Bugarach, een berg omgeven door mysterie

Door Lucifall gepubliceerd op Monday 24 June 23:17

http://plzcdn.com/ZillaIMG/9922e6accc3635206fc23262771c6cba.jpg

Over de geheimen van een berg die op zijn kop staat. Hermes Trismegistus : Wat lager is, is zoals wat hoger is en wat hoger is, is zoals wat lager is.

   

Is de Bugarach de basis voor Aliens op 21 december 2012?

Een berg, die op zijn kop staat? Een berg waar UFO's  gespot worden? De enige veilige plek op 21 december 2012?

Een berg waar legers new age mensen op af komen, omdat zij denken dat dit de enige veilige plek op aarde is op de magische datum van de Maya's 21december 2012.
Naakte, dan wel in het wit geklede mensen betreden de berg, dit tot grote treurnis van de burgervader van het dorp  van 200 inwoners.

 

Bugarach ligt in een mysterieuze streek

Slechts een paar kilometer verwijderd van Rennes-le-Château, beroemd uit de “The Da Vinci Code van Dan Brown ligt deze wonderlijke op-zijn-kop-berg. De piek van Burgarach wordt al lang de heilige berg (The sacred mountain)  genoemd.

 

De berg heeft een bepaalde kracht

De Pic de Bugarach (1230m) , de hoogste berg in het Corbières gebergte heeft volgens verhalen die sinds decennia de ronde doen, een bepaalde kracht. De bovenkant van de berg is duizenden jaren ouder dan de onderkant van de berg. Volgens sommige geologen komt dit, omdat de berg ooit is geëxplodeerd en op zijn kop is teruggevallen..


Er wordt gezegd dat deze berg voor Jules Verne de inspiratiebron was voor “The Journey to the Center of the Earth,” en voor “Close encounters of the Third Kind” van Steven Spielberg.

Meer weten over de holle aarde? Lees dan: http://www.xead.nl/is-de-holle-aarde-theorie-de-grootste-doofpotaffaire-aller-tijden


Er zijn zelfs rapporten dat de voormalige Franse President Mitterrand de piek meerdere malen per helikopter bezocht heeft.

Er zouden geen vliegtuigen over deze berg mogen vliegen vanwege veronderstelde magnetische velden. Ook de nazi’s en later de Israëlische Mossad hebben er mysterieuze opgravingen gedaan.

Een irrationele plek

In het departement van de Aude komt de Bugarach immer ter sprake als het over iets paranormaals of irrationele zaken gaat.

Etymologie Bugarach:
'Boulgre' Bulgaren, Bogomillen. Een gebied soortgelijk aan die van de Katharen.
Deze naam doet dan weer denken aan de kruistochten van de Katharen.


Over de Pech de Thauze , de hoogste top van de Bugarach zijn veel geruchten over mysterieuze gebeurtenissen die zich afspeelden.

 

 

Bugarach heeft een magnetische aantrekkingskracht op New agers.

Een berg met een Frans dorpje met 200 inwoners is door New age doemdenkers omgedoopt  tot de moderne Ark van Noach. Steeds meer aanhangers bezoeken dit pittoreske Pyrenese dorp Burgarach.
Deze mensen denken dat ze gered gaan worden door buitenaardsen tijdens de grote apocalyps op 21 december aanstaande.Buitenaardsen zouden er al met een luchtschip wachten om alle mensen rond de Pic de Bugarach te redden om ze naar een nieuw tijdperk en nieuwe dimensie door te stralen.
Er zijn overigens meerdere keren ufo's rond deze plek gefotografeerd.

  

 

 

 

 

 

Plaatsen die zich met mysterie omhullen hebben een magische aantrekkingskrachten nodigen uit tot het creëren van mythes.

Één persoon begint....
Het mysterieuze heeft Jean altijd geboeid. De berg had een onweerstaanbare aantrekkingskracht op hem, zodat hij enkele jaren geleden besloot zijn joert in het bos op te zetten.
Jean legt uit: “De apocalyps waar we in geloven is het einde van een bepaalde wereld en het begin van een andere. Een nieuwe spirituele wereld. Het jaar 2012 is het einde van een cyclus van lijden. Bugarach is één van de belangrijkste chakra’s van de aarde, een plaats waar de energieën van morgen worden verwelkomd.”

 

Dat smaakt naar meer!

