Nederland beter Pork zegt: kleine leugens grote leugens en de rijksbegroting 187.

Door DRIMPELS gepubliceerd op Saturday 07 December 20:41

187.

  DRIMPELS-  vraagt zich af.

Uit de serie Meer van Minder of Minder van Meer.

   

Les 10 :van de Nederland beter academie.
DRIMPELS zegt:

Kleine leugens, grote leugens en rijksbegrotingen

28-2-2012

Het stond niet met grote koppen in de krant.

Daarvoor was – toch wel opmerkelijk - het nieuws blijkbaar niet belangrijk genoeg.

Pork zegt:ik heb het over de opheffing van het Spaarfonds AOW per 1-1-2012.

Het Spaarfonds AOW: in 1998 opgericht door het kabinet Kok  met het oog op de toekomstige financiering van de AOW.

Vanwege de op handen zijnde vergrijzing begreep de regering dat het belangrijk was om te gaan sparen voor het toenemende beroep op de AOW vanaf 2015.

Pork zegt: om die reden diende elk jaar een flink bedrag in het spaarfonds te worden gestort.
Zo gezegd, zo gedaan.

In de jaarlijkse begrotingen van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid kunnen we lezen hoeveel miljard elk jaar in het fonds wordt gestort.

Dat waren geen misselijke bedragen, zodat in 2011 al het lieve sommetje van € 50 miljard in het fonds zat.

Pork zegt: dat klinkt absoluut niet verkeerd.

Dankzij een regering die deed wat een regering moet doen, namelijk vooruitzien.
De oorspronkelijke doelstelling was om in 2020 zelfs een bedrag bij elkaar gespaard te hebben van maar liefst € 112 miljard.

Maar in plaats van door te sparen is het spaarfonds dus per 1-1-2012 opgeheven.

De vraag is: waarom?

Hebben we zoveel financiële meevallers dat sparen niet meer hoeft?

Dat lijkt me toch nauwelijks het geval.


Waarom dan toch de opheffing van het AOW  spaarfonds? En wat wordt er gedaan met die   € 50 miljard die erin zit?

Gaat dat soms naar Griekenland?

Pork zegt: nee, het geld gaat niet naar Griekenland.

Het geld gaat nergens heen, simpelweg omdat er helemaal geen geld is.

Ja, op papier is er € 50 miljard, maar in de praktijk is er niks, noppes, nada.

Hoe dat kan? Simpel, er is nooit daadwerkelijk gespaard.

Het Spaarfonds AOW  blijkt slechts een spaarfonds op papier te zijn geweest, een zogeheten virtueel fonds, dat alleen ten doel had om tot uitdrukking te brengen dat we echt geld opzij moesten zetten voor later.

Pork zegt: maar dat werd dus niet gedaan.

Want als er wel gespaard zou zijn, dan had de overheid daarvoor geld moeten lenen en was het begrotingstekort nog groter geweest dan nu.

Het was dus slimmer om niet te sparen dan om dat wel te doen.

En omdat het fonds leeg is gebleven, kan het nu net zo goed worden opgeheven.

 

Onbegrijpelijk? Nee, politieke logica.

Pork zegt: Tja, wat moet je nu vinden van deze hele gang van zaken?

Prof. dr. Bas Jacobs, hoogleraar economie en overheidsfinanciën aan de Erasmus School of Economist van de Erasmus Universiteit Rotterdam, is duidelijk in zijn oordeel.

Hij noemt het AOW spaarfonds je reinste volksverlakkerij.

Talloze burgers verkeerden, of verkeren nog steeds, ten onrechte in de veronderstelling dat extra middelen zijn gereserveerd voor de AOW.

Terwijl dat niet het geval is, aldus Jacobs  vorig jaar in zijn weblog.

Zijn collega prof. mr. Flip de Kam,  emeritus hoogleraar Economie van de publieke sector aan de Rijksuniversiteit Groningen, schreef al in 1999.

De instelling van het fonds is een vorm van ‘zwendel’  met de overheidsfinanciën zonder weerga.

 

Pork zegt:  en in 2004,de hele constructie was echter niet meer dan een staaltje van superieur kiezersbedrog.


Dat vindt ook Paul Ulenbelt, Tweede Kamerlid voor de SP, zo blijkt bij de behandeling van het wetsvoorstel om het spaarfonds AOW op te heffen.

Volgens hem is de bevolking voor de gek gehouden.

Maar zijn collega’s van de andere fracties alsmede verantwoordelijk minister Kamp  van SZW vonden echter dat er niets aan de hand was.

Ulenbelt maakt zich volgens hen ten onrechte boos en VVD-kamerlid Ineke Dezentjé Hamming-Bluemink  biedt hem zelfs een lesje boekhouden en rijksbegroting aan.

Niet bekend is of de hoogleraren Jacobs en De Kam  daarbij mogen aansluiten.


Pork zegt: De moraal van het verhaal: niet alles is wat het lijkt.

