Wat zouden de Arabieren zijn zonder islam?

Door Zeynep gepubliceerd op Sunday 05 January 16:31

Voor de komst van islam leefden de Arabieren in een moeras van onwetendheid en de Arabieren speelden geen enkele rol van betekenis op aarde en droegen geen eigen identiteit met zich mee. In Jemen werden zij enerzijds gedomineerd door de Perzen en anderzijds door Abbesinië. Destijds viel elke regering onder het bewind van de Perzen. In het noorden was Syrie nauw verbonden met het Byzantijnse stelsel welke ageerde onder het Byzantijnse regeringssysteem. Enkel het hart van het Arabische Schiereiland (hedendaags bekend als Saudi Arabië)  slaagde erin zich te ontworstelen van het  Byzantijnse systeem maar werd  gekenmerkt door de doctrine van tribalisme en verdeeldheid.

Met de komst van islam hadden de Arabieren voor het eerst in de geschiedenis een internationale rol van betekenis en hadden zij de mogelijkheid om furore te maken. Bovendien waren zij in staat hun machtspositie uit te breiden en zij bezaten een immense kracht om volledige imperiums van hun troon af te stoten en het leiderschap over te nemen van de valse,afwijkende koningen. Maar wat het meest mij opvalt is dat zij voor het eerst in de geschiedenis hun Arabisme vergaten. Zij vergaten het fanatisme te vechten voor nationalisme en tribalisme. De Arabieren herrinnerden zich dat zij van oorsprong enkel en alleen moslims waren. Zij droegen de boodschap van een krachtig en alomvattend credo welke zij verspreidden onder de mensheid met volledige clementie en compassie. Zij adopteerde geen enkele vorm van nationalisme en functionalisme  en droegen enkel en alleen de islamitische identiteit met zich mee. De Arabieren waren vanaf dat moment de exponenten van een Goddelijke ideologie welke de mensheid een Goddelijke, onaardse doctrine bood en deze te implementeren  als manier van leven. Zij verlieten hun huizen  enkel en alleen om te strijden voor de zaak van Allah . Zij stuwden niet voort achter een Arabisch rijk waar zij zich in luxe zouden kunnen wanen en werden eveneens niet gekenmerkt door enige vorm van arrogantie en hoogmoed.

Hun doel was niet om andere naties te onderdrukken nadat zij hen bevrijd hadden van het regeerstelsel van zowel de Byzantijnen als de Perzen. Het was een missie welke flagrant werd gedefinieerd door de leider van de moslims op dat moment; Rabaie ibn Amir. Hij richtte de volgende woorden vanuit  zijn hoofdkwartier naar de commandant van de Perzen: ‘Allah heeft ons bevolen uit te rukken  en de boodschap te verspreiden om zo de mensheid te beschermen tegen de aanbidding van afgodsbeelden en de aanbidding slechts naar Allah (swt) te richten en om de mensheid de beschermen tegen het tijdelijke vermaak van het wereldse leven zodat zij met smart uitkijken naar het eeuwige geluk van het hiernamaals en  ze te beschermen tegen de onderdrukking van andere religies zodat zij zullen houden van de gerechtigheid die islam ze biedt.’ Slechts op dat moment hadden de Arabieren een identiteit, macht en ferm leiderschap. Zij waren gezegend met macht en leiderschap zolang zij standvastig en steevast het rechte pad volgden. Maar  nadat zij afdwaalden en hun oppervlakkige nationalistische ideeen volgden en zij zich afwendden van het koord van islam werden zij overmand en bezweken zij onder de druk van andere  naties.

Allah verliet hen toen zij het koord van Allah (swt) verlieten en Hij (swt) verwaarloosden hen toen zij Hem (swt) verwaarloosden. Wat zijn de Arabieren zonder islam? Wat is de ideologie die zij aanboden, of welke zij de mensheid kunnen bieden wanneer zij islam verlaten? Welke waarde heeft een natie zonder een ideologie welke zij aan de mensheid kan presenteren? Naties die dit niet deden zoals de Tartaren welke hoogtij vierden in het oosten en de Berbers die de Romeinen in het westen overrompelden waren gedoemd te falen en uiteindelijk faalden zij en hebben niet lang de glorie kunnen behouden. Zij werden werden geassimileerd door de naties welke zij veroverden. De enige ideologie die de Arabieren presenteerden aan de mensheid en vooruitsrevend was voor de gehele mensheid was islam welke hen hoogtij deed vieren en ze verhief tot de meest vooruitstrevende natie met een ferm leiderschap. Wanneer zij het koord van islam loslaten zijn zij gedoemd te falen en hebben zij niet langer meer het leiderschap in handen en zullen zij geen enkele rol van betekenis meer spelen in de menselijk historie.  De Arabieren moeten dit goed onthouden wanneer zij beweren het ware leiderschap voor de mensheid  in handen te hebben.  En het is enkel en alleen Allah die de leiding geeft aan ons zodat wij niet afdwalen van het rechte pad. En tot Allah is de terugkeer.

Reacties (0) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.