De religie gaarkeuken als drug voor het kuddedier

Door Lucifall gepubliceerd op Saturday 07 December 12:57

De religie gaarkeuken als drug voor het kuddedier.

Ben jij een kuddedier of ben jij in staat om zelf te kunnen denken? Uit het Zelf te kunnen denken? Wij zijn in feite geschapen als individu wat als een 'eigen wereld in zichzelf' te zien is. Toch is kuddegedrag ons zeker niet vreemd en blijken we ook in alledaagse situaties het liefst de mantel van de meerderheid aan te trekken. Een mooi voorbeeld hiervan is een experiment van de psycholoog Solomon Asch. In 1962 maakte hij een filmpje met de 'Candid Camera' en toonde daarmee aan dat wij weldenkende mensen de raarste dingen doen om vooral maar niet uit de toon te vallen. We zien hier dat de standaardnorm klaarblijkelijk de richting bepaalt hoe wij ons draaien in de lift; dit was in 1962 zo en is nu nog steeds zo, zoals het herhaalde experiment door de University of South Florida toont.

 

De mens als individu

De mens is een uit zichzelf schenkend, uit zichzelf uitdelend en een door zichzelf genezend individu. Een stelling die wij terugvinden in de numerologie, de geheime wetenschap van de cijfers. De één is zelfstandig en uit zichzelf worden de volgende cijfers geschapen. Die getallen zijn in werkelijkheid de aspecten van de één. Ieder mens ontwikkelt zich op eigen wijze en doet zo kennis op over deugden en ondeugden. Dit individu kan niet hetzelfde worden als anderen, maar kan wel met hen meebewegen.

Pas als de mens in zichzelf zijn oorspronkelijke eenheid (h)erkent kan deze meebewegen met de 'stroom' zonder het verlies van het eigen kunnen en de eigen identiteit. Toch hebben wij de eigenaardige gewoonte de dingen 'buiten onszelf' te zoeken terwijl alles zich in onszelf bevindt, net zoals de kracht van ieder getal voortkomt uit de één.

 

Het individu in conflict bij massa-religie

Religie rekent volledig af met de autonoom denkende mens. Iets wat tegen iedere geestelijke wet indruist. Massaal geloven is in feite te zien als een on-geestelijke handeling. Mensen volgen als kuddedieren een vermeend leider, doen wat de kudde doet en blijven dezelfde gebruiken oneindig herhalen. Massaal geloven verwerpt de individualiteit en staat daarom lijnrecht tegenover het individuele denken.

 

Opgaan in de massa – oh zo simpel

Ben je al eens op een demonstratie geweest? Al eens op een popconcert geweest en gezien dat een enkele opmerking van een bandlid de complete massa in vervoering kan doen geraken? Bij een massale concentratie ontwikkelt zich een magie die de aanwezigen met zich meesleept. Een krachtveld waar slechts weinigen tegen zijn bestand. De individualiteit wordt ingekapseld en men doet dingen die men in nuchtere toestand niet zou doen. We laten ons meeslepen... Ten overstaan van zo'n massa kunnen ontelbare oproepen gedaan worden, vaak met een emotionele ondertoon die kan variëren van angst tot vreugde en van haat tot liefde. Iedere massa is via de emotie te bespelen, zolang het doel maar voldoende aantrekkingskracht heeft.

 

Met zijn allen naar een massale religieuze bijeenkomst

In zo'n massa lijkt er een onzichtbare stolp over de menigte hangen die het autonome denken van de mens ontneemt. Er kan praktisch niet meer individueel worden nagedacht omdat de wisselwerking tussen het eigen etherische veld en organisme niet meer naar behoren kan functioneren. De massa lijkt als het ware beneveld te zijn door de drug die massa-magie heet. De massa zorgt er gelijk voor dat de mens nog moeilijk zijn gedachten kan vormen omdat het denken gevoed wordt door het massale etherische veld dat door de menigte als eenheid is opgebouwd. Hierdoor zijn massale religieuze bijeenkomsten emotioneel destructief en verzwakken zij de wil. Alle aanwezigen worden gevoed met het zelfde voedsel komende uit dezelfde geestelijke gaarkeuken en het zal ze smaken...

Men stelt zich vervolgens dienend op in de stellige overtuiging dat werkelijk geestelijk leven zou bestaan uit het vervullen van de ingestelde plichten door de aangehangen religie. Door deze opstelling is het voor deze zielen onmogelijk 'de universele geest' uit ervaring te leren kennen waardoor het kuddeinstinct gevolgd zal blijven worden.