Deze verlichte woorden zette een hele stroom happy ramptoeristen op gang. In 2010 gaf het 10.000 aanleiding de berg te bestijgen en in 2011 maar liefst 20.000 mensen. De klimmers denken dat de de berg een buitenaardse garage is, ‘un garage à ovnis.’ Sommige vakantiekiekjes en filmpjes nopen tot nadenken. Zo ook deze twee uit de maand Maart van dit jaar.
Op 13 maart werd dit filmpje op de berg gemaakt. Zo ook een paar wandelaars afgelopen week. Ze maakten deze video op 28 maart 2012.


Verbergt Bugarach een mysterie?

Bugarach ligt in een tot de verbeelding sprekende regio. Rennes-le-Chateau en Rennes-les-Bains, met beroemde personages zoals de pastoors Saunière, Boudet. En wat te denken van families zoals d’Hautpoul,  de ‘seigneurs’  van deze streek. Er gaan ook nog verhalen over een schat, onoplosbare raadsels, maar ook dodelijke geheimen die voor een duistere schaduw zullen gaan zorgen.

 

 

Waar rook is, is vuur

Sommigen plekken hebben iets..  Er is iets...  Dit wordt ook gezegd van Bugarach, het klinkt vaag. Maar is rook dat ook niet? Er is iets? Maar wat? Het betreft een 'iets' wat maling heeft aan tijd en ruimte. Een 'iets' wat met iets heiligs verborgen te maken heeft. Een 'iets' wat nog onbekende dimensies voor ons zou kunnen openen. Een plek, waar moeilijk te komen valt.

'Iets' terwijl er niets is te zien... roept om een Hermetische benadering. 

Hermes Trismegistus. Passage van The emerald tablet

(Het volgende is) waar, zonder leugen, zeker en zeer waar:
“Wat lager is, is zoals wat hoger is
en wat hoger is, is zoals wat lager is”;
(Denk hieraan) bij het verrichten van de wonderen van de ene zaak .
En zoals alle dingen zijn ontstaan uit het ene, door bezinning op het ene,
zo (zijn) alle dingen geboren uit deze ene stof door middel van aanpassing.
De vader ervan is Zon, de moeder ervan is Maan.
De wind heeft het gedragen in zijn buik.
De voedster van de aarde zij is, vader aller perfectie de wereld hij is/zij is hier.
De kracht ervan is volkomen.

 

Wat is er werkelijk te vinden in Bugarach?

De magie van de berg is vanzelfsprekend verbonden met het feit dat deze berg op zijn kop staat.

As Above So Below, of zoals op de Emerald tablet staat geschreven: “Wat lager is, is zoals wat hoger is en wat hoger is, is zoals wat lager is”;

Zou deze spreuk kloppen?  Zouden er beneden dezelfde zaken terug te vinden zijn als op de top van Pech de Thauzé?
Het is bekend dat er diverse ondergrondse ruimtes zoals grotten, cryptes, mijnen en tavernes in deze omgeving te vinden zijn. Oude documenten beschrijven dit. Wat Daniël Bettex er ooit gevonden heeft zullen we nooit weten. Er is een mondelinge overgeleverde traditie die vertelt over grote onderaardse waterreservoirs rond Rennes-le-Chateau. Dit verwacht men ook te vinden rond de regio van Bugarach.

Jules Verne schreef een boek over een wondere reis naar het binnenste van de aarde. Jules Verne.. je kunt hem gerust als een fantasyschrijver of romanschrijver bestempelen. Dit was hij, wellicht, doch baseerde hij zijn verhalen op kennis.
Oeroude gnostische, hermetische kennis. Jules Verne was op de hoogte van vele geheimen uit de Vrijmetselarij en van de mysteriën van de Rozekruizers. Hij ontwierp zelfs de sleutel tot de gemeenschappelijke taal, verloren in de Toren van babel.

Michel Lamy wijdde er een bewonderingswaardig boek aan  'Jules Verne, initié et initiateur’.
Wat zich laat vertalen als 'Jules Verne, ingewijde en inwijder’'. Michel vroeg zich af waar de ingang van die ondergrondse wereld in dit gebied moet zijn en denkt dat die zich ergens onder de Bugarach bevindt. Volgens de Keltische mythologie zou deze wereld de “meester der uitgegraven heuvels” herbergen. De auteur haalt ook aan dat ‘Pic de Thauze’ uitgelegd kan worden als ‘Pic creux’. Creux betekent uitgehold.

Ook refereert Lamy aan een ander werk:  “Shambala, oase van licht” van Andrew Thomas. In dit werk wordt gesproken over “la terre des Blanches Eaux où de saintes hommes vivaient en réclus” oftewel de gronden van de blanke wateren waar heilige mannen in afzondering leven. Het toeval wil dat de rivier die ontspringt aan de flanken van de Bugarach, de Blanque heet.

