x

Inloggen

Je bent nog niet ingelogd. Aanmelden of een nieuw account Registreren

Astrologie en de bijbel. De Menora.

Door Lucifall gepubliceerd op Saturday 11 January 03:22

Ondanks dat vele mensen denken dat astrologie door religie verboden is, blijkt de praktijk er heel anders uit te zien.


 

Astrologie en de bijbel

De astrologische aspecten van de Menora

5ad80e85f73c2f067737d4bba3b57ed0.jpg

 zodiak mozaiek Synagoge te Tiberius 3e eeuw


ede5dff2ea0ebef5bb7f40f9c7c36acaMDIuanBnOndanks dat vele mensen denken dat astrologie door religie verboden is, blijkt de praktijk er heel anders uit te zien. Is het in het hindoeïsme heel gebruikelijk dat je een Vedisch astroloog raadpleegt, alvorens je in het huwelijk treedt, wordt het door andere kerken als iets onkies gezien. Maar hoe onkies vinden zij het eigenlijk? Waarom zie ik in iedere kerk astrologische symbolen? Waarom hebben alle van belang zijnde religieuze bouwwerken, de 12 astrologische beelden verstopt in hun werken. Waarom heeft de paus een sterrenwacht? De elementen, de zeven antieke planeten. Ja, ze zijn er. Als je de ruimte bekijkt waar de kardinalen de nieuwe paus kiezen, en de schilderingen aandachtig bestudeert, kun je maar tot één conclusie komen:  Op het plafond van de Sixtijnse kapel, waar de kardinalen in meditatie de nieuwe paus verkiezen, staat symbolisch het verhaal van de sterren afgebeeld.


 

De zevenarmige kandelaar, de Menora.


Het getal 7 staat in de bijbel symbool voor de volmaaktheid in Gods wegen en handelen: Er zijn 7 dagen in de week, 7 brieven aan de gemeenten; een kandelaar met 7 armen, 7 geesten, 7 engelen, 7 zegels, 7 bazuinen, 7 schalen, 7 plagen en 7 vette jaren en 7 magere jaren.

eeaff3ea3e27e9ca2ef8be26097d7a5cMDUuanBnDe kandelaar met zeven armen wordt de Menora genoemd. Deze menora is één van de oudste symbolen van het Jodendom. De menora symboliseert het brandende braambos welke Mozes op de berg Sinaï zag. Volgens precieze voorschriften moest deze zevenarmige kandelaar gemaakt worden en geplaatst worden in de Tabernakel bij de Ark van het verbond, waarin de stenen platen met de tien geboden lagen.


 

In Exodus staat dit procedé nauwkeurig omschreven:
55e0c3e7201ec784af79e3ae9801cf2dMDMuanBn"Gij zult een kandelaar van louter goud maken, van gedreven werk zal de kandelaar gemaakt worden, het voetstuk zowel als de schacht; de bloemkelken, met knoppen en bloesems, zullen daarmee één geheel vormen. Zes armen nu zullen uit zijn zijden uitsteken:drie armen van de kandelaar uit de ene zijde en drie armen van de kandelaar uit de andere zijde. Drie bloemkelken in de vorm van amandelbloesem aan de ene arm, met de knop en bloesem; en drie bloemkelken in de vorm van amandelbloesem aan de andere arm, met knop en bloesem; aldus voor de zes armen, die uit de kandelaar uitsteken.Op de kandelaar vier bloemkelken in de vorm van amandelbloesem, met zijn knoppen en bloesems. Ook een knop onder het eerste paar armen, die uit hem voortkomen, en een knop onder het tweede paar armen, die uit hem voortkomen, en een knop onder het derde paar armen, die uit hem voortkomen; (aldus) bij de zes armen, die uit de kandelaar uitsteken. De knoppen en de armen zullen uit hem voortkomen, terwijl het geheel één gedreven werk van louter goud is. Gij zult er zeven lampen voor maken en men zal die lampen erop zetten en het licht zal vallen naar de voorkant".