 

Besluit

Opgelegde plichten en deugden van de organisatie welke men aanhangt bepalen het leven van een belijdende religieus. Het is eigenlijk een beetje toveren zelfs.. Men tracht de natuur te dwingen om alleen maar daglicht te produceren zonder de helende krachten van het nachtelijk duister. Er is een onbalans gecreëerd, terwijl licht en donker, deugd en ondeugd in essentie elkaars gelijken zijn. Je zou daarom kunnen stellen dat als het mogelijk is langs het pad van het goede naar de hemel te komen, datzelfde evengoed mogelijk moet zijn via de weg van het kwade.

Wereldlijke religies verkondigen de voordelen van het goede terwijl satanische religies de weg van het kwade prediken. De weg is anders, het einddoel daarentegen hetzelfde... Aan het eind van hun weg verwachten ze allen hun god, geest, baba of wat ook te vinden.

De religieuzen zijn onderworpen en onzelfstandig, ze hebben de één overgeslagen en zijn tot een onzelfstandige twee geworden; tot een vat wat gevuld gaat worden met hapklare brokken.

De universele geest zal zo nimmer overgedragen kunnen worden en dat is nu juist het 'einddoel' van vele religies. Mensen zijn normen opgelegd die in strijd zijn met elke geestelijke groei. Eeuwenlange gewenning heeft de mens veranderd in een kuddedier en hem de oerdeugd 'moed' ontnomen. De moed om tegen de stroom in te zwemmen. Een moed die ontnomen is door de drug uit de gaarkeuken van religie.. Een drug die zo sterk werkt dat het niet ondenkbaar is dat als men kans ziet tegen de stroom in te zwemmen men vervalt in een andere religie, want hapklare brokken zijn gaan smaken. Met het weg zwemmen van de kudde en het zoeken van kennis in het zelf zul je werkelijk nieuw voedsel voor de geest vinden. Voedsel wat de individu werkelijk heelt en hem of haar de weg toont de ware universele geest te
(h)(e)rkennen.

“Religion is still useful among the herd - that it helps their orderly conduct as nothing else could. The crude human animal is in-eradicably superstitious, and there is every biological reason why they should be. Take away his Christian god and saints, and he will worship something else...”
H.P. Lovecraft

 

 

Meer lezen over dit onderwerp?

Meer lezen over dit onderwerp kan in het boek 'religie voor atheïsten' van Alain de Botton. In deze heidense gebruikersgids betoogt 'nieuwe generatie-filosoof' Alain de Botton dat de seculiere samenleving veel kan leren van religies als het gaat om zaken als gemeenschapszin, ethiek, onderwijs en kunst. Religie voor atheïsten zet de dogmatische kanten van religies overboord, waarna er enkele aspecten uit gefilterd worden die troostrijk kunnen zijn voor de sceptische hedendaagse mens. Het boek religie voor atheïsten is hier te bestellen. 

 