Maar nog merkwaardiger wordt het wanneer Andrew Thomas dan vervolgt met een citaat van een professor Roerich: ”Na een zware reis, als u de weg niet bent kwijt geraakt, arriveert u bij de zoute meren. Deze doorgang is erg gevaarlijk. Dan komt u aan bij de bergen van Bogogorch. Eenmaal daar begint dan een paadje wat zelfs nog gevaarlijker is” (encore plus périlleuse)

Velen schreven al over dit magische gebied. Denk dan maar eens aan schrijvers als Jules Verne, Maurice Leblanc, Gaston Leroux, Georges Sand, André Malraux, Louis Fédiès, Henri Boudet, Danièl Réju, Serge Hutin, Luc Alberny. Als je de biografieën bestudeerd kom je tot de verrassende conclusie dat deze auteurs deel uitmaakten van verschillende ‘inwijdingsgenootschappen’ waarvan sommige enige bekendheid genoten maar anderen weer geheel duister zijn.

Bettex

Eerder wordt al aangehaald dat men nooit zal weten wat Bettex vond in de grotten van Bugarach. Hier zit vanzelfsprekend een verhaal aan vast. Een dodelijk verhaal, wat een dodelijk geheim verbergt.

Rond Bettex heeft één van de meest curieuze gebeurtenissen plaatsgevonden. Het 'verhaal
' houdt verband met grotten en de Bugarach. Voor velen werd hier het verhaal bevestigt dat ‘het dodelijke geheim van de Bugarach’ en voor weer anderen ‘de vloek van de berg Thauze’ bewaarheid werden.

Vanaf 1960 was Bugarach een podium voor een reeks merkwaardige onderzoeken. De meest vreemde conclusies werden de wereld in geholpen en dit kwam op den duur Daniël Bettex ter ore.  Hij nam contact op met de "Societé du Souvenir et des Etudes Cathares", een genootschap over het Kathaarse erfgoed en studies alwaar hij een prima contact mee had. Hij kreeg daardoor toestemming om een aantal locaties te onderzoeken.

Déodat Rocher  spoorde hem aan het gebied rond Bugarach nader te onderzoeken en raadde hem aan contact op te nemen met Lucienne Julien, secretaris van het genootschap.
Bettex onderhield een nauw contact met haar omtrent zijn onderzoekswerkzaamheden. De details die volgen komen dan ook van Mevr. L Julien.
Jaarlijks vonden de werkzaamheden voortgang. In vakanties jaagde Bettex op archieven over het terrein. Bij het bestuderen van oude registers uit de regio ontdekte hij dat er mijnen en andere onderaardse spelonken in de omgeving zouden moeten zijn.

Door dit onderzoek van Julien en Bettex is in oude archieven een universitair werk gevonden: herinnering aan de mythologie die betrekking heeft op de Pech de Thauze” (‘mémoire sur la mythologie appliquée au Pech de Thauze’ ). Een werk wat overigens nooit gepresenteerd was. De auteur was opgeroepen voor de dienstplicht en zou een vroege heldendood vinden. Van het werk is nog een kopie te vinden te Narbonne. In dit proefschrift worden meerdere legendarische en mythische geschriften beschreven en steunen op in de Pyreneeën terugvonden 15e eeuwse documenten.

Een mythe is niet per definitie een historische realilteit. Echter een aantal van die geschriften tonen aan dat er vreemde overeenkomsten zijn tussen de mythologische aspecten en de berg Bugarach. Bettex ontdekte een vreemde chronologie.

De hardnekkige mythe van Agartha; De Ruïnes van Miglos... zouden een toegang tot Agartha verbergen. 

Volgens deze mythe is er sprake van een diepe holte, Agartha. Dit betreft doorgaande natuurlijk gevormde gangen. Als we hierbij denken dat de verhalen van Atlantis wijzen op een subcontinaal volk dat destijds aan vernietiging is ontkomen. Op de bodem van deze holtes zouden dan ook geheimen te vinden zijn van deze legendarische beschaving.
Deze legendes zijn in ver van elkaar verwijderde provincies in Frankrijk terug te vinden.
Na het bestuderen van de documenten was het tijd voor Daniël Bettex dat hij een toegang mogelijk achtte. Zo'n fameuze doorgang zou hem dan naar een mythische onderaardse wereld leiden.

