De geheimen van geld en ons geldsysteem.

Door Thijs-Wetemans gepubliceerd op Saturday 15 June 21:19

 

Geld, geld, geld… de gewoonste zaak van de wereld. Of toch niet? Wat schuilt er achter geld, ons geldsysteem en de centrale banken? Hoe betrouwbaar is dit alles? Wat wordt er allemaal gemanipuleerd? Kan het financiële systeem alle schulden wel aan en hoe lang dan nog? Vragen waar je liever niet over nadenkt, totdat…

 

Een waarschuwing vooraf

Dit artikel is geen standaard lezing over geld, de functie van geld, het ontstaan van geld en andere spreekbeurt- of werkstukachtige onderwerpen. Nee, dit artikel vormt een andere, hopelijk interessante, kijk op ons geld, ons monetaire systeem en de Amerikaanse centrale bank, The Fed. Ik ben geen econoom of anderszins financieel expert en zo is het mogelijk dat ik hier en daar uit de bocht vlieg. Vergeef het mij.

 

Wat is geld eigenlijk?

Vraag het aan tien personen en je krijgt tien verschillende antwoorden. Dit zullen meestal reacties zijn in de trant van: een betaalmiddel of ruilmiddel, je kunt er iets voor kopen, je kunt het sparen en (uit)lenen, je kunt het verdienen met het verrichten van arbeid of een dienst, enzovoorts. Je kunt ook heel basaal naar geld kijken. Een geldbiljet is een rechthoekig velletje papier met inkt en een watermerk of iets anders dat de namaak of vervalsing moeilijker maakt. Muntengeld is een verzameling schijfjes van een bepaalde legering aan metalen, een bepaalde vorm en een bepaald gewicht. Zowel het papieren geld als het muntgeld heeft in ieder geval een cijfer dat de waarde van het bankbiljet of het muntstuk vertegenwoordigt. Aan deze bedrukte velletjes papier en ronde stukjes geslagen metaal kennen wij een bepaalde waarde toe. Eigenlijk best vreemd, toch?

 

Wat is de waarde van geld nu echt?

Een briefje van one dollar is een dollar waard en een muntstuk van twee euro is twee euro waard, dat is klip en klaar zou je zeggen. Toch kan geld minder of meer waard worden. Helaas wordt het meestal minder waard oftewel je moet iets meer betalen voor dezelfde goederen of diensten. Inflatie of geldontwaarding noemen we dat: de koopkracht daalt. Stel dat je nu drie broden koopt voor vijf euro en over een week nog maar twee hetzelfde type broden voor vijf euro, dan is je koopkracht gedaald. Lange tijd stegen de lonen gelijk aan (of zelfs harder dan) de inflatie. Zodoende bleven we tot voor kort minstens even koopkrachtig als een jaar eerder. Hoe is het mogelijk dat geld minder waard wordt? Dit kan op twee manieren gebeuren; prijsinflatie en monetaire inflatie.

 

Prijsinflatie en monetaire inflatie

Als producten duurder worden doordat de prijs van grondstoffen, of productiekosten of belastingen stijgen, noemen we dat prijsinflatie. Dat is te billijken want de producent is duurder uit en rekent dit door aan de klant, de afnemer. De producent probeert steeds efficiënter te produceren waardoor hij de prijs gelijk kan houden maar goed, dat lukt niet altijd. Monetaire inflatie dreigt als een land de geldhoeveelheid laat toenemen door geldbiljetten te drukken, bijvoorbeeld. Een land dat dit regelmatig doet, is de VS. Iets dat in beperkte mate ‘verkrijgbaar’ is of in de roulatie is, heeft een bepaalde zeldzaamheid en behoudt hierdoor een zekere waarde. Iets dat telkens wordt bijgemaakt, verliest juist zijn waarde. De dollar lijkt vroeg of laat ook slachtoffer te worden van deze regel. Er komen steeds meer, uit het niets, dollars in omloop en hierdoor zal de waarde van de dollar dalen. Als de VS ook nog eens zijn schulden ongebreideld laat oplopen, zal dit het vertrouwen alleen maar verder doen dalen.

