Bespreking kinderboek 15: bij oma en opa

Door Petronel gepubliceerd op Thursday 11 October 20:24

Als ouder of als kleuterjuf ben je altijd op zoek naar kwalitatief goede prentenboeken om samen met je kleuter te lezen of om in de kleuterklas te gebruiken. Bij deze wil ik met geïnteresseerden mij boekbespreking delen.

Administratie:

Titel: Bij oma en opa     Auteur: Guido Van Genechten     Jaar: 2008


Korte omschrijving van de inhoud:

Jan gaat een dagje logeren bij oma en opa. Hij ma helpen bij opa in de tuin bij het zoeken naar wormen, het voederen van de kippen, het rapen van de eieren en het plukken van de kersen. Daarna mag hij samen met oma een kersentaart maken die ze dan met z’n drietjes opeten.

 

Vorm:

Het boekje is gemaakt uit stevig materiaal. Het is een kartonboekje dat uitermate geschikt is voor een peuter - eerste kleuterklas. De materialen en de stevigheid zijn aangepast aan deze leeftijd. Het boekje heeft een middelgroot formaat wat wel handig is als de kinderen er alleen willen in kijken. Door de eenvoud van de illustraties kan het ook gebruikt worden om voor te lezen in de klas. De kaft wekt zeker voor peuters en eerste kleuters nieuwsgierigheid op. Op de kaft staat een prent die voor de kleuters herkenbaar is waardoor de nieuwsgierigheid naar het verhaal gewekt wordt. Er zijn geen speciale effecten in het boek. De prenten sluiten goed aan bij het verhaal en ondersteunen het verhaal heel goed, ook qua sfeer en qua moeilijkheidsgraad sluiten de prenten goed aan bij de tekst. Het zijn heel eenvoudige tekeningen op het niveau van de doelgroep. De kleuren zijn aangepast aan de sfeer van het verhaal. De prenten zijn heel goed voor de peuters en kleuters om het verhaal te kunnen volgen en te begrijpen. De prenten zijn heel verrassend en de illustrator toont een originele, eigen stijl. De prenten zijn realistisch op kinderniveau. Alles wat een kind ziet wordt weergegeven. De fijne details die een kind op die leeftijd nog niet opmerkt blijven dan ook achterwege. De prenten stimuleren de fantasie van de kleuters. Ze wakkeren ook de nieuwsgierigheid bij de kleinsten aan en door de eenvoud van de prenten kunnen de kinderen het verhaal beter begrijpen en zich inleven. De illustrator gebruikt heel duidelijke contouren in zijn tekeningen. De kleuren die gebruikt worden in het boek sluiten heel goed aan bij de inhoud van het verhaal; nl. groen en veel kleur de typische kleuren om de  weer te zomer geven. De emoties die de prenten uitstralen zijn het plezier en de trots die een kind kan voelen wanneer het samen met één van de grootouders iets speciaals mag gaan doen zoals hier bv in de tuin werken, een taart bakken. Ook de samenhorigheid en de liefde van de grootouders voor hun kleinkind komt naar voor uit het verhaal. De prenten zijn vooral ingekleurd met zachte doch duidelijke kleuren. Alles wordt van op ooghoogte voorgesteld. Dit is beter voor de doelgroep. De illustraties zijn voor de beoogde leeftijdsgroep gedetailleerd genoeg om een duidelijk beeld te krijgen van vormen en voorwerpen. De tekst staat door de illustraties en beslaat niet overal evenveel plaats. De illustratie beslaat telkens de dubbele bladzijden. De illustraties zijn ideaal van grootte voor gebruik in de klas.

 

Inhoud:

Jan gaat een dagje logeren bij oma en opa. Jan mag samen met opa allerlei klusjes doen in de tuin zoals zoeken naar wormen, de wormen aan de kippen geven, de eieren uit het kippenhok halen en kersen plukken. Daarna mag hij oma helpen om taart te bakken, die ze dan uiteindelijk samen opeten. Het verhaal gaat voornamelijk over een gezellige dag bij oma en opa die tijd maken om bezig te zijn met hun kleinkind. In de realiteit gebeurt dit ook. Grootouders hebben vaak meer tijd dan de ouders om met de kinderen te spenderen en allerlei leuke dingen te doen. Het verhaal is dus eigenlijk wel realistisch. Er zijn meerdere hoofdpersonages in het boek. Het gaat in dit verhaaltje vooral over Jan, oma en opa. De karakters zijn niet erg uitgewerkt; het gaat hier om de inhoud van het verhaal en niet zozeer om de karakters. De personages in het boek zijn voor de kleuters heel herkenbaar; oma, opa, Jan en mama. De personages komen heel geloofwaardig over. Het verhaal sluit goed aan bij de leefwereld van de kinderen. Fruit plukken zal misschien voor veel kinderen niet onmiddellijk herkenbaar zijn omdat de meeste mensen tegenwoordig een te kleine tuin hebben om nog fruitboemen aan te planten. Maar de rest is meestal wel herkenbaar. Kinderen mogen al eens meehelpen in de keuken of in de tuin. Het verhaal vertelt over een leuke dag bij oma en opa die alle tijd maken voor hun kleinkind. Het verhaal is zo verteld dat de kinderen het duidelijk begrijpen. Voor deze leeftijdsgroep is het voldoende grondig uitgewerkt. Veel kinderen gaan al eens een dagje logeren bij oma en opa als de ouders moeten werken. Er komen voor de kinderen herkenbare gevoelens in voor zoals het plezier om samen met opa en oma al die grote-mensen kusjes te mogen opknappen. Het verhaal lokt ook reacties uit van de kinderen. Echte spanning of een verrassende wending en een verrassend einde komen in dit verhaal niet voor. Het verhaal is vooral voor kinderen bedoeld van 2 tot 4 jaar. Deze kinderen hebben nog veel behoefte aan herkenbare verhalen waarin niet te veel dingen voorkomen die veel afwijken van de normale gang van zaken. Er kan wel sprake zijn van een verbreding van de leefwereld voor de kinderen, voor het ene kind waarschijnlijk anders dan voor het andere kind. Het ene kind zal al goed vertrouwd zijn met kippen bv, maar niet met het bakken van taart; het andere kind zal misschien al vaak mogen helpen in de keuken, maar er is geen tuin met kippen en wormen. Het stereotiepe rollenpatroon wordt hier niet doorbroken. Het verhaal zet aan tot creativiteit. Kleuters willen ook taart bakken, … Er is een duidelijke opbouw van het verhaal in het boek, Jan wordt afgezet, knapt klusjes op met opa in de tuin, plukt kersen waarmee hij dan samen met oma een taart bakt, ze eten de taart op en Jan gaat weer naar huis. Het verhaal is niet te kort of te lang voor de beoogde leeftijdsgroep. Aangezien er weinig tekst in het boek staat laat het ruimte voor de verteller om aan te vullen. Het verhaal is niet te complex, maar ook niet te eenvoudig waardoor de kinderen geboeid zijn door het verhaal. Het wordt verteld vanuit het hoofdpersonage Jan. Het verhaal is chronologisch opgebouwd wat goed aansluit bij de doelgroep. Het verhaal eindigt met een happy end; het was een fijne dag en iedereen neemt goedgemutst afscheid. Er is duidelijk een klassieke beeldvorming over de maatschappij. De auteur idealiseert in dit verhaal wel. Hier lijkt het of iedereen alles met de glimlach doet.