 

Pork zegt: we kennen natuurlijk het gezegde.

Je hebt kleine leugens.

Je hebt grote leugens.

En je hebt statistieken.

Aan dat rijtje kunnen we nu dus en je hebt ‘Rijksbegrotingen’ toevoegen.

Toegegeven, in dit geval wisten veel begrotingsspecialisten en Kamerleden wel hoe het werkelijk zat, maar de doorsnee Nederlandse burger wist het niet.

Die dacht dat de overheid flink spaarde voor z’n oude dag en dat blijkt dus gewoon niet waar te zijn.
Pork zegt:  (Deze gang van zaken roept overigens wel de vraag op of en zo ja, hoeveel lege fondsen ons land nog meer kent.)

Het is de taak van de Tweede Kamer om door de regering gepresenteerde cijfers te controleren, maar zoals ik al eerder meldde, de meeste Kamerleden zijn daartoe helemaal niet in staat.

Zij missen de inhoudelijke kennis of de tijd om een en ander minutieus te beoordelen.

 

Pork zegt: dat is natuurlijk spijtig, maar wel te begrijpen.

 

Maar wat moet je als burger nu vinden van volksvertegenwoordigers die wel weten dat er met cijfers wordt gegoocheld, die dus weten dat de bevolking wat op de mouw wordt gespeld, die weten dat er niet daadwerkelijk wordt gespaard, die weten dat de last bij de volgende generatie terechtkomt, maar die toch die boekhoudkundige truc accepteren alsof het de normaalste zaak van de wereld is.

 

Pork zegt: wat moet je daarvan nu vinden.

Is het inderdaad echt normaal, zoals Ulenbelt te horen krijgt, of hebben de hoogleraren Jacobs en De Kamgelijk en is wel degelijk sprake (geweest) van volksverlakkerij en kiezersbedrog?

Het is een feit dat overheidsbeleid steevast wordt verantwoord met behulp van een heleboel cijfers.

Maar de gang van zaken rond het spaarfonds AOW  maakt duidelijk dat we als burger gewoon niet weten of het beeld dat met die cijfers wordt geschetst, feitelijk juist is.

 

Pork zegt: misschien wel, misschien niet.

 

De verleiding om met cijfers te goochelen om een gewenst politiek doel te bereiken, is – zo is nu wel gebleken – ook in dit land groot.

Zo groot, dat wat mij betreft de tijd definitief voorbij is dat zowel de opstellers van die cijfers als hun parlementaire controleurs op hun mooie blauwe ogen kunnen worden vertrouwd.

Ook op het gebied van loonheffingen hebben we de afgelopen jaren de nodige wijzigingen en wijzigingsvoorstellen langs zien komen.

Elke keer opnieuw wordt met cijfers onderbouwd dat de wijzigingen zullen leiden tot heel veel voordeel voor werkgevers, zowel administratief als financieel.

Maar werkgevers zeggen dat ze daar in de praktijk nog nooit iets van hebben gemerkt.


Pork zegt:hoe zou dat nou toch komen?

Zou al dat voordeel misschien in een spaarfonds worden gestopt?
 

www.Nederlandbeter.nl /onze kernpunten.

 

 

Uit de serie:                        Meer van minder en Minder van meer.

DRIMPELS zegt: Nu we toch in de toekomst kijken.

God schiep de man het eerst.

Je hebt nu eenmaal een ruwe schets nodig.

 Voor je een  meesterwerk kunt maken.

 

Pork zegt:

Een man rent voortdurend achter jonge meiden aan.

En dat is net zo als met een hond.

Die rent achter auto’s aan.

Maar als hij er een te pakken heeft.

Weet hij toch niet wat hij ermee moet doen.

 

DRIMPEL van de week.

Waarom houden mannen van liefde op het eerst gezicht?

Dat bespaart tijd en geld met flirten.

En bloemen, etentjes etc.

g.storm.

Reacties (11) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.
Raar dat andere partijen haast niet gerageerd hebben alleen de SP.
DUIM van de kei.
Het is een schande dat ons geld ineens niet meer bestaat, gewoon een lege huls.
NLB doe er wat aan.
DUIM van Moortje.
Ik sluit mij aan bij Theun... Politieke Leugica!
uw schrijfkunsten zijn erg bijzonder. Heb hier veel van geleerd. ik ben blij dat ik heb mogen genieten van zo'n artikel
Het gerommel met cijfers is bedoeld om ons zand in de ogen te strooien. Dat blijkt maar weer. De betrouwbaarheid van deze cijfers zijn idd twijfelachtig.
Nu weet ik ook waar al die meevallers van vriend Zalm vandaan kwamen.
Ik heb overigens een virtueel tekort op mijn prive begroting. Zal ik ook maar een fonds voor oprichten enhet tekort daar in storten.
Wij doen dus niet onder voor de Grieken, Spanjaarden en Italianen?
Ik bedoel; liegen en bedriegen, vandaar die Leugica!