x

Inloggen

Je bent nog niet ingelogd. Aanmelden of een nieuw account Registreren

Ouderschapsverlofkorting 2014 en ouderschapsverlof

Door Tips en trends gepubliceerd op Saturday 09 November 02:12

Het aanvragen van ouderschapsverlof zal nog tot en met 2014 mogelijk zijn, waarbij u ook recht heeft op ouderschapsverlofkorting. Vanaf 2015 zullen de ouderschapsverlofkorting en ouderschapsverlof afgeschaft worden, volgens het nieuwste regeerakkoord. Wat betekend dit voor u als ouder? En op hoeveel ouderschapsverlofkorting heeft u in 2014 recht? Hier vindt u alle informatie over ouderschapsverlof

 

Wat is ouderschapsverlof

Ouderschapsverlof is bedoelt voor alle ouders met een kind tot  8 jaar. De regeling is in het leven geroepen om ouders de kans te geven om meer tijd met hun kind door te brengen. Voor een kind met een beperking, zowel lichamelijk als geestelijk, voor minimaal 66% of aan een andere aandoening lijdt, dan geldt een verruiming van de leeftijdsgrens tot 21 jaar. Indien er sprake is van adoptiekinderen, stief- of pleegkinderen, dan hebben de ouders eveneens recht op ouderschapsverlof.

Ouders hebben recht op 26 weken ouderschapsverlof. Hoeveel uren verlof u op mag nemen is afhankelijk van het aantal uren die u per week werkt. Bij een fulltime baan op basis van een 40- uur werkweek, heeft u recht op 26 x 40 = 1040 uur ouderschapsverlof. Om te berekenen hoeveel uur u op mag nemen vermenigvuldigt u het aantal uren dat u per week werkt met 26. De uitkomst is het aantal uren dat u op mag nemen voor ouderschapsverlof.

 

 

Wanneer mag u ouderschapsverlof opnemen

In het Koninklijk besluit dat genomen is op 1 juli 1997 zijn een aantal voorwaarden opgesteld voor het opnemen van het verlof:

  • Als werknemer moet u minimaal 1 jaar in dienst zijn van de werkgever (dit kan ook deeltijds)
  • De werkgever mag ouderschapsverlof niet weigeren aangezien het wettelijk vastgelegd is
  • Ouderschapsverlof mag per kind maar eenmaal opgenomen worden
  • Het verlof mag opgenomen worden voor een kind tot en met 7 jaar. Wordt het kind tijdens het verlof 8 jaar, dan vervalt het recht op verlof in principe. De werkgever mag hiervoor uitzonderingen maken, maar is daartoe niet verplicht


 

Ouderschapsverlofkorting

Ouderschapsverlofkorting valt onder heffingskorting en kan direct verrekend worden met het belastbare bedrag waarop u recht heeft. Om in aanmerking te komen voor de ouderschapsverkofkorting moet er voldoende belasting betaald worden. Een eventuele overdracht van deze bijzondere heffingskorting overgedragen worden aan de partner, die echter ook voldoende bij moet dragen aan het betalen van belastingen om hiervoor in aanmerking te komen. Voor 2013 was het bedrag vastgesteld op € 4,24 per verlofuur. Dit bedrag komt overeen met 50% van het minimumloon zoals dit is vastgelegd in de wet.

 

Ouderschapsverlofkorting 2014

Ook in 2014 heeft u recht op ouderschapsverlofkorting. Het enige dat hiervoor nodig is is een verklaring van uw werkgever dat u daadwerkelijk ouderschapsverlof op hebt genomen. Het precieze bedrag waarop voor de ouderschapsverlofkorting 2014 is nog niet vastgesteld (dit gebeurd pas aan het einde van 2013), maar vaststaat dat het bedrag in elk geval minder zal zijn dan de € 4,24 per uur van 2013. Dit heeft te maken met het feit dat de regering bezig is de ouderschapsverlofkorting af te bouwen om deze uiteindelijk in 2015 helemaal af te schaffen.

 

Ouderschapsverlofkorting 2014 berekenen

Hoeveel de ouderschapsverlofkorting 2014 bedraagt hangt af van het aantal uren dat gewerkt wordt. Een klein voorbeeld ter illustratie:  

Indien u 40 uur per week werkt, dan heeft u recht op 26 x 40 = 1040 uur ouderschapsverlof. U vermenigvuldigt het aantal ouderschapsverlofuren met het vastgestelde bedrag € 4,24. Dit komt neer op 1040 x 4,24 = € 4409,60

Om in aanmerking te komen moet het loon in 2014 door de opname van het ouderschapsverlof lager liggen dan het ontvangen loon in 2013. Is uw loon in 2014 dus lager dan in 2013 dan heeft u recht op deze heffingskorting.

Indien u ervoor kiest om slechts enkele uren per week of maand op te nemen, dan komt u wellicht niet in aanmerking voor ouderschapsverlofkorting, omdat u evenveel of zelfs meer heeft verdiend dan het voorgaande jaar.

Het bedrag van de korting kan niet meer zijn dan uw belastbaar loon in 2013 minus uw belastbaar loon in 2014. Hierdoor krijgt u wellicht niet het volledige bedrag terug dat in het eerder gegeven voorbeeld berekend is.

 

 

Aanvragen ouderschapsverlofkorting

De aanvraag voor ouderschapsverlofkorting geschiedt via de belastingsdienst en valt onder de heffingskorting. Het is van groot belang om samen met de aanvraag ook de verklaring van de werkgever te kunnen overleggen.

 

Reacties (3) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.
Mijn dochter nam ook ouderschapsverlof en het kwam haar goed van pas - Ute was een baby met problemen en het ouderschapsverlof kwam goed van pas.
Ik weet niet of er in België ook veranderingen op til zijn?!
Hmmm, dat weet ik niet, als ik iets erover lees zal ik dit artikel in elk geval aanvullen
U bent niet ingelogd. Wilt u nu inloggen of een account aanmaken?
Dank voor de opfriscursus!