Volgens foto's die Lucienne Julien in haar bezit heeft ontdekte Bettex inscripties in de diepte van een holte.

Er wordt gefluisterd dat Bettex op zoek was naar de Ark des Verbonds en dat hij tevens de precieze locatie heeft weten te bepalen onder de berg Bugarach! Hiernaast wordt beweerd dat Bettex lid was van een Rozenkruizersgenootschap. Ook gaan er geruchten dat geeraal Moshe Dayan (Israël) persoonlijk geïnteresseerd was in het onderzoek van Bettex.

Bettex ging verder met zijn onderzoek en dacht de precieze locatie gevonden te hebben. Deze plaats heeft hij voor zichzelf gehouden. Af en toe stuurde hij Lucienne berichten over zijn vorderingen. Op den duur bereikt haar het bericht dat Bettex ervan overtuigd is dat hij bij de juiste holte is terecht gekomen en nog maar enkele maanden nodig heeft. Hij zou dan een fabelachtig depot naar boven halen wat al het voorstelbare zou overtreffen. Het is inmiddels 1988 en alles gaat dan snel. Bettex zocht Lucienne Julien even snel op in Narbonne, waar hij materiaal kwam halen. Hij verkeerde in een ongewoon opgewonden staat. Hij zou nog vier of vijf dagen verwijderd zijn van zijn uiteindelijke doel. Hij zei: “Juffrouw Julien, dit was het zo’n beetje. In minder dan een week tijd kan ik voor u een deeltje van een onvoorstelbare schat mee terugnemen. U zult immens rijk worden!” Drie dagen hierna werd Daniël Bettex in zeer slechte staat van gezondheid terug gevonden op de Bugarach.

Over het einde van zijn leven zijn meerdere versies in omloop. Sommigen geloven dat hem de mond gesnoerd is. Voor anderen was hij gewoon uitgeput en verzwakt teruggegaan naar zijn geboorteland om snel aan een hartkwaal te bezwijken.
Andere niet te controleren hardnekkige geruchten verhalen over een verpletterende dood in de Bugarach. Hij zou zijn gestorven in een onderaardse galerij en door aarde zijn bedolven.
Uiteindelijk werd hij daar vrijwel levenloos gevonden in een holte en zou hierna snel sterven aan een onverklaarbare uitdroging. Een ander verhaal luidt dat hij de grot heeft weten te verlaten en bij de eerste huizen van het dorpje in elkaar gezakt is en gestorven is aan een dodelijke hartaanval.

 

Doofpotaffaire, of gewoon bedekt met beton?

Lucienne Julien stelt voor het onderzoek voort te zetten. Haar immer goede contacten laten het afweten en na meerdere brieven krijgt ze één keer antwoord met een negatieve beslissing. De afdeling van culturele zaken deelde haar mee dat er geen sprake van kon zijn dat wie dan ook het op zich neemt die onderzoeken te hervatten. Om het geheel nog aan te scherpen werd en passant ook medegedeeld dat het volledig verboden is om zulke werkzaamheden op de Bugarach uit te voeren!

Op de plaats waar Bettex bezig was met opgravingen onder een kasteel is de holte waar men hem vond voorgoed versperd. Men heeft er gruis en beton gestort, zodat de doorgang naar de holte voorgoed versperd zou zijn.

Alles vergeten en begraven....  Wisten meer van deze geheimen? Wat was de bron van Bettex?

Zou Bettex kennis hebben genomen van onderzoeksresultaten van abbé Henri Boudet?
Een man die een eeuw eerder leefde en collega en vriend was van abbé Berenger Saunière van  het beroemde Rennes-le-Chateau mysterie. Zij deelden een hobby: klassieke talen en megalieten. Er zouden stenen zijn die een mysterie in zich droegen dat aan de sprekers van de oude talen bekend is geweest. De normaliter erudiet wetenschapper Henri Boudet heeft twee opmerkelijke mysterieuze werken op zijn naam staan. Sommige critici plegen ze zelfs volledig absurd en ridicuul te noemen.
"La vraie langue celtique et les cromlechs de Rennes-les-Bains" , 'de ware Keltische taal en de cromlechs van Rennes-les-Bains'
Dit boek bevat de bizarre hypothese over oertaal van de mensen die verantwoordelijk zou zijn voor alle megalistische monumenten in de geboortestreek van Boudet. Het Angelsaksisch zou een voorloper zijn van alle klassieke talen, waaronder zelfs het Hebreeuws. 
Het boek was geïllustreerd met een zelf getekende kaart, waarop plaatsen met diverse rotsformaties waren aangegeven. De plaatsen waar die rotsen voorkwamen hadden een religieuze betekenis voor de oorspronkelijke bewoners.

