Vrijheid van discriminatie en tolerantie

Door Nescio gepubliceerd op Monday 05 November 05:19

Na het ontwaken vanochtend op Bali (een Hinduistische enclave in het grootste Moslimland ter wereld, Indonesië) vond ik een uitnodiging van Sandra om mee te schrijven aan de Zilla “Hoe vrij ben je als schrijver op Plazilla”, een Zilla die werd opgericht naar aanleiding van een Plazilla artikel met een al dan niet discriminerende titel op religieus gebied, waarbij tevens een sterke gelijkenis met een Nazi uitspraak van Goebbels over Joden werd geconstateerd.
 

Wat is discriminatie?

Discriminatie betekent letterlijk: “het maken van onderscheid”. In maatschappelijk en juridisch opzicht wordt dit iets meer genuanceerd: "het onrechtmatig onderscheid maken tussen mensen of groepen". De rechtmatigheid van discriminatie is daarbij afhankelijk van de context waarin de discriminatie plaatsvindt en van de machtspositie van de discriminerende.
 

Waar ligt de grens?

Een Ajaxied maakte op Plazilla Feijenoorders uit voor “kakkerlakken”. Die Ajaxied discrimineert, de fans van FC Groningen halen hun schouders op en de Feijenoorders zijn woest. De opmerking scoorde weinig reakties en haalde de kranten niet omdat de verontwaardiging over deze discriminerende opmerking te weinig collectief draagvlak heeft.

Een religieuze fundamentalist maakt andersdenkenden uit voor “kakkerlakken”. De verontwaardiging is nu ineens een stuk groter omdat hier het collectieve draagvlak werkelijk enorm is; een religieuze context is in onze ogen veel beladener dan een ‘sportieve’ context. Het gevaar voor escalaties is daarom dan ook vele malen groter. Maak als niet-moslim maar eens een opmerking over Mohammed.

Zie in dit verband ook mijn eerder artikel: polarisatie en tolerantie in religies


 

Wat vind ik?

Tegenover de ‘collectieve mening’ staat de ‘individuele mening’. Ik voel me gelukkig steeds minder beinvloed door de ‘collectieve mening’ dus ik voel me niet snel geneigd om mee te gaan huilen met de wolven in het bos en dat scheelt me enorm veel energie, energie die ik een stuk beter kan benutten.

Ik ben in principe tegen alle vormen van discriminatie en ongelijke behandeling - een onrecht waar ik persoonlijk altijd tegen zal ageren als ik ermee wordt geconfronteerd. Als schrijver op Plazilla probeer ik mijn mening altijd zo neutraal mogelijk probeer te formuleren, onderbouwd met argumenten en zonder anderen daarbij te willen kwetsen of discrimineren.

Maar ik ben er absoluut geen voorstander van om discriminatie te gaan verbieden. Niet-discrimineren is een kwestie van respect, en respect kun je nu eenmaal niet afdwingen door middel van wetgeving. 

De enige wetgeving die voor ons als Plazilla-schrijvers geldt, zijn de huisregels van Plazilla waar we ons allen aan geconformeerd hebben toen we lid zijn geworden en daaraan hebben we ons uiteraard ook te houden. Met name betreft dit de volgende Plazilla clausule:

Het is niet toegestaan om inhoud te plaatsen die van lasterlijke, beledigende, smadelijke, obscene, kwetsende, pornografische of gewelddadige aard zijn of die politiek, racistisch of xenofobisch geweld kunnen uitlokken. Ook is het niet toegestaan om Artikel en/of overige inhoud te plaatsen die in strijd zijn met de doelstellingen van Plazilla.com of met de geldende wet, regelgeving of fatsoensnormen.

We hebben onder elk artikel de icoon "misbruik melden" om een artikel waarvan we denken dat het deze clausule overtreedt, aan te geven. Tim beslist uiteindelijk of het betreffende artikel verwijderd wordt of niet.

Voor het overige geldt dat vrijheid van persoonlijke meningsuiting gecombineerd met persoonlijke waarden en normen een product oplevert dat in de ogen van anderen al dan niet als discriminerend kan worden opgevat.

Tolerantie en beheersing van impulsieve reakties (emoties) draagt er daarom ook toe bij dat de mening van een ander ander als ‘minder discriminerend beladen’ zal worden opgevat.

