De impact van een (geschreven) woord

Door Tips en trends gepubliceerd op Monday 05 November 14:38

De vrijheid die we hebben om te mogen schrijven wordt door velen vaak vergeten of uitgebuit, maar het is juist deze vrijheid die maakt dat Plazilla een succesvolle site is

Heel in het begin heb ik ooit eens een artikel op Xead geschreven met als titel: ‘De vrijheid van het schrijven op Xead.’ De vrijheid die we hebben om te mogen schrijven wordt door velen vaak vergeten of uitgebuit, maar het is juist deze vrijheid die maakt dat Plazilla een succesvolle site is.

 

Wat betekend vrijheid?

Wikipedia komt met de volgende omschrijving over vrijheid:

Vrijheid wordt meestal gezien als de mogelijkheid om te doen en laten wat men wil terwijl een ander dat ook kan, zowel in lichamelijke als in geestelijke zin.

Negatieve vrijheid is de "vrijheid van invloed van anderen". Deze vrijheid houdt verband met vrijheid en bevrijding, bijvoorbeeld van dwang, van vreemde overheersers, ziektes en waandenkbeelden.

Positieve vrijheid is de vrijheid de "vrijheid tot het inzetten van je eigen vermogen". Het is de mogelijkheid om te kiezen en het eigen leven in te richten. Het is de vrijheid waar men het over heeft wanneer het gaat over de vrije wil.”

Er wordt hierbij duidelijk onderscheid gemaakt tussen negatieve en positieve vrijheid. Hier op Plazilla mogen we ons gelukkig prijzen dat we de vrijheid hebben om zelf te kiezen waarover we willen schrijven. Toch dienen we er ons bewust van te zijn dat al onze artikelen verregaande gevolgen kunnen hebben...

 

De impact van een woord

Iedereen weet dat een woord, zowel positief als negatief een grote impact kan maken. Niet alleen op het eigen leven, maar vooral op het leven van anderen. Helaas worden we haast dagelijks geconfronteerd met voorvallen waarbij negatieve woorden een grote impact hadden op een mensenleven, dat wellicht hierdoor tot een einde is gekomen (jongeren die gepest worden, het niet meer aan kunnen en tenslotte zichzelf van het leven beroven).

Er zijn ook in de geschiedenis voorbeelden te over van woorden die een grote impact hadden op positieve wijze. Wat te denken van de woorden van Reagan:”Tear that wall down!” De Berlijnse Muur is inderdaad jaren later afgebroken. De woorden van Martin Luther King: ‘Í have a dream’ die een grote impact hadden op veel Amerikanen. Maar er zijn ook voorbeelden te over van negatieve woorden die destructieve gevolgen hadden zoals bijvoorbeeld tijdens de 2e Wereldoorlog waarbij Hitler wilde dat een ieder die niet blond was en blauwe ogen had uitgeroeid zou worden. Velen namen deze woorden ter harte, sloten zich aan bij Hitler en zijn trawanten en zodoende kwam er voldoende draagvlak voor een gruwelijke oorlog die zijn weerga niet kende.

 

Gesproken woorden kunnen vergeten woorden. Immers, we horen elke dag zo veel dat ons geheugen selectief te werk gaat en alleen de voor ons belangrijke zaken onthoudt. Het geschreven woord daarentegen blijft behouden. Het is, zeker op internet, door een ieder, op elk moment, waar ter wereld dan ook te lezen en te herlezen. Een geschreven woord zal minder snel in de vergetelheid geraken, daar het voldoende draagvlak heeft en ten allen tijde beschikbaar is. Wie zich waagt aan het schrijven van stukken met de bedoeling deze aan het wereldwijde web toe te voegen, diene zich hiervan bewust te zijn. De vraag die men zich daarbij zou moeten stellen: ‘welk impact gaan mijn woorden hebben?’

 

De vrijheid om op Plazilla te schrijven

Tim heeft gezorgd voor een site waarop wij, als schrijvers, de vrijheid hebben om geschreven woorden te publiceren en daarmee geld te verdienen. We zijn hierbij vrij om deze vrijheid op een positieve of negatieve manier te gebruiken, waarbij de gevolgen niet alleen voor ons zelf voelbaar zullen zijn, maar voor alle andere schrijvers en bovenal voor de lezers. Natuurlijk heeft Tim wel een aantal regels gesteld waaraan men zich als schrijver dient te houden, maar er zullen niet veel artikelen zijn die werkelijk niet door de beugel kunnen en geweerd zullen worden. Vermoedelijk vindt Tim het een kwestie van iemands eigen verantwoordelijkheid wat men al dan niet wil publiceren en zolang men niet daadwerkelijk grof wordt of over de scheef gaat, zal een artikel gewoon geplaatst worden.

Dat sommigen deze vrijheid wel erg ruim nemen, blijkt uit het feit dat laatst een artikel geplaatst is, dat bij menigeen de wenkbrauwen deed fronsen en mij de koude rillingen bezorgde (en dat wil wat zeggen, ik woon immers in een tropisch land). Een artikel dat een regelrechte vorm van dicriminatie was, met een dikke knipoog naar Nazi-Duitsland en hierbij ook nog eens de vrijheid van het zelf kiezen van een geloofsovertuiging te niet deed. Dit alles onder het mom van zelfrechtvaardigheid en het neerkijken op andersdenkenden. Hierbij is de vrijheid van het schrijven op Plazilla op negatieve wijze misbruikt. Dit kan zeer negatieve gevolgen hebben van lezers die via Google op Plazilla terecht komen.