c5f46d8edabdb86d4e95ca55fbed590fMDcuanBnIn de eerste, door koning Salomon gebouwde tempel brandden tien menora's. In de tweede tempel stond een massief gouden menora, welke in het jaar 66 werd meegenomen door de Romeinse Titus. Titus nam de menora in een grootste triomftocht mee naar Rome, om deze te tonen aan het Romeinse publiek. Op het bekende reliëf, welke afgebeeld staat in de Boog van Titus staat dit tafereel afgebeeld. Ook de menora is hier zichtbaar.

cbb85b6d0554eab1c891fa3451e5c508MDQuanBnIn 192 brandde de vredestempel tot de grond toe af, maar of de menora en andere joodse schatten hierbij verloren gingen is nog steeds onduidelijk, al zijn er vele legendes ontstaan.

De menora van de triomfboog van Titus werd het voorbeeld van het officiële symbool van de staat Israël.


 


 


 


 

93df880a378c6601f6e46991509d673cMDkuanBn

In deze tijd blijft Israël officieel verzoeken om teruggave, daar deze menora naar verluid in de kelders van het Vaticaan opgeborgen ligt. Zie hier een nieuwsbericht over dit onderwerp.


 

Symboliek van de menora


1dead76e55d2e8e03f04d283f17f2dd1MDYuanBnLicht is een belangrijk symbool, daar op de eerste dag van de schepping het licht geschapen werd. Zonder licht is op aarde geen leven mogelijk. De Thora (het bijbelboek) wordt met het licht vergeleken en de mitswot (10 geboden) met de lampen welke deze zichtbaar maken. Daarom waren er dan ook 10 menora's in de tempel van koning Salomon.


Het licht onderscheidt de dag van de nacht, die donker is.

 Op de vierde dag schiep God de Zon, maan en sterren, die als lichten aan de hemel staan en de jaargetijden en de feestdagen bepalen.


 

De menora wordt als heilig gezien


De menora werd door het volk van israel altijd als een bijzonder voorwerp beschouwd. Dit door de strikte voorwaarden welke aan het maken ervan verbonden is. De menora dient allereerst uit zuiver goud gemaakt te worden en moet uit drijfwerk bestaan. Andere voorwerpen uit het Joods heiligdom kennen deze voorschriften niet.


 

Waarom zeven armen?


8ff20fef55a0ec321f10db59f935899aMTIuanBnEr bestaan veel theorieën over waarom de menora uit zeven armen bestaat.

De meest populaire is de theorie dat de vorm is geïnspireerd op de moriah, een plant welke zeven vertakkingen kent en ten tijde van Mozes in het Midden-Oosten groeide.


 

Een tweede theorie suggereert dat de zeven armen de zeven hemellichamen representeren. De zeven antieke planeten: de Zon, Maan, Mercurius, Venus, Mars, Jupiter en Saturnus. Dit wordt mede gesuggereerd door een Joods historicus Josephus in zijn “third book of his Antiquities of the Jews

De Midrash


D414b861055c8c6153fee5259c85db24eMTAuanBne Midrash interpreteert bijbelverhalen, op een wijze die verder gaat dan de simpele destillatie van het religieuze, legale en morele onderwijs. Het vult de gaten die de bijbelse woordspelingen kunnen duiden. Zo ook in de Midrash “Bamidbar Rabbah 15:7”, waar de zeven lampen van de Menora vergeleken werden met de zeven planeten van ons zonnestelsel. Wat is de betekenis van dit symbolisme?
In de antieke tijden begreep men dat de planeten en de sterrenbeelden invloed hadden op onze natuur en persoonlijkheid. Een persoon onder de invloed van Mars, zal andere gedragstrekken vertonen dan iemand onder de invloed van Jupiter. (Zie Shabbat 165a)
God schiep ieder van ons met een uniek karakter, dit, zodat wij onszelf op een geheel eigen wijze, passend bij ons pad onszelf zouden kunnen perfectioneren. Op deze manier, is de schepping pas echt compleet, door de aggregatie van alle individuele perfecties. Zoals iedere planeet onze karaktertrekken zal beïnvloeden zal iedere arm van de Menorah een metafoor zijn voor een specifieke categorie van intellectuele eigenschappen. God heeft voor een ieder van ons een pad gereed gemaakt, passend bij zijn eigen karakter en interesse.