Als er dan al een aangescherpte wet tegen discriminatie zou moeten komen, dan toch zeker ook een wet voor tolerantie. Discriminatie en tolerantie zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Het is jammer dat er met fundamentalisten niet  te discussieëren valt. Fundamentalisten hebben altijd een uitgesproken mening en ze zijn en blijven heilig overtuigd van hun gelijk. Ze staan niet open voor de argumenten van andersdenkenden, ze negeren die argumenten dan ook steevast en meestal gaan ze (openbare) discussies angstvallig uit de weg. Er is bij hen alleen maar ruimte voor directief opgestelde ratio pro domo’s.

Een enkele keer laat de discriminerende fundamentalist zich wel eens verleiden tot een al dan niet publieke reactie, met name als er een stortvloed van protesten los is gebarsten op een geplaatst artikel. Die reaktie is dan meestal “dat het niet zo bedoeld was”. Ik beschouw zo’n reaktie als niets meer dan ‘een doekje voor het bloeden’ bedoeld om ‘het gezicht te redden’.

De energie van het gesproken/geschreven woord vertelt namelijk altijd de waarheid en verhult nooit de ware bedoelingen van de schrijver. Ik heb hierover eerder al eens een artikel geschreven.
> zie: De energie van het geschreven woord


Wat zegt de Tarot?

Wat een mens werkelijk denkt (hoofd) en voelt (hart) over een bepaald onderwerp, is vaak totaal verschillend met  hoe hij zich in confrontaties opstelt (gesproken/geschreven woord, mimiek).

Het relatie-spel’, een Tarot legging die ik al zo’n 15 jaar voor anderen doe, bewijst deze stelling onomstotelijk.
 

© 2012 Nescio, alle rechten voorbehouden
   publicatiedatum: 5 november 2012

 

Reacties (10) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.
Op alle punten ben ik het met je eens , ik zou er aan willen toevoegen dat een argument met kracht bedongen, geen enkel bewijskracht heeft..
Mooi doordacht!
Fraai artikel, en ook ik ben het grotendeels eens.
Er is echter wel één zinsnede die me opviel: "ik ben er absoluut geen voorstander van om discriminatie te gaan verbieden. Niet-discrimineren is een kwestie van respect, en respect kun je nu eenmaal niet afdwingen door middel van wetgeving. "
Really? Dus A) degene die gediscrimineerd wordt heeft het verdiend, dan had-ie het respect maar moeten afdwingen. B) Je kunt wel via de wet mensen een soort van morele gedragscode meegeven, net zoals we dat doen met de boodschap: moorden is verkeerd, enz. C) Of bedoel je wat anders? Bijv. dat zowel de huisregels als de wet (art 1 vd grondwet) het al verboden is, en het dus niet driedubbelop hoeft?
Bedankt voor je reaktie HenkX.
A) Nee, hier heb je mijn woorden onjuist geinterpreteerd. Juist als je iemand niet discrimineert dan toon je respect (tolerantie).
B) Dat klopt. Maar ondanks de wet dat je niet mag doden wordt er toch gedood - omdat een wet nu eenmaal niet in staat is om af te dwingen dat er niet meer gedood wordt. (de wet is dus niet in staat om af te dwingen respect te hebben voor andermans leven) - dat wetten zoiets niet kunnen afdwingen was de essentie in mijn betoog.
Door een wet kunnen overtreders (de respectlozen) echter wel gestraft worden, wat natuurljk een goede zaak is.
C) In vorige artikelen in deze Zilla klonk de roep om bepaalde artikelen te (kunnen) verwijderen omdat ze in de ogen van die schrijvers/reagerenden 'te discriminerend' zouden zijn. Wie die mening is toegedaan kon al van de "misbruik melden" icoon gebruik maken (zie mijn artikel) om Tim op het betreffende artikel te attenderen.
Wat betreft discriminatie op nationaal/nederlands niveau, zie mijn reaktie onder B)
Om A) ben ik blij, daarom vroeg ik het ook al bij C). En dank voor de uitgebreide reactie bij B) - ja, akkoord, da's inderdaad niet mogelijk.
Goed doordacht en eigenlijk in alles waar
Goede invalshoek, helemaal mee eens, niets aan toe te voegen.
Wat een goed stuk heb je geschreven! Kan me er in vinden.
Een eye-opener Nescio. Saya mengerti!
In dit verband zie ik een vergelijk van de kaart de Duivel met de Geliefden in de tuin van Eden. Voor de goed verstaander zijn dat dan ook 2 energieen die elkaar voeden vernietigen, aanvullen en helen.