Zou ik als lezer dit artikel als eerste lezen, dan zou dit een zeer negatieve indruk op mij achter laten en de volgende keer dat ik Plazilla zou zien, zou ik eerst goed over nadenken alvorens de site een volgende keer te bezoeken.

 

Het gewraakte artikel

Zoals reeds opgemerkt is het gewraakte artikel er eentje die beter niet gepubliceerd had kunnen worden. De schrijfster noemt zich in haar profiel christen en beoogt met haar artikelen anderen te bereiken met Gods Woord, echter heeft zij door het schrijven van het gewraakte artikel (moeten we toelaten dat Jehova’s getuigen kinderen krijgen?) het tegendeel gedaan. Hoe kan zij immers na dit artikel ooit nog hopen een Jehova te bereiken? En hoe kan men zich christen noemen en ondertussen willen bepalen wanneer iemand wel of geen kinderen mag krijgen? Is dit volgens de geloofsovertuiging van de schrijfster niet de wil van God of iemand al dan niet kinderen krijgt? Uiteindelijk is de titel veranderd, hetgeen de strekking van het artikel echter niet veranderd. De schrijfster vind dat kinderen van Jehova’s niet gelukkig zijn, geen liefde ontvangen en derhalve beter niet geboren kunnen worden. Hoe beperkt is het denken van zo iemand, als men de liefde naar een kind meent te kunnen afmeten aan het vieren van een verjaardag, het krijgen van een kado of het al dan niet vieren van Sinterklaas. Duidelijk wordt ook dat de schrijfster geen verder onderzoek gedaan heeft, anders zou zij weten dat Jehova’s dan wel geen verjaardag vieren, maar dat de kinderen wel degelijk kado’s krijgen. Over het al dan niet bloed krijgen is al veel gezegd, feit is dat de medische wetenschap een vervanging gemaakt heeft met dezelfde eigenschappen als bloed, dat echter geen bloed is van een andere persoon, waardoor mensenlevens gered kunnen worden, zelfs al zou men tegen een bloedtransfusie zijn.

Het is jammer dat mensen zeer kortzichtig zijn en niet verder durven of willen kijken dan hun eigen voordeur. De wereld gaat verder dan de eigen voordeur en derhalve dient men rekening te houden met andere mensen. Voor wie men vandaag de deur sluit, daar kan men morgen van afhankelijk zijn en dan is het nog maar de vraag of men dan ook de gewenste hulp kan verwachten.

 

Conclusie
We mogen blij zijn dat we in landen leven waar er geen beperking is in het gebruik van internet en dat we de vrijheid hebben om te schrijven waarover wij willen, maar houd hierbij wel rekening met de gevolgen die je geschreven woorden kunnen hebben. Benut tevens voldoende informatiebronnen om de zaken die je wilt publiceren te verifiëren, alvorens a la dol conclusies de wereld in te sturen, die wellicht op een verkeerde bron gebaseerd zijn. En maak vooral geen misbruik van de vrijheid die je hebt gekregen om op Plazilla te mogen schrijven.


Dus mensen: geniet van het schrijven en bedenk dat er genoeg mensen op deze aarde rondlopen die hier niet van kunnen genieten, mensen die niet weten hoe het voelt om fans te hebben, om een duim te krijgen, om reacties te krijgen op hun mening enz.

 

Reacties (20) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.
Het is onnodig te melden dat ik jehova´s ken die uitermate gelukkig zijn en hun kinderen een goed veilig en vrolijk thuis bieden.
Helder verwoord en volkomen mee eens.
Qua commentaar sluit ik me bij Alleen-16 aan.
Kaninchen Chapeau..
Bedankt voor deze bijdrage waar je in schitterende bewoordingen de vinger op de pijn hebt gelegd.
Mijn schatje zegt: 'dank je wel mie goedoe.... namaste.... '
Dank je wel ;-)
Heel mooi geschreven. Ik voelde me door het artikel van Rachel aangesproken, maar ik had het niet beter kunnen verwoorden.
Vrijheid van meningsuiting kan voor sommigen betekenen dat men wordt geschaad door die mening
Voor anderen is het welicht een middel om aan het denken te worden gezet.
Echter, wie voor God gaat spelen lijkt mij in alle gevallen een iets te hoge troon te hebben bestegen.
Precies, dat bedoel ik nou: Als je je christen noemt en denkt Gods plaats in te kunnen nemen... Dan houdt het voor mij op
Zeer goed verwoord, terecht verontwaardiging. Je opmerking i.v.m. bezoekers die eerst van Google komen klopt als een bus.
Konijntje uit het tropische land
weer een waar woord vanuit jouw konijnenhand
waarde vriendin vrijheid van meningsuiting is een groot goed
en misbruik daarvan maken is zeker uit de boze en niet goed
dat jij je liefelijke tandjes hier in zet
doe je goed en heel net
top mijn waarde konijnen vriendin
DUIM
Dank voor je lieve gedicht Wolf, en ja, konijnentanden kunnen behoorlijk scherp bijten ;-)