 

Zeven armen; Zeven planeten; zeven dagen in de week


 

d95e79b24026a6d838b234bbfd7ca5c8MTMuanBnDe 7 antieke planeten zijn de naamgevers voor onze dagen van de week.

Dit komt het beste tot uiting vanuit de Franse taal.

lundi – maandag (Maan)
mardi – dinsdag (Mars)
mercredi – woensdag (Mercurius)
jeudi – donderdag (Jupiter)
vendredi – vrijdag (Venus)
samedi – zaterdag (Saturnus)
dimanche - zondag ( Zon )


De 7 planeten staan bekend als de zeven oude goden van de Babeloniërs. Shamash, de zon; Sin, de Maan; Nebo, Mercurius; Ishtar, Venus; Nergal, Mars; Marduk, Jupiter en Ea, Saturnus. In ieder land waren er andere namen in omloop. Zo benoemden de oude Hebreeën de planeten als de aardsengelen Michael, Gabriel, Raphael, Samael, Uriel, Amiel en Zadkiel. Voor de vroege Christenen symboliseerden de zeven planeten de engelen van de zeven kerken. Allen gebruikten ze wel de zevenarmige kandelaar, welke het gemeenschappelijke symbool voor de zeven planeten was. Dit is één van de voorbeelden waarop astrologie in de bijbel gebruikt wordt. In nog volgende artikelen zullen er meerdere volgen.

1e4634872257c42f4df0bd02cd9af6d9MTQuanBn


 


 


 

Meer lezen van deze auteur?

TAROT:Complete GRATIS Tarotcursus:
Alle kaarten van de tarot; dagkaart trekken, tarotleggingen etc.
RUNEN NIEUW! de Runen van A tot Z:
De Runen, het schrift van Odin. Holy Blood, Holy grail.
Moderne runen. Het Armanen Runenschrift, de runen van de Nazi's
Een Tolkien Runenraadsel
De Tolkien runen. Cirth en Tengwar: wat was er eerst: de taal of het verhaal?
LENORDMAN: De Lenordman van Alef tot Tau:
Alles over de Lenordman (nieuwe serie!)

Chinese ASTROLOGIE:
Zelf berekenen van jouw Chinese horoscoop. Rat, os, tijger, konijn, draak, slang, paard, geit of schaap, aap, haan, hond en varken
Chinese Jaarhoroscoop 2014: rat, os, tijger, konijn, draak, slang, paard, geit, aap, haan, hond, varken.

Westerse ASTROLOGIE:
Sterrenbeelden in liefde, seks en relaties: ram, stier, tweeling, kreeft, leeuw, maagd, weegschaal, schorpioen, boogschutter, steenbok, waterman en vissen.
Jaarhoroscopen voor 2014: ram, stier, tweelingen, kreeft, leeuw, maagd, weegschaal, schorpioen, boogschutter, steenbok, waterman en vissen.
Maandhoroscoop November 2013: ram, stier, tweeling, kreeft, leeuw, maagd, weegschaal, schorpioen,boogschutter,steenbok, waterman en vissen.
Maandhoroscoop December 2013: ram, stier, tweelingen, kreeft, leeuw, maagd, weegschaal, schorpioen, boogschutter, steenbok, waterman, vissen.
Maandhoroscoop Januari 2014: ram, stier, tweelingen, kreeft, leeuw, maagd, weegschaal, schorpioen, boogschutter, steenbok, waterman, vissen.

2474cf367994fdfde092853600c9f7ab.jpg

De zeven antieke planeten. Goden, mythen en symbolen. 
Deel 1: De dagen van de week, de planeten en planeetgoden.
Deel 2: De zon en zijn Goden. Zijn Jezus en de Hadj verwijzingen naar een zonnereligie.
Deel 3: Symbolen en verering van de Zon. Van Swastika tot Merkaba.
De gospel in de sterren: de 12 sterrenbeelden
Deel 1: Sterrenbeeld Ram / Aries in wereldculturen en religie.

b4620f303c7ad3d20aee65f534d0353e.jpg


 

