Woorden van hoop van Beatrix

Door Lucifall gepubliceerd op Tuesday 29 January 08:26

De Matrix van onze Ma-Trix. Rutte gaat even kort in de bijstand.

 

 

Woorden van hoop: De Matrix van onze Ma-Trix

Een gedicht uit de oude doos:


Spittend in de fotodoos van omaatjelief
toonbeeld van rust, reinheid en regelmaat
familiegeschiedenis glijdt door handen heen
een schaterlach meldt waar het op staat

Oma, sinds wanneer is Juul familie van mij?
Een glimlach met milde afkeurende blik
kind toch,  je dient respect te tonen
voor de moeder van ons vaderland
zij is ook moeder van jou en mij

Gisteren hoorde ik uw woorden weer
in aanwezigheid van Beatrix
wordt een concert verstoord
een mens in geestelijke nood
bestempelt als gestoord

Een schreeuw om aandacht
van de moeder des vaderland
een  hartenkreet
door eigen moeder niet gehoord
Lucifall


Ma-Trix, definitie volgens www.encyclo.nl:

“Hulpmiddel voor het vereenvoudigen van weergave en berekening van meerdimensionale verhoudingen tussen data die in veelvoudige afhankelijkheid van elkaar staan”

De vergelijking met onze moeder des vaderlands Ma-Trix gaat hier volledig op.
Ma Trix geeft goede signalen af!!

Ma Trix :  vereenvoudigt met heldere woorden de meerdimensionale verhoudingen.

 

De Matrix van Ma-Trix:

Harmonie met de medemens en met de natuur

Het feest van licht in duisternis roept de verwachting op van vrede en welbehagen. Juist vandaag kan het verlangen hiernaar ons helpen gevoelens van onvrede en onbehagen te overwinnen en ons in te zetten voor een leven in harmonie met de medemens en de natuur.”
Kan het nog mooier? Onze Koningin spreekt deze kerstwens uit: wij kunnen ons gevoel van onbehagen en onvrede overwinnen door met elkaar als mens in harmonie te leven. Harmonie ook met de natuur. Hele mooie woorden, die ver te zoeken zijn in ons huidige politieke klimaat. Alle beslissingen, welke genomen worden zijn juist in tegenstelling tot deze woorden. Er wordt in de verste verte niet meer nagedacht over harmonie met de medemens. De zwakkere groepen zijn verder ondergewaardeerd dan ooit. De natuur van ons land heeft daarnaast ook behoorlijk te lijden.

Onachtzaam omgaan met de natuur en oneerlijke verdeling bedreigen de maatschappelijke saamhorigheid

Met onze kostbare planeet wordt zorgeloos omgesprongen en wat zij ons geeft wordt slecht verdeeld. Armoede en ongelijkheid tasten de leefbaarheid aan en bedreigen maatschappelijke saamhorigheid. Zelfzucht en de hang naar overdaad maken blind voor schade aan onze natuurlijke omgeving en ondermijnen gemeenschapszin. Zicht op de eindigheid van wat de aarde ons kan geven en op de houdbaarheid van de samenleving raakt zoek.
Ons koningshuis mag nooit een politieke mening geven. Hier wordt dan ook heel subtiel verwezen naar de gemeenschapszin, welke door zelfzucht het onderspit moet delven. Een roep om medemenselijkheid en een roep om het in stand houden van onze natuur. Goed gezien Ma Trix! Zo zie ik het ook om mij heen gebeuren. En ik weet hoe het komt ook: door rechts!! Yeah! Het wordt wel met een smile gebracht weliswaar: U begrijpt Kunduz is een cadeautje! Rekenen is voor linkse ballen.. en van Geertje horen we plots niets meer, die laat nog steeds iets doorrekenen. Of we nu wel of niet uit de Euro moeten.