 

Vertrouwen en hoop

Ons geld is niet gedekt door een onderliggende waarde van bijvoorbeeld goud (de goudstandaard) waardoor ons geldsysteem enkel en alleen is gebaseerd op vertrouwen en hoop. Onze hele welvaart is daarmee gebaseerd op vertrouwen en hoop. We vertrouwen erop dat we met het geld dat we deze maand verdienen, minimaal evenveel kunnen doen als in de vorige maand. Ook spaargeld dat we bezitten mag zeker niet minder waard worden. We vertrouwen erop dat de waarde van geld ongeveer gelijk blijft of in ieder geval nauwelijks meer of minder waard wordt. Als geld meer waard wordt, zullen we steeds langer wachten met het uitgeven van geld waardoor de economische activiteit zal afnemen en dat is ook niet de bedoeling. Als geld minder waard wordt, worden we steeds armer en ook dat willen we niet. Een inflatie van 2% is vrij normaal: we blijven geld uitgeven en de koopkrachtdaling blijft redelijk beperkt. Het is nu vooral hopen dat EU-landen en de VS hun schulden beheersbaar houden of zelfs laten krimpen waardoor het vertrouwen in die landen (en hun munt) weer toeneemt. En we hopen dat de aanwas van nieuw geld geen schade toebrengt aan de huidige waarde van geld. Toch gaat vooral de Fed voorlopig vrolijk door met het bijdrukken van nieuwe dollars, vers van de pers…

 

The Fed, de Federal Reserve System

Wat veel mensen nog niet weten, is dat de centrale bank van de VS een particuliere onderneming is. Het is geen overheidsinstelling en staat dus volledig los van de regering van president Obama. The Federal Reserve System, kortweg de Fed genoemd, is in handen van diverse banken in de Verenigde Staten. Vanaf begin 2006 staat Fed-voorzitter Ben Bernanke aan het hoofd van dit private bedrijf. Hij werd benoemd door president George W. Bush jr. en zo’n benoeming is dan ook de enige ‘inmenging’ van de president. In feite hebben een clubje bankiers in 1913 een plan opgezet waarna toenmalig president Wilson niets anders kon doen dan de vooraanstaande bankdirecteuren meer grip geven op het geldsysteem. Je kunt dit een coupe noemen die tot op vandaag verstrekkende gevolgen heeft: zij zijn dé bankier van de VS. De overheid heeft eigenlijk geen directe invloed meer op de grillen van een groepje rijkaards. Zij hebben in feite de macht, in ieder geval over het monetaire systeem. Zij drukken dollars bij de vleet en hollen zo de waarde van de dollar uit. Het laten oplopen van schulden lijkt hen ook niet te deren. Wat weten zij dat wij niet weten? Laten ze op een gegeven moment het Amerikaanse geldsysteem ploffen waardoor ze in één keer van alle schulden zijn verlost? Sturen ze stilletjes aan op een fatale crash van het monetaire systeem? Om daarna weer vanaf nul, dus met een schone lei, te kunnen beginnen?

 

Het Plunge Protection Team, het PPT

Zoals ik het hierboven schrijf, lijkt de Fed een echte firma List & Bedrog. Zij trekken aan de financiële touwtjes en manipuleren zo het dollarsysteem. En aangezien de dollar nog altijd dé wereldmunt is, manipuleren ze ook ons monetaire systeem. Maar er is nog meer manipulatie in de VS. Al eens gehoord van het Plunge Protection Team, het PPT? Het is een organisatie (officieel: Presidential Workinggroup Financial Markets) die in het geheim de Dow Jones met steunaankopen op peil houdt. In 1987 is dit Plunge Protection Team in het leven geroepen, na de toenmalige crash. Men vond dat een volgende crash van een zachte landing moest worden voorzien. Maar wat blijkt? Niet alleen bij een beurscrash koopt dit team aandelen en dergelijke maar ook gewoon op beursdagen waarop de handel ‘iets stroever’ verloopt dan gewenst. Dit kan verklaren waarom de Dow Jones nog altijd op zo’n 12.500 tot 13.000 punten staat terwijl bedrijven bij de bosjes failliet gaan, de werkeloosheid in de VS hoog is en Amerikanen nauwelijks nog kunnen rondkomen. Daarbij loopt de Amerikaanse staatsschuld heel hard op en zorgt de Fed voor geldontwaarding. En bij al deze misère blijft Wallstreet netjes op ongeveer 13.000 punten staan… vreemd, toch?

