Samenvatting uitleg PDD-NOS

Door MATA gepubliceerd op Thursday 05 December 15:31

Gezien ik veel te maken heb met autisme in het werkveld heb ik maar een samenvatting gemaakt van de meest voorkomende vorm. PDD-NOS. De informatie komt allemaal van het boek : "Pedagogische adviezen voor speciale kinderen" door Trix van Lieshout.

 

PDD-NOS

 

= Pervasive Development Disorder, Not Otherwise Specified.

 • Voldoet niet aan alle criteria van een autistische stoornis of die criteria zijn in veel mindere mate aanwezig.
 • Sociale en communicatieproblemen kunnen verschillen in ernst en aantal.

 

DSM-IV-TR typeert PDD-NOS als het volgende:

= ernstige en pervasieve beperking in de ontwikkeling van de wederkerige sociale interactie samen met tekortkomingen in verbale en non-verbale communicatieve vaardigheden en non-verbale communicatieve vaardigheden of in combinatie met stereotype gedrag, interesse en activiteiten.

Kinderen met PDD-NOS:

 • Kunnen in eigen koers varen.
 • Zijn ongeïnteresseerd in anderen.
 • Hebben vaak afwijkende interesses.
 • Lijken niet te luisteren.
 • Zijn extreem eerlijk en recht door zee.
 • Kunnen ook angstig en driftig worden bij grote druk of onverwachte veranderingen.
 • Zijn emotioneel jonger dan leeftijdsgenoten.
 • Het sociaal begripsvermogen is beperkt.
 • Hebben weinig of geen vriendjes.
 • Werken liever alleen.
 • Hebben moeite met hulp vragen.
 • Zijn snel overbelast.

 

Klinische uitingsvormen en het niveau van het verstandelijk functioneren worden gekenmerkt door een triade van stoornissen.

= stoornissen in de sociale interacties( met name de wederkerigheid), in verbale en non-verbale communicatie en in de soepelheid, flexibiliteit van interesses en activiteiten.

 

 • De symptomen kunnen per individu en per ontwikkelingsfase sterk wisselen.
 • Bij jonge kinderen met autisme zijn de signalen vaak moeilijk te herkennen.
 • Kenmerkend is de manier waarop ze je betrekken in hun ontdekkingen en hun  spel, hoe ze naar het gezicht van de ouders kijken en of ze gevoelig zijn voor emoties van anderen.

 

 • Er zijn bange, kwetsbare, teruggetrokken jongeren die oogcontact vermijden en nauwelijks meedoen aan groepsactiviteiten.
 • Maar er zijn ook impulsieve jongeren die ondoordacht handelen.

 

 • Sommigen spreken helemaal niet= mutistisch.
 • Anderen met eigenaardigheden als echolalie of idiosyncrasie of ouwelijk, plechtstatig= praat veel maar er is geen dialoog.

 

 • Gedrag kan sterk afwisselen per situatie.
  bijv. thuis grenzeloos druk en op school zich afzijdig houden.
 • Ze hebben in het algemeen moeite om emoties bij anderen te herkennen en zich daaraan te passen en uiten hun emoties vaak op extreme wijze. Waardoor er snel moeilijkheden in de omgang met leeftijdsgenoten kunnen ontstaan.

 

PDD-NOS is een prikkelverwerkingsstoornis: de informatie wordt door subtiele hersenafwijkingen slechts gefragmenteerd opgenomen, waardoor die informatie niet goed word gecombineerd tot gehelen.

 • Grote verbindingen tussen de hersengebieden zijn wel intact zijn, maar niet de verbindingen tussen groepen zenuwcellen binnen een bepaald hersengebied, met name binnen de visuele schors. Daardoor zijn er gebreken in de waarneming: het brein is slechter in staat info te groeperen, wat nodig is om een globaal overzicht te krijgen.

Verstoorde waarneming:

 • Emoties kunnen niet juist worden geïnterpreteerd, omdat ze de aandacht niet goed kunnen focussen en te erg gericht zijn op details om het hele plaatje te verwerken.
 • Prikkels worden niet goed verwerkt , dus ervaren ze de wereld anders dan alle andere kinderen en kunnen niet afstemmen op de situatie.
 • Er wordt zeer gedetailleerd en fragmentarisch waargenomen, geheel word niet waargenomen en hebben moeite sociale betekenisverlening.
 • Zonder hulp van een volwassene kunnen ze zich moeilijk staande houden.
 • Geluid kan een vertraging hebben van 1/50 tot 1/20 van een seconde oplopen voor het aankomt in de hersenen.