Reacties (60) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.
Super artikel het lokt vele reacties uit. Ik zou graag een hele mooie massa in beweging zetten en dan allemaal de goede kant op. Maar is mijn kant op de goede............. ik geloof het wel........ dat is mijn geloof.
Laat ik ook het ook maar kort houden: mooi artikel. Kan een mens weer even over na denken.
Geweldig artikel!
Ja, ik ga hier een heel eind in mee. Maar het blijft een (biologisch) feit dat de mens een groepsdier is. Wij functioneren pas optimaal in relaties tot anderen. Wat niet weg neemt dat we altijd autonoom moeten blijven denken. Maar autonoom in je eentje, verstoken van menselijk contact, dat is ziekmakend.
Ik ben er van overtuigd dat religie alleen gezond is voor autonoom denkende mensen. Jezus zei niet voor niets: "Onderzoek alles maar behoud het goede." Maar dan moet je het wel doen!
Anders lijkt het me handig om net als op CD's een soort waarschuwingssticker te plakken op "Heilige Boeken". "Ongeschikt voor mensen die zoeken naar pasklare antwoorden en absolute waarheden."
Als je echt autonoom denkt, ben je niet religieus maar spiritueel ingesteld.
Religies zijn voor selecte 'bevoorrechte' groepen waarbinnen het draait om het opleggen van de wil van de leiders over de volgers. God is hier altijd een separate, mannelijke entiteit die los staat van de mens en die geen genade zal tonen voor hen die de religie niet aanhangen.
Wie autonoom denkt, ziet in dat religies ongezond zijn voor elke mens, omdat ze alles behalve vrede en balans binnen en tussen mensen zullen bewerkstelligen.
Nee, dit vind ik veel te kort door de bocht. Je schetst hier nu een karikaturaal beeld van religie en je geeft een te beperkte definitie van autonomie.
Je beeld van religie is wel eeuwenlang het overheersende geweest, daarin geef ik je gelijk, hoewel er ook vroeger andersdenkenden waren. Die dan vervolgens op niet al te frisse wijze aan hun einde kwamen. Als je alleen uitgaat van de letterlijke tekst van zogenaamde heilige boeken, dan heb je ook zeker gelijk wat betreft de exclusiviteit van hun "ware religie" en de genadeloosheid van hun "ware God".
En inderdaad, zij die de "letter van de wet"volgen, ik heb zo mijn twijfels over hun autonomie.
Maar ik zie juist steeds meer religieuzen (ik concentreer me hier op de christenen, die ik gewoon beter ken dan andere stromingen)die de machtsstructuur van hun kerk verlaten en zich concentreren op hun persoonlijke relatie met de God van hun keuze. Die mensen durf ik gerust autonoom te noemen. Maar ook religieus én spiritueel.
Ik vraag me ook af in hoeverre jouw karakterisering van toepassing was op polytheïstische samenlevingen zoals de Oud-Griekse en Romeinse, die veel toleranter waren naar andere religies.
En wat betreft je definitie van autonomie, ik ken meer dan genoeg autonome denkers die noch religieus, noch spiritueel zijn.
En ik? Noem mij maar een spiritueel ingestelde atheïst. ;-)
Maar dan niet die goedkope fast-food spiritualiteit die vandaag de dag zo populair is.
Een karikaturaal beeld, je slaat de spijker op z'n kop! Religie is inderdaad karikaturaal :)
"Maar ik zie juist steeds meer religieuzen [...] die de machtsstructuur van hun kerk verlaten en zich concentreren op hun persoonlijke relatie met de God van hun keuze."
Juiste opmerking. Dit soort personen zien namelijk in dat hun religie te beperkend is en concentreren zich op de spirituele principes die aan hun religie (en aan elke andere grote religie) ten grondslag liggen. Spiritualiteit is een individueel, persoonlijk gebeuren, godsdienst een groepsgebeuren.
Ik heb in mijn reaktie geen definitie van autonomie (lees: autonoom denken, een term die jij bent gaan gebruiken) gegeven, maar dat houdt wat mij betreft in dat je niet klakkeloos denkbeelden overneemt (uit boeken of uit de mond van 'autoriteiten') maar dat je je gezonde verstand gebruikt, zelf op bredere schaal aan mindsetting doet en op eigen kracht conclusies trekt.
Het aangenomen uitgangspunt van spiritualiteit is dat 'God' (deze term vind ik sowieso al misleidend omdat het een religieus getinte term is) allesomvattend is en IN alles aanwezig is.
All-is-one. Alles is met elkaar verbonden. Microkosmos (het individu) en macrokosmos (de omgeving van dat individu).
De macht ('God') ligt dus IN het individu. 'God' uit zich -onder andere- IN en DOOR elk individu.
Godsdiensten staan hier haaks op omdat deze 'God' (en dus de macht) buiten het individu projecteren, voorgesteld als een 3D mannelijke(!) entiteit met menselijke karaktereigenschappen. Wie zich niet aan de voor een religie specifieke voorschriften confirmeert (en daarmee impliciet iedereen die die religie niet aanhangt), zal reddeloos verloren zijn.
De diversiteit aan godsdiensten (en stromingen binnen bepaalde godsdiensten) zijn op zich al symbolisch voor de machtsstrijd die (nog steeds) gaande is.
In het individu; In alles; niet buiten ons.. 'de sleutel'
Geweldig mooie indringende discussie ontstaat hier. Zo hoort een discussie te zijn. Leerzaam op alle fronten!
Ik vind het ook altijd véél leuker om zelf lekker te mogen nadenken.
Zelf mijn eigen in elkaar gemixte overtuiging in elkaar te zetten.. om die vervolgens niet uit te dragen naar de rest..,
want zo houdt ik het een unieke overtuiging. : )
Zeer graag gelezen! Kan er zeker in meekomen!
Ik vind het ook altijd véél leuker om zelf lekker te mogen nadenken.
Zelf mijn eigen in elkaar gemixte overtuiging in elkaar te zetten.. om die vervolgens niet uit te dragen naar de rest..,
want zo houdt ik het een unieke overtuiging. : )
Zeer graag gelezen! Kan er zeker in meekomen!
Wat een magistraal artikel weer!