M3 geldgroeicijfers

Tot maart 2006 publiceerde de Fed netjes de hoeveelheid dollars die zij drukten, de zogenaamde M3-gegevens. Vanaf het ene op het andere moment stopt de Fed met deze transparante manier van communiceren over de geldaangroei. Kennelijk is het beter om de (wereld-)bevolking niet meer op de hoogte te stellen van de gigantische geldontwaarding waarmee ze bezig zijn. Wat niet weet, wat niet deert. Ik schreef al dat de Fed door een sluwe coupe helemaal los staat van de overheid en dus op eigen houtje kan beslissen om de geldpersen aan te zetten. En zo hebben ze ook besloten om niet langer de M3-cijfers openbaar te maken. We weten dus niet precies hoeveel nieuw geld er uit het niets wordt gecreëerd en daarmee is de werkelijke waarde van de dollar ook ongewis.

 

Caribbean Banking Centers

In het illustere rijtje Fed - PPT - M3 horen ook nog de Caribbean Banking Centers. Lange tijd waren Japan en China de grootafnemers van Amerikaanse staatsobligaties waarmee ze indirect de dollar steunden. Nu deze landen steeds terughoudender werden, moest er een andere afnemer van staatsobligaties worden gezocht en die was er niet. Dan creëren we die toch zelf, bedacht de Fed. En zo ontstond een organisatie die lijkt op een buitenlandse partij die de bonds koopt maar die in feite een dochteronderneming is van de Fed. Dus via de achterdeur regelt de Fed haar eigen quasi-ondersteuning van de dollar. Zei ik al dat de Fed een echte firma List & Bedrog is? Ook nu weer zorgt de Fed ervoor dat we geen controle op die Caribbean Banking Centers hebben want ze opereren als hedge funds en die worden door geen enkele instantie gecontroleerd. Amerika financiert in feite zichzelf… een onhoudbare situatie.

 

Geldhervorming of geldzuivering

Heb je al eens gehoord van “Het tientje van Lieftinck”? Op 26 september 1946 kreeg Nederland met een geldzuivering of geldhervorming te maken doordat toenmalig minister van Financiën Piet Lieftinck van de ene op de andere dag het oude geld ongeldig verklaarde en met een nieuwe munt verder ging. Het klinkt alsof dit onmogelijk is maar het is echt gebeurd. In feite komt geldhervorming vaker voor dan we denken maar meestal zien we dit aankomen en zijn de redenen geheel legitiem te noemen. Zo hebben we onze gulden ingeruild voor de euro of kreeg voormalig Oost-Duitsland de Mark na de hereniging. En mocht Griekenland uit de euro worden gezet, dan zal dit land ook weer een eigen munt moeten invoeren zoals Argentinië dit al eerder deed. Je ziet dat er ‘normale’ redenen zijn voor geldhervorming en er kunnen ‘noodlottige’ redenen zijn voor een plotselinge hervorming van de valuta. Ook hyperinflatie kan nopen tot een abrupt einde van de huidige munt waarna men vanaf nul weer verder gaat met een nieuwe munt. Als inflatie zo snel gaat en groots wordt dat je met een bundeltje bankbiljetten naar de bakker gaat voor een paar broden, dan zit er niets anders op om helemaal opnieuw te beginnen met een nieuwe munteenheid of in ieder geval met een opnieuw bepaalde waarde van de betreffende valuta. Nu de VS de staatsschuld verder laat oplopen en de Fed dollars blijft drukken, bestaat de kans dat Amerika vroeg of laat met hyperinflatie te maken krijgt. De overheid kan dan in één keer van alle problemen worden verlost door de dollar fors te devalueren en dan van de ene op de andere dag een nieuwe munt (bijvoorbeeld de Amero) in te voeren. Voormalig vice-president Dick Cheney zei het al: deficits don’t matter, overheidstekorten doen er niet toe. Met andere woorden: we laten de schuld gewoon lekker oplopen en de finale oplossing komt vanzelf in zicht. Zo’n draconische maatregel past ook in het plaatje van de Kondratieffcyclus: de lente kan pas aanvangen als in de winter alle staatsschulden (of zoveel als mogelijk) zijn vereffend.

