes waarbinnen u niet voor een concurrerend bedrijf mag werken. Of een te ruime omschrijving van de werkzaamheden, of een te weidse geografische beperking. 
 • U heeft zo'n goede relatie met bepaalde klanten, of bent zo waardevol voor hen, dat deze klanten u op eigen initiatief volgen of overstappen naar uw nieuwe werkgever of bedrijf.

 

In mijn ogen is dit een achterhaald beding en daardoor volstrekt overbodig voor de meeste werknemers.

 

 

 

Reacties (2) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.
Hangt sterk af van de uitgeoefende functie. Uiteindelijk is het concurrentiebeding dan ook niet bedoeld voor mensen op de werkvloer, maar juist voor het middenkader en management. Deze medewerkers zouden met hun kennis van zaken, producten en cliënten met het bedrijf kunnen concurreren en klanten kunnen afsnoepen. In onze "cover your ass"-maatschappij wordt dit beding nu te pas en te onpas gebruikt om alle eventuele risico's maar uit te bannen. Effect heeft het dan eigenlijk niet meer.
100% met je eens, ze zijn er in doorgeslagen.