De Moeder van alle Boeddhas (Prajnaparamita)

Door NBurnie gepubliceerd op Tuesday 02 October 21:40
Prajnaparamita, Moeder van alle Boeddha’s

                         

Ontstaan van Prajnaparamita

Het is vrij onbekend waar de directe oorsprong ligt van de Prajnaparamita, wel zijn er verschillende teksten en geschriften gevonden waarin de Prajnaparamita staat beschreven in het Sanskriet en Devanagari. In een van deze geschriften staat beschreven de Prajnaparamita, dat is een van de Leerrede van de Boeddha of ook wel de Gezegende genoemd.

Dit verhaal speelt ruim 2500 jaar geleden af in het oude India. Daar verbleef de Gezegende in het Rajagrihe gebied, vlakbij een berg, genaamd de Gierenpiek.

Daar zat de Gezegende, samen met een grote menigte van Boeddhistische monniken en nonnen. De Gezegende (Boeddha) verzonk daar in een ander bewustzijnsniveau (samadhi). De samadhi is een uitdrukking van de Dharma en wordt ook wel de Diepzinnige verlichting genoemd. In de oude teksten staat vermeld dat de Gezegende in diepe meditatie zat en op dat moment de Prajnaparamita diepzinnig zat te beoefenen. Tijdens deze oefening kwam de Gezegende tot inzicht en zag Hij dat de vijf skandalas in wezen “leeg” zijn. Vervolgens wende de Gezegende tot zijn volgelingen en sprak het volgende:

'0 Shariputra, een zoon of dochter van edele familie, die de diepzinnige prajnaparamita wenst te beoefenen, dient aldus te zien:

te zien dat de vijf skandha's in wezen leeg zijn.

Vorm is leegte; leegte is ook vorm. Leegte is niet anders dan vorm; vorm is niet anders dan leegte. Op dezelfde wijze zijn gevoel, waarneming, formatie en bewustzijn leegte.

Dus, Shariputra, alle dharma's zijn leegte. Er zijn geen kenmerken. Er is geen ontstaan en geen vergaan. Er is geen onzuiverheid of zuiverheid. Er is geen afname en geen toename.

Daarom, Shariputra, is er in leegte geen vorm, geen gevoel, geen waarneming, geen formatie, geen bewustzijn. Geen oog, geen oor, geen neus, geen tong, geen lichaam, geen geest; geen verschijnsel, geen geluid, geen geur, geen smaak, geen tastbaarheid, geen dharma's; geen oog dhatu tot en met geen geest dhatu, geen dhatu van dharma's, geen dhatu van bewustzijn van geest; geen onwetendheid, geen eind aan onwetendheid tot en met geen ouderdom en dood, geen eind aan ouderdom en dood; geen lijden, geen oorsprong van lijden, geen beëindiging van lijden, geen pad, geen wijsheid, geen bereiken en geen niet bereiken.

Daarom, Shariputra, omdat de bodhisattva's vrij zijn van bereiken, vertoeven zij door middel van prajnaparamita. Omdat er geen verduistering van geest is, is er geen angst. Zij ontstijgen onwaarheid en bereiken volmaakt nirva­na. Alle Boeddha’s van de drie tijden ontwaken, door middel van prajnaparamita, volledig in onovertroffen, ware, volmaakte verlichting.

 

Daarom moet de grootse mantra van prajnaparamita, de mantra van groots inzicht, de onovertroffen mantra, de ongeëvenaarde mantra, de mantra die alle lijden tot rust brengt, als waarheid worden gekend, omdat bedrog er niet is. De prajnaparamita mantra wordt aldus gezegd:

OM GATE GATE PARAGATE

PARASAMGATE

BODHI SVAHA

('Gegaan, gegaan, voorbij gegaan,

volledig voorbij gegaan -

ontwaakte geest, zo zij het')

De betekenis van het woord Prajnaparamita

Het woord Prajnaparamita bestaat uit twee lettergrepen namelijk prajna en paramita:

 • Prajna betekent wijsheid, diepgaand inzicht.
 • Paramita betekent transcendente deugd, dit kan op vele bewustzijnsniveaus worden ervaren waardoor het Boeddhaschap uiteindelijk bereikt kan worden.
 • De Prajnaparamita is een verzameling van ongeveer 35 tot 40 Mahayana- Soetras dit zijn oude teksten en geschriften.

Kerngedachte:

            “Vorm is leegte, leegte is vorm;

              Vorm is niet anders dan leegte,

              Leegte is niet anders dan vorm.

 • De meest wijd verbreide versies zijn de Diamant-Soetra en de Hart-Soetra (Prajnaparamita).
 • Die de leer van de hoogste wijsheid in verzen hebben samengevat.
 • De Hart-Soetra (Prajnaparamita) is de belangrijkste tekst uit de Mahayana over de leegte.

Leegte:

 • Hiermee wordt hier bedoeld de leegte aan een inherent bestaan van alle fenomenen (waarneembaar verschijnsel) en het Zelf.
 • De wijsheid van de leegte aan een inherent bestaan van een Ik leert je om niet te blijven hechten aan de beelden over jezelf maar de methode van de Zes Perfecties toe te passen.

 

 

De Zes Perfecties

De Prajnaparamita bestaat uit verschillende oefeningen ook wel de Zes Perfecties genoemd, deze zijn o.a.:

 1. Vrijgevigheid: Het beoefenen van de vrijgevigheid, in het geven en schenken en liefhebben zonder enige voorwaarde.
 2. Geduld: Het beoefenen van je geduld, wees geduldig in iedere situatie.
 3. Meditatie: Neem tijd voor jezelf en ga mediteren en ga op zoek naar je innerlijke Goddelijke licht, diep in jouw hart. Breng lichaam en geest in balans.
 4. Morele Zelfdiscipline: Dit is de oefening van het Zelf beheersing.
 5. Toewijding: Dit is de oefening van de toewijding en de devotie.
 6. Wijsheid: Het verkrijgen van Diepe inzichten op alle aspecten van het leven.

Deze Zes Perfecties vormen samen de mysterieuze, oneindige energie van Moeder Prajnaparamita. Zij is hun voedster tot de allesomvattende wijsheid en daarom wordt zij de Moeder van alle Boeddha’s genoemd.

Wees alert:         

Dat de Prajnaparamita zowel in de man als ook in de vrouw aanwezig is en dit geldt ook voor de mannelijke energie die ook in de vrouw aanwezig is en op haar beurt is ook de vrouwelijke energie in de man aanwezig.

En als de beide energieën in zuiver en volledig evenwicht zijn, pas dan zal de Prajnaparamita zich spontaan manifesteren door de oprechte beoefenaar van de Perfecte Wijsheid.

Auteur: Nils Burnett

Bronnen:

 • http://www.hetbodhiblad.nl/Boeddhisme/Hartsoetra/hartsoetra.html

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reacties (0) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.