 

Taal:

De woordkeuze in het verhaal is aangepast aan de beoogde leeftijdsgroep. Er is een goed evenwicht tussen begrijpelijke en verrijkende taal in het boek. De woordkeuze is niet te beperkt en ook niet te moeilijk. De nieuwe woorden kunnen begrepen worden door de context of door de prenten in het boek. De auteur kiest geen beeldende termen omdat dit heel moeilijk te begrijpen is voor kinderen van de beoogde leeftijdsgroep. Er komen geen klankrijke woorden of klanknabootsingen in het verhaal voor. De woordkeuze past goed bij de sfeer van het boek. Er is een eenvoudig taalgebruik en de tekeningen zijn ook eenvoudig. Er staat heel weinig tekst in het boek, waardoor de zinnen soms iets te kort zijn en dat er minder afwisseling is in de zinsbouw. Anderzijds laat het boek op die manier de ruimte aan de verteller om de tekst aan te vullen met eigen tekst afgaand op de prenten in het boek. Het verhaal is geschreven in de tegewoordige tijd. De teskt wordt vertelt vanuit het hoofdpersonage Jan die doorheen het boek vertelt wat hij aan het doen is. Er is dus niet echt sprake van dialogen in het verhaal, het is gewoon Jan zelf die de hele tijd aan het woord is. De auteur gebruik een variatie aan werkwoorden in het verhaal. Het taalgebruik is zeer eenvoudig en alledaags gehouden zodat het verhaaal goed te begrijpen is door de beoogde leeftijdsgroep.

 

Verwerkingsmogelijkheden:

 • Het boekje is heel goed om het thema oma en opa in te leiden in een peuter - eerste kleuterklas. Het is een eenvoudig verhaal dat voor de kleuters uit deze groep heel goed te begrijpen is.
 • Het boekje kan een onderdeel zijn van een verteltas rond het thema 'Oma en opa'.
 • Er kan een verteltafel rond het verhaal opgebouwd worden met de figuren uit het boek. Eventueel deze figuren zelf maken.
 • Na het vertellen van het verhaal kunnen er vragen gesteld worden door de leidster om te zien of de kleuters het verhaal begrepen hebben.
 • Er kan een vertelcyclus opgebouwd worden rond het verhaal; want rond de leeftijd van 3 jaar houden de kinderen van herhaling van een verhaal.
 • De leidster kan een woordenweb maken door de kleuters te laten opnoemen waaraan zij denken bij het thema 'oma en opa'.
 • Het verhaal kan een inleiding zijn op een vertelronde over oma en opa en wat de kleuters leuk vinden bij oma en opa.
 • De kleuters kunnen het verhaal naspelen in de poppenhoek die voor de gelegenheid verrijkt is met bakgerei.
 • Samen met de kleuters kan je cakejes of koekjes bakken.
 • De kleuters kunnen het verhaal uitbeelden, terwijl de juf het verhaal vertelt.
   

Ter informatie:

België                                                     Nederland
Peuter- en 1ste kleuterklas                Peuterspeelzaal
2de kleuterklas                                     Klas 1
3de kleuterklas                                     Klas 2

 

Reacties (3) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.
Bedankt:-) Heb dit geleerd tijdens mijn opleiding voor kleuterjuf. Het is altijd goed om alle aspecten goed te bekijken.
Je moet het maar kunnen om zo'n gedetailleerde uitleg te geven over een kinderboek. Ik vind dit persoonlijk knap werk van je, vandaar een dikke duim. (Zal je artikelen alvast eens doorgeven aan mijn zus, die heeft een dochtertje van 3 jaar.)
Joepi! Eindelijk gelukt om er weer een prentje bij te krijgen.