Eerlijk delen

Allen moeten kunnen méédelen in welvaart zodat het menselijk welzijn steeds wordt verbonden met het algemeen belang. Bovendien moet in elke besluitvorming de kwaliteit van de toekomst meetellen. Die ligt in beschermen van natuur en milieu, respect voor het culturele erfgoed en onderkennen van de immateriële waarden die zin geven aan beschaving. Met de afwegingen die nu worden gemaakt staat ook het leven van wie na ons komen op het spel; niemand mag daarvoor de ogen sluiten. Met kennis en informatie kunnen wij ons wapenen. Daarmee mag niet angst de drijfveer worden maar een nieuw gevoel van universele verantwoordelijkheid.

Kunnen wij hier nog iets aan toevoegen? Hier wordt overduidelijk weergegeven hoe onachtzaam wij met elkaar omgaan en hoe we onze natuur verwaarlozen. En ja, de kinderen, van nu, moeten daar mee dealen! Alles wat wij achterlaten blijft een erfenis voor de toekomst. Toekomstgericht denken. Het onderkennen van niet materiële waarden, die zin geven aan beschaving.
Allen moeten meedelen in welvaart, zoals gesteld wordt is echter met dit kabinet absoluut onmogelijk. Sinds dit kabinet er is leven er meer dan een miljoen mensen onder de armoedegrens.

 

Mark op snuffelstage in de bijstand

Ja, Meneer Rutte, u hoort het goed: ARMOEDE! U kent het niet, want volgens u bestaat het niet.

Ik weet wel een aantal bijstandsmoeders waar u eens een drietal maanden zou kunnen meedraaien in het huishouden.

Wel een euro per dag meenemen om bij te dragen aan de maaltijd, dan; de bijstandsmoeder moet dat nl. altijd doen. Daar koop je nu nog een appel en een peer voor, Meneer Rutte.

En o ja, als er nu een gaatje in je maatpak zit? Naalden zijn niet alleen gevaarlijk , omdat je erdoor geprikt kunt worden, maar ook duur Meneer Rutte. Dat wordt twee weken sparen om dat te kunnen aanschaffen of een dagje niet eten.

Dus aléé, dat wordt met een gat in het pak naar het werk. En laat nou stom toevallig juist dan die Bommelschoenen gaan lekken.. Geld voor verzolen, Meneer Rutte? Daar eet men een week of twee van in de bijstandscontrijen. Helaas, u zult in de regenachtige periode met lekke schoenen door het leven moeten gaan.

O ja, en als u dakloos bent? U bent niet geregistreerd? Jammer dan: STERF ALS HET KOUD WORDT!

Die bijstandsdame is het omhooggevallen gedrag bovendien bijzonder snel zat en kickt je de straat op. Dat gezeik van jou over ons rechtvaardige land was ze spuugzat. Zij kan namelijk niet meer werken,omdat ze de aanvullende verzekering niet meer kan betalen en zorg nodig heeft om überhaupt te kunnen functioneren.

Juist had je je laatste euro uitgegeven aan de maaltijd, die je overigens nog wel naar binnen hebt gewerkt. Want sociaal denken, dat kunnen ze namelijk in de bijstand.

Maar jee, Mark, daar sta je: je vervoegt je bij de daklozenopvang, maar je bent je id-kaart kwijt. Inmiddels ben je ook onherkenbaar, want geld voor scheermesjes, tja je kent het...geen armoede... 

"Nee Meneer, u kunt hier niet slapen, u bent niet geregistreerd als dakloze en kunt zich niet identificeren." Ineens geen spookambtenaar meer maar een spookburger. Vet balen! O nee, een cadeautje uit Kunduz?

 O ja je moet wel alles even lopend doen van de opvang van Amsterdam Noord naar Amsterdam Zuid....  Nog een cadeautje Mark!!!!,  OV is namelijk te duur voor een bijstandslijer zeker als deze zijn zwerversuitkering nog moet krijgen. Maar ja,...... geen ID en onherkenbaar, geen uitkering, je bent een spookburger nu. Bijkomend voordeel is dat hun narigheid niet geregistreerd wordt...