Vijf jaar na dit boek waagde Boudet zich aan een nieuw werk. Hierin tracht hij de religieuze betekenis van de rotsformaties duidelijk te maken. Hij heeft voor één geologische bijzonderheid zijn aandacht: De Bugarach.


Lazare Veni Foras, (Lazarus Sta Op!)

Net als in zijn eerdere boek ‘la vraie langue celtique’ werkte Boudet hier nogmaals een bizarre theorie uit.
Dit keer was Lazarus van Bethanië , broer van Maria Magdalena en Martha de hoofdpersoon. Hij zou naar Rennes-les-Bains gereisd zijn om er een kuur te ondergaan van geneeskrachtige water dat hier vloeit. Toch lijkt Boudet tussen de regels door naar iets heel anders te verwijzen. Men is het erover eens dat het werk in een soort code geschreven is en nooit officieel is uitgegeven. Het boek is meerdere keren herschreven en nog enkele exemplaren zijn in het bezit van particulieren, die het angstvallig koesteren.

Wat voor een geheimen staan erin?

 


Als je naar de bovenstaande illustratie kijkt dan kun je ontdekken dat het gezicht van de persoon het profiel van de Bugarach vertoont. (een kwartslag gedraaid)

Zou de Bugarach volgens Boudet een reflectie kunnen zijn van de ‘Berg des Heeren’ uit het Oude testament?

Eén van de namen van YHWH is ook 'El Shaddai' wat 'Heer van de Berg' betekent. Dit is de berg waar Mozes voor het eerst met God werd geconfronteerd. Velen beweren na zeer grondige studie van het verblijf van Mozes op de berg, dat het verblijf aldaar 'in een andere wereld geweest moet zijn. Hij ging met niets naar boven en kwam met gegraveerde tabletten terug.

De titel duidt dan weliswaar op Lazarus  in een volgende editie van hetzelfde werk heeft Boudet de tekening van Lazarus verandert, overduidelijk in die van Jezus.

 

Jezus en de Bugarach?

Volgens het bijbelverhaal en religieuze verhalen uit allerlei culturen wordt er een berg van God genoemd. Het verhaal van Jules Verne kun je als een echo beschouwen van het Bijbelse verhaal.

Volgens Tempeliers zou het gebied rondom de Bugarach een reflectie van het land aan de overzijde van de Middellandse zee zijn. Dit is de reden dat ze er veel land kochten. Het gebied werd Nieuw Jeruzalem genoemd. (gebied van de Razès)

In deze context zouden we de Bugarach als Europese reflectie van de 'berg van God' kunnen zien.


En dan nu in 2012 geloven vele New age mensen dat deze berg hen redden kan op de apocalyptische dag van 21 december 2012.

De burgemeester staat perplex en heeft de onstuitbare toestroom van 'gelovigen in de Buitenaardse garage' gemeld bij de sekte-waakhond Miviludes. Hij verzoekt zelfs om legerinzet daar hij dramatische taferelen in het dorp verwacht. Wat als mensen een collectieve zelfmoord plegen als de wereld niet vergaat op 21 december? In ieder geval gaat men er in het dorp van uit dat na 21 december weer rust zal kennen.

Wilt u meer lezen over deze wonderlijke berg? Lees dan het fictieve verhaal: het mysterie van Bugarach van David Scherpenhuizen.

Reacties (22) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.
Lang maar interessant verhaal :D dikke duim!
DUIM!
Met aandacht gelezen. Boeiend en onderbouwd, je hebt er je werk van gemaakt hé?
We zien de dingen zoals Wij zijn en niet zoals ze Zijn.
Daar ben ik een tijdje mee zoet ... laten bezinken...
Intrigerend. Ik kom net terug van Chartres... en dat ook al een ervaring... wil daar toch ook eens gaan kijken of ik daar iets voel.
Duim voor jou Lucifall!
Wat een mooi en uitgebreid verhaal. De wintersport van 2012 wordt geboekt....Raad eens waar naar toe?
22 december? Dat valt op de zaterdag, dus boodschappen halen, naar de kapper, een hapje buiten de deur en uit met vrienden. Wel een erg mooi en goed geschreven verhaal.
Mooi stuk.........maar zelf geloof ik er niet zo in hoor! D
22 december lekker feesten, en dit artikel nog eens met veel plezier lezen;-)