Luister en kijk eens naar Rienk Kamer (duur 15,21 minuten) of naar Willem Middelkoop (duur 4,07 minuten) over de mogelijke toekomst van ons financiële systeem. Heb je weinig tijd? Kijk dan bij het filmpje van Rienk Kamer vanaf 12,39 minuten tot aan het einde. Ook hij heeft het over de Kondratieffcyclus!

11 november 2012, Thijs.

Naschrift: inmiddels (januari 2013) lijken de centrale banken de geldsluizen steeds verder, tot zelfs onbeperkt, open te zetten waarbij Japan voorlopig de kroon spant. Geert Noels van Econopolis legt in dit korte filmpje (geplaatst op 16 januari) uit wat een valutaoorlog of muntoorlog is.

René Tissen schrijft op 22 januari 2013 in een column over het gevaar van een geldoorlog (currency war - filmpje) en een niet te stoppen inflatie.

Op 23 januari 2013 spreekt Peter Schiff duidelijke taal over de nabije toekomst van onze economie. In dit filmpje (duur 17,29 m) legt hij haarfijn uit hoe het zover heeft kunnen komen en waar het toe zal leiden. Peter Schiff voorspelde in 2007 de hypotheekbubbel waarna de kredietcrisis ontstond. Destijds had er een grote schoonmaak moeten volgen maar dit werd en wordt door de Fed nog steeds uitgesteld, zoals ik op 10 mei 2012 al schreef in deel 2 van de serie over de Kondratieffcyclus.

Op 3 november 2013 schrijft Tom Lassing voor Beurz.com over de twee smaken die een oplossing kunnen zijn voor de staatsschulden in Standaard oplossing voor staatsschulden.

Hier vind je mijn andere artikelen.

© Thijs Wetemans 2012 (voor ieder gebruik van de tekst van dit artikel is toestemming nodig zoals beschreven op http://www.auteursrecht.nl/auteursrecht/22090/ )

Reacties (7) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.
Geld is niets meer en niets minder dan enge invloed van buitenaf !
Ja, dat we er zelf geen invloed op hebben, heb ik idd duidelijk proberen te maken.
Perfecte uitleg en met een grote informatieve waarde!
Klasse werk.
Theun, dank voor je compliment!
Erg interessant artikel, goed onderzocht. Overigens gaat het invoeren van zo'n nieuwe munt niet pijnloos. Maar het is inderdaad ook niet het einde van de wereld - gelukkig maar.
Interessant aan al die in de schaduw opererende clubjes vind ik dat hun gedrag eigenlijk geheel te rechtvaardigen is. Het vertrouwen waarop ons financiële systeem gebaseerd is kan nl. zomaar omklappen (zie o.a. de krach van '29 en de spectaculaire koersval in '87, Black Monday). Je kunt dus zeggen dat het ondoorzichtig en oneerlijk is, maar transparantie kan nu juist voor paniekerige escalatie zorgen.
En ja, wellicht betekent dat dat het systeem niet klopt. Maar zolang we dat niet fundamenteel wijzigen ben ik wel blij met dergelijke praktijken. Als alle cijfers over Griekenland en de overige probleemlanden al vanaf het begin op tafel hadden gelegen lag de gehele Eurozone nu op z'n gat. Zelfs Wilders c.s. zouden daar niet blij mee zijn geweest.
Tja Henk, zo kun je het zien. Zelf vind ik dat manipulatie er voor zorgt dat de bubble verder wordt opgeblazen waardoor The Big Bang uiteindelijk onvermijdelijk is. Misschien was het beter geweest als alles al 10 jaar geleden op z'n gat was gegaan zodat we nu alweer aan het opbouwen waren. Door manipulatie krijg je uitstel van executie, maar geen afstel.
Ja, leuke insteek. Het is dat dergelijke partijen vaak niet weten waar te stoppen, anders zouden ze juist ook een zachte landing kunnen faciliteren.
(Niet dat er dan van wordt geleerd, maar da's weer een andere discussie;-) )