Reacties (13) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.
De brandende braambos was niet op de berg de Sinaï, maar in de Egyptische woestijn, en was vermoedelijk het gevolg van of een 'visioen' fantasie' van de bijbelschrijver en of een natuurfenomeen, geïnterpreteert als een 'brandende braamstruik'. Astrologie is geen wetenschap, maar neo wetenschap, omdat feiten en aanname's ontbreken. Het is vermoedelijk gebaseerd op fantasie, illusie, bedrog en niet werkelijk bestaande wetenschap, net zoals Theologie. Astronomie is wel een wetenschap! Zij is bewijsbaar Meijer46
Ik ontken niet dat astrologie en planeten met elkaar verbonden zijn en ik ontken ook niet dat er rabbi's zullen zijn die iets onderwijzen. Er zijn wel meer mensen die in van alles les geven. Wil dat zeggen dat ze ook gelijk hebben? Verder ontken ik niet dat er een plateau in een synagoge uit de 3e eeuw na Christus bestaat. Het zal wel; maar wil dat dan zeggen dat dat ook in de Bijbel staat en het goed is! Ook dat in de tarot beelden van Ezekiel / Ezechiel zijn gebruikt wil niet zeggen dat Ezechiel die beelden uit de tarot heeft gehaald. Het is precies andersom. Het rad in Tarot is uit Ezechiel gehaald (is dus later) en dat wil dan niet automatisch zeggen dat tarot daarmee bijbels is: wie leent nu van wie?
Wat ik aangeef is dat ik in de Bijbel (geschreven tot en met de eerste eeuw na Christus) niet iets lees over dat astrologie (dat je levensloop wordt bepaald door sterrenbeelden en dierenriemen, je horoscoop, etc.) vanuit of door God gegeven is.
Ik denk dat je voorzichtig moet zijn met de koppeling die je nu probeert te leggen tussen astrologie en de Bijbel.
Ik ben er ook uiterst voorzichtig mee. Wellicht dat het volgende artikel in deze serie een andere titel gaat krijgen: de bijbel in het licht van de astrologie: een interpretatie.
Astrologie: sterrenbeelden en invloeden van planeten. Mars in Aries enz... de 36 decanaten.. Planeten horen wel degelijk in de astrologie.
De Midrash vermeldt het verband; niet ik...... Daarnaast zijn er talloze rabbi's die dit onderwijzen... (heb ik ook niet van mezelf)
Ik weet niet of je de sefer Yetsirah kent?

Als je de eerste foto bekijkt zie ik het verband overigens duidelijk hoor....Dat is een mozaiek in een synagoge te Tiberius uit de 3e eeuw na Christus. Als men van mening was dat het niet zou worden goedgekeurd had men die afbeelding niet op het fundament van de synagoge gemaakt...

Het mozaiek: De sterrenbeelden inclusief de 4 wezens van Ezekiel, in de vorm van het rad van Fortuin uit de tarot
Op de grond staat afgebeeld wat boven is. As above so below..

Ik heb overigens astrologieles van een Rabbijn mogen genieten.
Mooie uiteenzetting hoor, maar volgens mij haal je astrologie en astronomie door elkaar.
Astronomie is de wetenschap van sterren en het heelal ed.
Astrologie is het zoeken naar verbanden tussen levensloop en sterrenbeelden.
Je artikel tot aan het kopje ?De Midrash? kon ik volgen. Daarna wordt het verhaal wazig en is niet meer gebaseerd op wat de bijbel zegt over sterren en voorspellingen. Dat onze dagen van de week naar hemellichamen zijn vernoemd zegt nog niet dat God ons een karakter heeft gegeven dat correspondeert met het hemellichaam waaronder we ?geboren? zijn (zoals in de astrologie wordt geloofd). Ik zie in je verhaal nog niets wat er op lijkt dat astrologie in de bijbel wordt goedgekeurd. Dat is er namelijk ook niet... Misschien heb je aan deze site iets: http://www.hetzoutvat.nl/astrologie.html
Heel goed artikel. Goede research weer!
@subo: omdat het een land is?
R
Heel interessant. Veel wist ik wel, maar veel ook niet zoals dat de vredestempel helemaal afgebrand is.