Doe het maar eens een paar maandjes.... Mister Geen Armoede, dan wil ik jouw lach wel eens zien verkrampen! 

Rutteke, that is how low you can go, door jullie rechtse ballen show!           

 

Terug naar de wijze inzichten van Ma Trix


Ze refereert verder naar alleen maar goede punten in mijn optiek.
-Kritisch en bewust kopen kan het hele aanbod van goederen en diensten beïnvloeden.

-Mensen die zich inspannen voor natuurbehoud en hun kinderen leren oog te krijgen voor.

-Oude en nieuwe media informeren ons en roepen op om verantwoordelijkheid te nemen, ieder op zijn eigen niveau.

-Wat begint in het klein kan uitgroeien tot een nieuwe cultuur van zorg om de toekomst. Wie de wereld wil veranderen, moet nu eenmaal beginnen bij zichzelf.”

 

Deze aanzetten brengen ons hoop, maar krijgen in de media helaas minder aandacht dan het aandachtspunt: geld en goed.

 

 

-De uitdaging blijft zelf iets te dóen, samen met anderen en in betrokkenheid op de gemeenschap. Overal nemen mensen nu reeds eigen initiatieven tot een meer bewuste manier van leven. Dat biedt hoop op een nieuw toekomstperspectief. Het zijn juist de jongeren die ons vandaag daartoe aansporen. Met kracht van overtuiging, moed en zelfvertrouwen zoeken zij medestanders en inspireren zij hun omgeving met een positief elan.

Als ik dit lees, denk ik dat Beatrix met de volgende lintjesregen wellicht een precedent kan scheppen.

Geen ambtenaar of hoge witte boorden meneren of dames voor het lintje.

Neen alleen de vrijwilligers, die werken namelijk met hun HART!!! Dit zijn de mensen die de omgeving een positieve elan geven.

Dit zijn de mensen, die zonder aandacht voor het eigen gewin een ander tegemoet komen. Deze mensen geven onze maatschappij vertrouwen, op deze mensen kunnen wij bouwen!


Mahatma Gandhi zei eens: 'De aarde heeft wel genoeg voor ieders behoefte maar niet voor ieders begeerte.'

O ja, Dhr Wilders heeft geconcludeerd dat Ma Trix zo bij Groenlinks zou kunnen. Ik weet nog een partij, in oprichting, waar deze dame als patrones erg mooi zou staan, ware het niet, dat ze dat niet mag.

NederlandBeter voor een rechtvaardig en duurzaam Nederland


Ma Trix, deze kerstboodschap kan mij maar één ding uit volle borst doen uitroepen:

Reacties (17) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.
heerlijk artikel, waar ik me zo in kan vinden, tijd voor actie, we gaan ervoor
Super artikel Lucifall! Ben het 300% met je eens! Rutte,, ik word al misselijk als ik die vent zie.. met zijn nep glimlach... kan zo meedoen aan revenge of the nerds..
Deze speech en de woorden van Rutte, die zegt dat de Nederlanders zelf iets moeten gaan ondernemen, en hij het waardeert dat mensen iets gaan ondernemen, opent nieuwe wegen! We zullen wel moeten! D
@ Henie: bedankt voor je reactie. Ik ga je artikel over de Ghandi teksten even lezen. de wijsheid van die man.......

@Benny-41 : bedankt voor je reactie!
Mee eens,niet een beetje,nee helemaal,duim is dan wel op zijn plaats
goed verhaal, had ook net wat geschreven over Gandhi pracht teksten zijn het!
Mooie kerstboodschap, alleen jammer dat het alleen een boodschap is. Waarom niet het voorbeeld geven en afstand doen van alle voordelen die ze in haar functie heeft. Dat zou de boodschap voor velen meer geloofwaardig maken.