Misinterpretatie van de omgeving.

= Vanwege de stoornis in de prikkelwerking roepen bij deze kinderen de prikkels uit de omgeving een hele heftige en dan weer te geringe reacties op.

 • Bijv. reageren nauwelijks op het branden van zichzelf, maar ineens heel heftig op het geluid van een stofzuiger.
 • Dit grillig beeld kan verwarrend zijn voor de omgeving. Die denkt dat het kind iets dus wel kan en het dus gaat om onwil en manipuleren. (gaat hier om onmacht)
 • Het is een patroon om zich te handhaven, ze snappen zichzelf meestal niet en kiezen dan de gemakkelijkste uitweg door via externaliseren te overleven.
 • In hun gedrag is alles té.
 • Er kunnen veel bijkomende problemen ontstaan, die niet typisch voor autisten zijn, maar wel vaak voorkomen. Zoals ongewone reacties op zintuigelijke prikkels, afwijkende motoriek, extreme, schijnbaar onlogische angsten, een disharmonisch ontwikkelingsprofiel en opvallende vaardigheden op een bepaald vlak, zoals geheugen, tekenen, musiceren of rekenen..

 

Sociale problemen:

 • Vallen vooral op te midden van leeftijdsgenootjes.
 • Slaan regelmatig de plank mis, wat vaak in allerlei pesterijen ontaardt.
 • Ze missen de ‘sociale antenne’, er is iets mis met de ‘innerlijke thermostaat’ die sociale alertheid en sociaal verkeer regelt.

 

Stoornissen in het ontwikkelingsverloop.

 • Verlopen vaak hortend en stotend.
 • Ontwikkelingsachterstand in sommige functies naast virtuositeit op andere, in niet ongewoon.
 • Er zijn ook vaak non-specifieke gedragsproblemen, zoals slaap- en eetproblemen of driftbuien.

 

Ligt op 3 gebieden:

 • Biologisch- lichamelijk
 • Cognitief.
 • Sociaal- emotioneel.

 

Biologisch- lichamelijk

Bepaalde kleine lichamelijke afwijkingen gaan samen met autisme.

Het gaat om subtiele lichamelijke afwijkingen zonder medische betekenis die geen cosmetische ingrepen rechtvaardigen.

Het gaat om een niet helemaal rechte pink, tenen die iets te ver uit elkaar staan, vergroeide oorlobjes, een hoger verhemelte, ogen die iets verder uit elkaar staan.

Het voorkomen van één enkele van deze afwijkingen zegt niets, maar vanaf een aantal van vier of meer bestaat een sterk verband met autisme.

 

Cognitieve

Moeite om belangrijke dingen van onbelangrijke informatie te onderscheiden. De te grote gerichtheid op details en concrete voorstellingen, het te letterlijk nemen van de taal , uit hun weerstand tegen verkenning van nieuwe leergebieden, het niet kunnen generaliseren van kennis naar andere situaties en niet flexibel kunnen hanteren of overschakelen naar andere strategieën.

 

Sociaal-emotionele

Komt voor uit angsten, afweer van contact, moeite met inschatten wat echt en niet echt is vanuit wens vervullend denken. Deze interne prikkels maken hen onbereikbaar voor informatie, voor instructie van buitenaf en ze kunnen heftig,  onvoorspelbaar gedrag vertonen. Door hun gerichtheid op zichzelf werkt een appel op de relatie ook niet goed.

 

Vind u het een goed artikel? Geef dan gerust een duim en/ of een reactie :)

 

Heeft u hiervan genoten en wilt u meer weten? Het volgende boek is heel erg uitgebreid hierover.

"Pedagogische adviezen voor speciale kinderen" door Trix van Lieshout.

 

 

 

 

Reacties (5) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.
Beste Marachan,
Dit is het derde artikel wat ik heb gelezen en opnieuw vind ik het van een bijzonder kwaliteit. Bijzonder jammer dat je artikelen zo weinig worden gelezen (als ik tenminste naar de reacties en duimen zie).
Ook nu weer mijn complimenten!
Dankuwel. Ik schrijf over vanalles waar ik mee te maken heb en wat ik interessant vind. Natuurlijk zou ik het leuk vinden als meer mensen het zouden lezen, maar ja.
Dank u wel! :)
Prachtige uitleg zowaar...
Prachtige uitleg zowaar...